De Nutsschool in Nederland

De Nutsschool in Nederland In Nederland bestaan er veel verschillende scholen. Een daarvan is de Nutsschool. Deze is ontstaan doordat het onderwijs in de zeventiende eeuw niet goed geregeld was. Door de invloed van de verlichting ontstond er een onderwijsvernieuwing. Daaruit ontstond de Nutsschool. De visie van de meeste scholen ontstaat uit een invloed van een levensbeschouwing of maatschappelijke stroming. Bij de Nutsschool is dit niet het geval. In de visie is het vooral belangrijk dat kinderen in de Nutsschool leren dat iedereen uniek is en eigen meningen en ideeën heeft. Deze moeten gerespecteerd worden.

Geschiedenis van de Nutsscholen

In de zeventiende eeuw was onderwijs alles behalve goed. Leraren waren onbekwaam, leermiddelen waren verouderd en schoolgebouwen verkeerden in slechte staat. Daarom ontstond rond 1800 een onderwijsvernieuwing in Nederland. Deze vernieuwing kwam onder andere tot stand door de verlichting. Mensen gingen anders denken over opvoeding en onderwijs. De rede (het verstand) werd, door sommige onderwijsvernieuwers, als grondbeginsel van alles gezien. Door de rede konden mensen goede beslissingen maken en goed van slecht onderscheiden.

In 1784 werd er een organisatie opgericht voor 'het algemene volksgeluk'. Deze organisatie werd de Maatschappij tot Nut van 't algemeen genoemd. Waar de organisatie zich vooral mee bezighield was het ontwikkelen en verbeteren van scholen en schoolmiddelen. Ook kregen mensen die daar het geld niet voor hadden toegang tot (school)boeken. Ze zorgde ervoor dat kleuterscholen werden opgericht en richtte bibliotheken, banken en verzekeringen op. Nu bestaat de Maatschappij tot Nut van 't algemeen nog steeds.

De kern van het Nutsscholenonderwijs

Nutsscholen kwamen voort uit de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Het zijn tegenwoordig scholen zonder levensbeschouwing of maatschappelijke stroming. In het onderwijs gaan ze uit van een aantal kernpunten:
 • Iedereen heeft respect voor andere levensbeschouwingen.
 • Kritisch denken is belangrijk. Hierdoor komen mensen tot een weloverwogen oordeel op basis van vrije wil.
 • Leerlingen hebben recht op een doorlopend ontwikkelingsproces. Dit proces is afgestemd op de mogelijkheden en talenten van elke individueel kind.
 • De mens moet zich helemaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent zowel op emotioneel als op verstandelijk vlak.
 • Leerlingen moeten zowel kennis, als sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden kunnen verwerven.
 • Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving.

De uitgangspunten van de Nutsschool/ mensbeeld

De uitgangspunten van de Nutsschool kunnen worden gezien als mensbeeld.Een mensbeeld is het beeld dat iemand/een organisatie van de mensheid heeft. Dit heeft grote invloed op wat iemand belangrijk vindt en op diens handelen.

Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten van de Nutsschool zijn gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Deze komen steeds terug in alles wat er in de school gebeurt. Deze waarden worden als belangrijk gezien, omdat ze ook van groot belang zijn in de maatschappij.

Onderwijskundige uitgangspunten

Op onderwijskundig niveau zijn de waarden veiligheid en vertrouwen belangrijk. Daarnaast zijn orde en rust ook een belangrijk punt. Ook moet er in de klassen wederzijds respect zijn. Dit kan tussen leerlingen zijn, maar ook de leerkracht en de leerling moeten elkaar wederzijds respecteren. Een stimulerende leeromgeving is daarnaast ook belangrijk in de Nutsscholen. Leerkrachten kunnen deze aanbieden aan de leerlingen. Door de leeromgeving stimulerend te maken, gaan leerlingen vanzelf beter leren en ontdekken.

Didactische uitgangspunten

Op didactisch niveau (hoe je iets uitlegt of leert) is het belangrijk dat de leerling als mens centraal staat. De leerling is een mens met eigen gedachten en gevoelens. Daarnaast moet er een doorlopende ontwikkelingslijn zijn voor leerlingen. Die is afgestemd op elke leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden en talenten. Ook moet de leerkracht planmatig vernieuwing aanbrengen. Hij/zij kan constant leren en verbeteren. Door te vernieuwen kan ook hij de doorlopende ontwikkelingslijn volgen.

Sociaal-culturele uitgangspunten

Op sociaal-cultureel gebied is het belangrijk dat er aandacht is voor een eigen identiteit. Iedereen is anders, maar dat betekent niet dat dat erg is. Er moet goed om kunnen gegaan met verschil. Hiervoor moet de ruimte zijn en dit moet gerespecteerd worden. Hierdoor kan het punt onderlinge samenwerking ook goed worden volbracht. Door samen te werken kun je meer bereiken. Door opbouwend kritisch naar elkaar te zijn, kunnen mensen zich ontwikkelen. Zo wordt de school een levend organisme in de maatschappij.
© 2015 - 2022 Star2000, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Kenmerken van de openbare basisschoolKenmerken van de openbare basisschoolWanneer het tijd is om een kind aan te melden voor een basisschool, merken veel ouders op dat er erg veel keuze is op di…
Buitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurBuitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurWonen in het buitenland met jonge kinderen betekend een hoop geregel. Ook het onderwijs voor deze Nederlandse kinderen i…
Primair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindPrimair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindSpannend! Uw kind gaat voor het eerst naar school, de basisschool. Binnenkort wordt uw kind 4 jaar. Dit betekent dat hij…

Categorale Amsterdamse gymnasia, voor wie zijn ze geschikt?Categorale Amsterdamse gymnasia, voor wie zijn ze geschikt?Amsterdam kent vijf categorale of categoriale gymnasia. Dit betekent dat deze gymnasia maar één afdeling kennen, het gym…
Peter Petersen en het jenaplanPeter Petersen en het jenaplanPeter Petersen werd geboren in 1884. Hij was een Duitse hoogleraar pedagogiek. In 1923 werd hij hoogleraar opvoedkunde e…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • http://www.anababa.nl/school/basisschool/kiezen/schooltypen/nut
 • http://www.nutalgemeen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=13
 • http://www.nutalgemeen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3
 • http://www.nutsonderwijs.nl/wat-is-een-nutsschool/
Star2000 (45 artikelen)
Laatste update: 12-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.