Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland

Mytyl/cluster 4-scholen met havo/vwo-afdeling in Nederland Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, een lichamelijke handicap of een langdurige ziekte is het vaak lastig om goed te gedijen binnen het reguliere onderwijs. Zeker op de middelbare school, waar een groot beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en zelfredzaamheid, gaat het schoolse leven niet altijd van een leien dakje. Soms is het dan beter om te kiezen voor een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)-school. Echter bieden relatief weinig scholen een mogelijkheid om op havo of vwo-niveau les te volgen, terwijl er wel degelijk een groep leerlingen is die cognitief gezien dit niveau aankan. Gelukkig zijn er, verspreid over het hele land, toch een aantal scholen die deze mogelijkheid wél bieden.

Brabant

Brederocollege

Het Brederocollege in Breda is een school voor leerlingen met sociaal- en/of emotionele problematiek. De school biedt alle leerjaren van de havo, met vanaf de bovenbouw de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid aan. Een diploma behalen behalen de leerlingen via het staatsexamen. Zie voor meer informatie

Scholengemeenschap De Keyzer

Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle is een school voor leerlingen met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek. Voor alle havo/vwo-leerlingen geldt dat zij eerst een havo-diploma moeten behalen, waarna zij onder bepaalde voorwaarden nog door kunnen gaan voor een vwo-diploma. Het diploma kan worden behaald door middel van het afleggen van staatsexamen.

De Berkenschutse

De Berkenschutse in Heeze is een school voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met epilepsie. De school heeft een havo/vwo-afdeling waar leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen tussen de profielen Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Een diploma behalen zij door het afleggen van staatsexamen.

Het Zuiderbos

Het Zuiderbos in Vught is een school voor leerlingen met psychiatrische problematiek. De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om de eerste twee jaar op vwo-niveau te volgen, maar het is in de hogere leerjaren alleen mogelijk om op te gaan voor een havo-diploma. De profielen die worden aangeboden zijn Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij, en Economie en Maatschappij. Een diploma kan worden behaald door het afleggen van staatsexamen.

Pleinschool Helder

Pleinschool Helder in Eindhoven is een kleine, zelfstandige school waar leerlingen met een vorm van AD(H)D en/of autisme terechtkunnen. De school valt weliswaar niet onder de noemer "speciaal onderwijs", maar de aanmelding verloopt wel volgens dezelfde procedure als scholen die daar wel onder vallen. Leerlingen kunnen hier les op havo- en vwo-niveau volgen en een diploma halen. De profielen waaruit leerlingen kunnen zijn Economie en Maatschappij en Natuur en Techniek.
Zie voor meer informatie https://www.helderhavovwo.info/Onderwijs/Algemeen

Drenthe

Mytylschool Prins Johan Friso (afdeling de Springplank)

Op de Mytylschool Prins Johan Friso, afdeling de Springplank in Emmen kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. Hier kunnen zij een diploma op havo-niveau behalen. Dit gebeurt door het afleggen van staatsexamen. De locatie in Emmen is een dependance, de hoofdlocatie is gelegen in Haren, Groningen. Zie voor meer informatie http://www.pjfharen.nl/

Flevoland

Nautilus College

Het Nautilus College in Almere is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school kent zowel een havo, als een vwo-afdeling. Leerlingen krijgen les via de Wereldschool, wat inhoudt dat zij les op afstand krijgen. Ook op deze leerlingen verkrijgen leerlingen een diploma door middel van het afleggen van staatsexamen.

Aurum College

Het Aurum College in Lelystad is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze school is relatief klein, omdat deze alleen een havo/vwo-afdeling kent. Ook hier volgen de leerlingen lessen via IVIO- afstandsonderwijs en behalen zij een diploma door het afleggen van staatsexamen. =

Friesland

De Zwaai

VSO De Zwaai in Drachten is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, psychiatrische problematiek, etc. Leerlingen kunnen staatsexamen afleggen op havo of vwo-niveau. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag bestaat ook de mogelijkheid om bij het Matrix Lyceum een havo/vwo-niveau te behalen.

