Artikelen 101 - 110 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Boete voor niet sneeuwvrij maken van stoep nieuws uitgelicht

Boete voor niet sneeuwvrij maken van stoep

Het sneeuwvrij maken van de stoep voor je huis is in Nederland niet wettelijk verplicht. Gemeenten doen wel een beroep op hun inwoners om dit wel te doen. Het is dus een soort burgerplicht. Er gaan in… Dessal, 06-11-2013
Overwerk en overwerkvergoeding

Overwerk en overwerkvergoeding

Een baan waarin geen overwerk voorkomt, bestaat bijna niet meer: overuren zijn aan de orde van de dag. Afspraken over overwerkvergoeding vindt men doorgaans terug in de CAO. Waar je op moet letten, ku… Serkozy, 16-10-2013

WW en vakantie: regels en voorwaarden

WW en vakantie is een vraagstuk waar veel mensen over struikelen. WW en vakantie is een combinatie waar speciale regels en voorwaarden aan verbonden zijn zoals de meldingsplicht, het wettelijke aantal… Mitchxl, 19-09-2013
Participatie in de ouderenzorg

Participatie in de ouderenzorg

Ouderenzorg is een van de grootste toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Reeds nu is duidelijk dat door de demografische veranderingen het aantal mensen dat zorg nodig heeft, toeneemt, terwijl teg… Serkozy, 18-09-2013
Schadevergoeding bij vluchtvertraging of geannuleerde vlucht

Schadevergoeding bij vluchtvertraging of geannuleerde vlucht

Bij vluchtvertraging of een geannuleerde vlucht heb je in een aantal gevallen recht op schadevergoeding. Dit is wettelijk vastgelegd. Er is ook vastgelegd wanneer je recht hebt op een schadevergoeding… Informeren, 17-09-2013
Vingerafdruk op identiteitsbewijs weigeren

Vingerafdruk op identiteitsbewijs weigeren

Wie een paspoort of identiteitsbewijs aanvraagt bij de gemeente moet hiervoor een vingerafdruk achterlaten. Diverse mensen hebben geweigerd om hun vingerafdruk te laten afnemen voor het aanvragen van… Dessal, 11-09-2013
Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)

Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)

De meeste verkeersboetes waarmee je te maken kunt krijgen zijn de zogenaamde M-beschikkingen, oftewel 'Mulderbeschikkingen'. Deze zijn voor de lichtere verkeersovertredingen. Daarnaast kun je bijvoorb… Manon-troppo, 29-07-2013
Strafbeschikking voor verkeersdelicten

Strafbeschikking voor verkeersdelicten

Stel dat je als automobilist een (zwaardere) verkeersovertreding of verkeersmisdrijf hebt begaan. Als je betrapt bent, krijg je te maken een strafbeschikking of S-beschikking. Zo'n beschikking kan ern… Manon-troppo, 29-07-2013
Verkeersboetes voor automobilisten

Verkeersboetes voor automobilisten

Je krijgt een verkeersboete als je betrapt bent op het begaan van een verkeersdelict, dat wil zeggen, een verkeersovertreding of een verkeersmisdrijf. Met welke verkeersdelicten kun je als bestuurder… Manon-troppo, 29-07-2013
Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Is men als jongere wegens een handicapt deels of geheel arbeidsongeschikt, dan heeft die persoon recht op een Wajong uitkering. In de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongehandicapten is geregeld wat… Geinformeerd, 05-07-2013