Artikelen 471 - 480 in de rubriek Communicatie

Communicatie (Mens en Samenleving)

Politieke communicatie; kiezers aan het woord

De kiezer is de ontvanger van politieke communicatie. Allerlei communicatiemiddelen als de tv, posters en het internet worden door politieke partijen ingezet om kiezers achter zich te krijgen. Dit art… Berdien, 20-10-2008

Politieke communicatie: inzicht in de werkwijze

Wat is politieke communicatie? In welk opzicht verschilt politieke communicatie van overheidscommunicatie? Hoe wordt politieke communicatie toegepast? En tenslotte, welke communicatiemiddelen worden h… Berdien, 20-10-2008

Politieke communicatie: deskundigen aan het woord

Wat is precies politieke communicatie? Om goed inzicht te verkrijgen in de werking van politieke communicatie mag de mening van politiek deskundigen niet ontbreken. Dit artikel geeft de visie op polit… Berdien, 20-10-2008
Verschillende soorten vragen

Verschillende soorten vragen

Er bestaan veel verschillende soorten vragen. We kennen open vragen en gesloten vragen, maar ook daarbinnen zijn veel verschillen. Wat voor vraag je stelt is afhankelijk van je doel. Denk van te voren… Counselor, 20-10-2008
Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling vanaf 1967

Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling vanaf 1967

Het Zionisme streeft naar een Tehuis voor het Joodse Volk in Erets Jisraeel. Maar slechts een gedeelte van Erets Jisraeel komt in 1948 in Israëls bezit. Binnen de grenzen van 1948 maakt het idee van E… Jehoeda, 19-10-2008
Spraak-taalontwikkeling - Wat kan 'n kind op welke leeftijd?

Spraak-taalontwikkeling - Wat kan 'n kind op welke leeftijd?

Hoe ver is een kind qua spraak-taalontwikkeling op een bepaalde leeftijd? Wat moet een kind qua spraak en taal ongeveer kunnen in de diverse leeftijdsfasen? Het ene kind leert sneller dan het andere.… Jvd, 16-10-2008

Mediamanipulatie; een vak apart

Het publiek zou gewaarschuwd moeten worden om de media niet als objectief te zien. Veelal is de media slechts een pion van belanghebbenden, publiciteitsagenten, adverteerders en vele anderen. In Neder… Berdien, 16-10-2008
Confronteren, hoe doe je dat?

Confronteren, hoe doe je dat?

Letterlijk betekent confronteren het tegenover elkaar plaatsen van feiten of meningen. Dit heeft een negatieve bijklank, het klinkt ruzieachtig, als een welles nietes strijd. Dat hoeft het niet te z… Counselor, 08-10-2008
Feedback ontvangen

Feedback ontvangen

De meeste mensen vinden het niet leuk om te horen dat ze iets verkeerd, of niet goed genoeg gedaan hebben. Het voelt al snel als een persoonlijke aanval, terwijl het misschien niet zo bedoeld is. Hoe… Counselor, 05-10-2008
De sandwichtechniek

De sandwichtechniek

Een bekend begrip in de wereld van feedback is de sandwichtechniek. Wat is dit precies, wat bereik je ermee en hoe pas je hem goed toe? Counselor, 05-10-2008