Gelderland

Briant College

Het Briant College in Arnhem is een school voor leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en psychiatrische problemen. De school heeft voor de havisten alleen een programma voor de onderbouw, voor de bovenbouw kunnen leerlingen terecht op het Mariëndael VSO. Zie voor meer informatie https://www.briantcollege.nl/ons-onderwijs/onderwijsprogramma/

Mariëndael VSO

Op het Mariëndael VSO kunnen leerlingen met een langdurige ziekte, een lichamelijke handicap of een stoornis in het autistisch spectrum terecht. De school heeft een havo-afdeling, waar de leerlingen voorbereid worden op het afleggen van staatsexamen.
Zie voor meer informatie https://www.mariendael.nl/ons-onderwijs/

De Isselborgh

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor leerlingen met een cluster 4-indicatie. De school heeft in de onderbouw een havo/vwo-afdeling, maar leerlingen kunnen uiteindelijk alleen havo-examen afleggen. Vanaf het derde leerjaar wordt onderwijs aan havo-leerlingen met behulp van IVIO- afstandsonderwijs gegeven, waarna zij een diploma kunnen halen door het afleggen van staatsexamen. Zie voor meer informatie http://www.vso-isselborgh.nl/Onderwijsaanbod/Havo

Kristallis

Kristallis in Nijmegen kent verschillende locaties. Op de locatie Neerbosch kunnen leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, met name veroorzaakt door een stoornis in het autistisch spectrum, terecht. De leerlingen kunnen hier een havo-diploma behalen in de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Natuur en Techniek.

De Brouwerij

Scholengemeenschap De Brouwerij, locatie Oosterbeek heeft als doelgroep leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school heeft een havo-afdeling. De bedoeling is dat leerlingen die dit aankunnen de bovenbouw in de Brouwerijklas volgen. Dit is een speciale klas die te vinden is in de reguliere middelbare school Het Olympus College. Doel is om de leerlingen hiermee gefaseerd voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Het diploma kan behaald worden door middel van het doen van staatsexamen.

De Sonnewijser

Op De Sonnewijser in Tiel kunnen leerlingen met een cluster 4-indicatie terecht. De school verzorgt onderwijs tot en met niveau havo- onderbouw. Dit betekent dat leerlingen na de onderbouw de school zullen moeten verlaten en voor havo-leerlingen geldt dat zij niet op de andere locatie in Oss terechtkunnen: hier wordt alleen op vmbo- niveau lesgegeven.

Dominicus College

Het Dominicus College in Nijmegen is een reguliere school, met een speciale afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Leerlingen kunnen hier een havo of vwo-diploma halen, in maximaal de dubbele tijd die er normaal voor staat. Lessen worden deels gecombineerd met de reguliere klassen gegeven. Zie voor meer informatie: http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap

Groningen

Mytylschool Prins Johan Friso

Zie: Drenthe.

Limburg

IVOO

Het IVOO (Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs) in Meerssen is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school verzorgt onderwijs tot en met niveau havo- onderbouw, welke een jaar verlengd wordt. Een havo- diploma zullen leerlingen op een andere VSO-school of in het regulier onderwijs moeten behalen.

Noord-Holland

Elan College Bussum

Het Elan College in Bussum is een school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Leerlingen met havo-vwo-niveau volgen hun lessen via IVIO-afstandsonderwijs.

Heliomare Onderwijs

Heliomare Onderwijs in Heemskerk is voor leerlingen met een cluster 3/4-indicatie. De school biedt de mogelijkheid om een diploma op havo-niveau te halen. De eerste drie jaar zijn er geen aparte havo-klassen. Vanaf de bovenbouw worden de profielen Natuur en Techniek, Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid aangeboden. Een diploma behalen geschiedt door middel van het afleggen van staatsexamen.

Gunningschool

Op de Gunningschool, vestiging Daaf Geluk in Haarlem komen leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De havo-leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. De leerlingen kunnen een diploma behalen door het afleggen van staatsexamen.

College De Kleine Prins

College De Kleine Prins is een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Zij kunnen hier een havo of vwo-diploma halen. Deze school maakt gebruik van IVIO-afstandsonderwijs.

Orion College

Op Het Orion College locatie West in Amsterdam kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap terecht. In sommige gevallen is er ook plaats voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek als een autismespectrumstoornis of ernstige angstklachten. Leerlingen kunnen hier een diploma op havo-niveau behalen.

Overijssel

Phanta Rei College

Op het Phanta Rei College in Enschede komen met name leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De school heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen een overgangsbewijs 3/4-havo/vwo te laten behalen. Daarmee kunnen ze in het regulier onderwijs een volledig diploma behalen, of naar een MBO 3/4-opleiding overstappen.

OCR Het Roessingh

Op Onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede volgen leerlingen met een lichamelijke handicap of langdurige ziekte onderwijs. Hier kunnen zij door het afleggen van staatsexamen een havo-diploma behalen.

