InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland

Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland

Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, een lichamelijke handicap of een langdurige ziekte is het vaak lastig om goed te gedijen binnen het reguliere onderwijs. Zeker op de middelbare school, waar een groot beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en zelfredzaamheid, gaat het schoolse leven niet altijd van een leien dakje. Soms is het dan beter om te kiezen voor een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)-school. Echter bieden relatief weinig scholen een mogelijkheid om op havo of vwo-niveau les te volgen, terwijl er wel degelijk een groep leerlingen is die cognitief gezien dit niveau aankan. Gelukkig zijn er, verspreid over het hele land, toch een aantal scholen die deze mogelijkheid wél bieden.

Brabant

Brederocollege

Het Brederocollege in Breda is een school voor leerlingen met sociaal- en/of emotionele problematiek. De school biedt alle leerjaren van de havo, met vanaf de bovenbouw de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid aan. Een diploma behalen behalen de leerlingen via het staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-brederocollege/algemene-informatie/216

Scholengemeenschap De Keyzer

Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle is een school voor leerlingen met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek. Voor alle havo/vwo-leerlingen geldt dat zij eerst een havo-diploma moeten behalen, waarna zij onder bepaalde voorwaarden nog door kunnen gaan voor een vwo-diploma. Het diploma kan worden behaald door middel van het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.sgdekeyzer.nl/

De Berkenschutse

De Berkenschutse in Heeze is een school voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met epilepsie. De school heeft een havo/vwo-afdeling waar leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen tussen de profielen Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Een diploma behalen zij door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.berkenschutse.nl/

De Zwengel

De Zwengel in Vught is een school voor leerlingen met psychiatrische problematiek. De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om de eerste twee jaar op vwo-niveau te volgen, maar het is in de hogere leerjaren alleen mogelijk om op te gaan voor een havo-diploma. De profielen die worden aangeboden zijn Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. Een diploma kan worden behaald door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.dezwengel.nl/

Pleinschool Helder

Pleinschool Helder in Eindhoven is een kleine, zelfstandige school waar leerlingen met een vorm van AD(H)D en/of autisme terechtkunnen. De school valt weliswaar niet onder de noemer "speciaal onderwijs", maar de aanmelding verloopt wel volgens dezelfde procedure als scholen die daar wel onder vallen. Leerlingen kunnen hier les op havo- en vwo-niveau volgen en een diploma halen.

Drenthe

De Ambelt

De Ambelt is een school voor leerlingen met een psychiatrische diagnose, gedragsproblemen of meervoudige problematiek. De school kent een aparte havo-afdeling, waarin leerlingen aan het eind van de onderbouw kiezen voor één van de vier profielen: Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Verzorging. De leerlingen behalen een diploma middels het staatsexamen. De Ambelt kent ook locaties in Apeldoorn, Nunspeet (Gelderland) en Deventer (Overijssel). Zie voor meer informatie http://www.ambelt.nl/website/home

Mytylschool Prins Johan Friso

Op de Mytylschool Prins Johan Friso locatie Emmen kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. Hier kunnen zij een diploma op havo-niveau behalen. Dit gebeurt door het afleggen van staatsexamen. De locatie in Emmen is een dependance, de hoofdlocatie is gelegen in Haren, Groningen. Zie voor meer informatie http://www.pjfharen.nl/

Flevoland

Nautilus College

Het Nautilus College in Almere is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school kent zowel een havo, als een vwo-afdeling. Leerlingen krijgen les via de Wereldschool, wat inhoudt dat zij les op afstand krijgen. Ook op deze leerlingen verkrijgen leerlingen een diploma door middel van het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://nautilus.eduvier.nl/

Aurum College

Het Aurum College in Lelystad is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze school is relatief klein, omdat deze alleen een havo/vwo-afdeling kent. Ook hier volgen de leerlingen lessen via de Wereldschool en behalen zij een diploma door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://aurum.eduvier.nl/

