Artikelen 91 - 100 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

Om te voorkomen dat de bodem verontreinigd wordt door het gebruik of de opslag van zogenaamde bodembedreigende stoffen is het lang niet altijd nodig om een vloeistofdichte vloer aan te leggen. De Nede… Serve, 22-05-2014
Verlaging uitkering door invoering kostendelersnorm?

Verlaging uitkering door invoering kostendelersnorm?

In de Participatiewet van 2015 wordt de zogenaamde kostendelersnormí ingevoerd. Deze nieuwe norm houdt in grote lijnen in dat een uitkering lager wordt naarmate meer mensen in dezelfde woning hun hoof… Manon-troppo, 14-03-2014
Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in?

In de media en de sociale zekerheidswereld hoor je steeds vaker over de Participatiewet. De regering wil met de invoering van de Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking a… Sandra1973, 17-02-2014
Hoe werkt de WW?

Hoe werkt de WW?

Je bent je baan kwijt. Je kunt tijdelijk minder werken. Je bent (deels) werkloos. Nu wil je een WW-uitkering aanvragen, maar hoe werkt dit precies? En voor hoe lang is een WW-uitkering geldig? Hier ee… Moneyq89, 27-01-2014
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wie thuis zorg of hulp nodig heeft, moet daar vanaf 1 januari 2015 voor aankloppen bij de gemeente. Op 14 januari 2014 werd de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning aan de Tweede Kamer voorgelegd.… Serkozy, 15-01-2014
Co-ouderschap regelen

Co-ouderschap regelen

Co-ouderschap is een keuze die gemaakt kan worden wanneer ouders uit elkaar gaan. Het is een wettelijk recht, geen plicht. Zonder co-ouderschap is er sprake van een verzorgende en een niet-verzorgende… Bibiana, 14-01-2014
Nix18: Waarom 'nix' voor je achttiende?

Nix18: Waarom 'nix' voor je achttiende?

Vanaf 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor alcohol- en tabaksverkoop verhoogd naar een leeftijd van 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je dus geen tabak en/of alcohol kopen of in je bezi… Stepphhanie, 08-01-2014
Bewindvoering, schuldhulp, curator?

Bewindvoering, schuldhulp, curator?

Ik heb schulden en ik kom er alleen niet meer uit. Ik heb hulp nodig. Maar wie moet ik nu benaderen? Wat is het verschil tussen een bewindvoerder, een curator en een mentor? Wat doet maatschappelijk w… Writersblog, 07-01-2014
Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740

Voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt in Nederland de norm NEN 5740 gebruikt. Een onderzoek dat volgens deze norm is uitgevoerd heet een verkennend bodemonderzoek. Een derge… Serve, 19-12-2013
Een begrafenis of crematie regelen

Een begrafenis of crematie regelen

Tijdens ons leven verliezen we af en toe dierbaren om ons heen. Soms zo dichtbij dat wij dan zelf degenen zijn die de uitvaart moeten regelen. Er zijn tal van bekende uitvaartondernemingen waar je na… Madeleine79, 18-11-2013