Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht en wat als het water stijgt? Dordrecht is een stad die veel te bieden heeft aan toeristen. Zelfs zonder enige voorkennis kan uren dwalen door het centrum van de stad veel moois en interessants opleveren. Maar Dordrecht is meer. De stad speelt een belangrijke rol in de scheepsbouw, houtindustrie en metaalindustrie. Die scheepsbouw heeft er wellicht mee te maken dat Dordrecht op een eiland is gebouwd in een watergebied. Dat water zorgt tevens ook voor een zekere bedreiging van de stad. Hoewel door de aanleg van dijken en duinen de kans op overstromingen in Nederland erg klein is kan het ooit misgaan.

Fictief rampenplan als voorbeeld en voor informatie bewoners

Een gebied waar dat zeer nare gevolgen zou hebben is de laaggelegen stad Dordrecht. De overheid heeft daarom een draaiboek gemaakt wat een soort fictief rampenplan is waarbij wordt aangegeven wat de taak van de verschillende partijen is en van de burgers die in het gebied wonen dat overstroomd zou kunnen worden. Dit fictieve draaiboek kan een voorbeeld zijn voor andere regio’s en kan de burgers inzicht geven in wat er zou kunnen gebeuren en hoe daarmee om te gaan.

Wat als ons water stijgt in Dordrecht?

Het draaiboek van de gemeente Dordrecht heeft als titel “Wat als ons water stijgt in Dordrecht?”. Vanwege hevige regenval in Duitsland zou het water van de Rijn desastreus kunnen stijgen. Als daarbij ook een zware storm boven de Noordzee zou woeden zou dat kunnen leiden tot zeer hoog water met overstromingsgevaar voor de stad Dordrecht. In eerste instantie zullen de bewoners het nieuws horen en er verder niet veel aandacht aan besteden. Maar als de dreiging van een mogelijke overstroming serieuzer wordt waarschuwt Rijkswaterstaat de buitendijkse bewoners via een e-mailservice.

Mogelijke afsluitingen Maeslantkering, wegen en riolering

Op het moment dat een waterstand van meer dan drie meter wordt voorspeld geeft Rijkswaterstaat aan dat de Maeslantkering mogelijk wordt afgesloten. De Maeslantkering is een stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering is het laatste onderdeel van de Deltawerken. De gemeente zal op zo’n moment van een extreem hoge waterstand de wegen en riolering afsluiten in het buitengebied van Dordrecht. De bewoners van dat gebied beschermen hun eigendommen met zandzakken die door de gemeente worden verstrekt. Ook worden auto’s verplaatst.

Buitendijkse bewoners blijven binnen

In het plan wordt verder fictief gesteld dat het waterpeil zo hoog wordt dat de laagste kades in het buitendijks gebied overstromen. Dan wordt ook de landelijke crisisbeheersing ingeschakeld en worden eventueel te nemen maatregelen afgestemd met de plaatselijke crisisbeheersing. Als de situatie nijpender wordt, omdat er ook een storm heerst, blijven de buitendijkse bewoners zoveel mogelijk binnen.

Maatregelen en samenwerking na dijkdoorbraak Kildijk

Bij een alsmaar hoger wordende waterstand instrueert het waterschap haar dijkleger en stelt dijkbewaking in. Het merendeel van de bewoners volgt het advies op om thuis te blijven omdat bij pogingen om het gebied te verlaten de kans groot is om in een file te komen staan. Wanneer dan uiteindelijk een dijkdoorbraak van de Kildijk aan de westzijde van het eiland plaatsvindt wordt dat door de dijkwacht aan het waterschap gemeld die dan de veiligheidsregio en de gemeente informeert. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door besturen en diensten.

Bewoners naar zolder en hoge verdiepingen

Na het onderlopen van het industrieterrein Dordtse Kil 3 neemt de veiligheidsregio de regie over. De elektriciteit wordt afgesloten wat ook nadelen heeft voor de informatie en communicatie. De aandacht van de crisisbeheersing gaat vooral uit naar het waarschuwen en redden van de bewoners die naar een zolder of hoge verdieping in een gebouw zijn gevlucht. Als bewoners trachten weg te komen kunnen levensbedreigende situaties ontstaan. Nadat het water nog hoger is gestegen overstromen de wijken Sterrenburg 3 en Crabbehof. De veiligheidsregio en het waterschap vragen ondersteuning van het leger. De naar hoger gelegen plekken gevluchte bewoners zijn voor een groot deel alleen op zichzelf aangewezen en inmiddels is de kans op slachtoffers erg groot.

Hulp en herstel door hulpverleners en organisaties

Steeds meer woonwijken in het westen van Dordrecht overstromen maar dan begint het water toch te dalen. De leefbaarheid in het gebied daalt onder meer door uitval van stroom en gas. Na het zakken van het water kunnen elektriciteit en stroom in sommige delen weer worden ingeschakeld. Inmiddels is er sprake van veel hulp door vrijwilligers en organisaties als het Rode Kruis en wordt op alle mogelijke manieren hulp verleend aan de getroffenen. Dan komt het moment waarop het waterschap een plan opstelt om de Kildijk te herstellen. Hulpverleners bergen de slachtoffers en ruimen de gestorven dieren op. Het waterschap maakt een aanvang met het droogmaken van het gebied. De vitale infrastructuur wordt hersteld evenals de schade aan woningen. Bewoners en hulpverleners maken het getroffen gebied weer schoon.

Lessen delen met andere instanties

Als het herstelproces is afgerond deelt de gemeente de lessen die uit de situatie getrokken kunnen worden met andere instanties onder het motto “Steden veerkrachtig maken”. De bewoners ontvangen een compensatie voor de geleden schade van de overheid.

Lees verder

© 2015 - 2023 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ruimte voor de rivierRuimte voor de rivierKlimaatverandering is de laatste jaren een hot item geworden waar bijna niemand omheen kan. Ook in Nederland is het onde…
Kustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewakingKustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewakingEen simpele overstroming kan worden voorkomen met zandzakken. Hetzelfde principe geldt eigenlijk voor het voorkomen van…
Het duinlandschap langs de kustHet duinlandschap langs de kustHet duinlandschap beslaat de kust van Nederland. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden. De duinen beveiligen Nederland t…
Mousuni Island – onderdompelend eilandnieuws uitgelichtMousuni Island – onderdompelend eilandOp 26 augustus 2014 is het zover: een groep Indische dorpelingen verlaat per boot hun eiland Mousuni Island. Het eiland…

Ontslag tijdens de proeftijdOntslag tijdens de proeftijdVaak wordt er in een arbeidsovereenkomst gebruikgemaakt van een proeftijd. Tijdens deze proeftijd mogen werkgever en wer…
Ondertrouw/huwelijksaangifteOndertrouw/huwelijksaangifteOndertrouw, ook wel huwelijksaangifte genoemd, was tot september 2015 in Nederland verplicht als je wilde gaan trouwen.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Dassel, Pixabay
  • http://www.overstroomik.nl/
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsregio
  • http://onswaterindordrecht.nl/
  • Infoborden tentoonstelling: Wat als ons water stijgt in Dordrecht?
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 19-01-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.