Friesland

De Zwaai

VSO De Zwaai in Drachten is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, psychiatrische problematiek, etc. Leerlingen kunnen staatsexamen afleggen op havo of vwo-niveau. Zie voor meer informatie http://www.renn4.nl/scholen/de-zwaai/

Gelderland

De Ambelt

Zie: Drenthe

Briant College

Het Briant College in Arnhem is een school voor leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en psychiatrische problemen. De school heeft voor de havisten alleen een programma voor de onderbouw, voor de bovenbouw kunnen leerlingen terecht op het Mariëndael VSO. Zie voor meer informatie http://www.briantcollege.nl/Paginas/Briantcollege.aspx

Mariëndael VSO

Op het Mariëndael VSO kunnen leerlingen met een langdurige ziekte, een lichamelijke handicap of een stoornis in het autistisch spectrum terecht. De school heeft een havo-afdeling, waar de leerlingen voorbereid worden op het afleggen van staatsexamen.
Zie voor meer informatie http://www.mariendael.nl/Paginas/default.aspx

Werkenrode School

Op de Werkenrode School in Groesbeek kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. Hier kunnen zij de eerste twee jaar op havo-niveau les krijgen. Zie voor meer informatie http://www.werkenrodeschool.nl/

De Isselborgh

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor leerlingen met een cluster 4-indicatie. De school heeft in de onderbouw een havo/vwo-afdeling, maar leerlingen kunnen uiteindelijk alleen havo-examen afleggen. In de bovenbouw wordt onderwijs aan havo-leerlingen met behulp van IVIO- afstandsonderwijs gegeven, waarna zij een diploma kunnen halen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.sotog.nl/Onze_scholen/VSO_De_Isselborgh

Kristallis

Kristallis in Nijmegen kent verschillende locaties. Op de locatie Neerbosch kunnen leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, met name veroorzaakt door een stoornis in het autistisch spectrum, terecht. De leerlingen kunnen hier een havo-diploma behalen in de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Natuur en Techniek. Zie voor meer informatie http://www.kristallis.nl/

De Brouwerij

Scholengemeenschap De Brouwerij, locatie Oosterbeek heeft als doelgroep leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school kent een havo- afdeling, waar de leerlingen de eerste vier leerjaren in een klas zitten en het laatste leerjaar in een studiegroep volgen. Het diploma kan behaald worden door middel van het doen van staatsexamen.

De locatie in Zetten is vooral gericht op leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, maar heeft hetzelfde onderwijsconcept als de locatie in Oosterbeek. Zie voor meer informatie http://www.sgmbrouwerij.nl/

De Sonnewijser

Op De Sonnewijser in Tiel kunnen leerlingen met een cluster 4-indicatie terecht. De school verzorgt onderwijs tot en met niveau havo- onderbouw. Dit betekent dat leerlingen na de onderbouw de school zullen moeten verlaten en voor havo-leerlingen geldt dat zij niet op de andere locatie in Oss terechtkunnen: hier wordt alleen op vmbo- niveau lesgegeven. Zie voor meer informatie http://www.sonnewijser.nl/

Dominicus College

Het Dominicus College in Nijmegen is een reguliere school, met een speciale afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Leerlingen kunnen hier een havo of vwo-diploma halen, in maximaal de dubbele tijd die er normaal voor staat. Lessen worden deels gecombineerd met de reguliere klassen gegeven. Zie voor meer informatie: http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap

Groningen

Mytylschool Prins Johan Friso

Zie: Drenthe.

Limburg

IVOO

Het IVOO (Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs) in Meerssen is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school verzorgt onderwijs tot en met niveau havo- onderbouw, welke een jaar verlengd wordt. Een havo- diploma zullen leerlingen op een andere VSO-school of in het regulier onderwijs moeten behalen. Zie voor meer informatie http://www.ivoo.eu/informatie

Noord-Holland

Elan College Bussum

Het Elan College in Bussum is een school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Leerlingen met havo-vwo-niveau volgen hun lessen via IVIO.