De Ambelt/Hengeveld College

Het Hengeveld College, onderdeel van stichting De Ambelt, is een school voor leerlingen met uiteenlopende soorten gedragsproblematiek die vaak voortkomt uit een ontwikkelingsstoornis als autisme of hechtingsproblemen. Ook is er bij sommige leerlingen sprake van een leerstoornis. Leerlingen krijgen hier les op havo-niveau. In de onderbouw gebeurt dit op het Hengeveld College; na het derde jaar krijgen de leerlingen de keuze om de bovenbouw op deze school af te ronden of over te stappen naar het Deltion Sprint Lyceum via een zogenoemd 'TRAVO-traject'. In dat laatste geval volgen zij onderwijs op de VAVO, maar krijgen ze extra begeleiding van medewerkers van de Ambelt. Voor leerlingen die baat hebben bij een individueel studieprogramma en die niet tot hun recht komen in een klas, is er de mogelijkheid om via een IVIO-traject een vwo-diploma te halen.

Utrecht

Berg en Boschschool

De Berg en Boschschool is een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Er zijn twee locaties: één in Houten, één in Bilthoven. De locatie in Houten biedt de eerste twee jaar de mogelijkheid om les op havo-niveau te volgen, de locatie in Bilthoven kent een volledige havo-afdeling en in de onderbouw wordt er ook les op vwo-niveau gegeven.

Axia College

Het Axia College in Amersfoort is een VSO-school waar leerlingen op alle niveaus (inclusief vwo) eindexamen kunnen doen. Dit kan in de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

Zeeland

Odyzee College

Op Het Odyzee College in Goes kunnen leerlingen met een cluster 4-indicatie terecht. De meesten hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Leerlingen kunnen hier een havo-diploma behalen, waarbij ze de keuze hebben uit de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij.

De Argo

Op De Argo in Terneuzen komen leerlingen met gedragsproblemen of een stoornis in het autistisch spectrum. Hier hebben zij de mogelijkheid om een havo of vwo-diploma te halen in alle vier de profielen. In de bovenbouw is er de keuze om via IVIO-afstandsonderwijs les te krijgen of (gedeeltelijk) onderwijs in het regulier onderwijs te volgen.

Zuid-Holland

Pleysier College

Het Pleysier College Westerbeek in Den Haag geeft onderwijs aan leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook komen hier veel leerlingen met een autismespectrumstoornis. De leerlingen kunnen een diploma op havo of vwo-niveau halen. Dit geschiedt door middel van het afleggen van staatsexamen.

Lingewaal College

Het Lingewaal College in Gorinchem geeft les aan leerlingen met psychiatrische problematiek. Leerlingen kunnen hier een diploma op havo-niveau halen. Examen doen gebeurt door middel van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Leo Kanner College

Op het Leo Kanner College in Leiden kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis terecht. Hier kunnen zij een havo of vwo-diploma halen in de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij. Het diploma kunnen zij behalen door het afleggen van staatsexamen.

Schreuder College

Het Schreuder College in Rotterdam, locatie Taborstraat is een school voor leerlingen met gedragsproblemen- of stoornissen. Hier kunnen leerlingen onderwijs op havo-niveau volgen. In de bovenbouw kunnen zij kiezen voor de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Een diploma kunnen zij behalen door het afleggen van staatsexamen.

Mytylschool De Brug

Op Mytylschool de Brug in Rotterdam kunnen leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte terecht. Hier wordt onderwijs op havo-niveau gegeven, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit alle vier de profielen. In principe is het de bedoeling dat ze binnen de 'normale' vijf jaar een diploma behalen. De school maakt voor het behalen van een diploma gebruik van een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Hiervoor werkt de school samen met een reguliere school in de buurt.

Passer College

Op het Passer College in Rotterdam kunnen leerlingen met internaliserende problematiek, met name voortkomend uit een stoornis in het autistisch spectrum terecht. Hier kunnen zij een havo of vwo-diploma behalen, in alle vier de profielen. Examen doen kan door het afleggen van staatsexamen.

Heer Bokelcollege

Op het Heer Bokelcollege in Rotterdam kunnen leerlingen met internaliserende psychische problematiek terecht, De meeste leerlingen hebben als hoofddiagnose een autismespectrumstoornis. In principe krijgen leerlingen les op havo-niveau, maar voor leerlingen die dit aankunnen is er in de onderbouw de mogelijkheid om een individueel vwo-traject te volgen. De leerlingen kunnen examen doen in alle vier de profielen. De school maakt gebruik van een PTA.

