Artikelen 41 - 50 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

Het doel van passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs

Over het passend onderwijs wordt niet altijd goed gesproken. Het brengt veel veranderingen met zich mee. Doordat de gemeenten zorgplicht hebben gekregen sinds 1 januari 2015, ligt de taak van het pass… Star2000, 12-06-2015
Célestin Freinet en het freinetonderwijs

Célestin Freinet en het freinetonderwijs

Célestin Freinet werd geboren in het jaar 1896. Hij was een dorpsonderwijzer uit Frankrijk. In zijn klassen merkte hij dat het gewone leren niet aansloeg. Leerlingen waren verveeld en vonden school sa… Star2000, 11-06-2015
Maria Montessori en het montessorionderwijs

Maria Montessori en het montessorionderwijs

Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts ooit. Ze was een pedagoge uit Italië en werkte met kinderen met een verstandelijke handicap. Van deze kinderen werd gedacht dat ze niets konden. Maria w… Star2000, 10-06-2015
Helen Parkhurst en het daltononderwijs

Helen Parkhurst en het daltononderwijs

Het daltononderwijs bestaat al voor een lange tijd en is opgericht door Helen Parkhurst. Zij was een pedagoge, die vond dat het onderwijs meer moest zijn dan luisteren naar je leraar. Nadat ze in de l… Star2000, 08-06-2015
Hoe bereken je de DL, DLE en leerachterstand van een kind?

Hoe bereken je de DL, DLE en leerachterstand van een kind?

Voor de leerkrachten die voor de klas staan, zijn de vele termen heel logisch. Voor een stagiaire/invalkracht of een ouder van een leerling van de school is het een groot spinnenweb met woorden. Wanne… Lin25, 05-05-2015
Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland

Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland

Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, een lichamelijke handicap of een langdurige ziekte is het vaak lastig om goed te gedijen binnen het reguliere onderwijs. Zeker op de middel… Bo1995, 20-04-2015
Spieken 2.0: spieken in het digitale tijdperk

Spieken 2.0: spieken in het digitale tijdperk

Wie niet geleerd heeft, maar voor een belangrijke toets of examen staat, die moet zijn toevlucht nemen tot plan B. Vroeger vertrouwde je erop dat je buurman had geleerd ofwel je probeerde op een ander… Serkozy, 06-04-2015
Het maatwerkdiploma van Paul Rosenmöller ook in Nederland?

Het maatwerkdiploma van Paul Rosenmöller ook in Nederland?

Bij het maatwerkdiploma kunnen leerlingen van de middelbare school examen doen op hun eigen niveau. In Nederland kan dit nog niet maar in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dit heel normaal. P… Molleke, 28-03-2015
Leenstelsel/Studievoorschot: gevolgen afschaffing basisbeurs

Leenstelsel/Studievoorschot: gevolgen afschaffing basisbeurs

Eerder waren het de langstudeerders die aan het kortste eind trokken met de gevreesde langstudeerboete. De aankomende veranderingen raken echter nog veel meer studenten. 'Kom niet aan mijn basisbeurs'… Broodjeei, 02-03-2015
Dyslexie, dyscalculie, analfabetisme en laaggeletterdheid

Dyslexie, dyscalculie, analfabetisme en laaggeletterdheid

Iedereen maakt wel eens één of meer schrijffouten. Dat is normaal en helemaal niet erg. En dan hebben we het nog niet eens over de d en dt. Dit wordt door veel Nederlanders fout gedaan. Kinderen gaan… Ottergraafjes, 20-02-2015