Heliomare Onderwijs

Heliomare Onderwijs (onderbouw gevestigd in Heemskerk, deel bovenbouw in Wijk aan Zee) is voor leerlingen met een cluster 3/4-indicatie. De school biedt de mogelijkheid om een diploma op havo-niveau te halen. De eerste drie jaar zijn er geen aparte havo-klassen. Vanaf de bovenbouw worden de profielen Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid aangeboden. Een diploma behalen geschiedt door middel van het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://heliomareonderwijs.heliomare.nl/page/VSO

Gunningschool

Op de Gunningschool, vestiging Daaf Geluk in Haarlem komen leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De havo-leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. De leerlingen kunnen een diploma behalen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.dunamare.nl/scholen/gunning-vgdg/Paginas/default.aspx

De Trappenberg

Op Mytylschool De Trappenberg in Huizen kunnen leerlingen met een lichamelijke beperking terecht. Hier kunnen zij door het afleggen van staatsexamen een diploma op havo of vwo-niveau behalen.
Zie voor meer informatie http://www.mytylschool-detrappenberg.nl/vso_vmbo-havo-vwo.htm

Orion College

Op Het Orion College locatie West in Amsterdam kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. In sommige gevallen is er ook plaats voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek als een autismespectrumstoornis of ernstige angstklachten. Leerlingen kunnen hier een diploma op havo-niveau behalen. Zie voor meer informatie http://orioncollege.orion.nl/locatie-west-3-4

Overijssel

Phanta Rei College

Op het Phanta Rei College in Enschede komen met name leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen een overgangsbewijs 3/4-havo/vwo te laten behalen. Daarmee kunnen ze in het regulier onderwijs een volledig diploma behalen, of naar een MBO 3/4-opleiding overstappen.
Zie voor meer informatie http://www.pantarheicollege.nl/

OCR Het Roessingh

Op Onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede volgen leerlingen met een lichamelijke handicap of langdurige ziekte onderwijs. Hier kunnen zij door het afleggen van staatsexamen een havo-diploma behalen. Zie voor meer informatie http://www.ocr.nl/ocr-vso/

Hengeveld College

Op het Hengeveld College in Zwolle kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. Hier hebben zij de mogelijkheid om een havo-diploma te behalen. Zie voor meer informatie http://www.detwijn.nl/vervolgonderwijs

De Ambelt

Zie: Drenthe.

Utrecht

Berg en Boschschool

De Berg en Boschschool locatie Bilthoven is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Er zijn twee locaties: één in Houten, één in Bilthoven. Er is in de eerste twee jaar geen aparte havo-klas, maar leerlingen die extra uitdaging nodig hebben kunnen werk op havo-niveau krijgen. Vanaf het derde leerjaar is er wel een aparte havo-afdeling. Leerlingen kunnen een diploma krijgen door middel van het afleggen van staatsexamen.

Vanaf schooljaar 2015-2016 zal er ook een vwo-afdeling gestart worden. Het eerste jaar begint er één brugklas met maximaal tien leerlingen. Zie voor meer informatie http://www.bergenbosch-school.nl/vso.html

Axia College

Het Axia College in Amersfoort is een VSO-school waar leerlingen op alle niveaus (inclusief vwo) eindexamen kunnen doen. Dit kan in alle vier de profielen.