Piramide College

Op het Piramide College in Den Haag kunnen leerlingen met een lichamelijke handicap onderwijs of langdurige ziekte onderwijs op havo-niveau volgen. Zij kunnen in de bovenbouw kiezen tussen de profielen Natuur en gezondheid, Natuur en Techniek en Economie en Maatschappij. Een diploma kunnen ze behalen door het afleggen van staatsexamen.

Kesper College

Op het Kesper College in Gouda kunnen leerlingen met internaliserende problematiek terecht. Zij kunnen hier een diploma op havo of vwo-niveau halen, in de profielen Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, en Economie en Maatschappij.

Staatsexamen in het kort

Op vrijwel al deze scholen kunnen leerlingen examen doen door het afleggen van een staatsexamen. Het staatsexamen kent het Centraal Eindexamen welke hetzelfde is als het eindexamen dat op reguliere scholen wordt afgenomen en het mondeling college-examen. Deze laatste vervangt het reguliere PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
© 2015 - 2024 Bo1995, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…
Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in regulier (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatst…
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Schooltypen middelbare schoolEr bestaan drie schooltypen op de middelbare school. Vmbo, havo en vwo. Wat is het verschil tussen deze schooltypen?

Hoe bereken je de DL, DLE en leerachterstand van een kind?Hoe bereken je de DL, DLE en leerachterstand van een kind?Voor de leerkrachten die voor de klas staan, zijn de vele termen heel logisch. Voor een stagiaire/invalkracht of een oud…
Spieken 2.0: spieken in het digitale tijdperkSpieken 2.0: spieken in het digitale tijdperkWie niet geleerd heeft, maar voor een belangrijke toets of examen staat, die moet zijn toevlucht nemen tot plan B. Vroeg…
Bronnen en referenties
 • http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/9630.pdf
 • http://www.bergenbosch-school.nl/images/nieuwsbrieven/berg%20en%20bosch%20opent%20vwo%20afdeling%201.pdf
 • http://www.bergenbosch-school.nl/images/schoolgidsen2014-20152/bb%20schoolgids%20bilthoven%202014%20vso.pdf
 • http://www.ambelt.nl/files/website/File/CMS/1214
 • http://www.briantcollege.nl/deschool/Documents/Schoolgids%20Briant%20College%202014-2015.pdf
 • http://www.mariendael.nl/Paginas/default.aspx
 • http://www.mariendael.nl/onderwijs/indeling/Paginas/default.aspx
 • http://www.mariendael.nl/onderwijs/indeling/Paginas/vmbohavo.aspx
 • http://www.mariendael.nl/Paginas/Resultaat.aspx?k=examen&cs=Deze%20site&u=http%3A%2F%2Fwww.mariendael.nl%2FDeSchool
 • http://www.mariendael.nl/DeSchool/Paginas/incijfers.aspx
 • http://www.vso-isselborgh.nl/Onze_school
 • http://www.vso-isselborgh.nl/Onderwijsaanbod
 • http://www.kristallis.nl/neerbosch/praktische-informatie/
 • http://www.sgmbrouwerij.nl/Contact/De+Brouwerij%2C+locatie+Oosterbeek/
 • http://www.sonnewijser.nl/downloads/informatieboekje%202014-2015%20Tiel%20definitief.pdf
 • http://www.sonnewijser.nl/downloads/Schoolgids%20de%20Sonnewijser%202014-2015.pdf
 • http://www.sonnewijser.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6
 • http://www.ivoo.eu/ivoo-diploma-stroom
 • http://www.hetdriespan.nl/over-het-driespan/26
 • http://www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-brederocollege/algemene-informatie/216
 • http://www.sgdekeyzer.nl/83/Schoolgids%201415.aspx
 • http://www.berkenschutse.nl/
 • http://www.berkenschutse.nl/onderwijs/leerroutes/leeroutes-e-f
 • http://dezwengel.nl/documenten/20142015/SCHOOLGIDS_Vught_20140714.pdf
 • http://spinakervsoligthartstraat.despinaker.nl/content.php?page=1000000855&parent=1272
 • http://spinakervsofrederikhendriklaan.despinaker.nl/
 • http://www.dunamare.nl/scholen/gunning-vgdg/Paginas/default.aspx
 • https://gunningschoolvso-public.sharepoint.com/Paginas/Ons%20Onderwijs.aspx
 • http://www.dunamare.nl/scholen/gunning-vgdg/Paginas/default.aspx
