NCKO Kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang

NCKO Kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang Eén van de manieren om de kwaliteit in de kinderopvang te meten is met de NCKO kwaliteitsmonitor. Deze kwaliteitsmonitor is door een team van deskundigen op het gebied van de kinderopvang ontwikkeld. Wat is het NCKO, wat meet je met de NCKO kwaliteitsmonitor en wat zijn de resultaten van de laatste landelijke metingen in 2012?

Het NCKO

Het NCKO is een afkorting voor Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en ontwikkelingspsychologen van verschillende universiteiten samenwerken aan onderzoek ter bevordering van de pedagogisch kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (0-4 jaar). Het NCKO heeft de NCKO kwaliteitsmonitor ontwikkeld om de pedagogisch kwaliteit van kinderopvang (0-4 jaar) op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten.

Uitgangspunt NCKO Kwaliteitsmonitor; de pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven

Uitgangspunt voor de NCKO kwaliteitsmonitor vormen de pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven (het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties, het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties en de overdracht van waarden en normen). Deze pedagogische basisdoelen zijn onderdeel van de Wet op de Kinderopvang. Veel kinderdagverblijven hebben deze pedagogische basisdoelen in hun pedagogisch beleidsplan opgenomen.

Voor wie is de NCKO Kwaliteitsmonitor bedoeld?

De wetenschappelijke versie van de NCKO kwaliteitsmonitor wordt gebruikt in periodieke landelijke kwaliteitsmetingen (hierover lees je in de media) en in wetenschappelijk onderzoek. De afgeleide versie is bedoeld voor leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers in de kinderopvang. Deze kwaliteitsmonitor is korter en praktischer. Het maakt duidelijk wat de sterke en zwakke kanten van de desbetreffende kinderopvang zijn en laat zien welke specifieke punten meer aandacht nodig hebben om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Onderwerpen NCKO Kwaliteitsmonitor binnen een kinderdagverblijf

Interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers

 • Sensitieve responsiviteit (hoe goed reageer je op de signalen die een kind geeft)
 • Respect voor de autonomie van een kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

Kwaliteit van de leefomgeving

 • Brengen en halen (hoe verlopen de contactmomenten tussen de pedagogisch medewerkers, de kinderen en hun ouders)
 • Ruimte en inrichting
 • Activiteiten (aanwezigheid, toegankelijkheid en het gebruik van materialen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden)
 • Taal
 • Omgang met kinderen
 • Het programma (dagindeling en spelactiviteiten)

Structurele kwaliteit

 • De groepsgrootte
 • Staf-kindratio
 • Stafstabiliteit
 • Stabiliteit van de kinderen op de groep (bij deze laatste twee gaat het erom in hoeverre kinderen op de dagen dat zij aanwezig zijn dezelfde kinderen en dezelfde pedagogisch medewerkers tegen)

Hoe kan de NCKO Kwaliteitsmonitor binnen een kinderdagverblijf gebruikt worden?

 • Als nulmeting
 • Om te kijken in hoeverre een kwaliteitsmaatregel heeft gewerkt
 • Om een probleem in kaart te brengen

Landelijke NCKO kwaliteitsmeting 2012

In 2012 heeft de NCKO voor de tweede keer een grote landelijke kwaliteitsmeting naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang (0-4 jaar) gedaan. Het was een representatief onderzoek onder 50 groepen uit 50 kinderdagverblijven verspreid over heel Nederland. Daarnaast werd er onderzoek gedaan bij 25 groepen uit 25 kinderdagverblijven die eerder hadden meegedaan in 2008.
De belangrijkste conclusie is dat, na eerder dalingen in voorgaande jaren, de pedagogische kwaliteit is gestegen. Er werd ook geconstateerd dat er nog ruimte is voor verbetering. De pedagogische kwaliteit is nog lang niet voldoende op alle punten. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren (in de groepen die al eerder meegedaan hadden in 2008) dat de proceskwaliteit in een bepaalde groep niet constant is en door de jaren heen flink kan veranderen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt…
Opleiding en beroep - Pedagogisch werker (SPW3)Opleiding en beroep - Pedagogisch werker (SPW3)De opleiding Sociaal-pedagogisch werker wordt ook wel SPW 3 genoemd. Het is een mbo-opleiding, studierichting welzijn en…
Boekenlijst voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvangBoekenlijst voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvangDoor het lezen van boeken met betrekking tot de kinderopvang is het mogelijk je vakkennis uit te breiden en te verdiepen…

Het sandwichkindHet sandwichkindHet middelste kind heeft een speciale positie in het gezin. Is het een gemakkelijke plek? Hoe gedragen middelste kindere…
Hechting bij een kind dat naar de kinderopvang gaatHechting bij een kind dat naar de kinderopvang gaatKunnen kinderen die naar een kinderopvang (ook wel kinderdagverblijf genoemd) gaan zich wel leren hechten? Dit is een vr…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: ClkerFreeVectorImages, Pixabay
 • Gebaseerd op De NCKO-kwaliteitsmonitor van het Nederlands Jeugdinstituut (2009) Uitgeverij SWP, Amsterdam
 • www.kinderopvangonderzoek.nl
 • Pedagogische kwaliteitsmonitor verbetert en verbindt door José Reintjes (BBMP december 2009)
 • Aan de slag met de NCKO-Kwaliteitsmonitor door José Reijntjes (Kiddo 8.2009)
 • www.rijksoverheid.nl
Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 02-11-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.