Zeeland

Odyzee College

Op Het Odyzee College in Goes kunnen leerlingen met een cluster 4-indicatie terecht. De meesten hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Leerlingen kunnen hier een havo-diploma behalen, waarbij ze de keuze hebben uit de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. De leerlingen behalen een diploma via het staatsexamen.
Zie voor meer informatie http://www.odyzee.nl/odyzee-college/onderwijsprogramma.htm

De Argo

Op De Argo in Terneuzen komen leerlingen met gedragsproblemen of een stoornis in het autistisch spectrum. Hier hebben zij de mogelijkheid om een havo of vwo-diploma te halen in alle vier de profielen. Zij volgen les via de Wereldschool. Zie voor meer informatie http://www.deargo.nl/

Zuid-Holland

Pleysier College

Het Pleysier College Westerbeek in Den Haag geeft onderwijs aan leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis. De leerlingen kunnen een diploma op havo of vwo-niveau halen. Dit geschiedt door middel van het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.pleysier.nl/westerbeek

Lingewaal College

Het Lingewaal College in Gorinchem geeft les aan leerlingen met een Cluster 4-indicatie. Leerlingen kunnen hier een diploma op havo-niveau halen. Examen doen gebeurt door middel van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Zie voor meer informatie http://lingewaalcollege.yulius.nl/

Leo Kanner College

Op het Leo Kanner College in Leiden kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis terecht. Hier kunnen zij een havo of vwo-diploma halen in de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. Het diploma kunnen zij behalen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.leokanner.nl/Locaties/LeoKannercollegeVSO.aspx

Horizon Schreuder College

Het Horizon Schreuder College in Rotterdam kent verschillende locaties. De locatie Slinge kent een afdeling voor leerlingen met specifieke gedragsstoornissen als ODD, CD en ADHD en een afdeling voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Leerlingen kunnen hier het eerste leerjaar van de havo volgen, waarna ze doorstromen naar de locatie Taborstraat. Een diploma kunnen zij behalen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://horizon.eu/schreudercollege/

Mytylschool De Brug

Op Mytylschool de Brug in Rotterdam kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. Hier wordt onderwijs op havo-niveau gegeven, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit alle vier de profielen. Leerlingen kunnen een jaar langer over hun opleiding doen, gezien het feit dat zij vaak lessen missen door therapie, ziekteverzuim, etc. De school maakt voor het behalen van een diploma gebruik van een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Zie voor meer informatie http://www.mytylschooldebrug.nl/afdeling-vso

Passer College

Op het Passer College in Rotterdam kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis terecht. Hier kunnen zij een havo of vwo-diploma behalen, in alle vier de profielen. Examen doen kan door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://hetpassercollege.nl/

Heer Bokelcollege

Op het Heer Bokelcollege in Rotterdam kunnen leerlingen met internaliserende psychische problematiek, veelal in combinatie met een autismespectrumstoornis terecht. Hier krijgen zij de eerste drie jaar les op havo/vwo-niveau, waarna zij na het behalen van een havo-diploma eventueel nog kunnen opgaan voor een vwo-diploma. Zie voor meer informatie http://heerbokelcollege.yulius.nl/

De Piramide

Op VSO De Piramide kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap onderwijs op havo-niveau volgen. Zij kunnen in de bovenbouw kiezen tussen de profielen Natuur en gezondheid en Economie en Maatschappij. Een diploma kunnen ze behalen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.sovsodepiramide.nl/

