Artikelen 211 - 220 in de rubriek Communicatie

Communicatie (Mens en Samenleving)

Dag van de Persvrijheid - viering van het Vrije Woord

Dag van de Persvrijheid - viering van het Vrije Woord

Vrijheid om te schrijven en te zeggen wat je wilt is niet overal op de hele wereld een vanzelfsprekendheid. In lang niet alle landen mag je vrij je mening geven en lang niet overal worden journalisten… Piejet, 03-05-2013
Fries en Frysk  een rijkstaal

Fries en Frysk een rijkstaal

De taal die in de provincie Fryslân wordt gesproken is een officiële taal. Het Fries heeft zelfs een eigen wet, de Wet gebruik Friese taal. Daarin staan regels over het gebruik van het Fries in het be… Piejet, 01-05-2013

Het beleidsproces: de veranderende rol van communicatie

De communicatie bij gemeenten heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van zendergerichte voorlichting naar tweezijdige communicatie. Hiernaast zijn ook de rol en positie die communicatie inneemt binn… Communicatie, 09-04-2013
Iedereen kan (leren) manipuleren

Iedereen kan (leren) manipuleren

Het woord manipuleren heeft voor veel mensen een negatieve bijklank. Toch manipuleert ieder mens dagelijks. Door te communiceren met andere mensen beïnvloed je bewust of onbewust een ander. Manipulere… Caressa, 07-04-2013

De krant: van stuk hout tot tabloid

De krant komt steeds meer in de verdrukking door de moderne technologie. Op internet staan vele kranten al online. Heeft de papieren krant nog wel toekomst, is dan de brandende vraag. Feit is dat kran… Ebbinge, 04-04-2013
Marianne Vaatstra  Verslag van rechtszaak via Twitter

Marianne Vaatstra Verslag van rechtszaak via Twitter

De rechtszaak tegen de verkrachter van en moordenaar op Marianne Vaatstra dient op 28 en 29 maart 2013 in de rechtbank van Leeuwarden. Journalisten en leden van familie Vaatstra twitteren tijdens de r… Piejet, 29-03-2013
Ruzie voorkomen door irritaties meteen te bespreken

Ruzie voorkomen door irritaties meteen te bespreken

In het sociale leven horen irritaties er vaak bij. Zo is het leven. Maar je kunt voorkomen dat ze uitlopen op heftige ruzies. Zelfs al ben je jezelf van geen kwaad bewust, blijkbaar lopen de zaken nie… Stine, 20-03-2013
Marianne Vaatstra  Excuusbrief van moordenaar Jasper S

Marianne Vaatstra Excuusbrief van moordenaar Jasper S

Jasper S, de moordenaar van Marianne Vaatstra in 1999 - voor de verkrachting en moord wordt hij in april 2013 aangeklaagd en veroordeeld - wilde een excuusbrief schrijven aan de familie van het vermoo… Piejet, 20-03-2013
Verkeerde denkwijze oorzaak van veel geweld

Verkeerde denkwijze oorzaak van veel geweld

Aan veel, zo niet alle geweld ligt een verkeerde denkwijze ten grondslag, namelijk: de tegenstander ziet het verkeerd en hij heeft het gedaan! Door van dit onwrikbare standpunt uit te gaan, zijn we ni… Stine, 20-03-2013
NL Awards voor regionale omroepen van RPO

NL Awards voor regionale omroepen van RPO

Regionale omroepen kunnen meedingen naar de NL Award. De NL Award verkiezing wordt uitgeschreven door ROOS, Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, een initiatief van hoofdredacteuren van… Piejet, 17-03-2013