InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Onderwijs: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

ICT in het onderwijs mogelijk gemaakt door GISDO-scholen

ICT in het onderwijs mogelijk gemaakt door GISDO-scholen

De GISDO (Geïntegreerd Interactief Semi-Digitaal Onderwijs)-scholen zijn ontwikkeld door oud leerkracht Geert Thoolen. Hij zag dat de veranderende maatschappij niet meer bij het onderwijs aansloot. De… Star2000, Onderwijsvormen, 14-09-2015

Ideeën voor bedankjes voor de meester of juf

Aan het einde van het schooljaar is het gebruikelijk om je juf of meester een aardigheidje te geven voor de lessen die je van hem of haar hebt gekregen. Kom je aan met een standaard doos merci of een… Anteur, 19-07-2015
Categorale Amsterdamse gymnasia, voor wie zijn ze geschikt?

Categorale Amsterdamse gymnasia, voor wie zijn ze geschikt?

Amsterdam kent vijf categorale of categoriale gymnasia. Dit betekent dat deze gymnasia maar één afdeling kennen, het gymnasium. Er zijn geen brugklassen. Alle leerlingen volgen zes jaar onderwijs op v… Catrien, 17-07-2015
De Nutsschool in Nederland

De Nutsschool in Nederland

In Nederland bestaan er veel verschillende scholen. Een daarvan is de Nutsschool. Deze is ontstaan doordat het onderwijs in de zeventiende eeuw niet goed geregeld was. Door de invloed van de verlichti… Star2000, Onderwijsvormen, 18-06-2015
Peter Petersen en het jenaplan

Peter Petersen en het jenaplan

Peter Petersen werd geboren in 1884. Hij was een Duitse hoogleraar pedagogiek. In 1923 werd hij hoogleraar opvoedkunde en kreeg hij de leiding over het pedagogisch seminarie en de universitaire oefens… Star2000, Onderwijsvormen, 16-06-2015
Rudolf Steiner en de vrije school

Rudolf Steiner en de vrije school

Rudolf Steiner is geboren in het jaar 1861. In 2013 bestond zijn visie 100 jaar. In zijn kinderjaren beweerde hij dat hij de geestelijke wereld net zo concreet zag als de fysieke. De waarnemingen die… Star2000, Onderwijsvormen, 16-06-2015
Het doel van passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs

Over het passend onderwijs wordt niet altijd goed gesproken. Het brengt veel veranderingen met zich mee. Doordat de gemeenten zorgplicht hebben gekregen sinds 1 januari 2015, ligt de taak van het pass… Star2000, Onderwijsvormen, 12-06-2015
Célestin Freinet en het freinetonderwijs

Célestin Freinet en het freinetonderwijs

Célestin Freinet werd geboren in het jaar 1896. Hij was een dorpsonderwijzer uit Frankrijk. In zijn klassen merkte hij dat het gewone leren niet aansloeg. Leerlingen waren verveeld en vonden school sa… Star2000, Onderwijsvormen, 11-06-2015
Maria Montessori en het montessorionderwijs

Maria Montessori en het montessorionderwijs

Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts ooit. Ze was een pedagoge uit Italië en werkte met kinderen met een verstandelijke handicap. Van deze kinderen werd gedacht dat ze niets konden. Maria w… Star2000, Onderwijsvormen, 10-06-2015
Helen Parkhurst en het daltononderwijs

Helen Parkhurst en het daltononderwijs

Het daltononderwijs bestaat al voor een lange tijd en is opgericht door Helen Parkhurst. Zij was een pedagoge, die vond dat het onderwijs meer moest zijn dan luisteren naar je leraar. Nadat ze in de l… Star2000, Onderwijsvormen, 08-06-2015