Staatsexamen in het kort

Op vrijwel al deze scholen kunnen leerlingen examen doen door het afleggen van een staatsexamen. Het staatsexamen kent het Centraal Eindexamen welke hetzelfde is als het eindexamen dat op reguliere scholen wordt afgenomen en het mondeling college-examen. Deze laatste vervangt het reguliere PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
© 2015 - 2019 Bo1995, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…
Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in regulier (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatst…
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Schooltypen middelbare schoolEr bestaan drie schooltypen op de middelbare school. Vmbo, havo en vwo. Wat is het verschil tussen deze schooltypen?
De Zmolker Tips en TricksDe Zmolker Tips en TricksEen groep leerlingen die vanwege gedragsproblematiek thuishoren bij cluster 4, maar op cognitief gebied thuishoren bij c…
Bronnen en referenties
 • http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/9630.pdf
 • http://www.bergenbosch-school.nl/images/nieuwsbrieven/berg%20en%20bosch%20opent%20vwo%20afdeling%201.pdf
 • http://www.bergenbosch-school.nl/images/schoolgidsen2014-20152/bb%20schoolgids%20bilthoven%202014%20vso.pdf
 • http://www.ambelt.nl/files/website/File/CMS/1214
 • http://www.briantcollege.nl/deschool/Documents/Schoolgids%20Briant%20College%202014-2015.pdf
 • http://www.mariendael.nl/Paginas/default.aspx
 • http://www.mariendael.nl/onderwijs/indeling/Paginas/default.aspx
 • http://www.mariendael.nl/onderwijs/indeling/Paginas/vmbohavo.aspx
 • http://www.mariendael.nl/Paginas/Resultaat.aspx?k=examen&cs=Deze%20site&u=http%3A%2F%2Fwww.mariendael.nl%2FDeSchool
 • http://www.mariendael.nl/DeSchool/Paginas/incijfers.aspx
 • http://www.vso-isselborgh.nl/Onze_school
 • http://www.vso-isselborgh.nl/Onderwijsaanbod
 • http://www.kristallis.nl/neerbosch/praktische-informatie/
 • http://www.sgmbrouwerij.nl/Contact/De+Brouwerij%2C+locatie+Oosterbeek/
 • http://www.sonnewijser.nl/downloads/informatieboekje%202014-2015%20Tiel%20definitief.pdf
 • http://www.sonnewijser.nl/downloads/Schoolgids%20de%20Sonnewijser%202014-2015.pdf
 • http://www.sonnewijser.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6
 • http://www.ivoo.eu/ivoo-diploma-stroom
 • http://www.hetdriespan.nl/over-het-driespan/26
 • http://www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-brederocollege/algemene-informatie/216
 • http://www.sgdekeyzer.nl/83/Schoolgids%201415.aspx
 • http://www.berkenschutse.nl/
 • http://www.berkenschutse.nl/onderwijs/leerroutes/leeroutes-e-f
 • http://dezwengel.nl/documenten/20142015/SCHOOLGIDS_Vught_20140714.pdf
 • http://spinakervsoligthartstraat.despinaker.nl/content.php?page=1000000855&parent=1272
 • http://spinakervsofrederikhendriklaan.despinaker.nl/
 • http://www.dunamare.nl/scholen/gunning-vgdg/Paginas/default.aspx
 • https://gunningschoolvso-public.sharepoint.com/Paginas/Ons%20Onderwijs.aspx
 • http://www.dunamare.nl/scholen/gunning-vgdg/schoolorganisatie/havo/Paginas/default.aspx
 • http://www.pantarheicollege.nl/assets/Uploads/documenten/PRC-Schoolgids-2014-2015.pdf
 • http://www.odyzee.nl/odyzee-college/vakkenpakketten.htm
 • http://www.odyzee.nl/odyzee-college/examens.htm
 • http://www.deargo.nl/
 • http://www.deargo.nl/schoolgids.htm
 • http://www.pleysier.nl/
 • http://www.pleysier.nl/westerbeek
 • http://www.pleysier.nl/westerbeek/voor-leerlingen/examen
 • http://lingewaalcollege.yulius.nl/Vormgeving-Onderwijs
 • http://www.leokanner.nl/Locaties/LeoKannercollegeVSO.aspx
 • http://www.leokanner.nl/Portals/712/docs/Schoolgids/Schoolgids%20LKC%20Leiden%202014-2015_herzien%2024%20november%202014.pdf
 • http://horizon.eu/schreuder-college-slinge/
 • http://horizon.eu/schreuder-college-slinge/files/2014/08/Schoolgids-Slinge-2014-2015-beveiligd.pdf
 • http://horizon.eu/schreuder-college-taborstraat/files/2012/09/Schoolgids-Schreuder-Taborstraat-2014-2015-beveiligd.pdf
 • http://www.mytylschooldebrug.nl/vso-vmbo-havo/onderwijs-vso-t
 • http://www.depiloot.nl/wp-content/uploads/2014/09/schoolgids2013-2014VSO.pdf
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/de-top-tien-van-het-heer-bokel-college
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/sites/default/files/downloads/Locatiegids%20HBC%202014-2015_0.pdf
 • http://www.detelefoongids.nl/speciaal-onderwijs/drenthe/3-1/?edsacid=i-846336-6-6
 • http://www.recnon3.nl/scholen/49/mytylschool-prins-johan-friso-dependance-emmen.html
 • File:///C:/Users/Bo/Downloads/informatieboekje%202014%202015%20vso%20diplomagericht.pdf
 • http://10000scholen.nl/zoeken?search%5Btype%5D=3&search%5Bprovince%5D=NL-DR
 • http://www.mytylschool-detrappenberg.nl/vso_vmbo-havo-vwo.htm
 • http://www.plaats.nl/gemeente-huizen/
 • http://www.stichtingboor.nl/
 • http://www.detwijn.nl/praktische-informatie/info-voor-ouders
 • http://www.detwijn.nl/vervolgonderwijs
 • http://www.werkenrodeschool.nl/
 • http://www.werkenrodeschool.nl/leerroutes/leerroute-vervolgonderwijs.aspx
 • http://www.detwijn.nl/contact
 • https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbmNvbGxlZ2V8Z3g6NmRiMTlkYTY5Y2VjOTFkZA
 • http://orioncollege.orion.nl/locatie-west-3-4
 • https://www.google.nl/search?q=mytylschool+zeeland&oq=mytylschool+zeeland&aqs=chrome..69i57j69i64j69i60l2.2960j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=goirle+plaats
 • http://www.sovsodepiramide.nl/
 • http://speciaalonderwijs.startpagina.nl/
 • http://pantarheicollege-attendiz.nl/over-onze-school/
 • http://ocr-attendiz.nl/wp-content/uploads/2017/07/B-OCR-schoolgids-2017-2018-deel-B-OCR-meander.pdf
 • http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap
 • https://www.nationaleonderwijsgids.nl/elan-college-bussum-bussum
 • https://axiacollege.nl/