 • http://www.pantarheicollege.nl/assets/Uploads/documenten/PRC-Schoolgids-2014-2015.pdf
 • http://www.odyzee.nl/odyzee-college/vakkenpakketten.htm
 • http://www.odyzee.nl/odyzee-college/examens.htm
 • http://www.deargo.nl/
 • http://www.deargo.nl/schoolgids.htm
 • http://www.pleysier.nl/
 • http://www.pleysier.nl/westerbeek
 • http://www.pleysier.nl/westerbeek/voor-leerlingen/examen
 • http://lingewaalcollege.yulius.nl/Vormgeving-Onderwijs
 • http://www.leokanner.nl/Locaties/LeoKannercollegeVSO.aspx
 • http://www.leokanner.nl/Portals/712/docs/Schoolgids/Schoolgids%20LKC%20Leiden%202014-2015_herzien%2024%20november%202014.pdf
 • http://horizon.eu/schreuder-college-slinge/
 • http://horizon.eu/schreuder-college-slinge/files/2014/08/Schoolgids-Slinge-2014-2015-beveiligd.pdf
 • http://horizon.eu/schreuder-college-taborstraat/files/2012/09/Schoolgids-Schreuder-Taborstraat-2014-2015-beveiligd.pdf
 • http://www.mytylschooldebrug.nl/vso-vmbo-havo/onderwijs-vso-t
 • http://www.depiloot.nl/wp-content/uploads/2014/09/schoolgids2013-2014VSO.pdf
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/de-top-tien-van-het-heer-bokel-college
 • http://heerbokelcollege.yulius.nl/sites/default/files/downloads/Locatiegids%20HBC%202014-2015_0.pdf
 • http://www.detelefoongids.nl/speciaal-onderwijs/drenthe/3-1/?edsacid=i-846336-6-6
 • http://www.recnon3.nl/scholen/49/mytylschool-prins-johan-friso-dependance-emmen.html
 • File:///C:/Users/Bo/Downloads/informatieboekje%202014%202015%20vso%20diplomagericht.pdf
 • http://10000scholen.nl/zoeken?search%5Btype%5D=3&search%5Bprovince%5D=NL-DR
 • http://www.mytylschool-detrappenberg.nl/vso_vmbo-havo-vwo.htm
 • http://www.plaats.nl/gemeente-huizen/
 • http://www.stichtingboor.nl/
 • http://www.detwijn.nl/praktische-informatie/info-voor-ouders
 • http://www.detwijn.nl/vervolgonderwijs
 • http://www.werkenrodeschool.nl/
 • http://www.werkenrodeschool.nl/leerroutes/leerroute-vervolgonderwijs.aspx
 • http://www.detwijn.nl/contact
 • https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbmNvbGxlZ2V8Z3g6NmRiMTlkYTY5Y2VjOTFkZA
 • http://orioncollege.orion.nl/locatie-west-3-4
 • https://www.google.nl/search?q=mytylschool+zeeland&oq=mytylschool+zeeland&aqs=chrome..69i57j69i64j69i60l2.2960j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=goirle+plaats
 • http://www.sovsodepiramide.nl/
 • http://speciaalonderwijs.startpagina.nl/
 • http://pantarheicollege-attendiz.nl/over-onze-school/
 • http://ocr-attendiz.nl/wp-content/uploads/2017/07/B-OCR-schoolgids-2017-2018-deel-B-OCR-meander.pdf
 • http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap
 • https://www.nationaleonderwijsgids.nl/elan-college-bussum-bussum
 • https://axiacollege.nl/
 • https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-college-heemskerk-voor-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso/
 • http://www.pantarheicollege.nl/
 • https://ocr-attendiz.nl/vso-dg/
 • https://bbonderwijs.nl/vso-algemeen1
 • https://www.axiacollege.nl/afdelingen/bovenbouw-mavo-havo-vwo/
 • http://www.mytylschooldebrug.nl/vso-vmbo-havo
Reactie

Jeroen Pouwels, 28-08-2018
Onder de provincie Gelderland mis ik de afdeling 'De Monnikskap' van het Dominicus College Nijmegen. Op deze afdeling kunnen leerlingen met een beperking de hele (dus onder- en bovenbouw) doorlopen van havo, vwo en gymnasium. Op deze afdeling kunnen leerlingen langdurige ziekte, een lichamelijke handicap, SOLK, NAH, enz. terecht. Ze worden in op hen afgestemd lesprogramma voorbereid op een regulier examen van het Dominicus College.

Met vriendelijke groet, Jeroen Pouwels Reactie infoteur, 01-09-2018
Beste Jeroen,

Hartelijk dank voor de reactie. Ik ga dit in het artikel opnemen.

Vriendelijke groet,

Bo van Loenen

Bo1995 (51 artikelen)
Laatste update: 16-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 76
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.