Reageer op het artikel "Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ladan, 07-10-2018 09:49 #2
Ik mis in de provincie Utrecht het Axia College in Amersfoort (vmbo-t/havo/vwo vso) en in Noord-Holland het Elan College in Baarn (havo/vwo via IVIO onderwijs vso) NB. Het Elan College heeft de poorten moeten sluiten voor instroom van buiten hun samenwerkingsverband omdat er te veel vraag is vanuit omliggende gemeenten naar deze vorm van onderwijs. Het Axia College in Amersfoort staat om die reden ook onder druk, omdat er veel kinderen uit Utrecht eo zich aanmelden vanwege het gebrek aan een geschikte school in Utrecht stad voor havo/vwo vso (mn internaliserende problematiek).

Jeroen Pouwels, 28-08-2018 22:02 #1
Onder de provincie Gelderland mis ik de afdeling 'De Monnikskap' van het Dominicus College Nijmegen. Op deze afdeling kunnen leerlingen met een beperking de hele (dus onder- en bovenbouw) doorlopen van havo, vwo en gymnasium. Op deze afdeling kunnen leerlingen langdurige ziekte, een lichamelijke handicap, SOLK, NAH, enz. terecht. Ze worden in op hen afgestemd lesprogramma voorbereid op een regulier examen van het Dominicus College.

Met vriendelijke groet, Jeroen Pouwels Reactie infoteur, 01-09-2018
Beste Jeroen,

Hartelijk dank voor de reactie. Ik ga dit in het artikel opnemen.

Vriendelijke groet,

Bo van Loenen

Infoteur: Bo1995
Laatste update: 19-10-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 70
Reacties: 2
Schrijf mee!