Schadevergoeding na onterechte arrestatie

Schadevergoeding na onterechte arrestatie Wie in Nederland te maken heeft gehad met een onterechte arrestatie en na een inverzekeringstelling meer dan zes uur heeft vastgezeten kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Ook wie wegens gebrek aan bewijs is vrijgelaten kan om een schadevergoeding vragen. Naast de reguliere vergoeding die vastligt in de vergoedingsmaatstaf is het ook mogelijk om gederfde inkomsten zoals loon op te voeren. Voor de meer complexe claims verdient het de aanbeveling een advocaat in de arm te nemen.

Inhoud


Aanhouding, inverzekeringstelling en voorarrest

De politie heeft de bevoegdheid om mensen aan te houden om hen naar een plaats van verhoor te brengen. De officier van justitie kan na dit verhoor besluiten om iemand in verzekering te stellen. Inverzekeringstelling vindt altijd plaats in het belang van het onderzoek. Het kan dus gebeuren dat je onterecht wordt aangehouden, maar dat het ook na verhoor nog niet direct duidelijk is dat je geen strafbare feiten begaan hebt. Inverzekeringstelling is alleen mogelijk wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit gaat om ernstige feiten, in de meeste gevallen feiten waarop bij veroordeling een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Ook is voorlopige hechtenis mogelijk wanneer van iemand geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is. De inverzekeringstelling duurt maximaal drie dagen en vijftien uur. De periode dat je vastzit voordat een eventuele rechtszaak dient wordt ook wel voorarrest genoemd.

Wat is vereist om aanspraak te maken op een schadevergoeding?

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding na een onterechte arrestatie moet sprake zijn geweest van ten minste inverzekeringstelling. Wie bijvoorbeeld is meegenomen naar het politiebureau omdat dit nodig was voor het vaststellen van de identiteit maar daarna weer direct is vrijgelaten kan hier niet voor gecompenseerd worden.

Voor de eerste zes uur kun je sowieso niet gecompenseerd worden. Daar komt nog bij dat de uren tussen 00:00 en 09:00 niet meetellen. Zodoende is het mogelijk dat je in totaal vijftien uur wordt vastgehouden zonder dat je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding.

Het is ook mogelijk dat niet vast is komen te staan dat iemand werkelijk onschuldig is maar dat besloten is tot invrijheidstelling omdat een zaak wegens gebrek aan bewijs niet rond te maken is. Ook wanneer je in een dergelijke situatie hebt gezeten behoort het aanvragen van een schadevergoeding tot de mogelijkheden. Je hoeft dus niet onschuldig verklaard te zijn door een rechter.

Hoogte van de schadevergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt gebruik gemaakt van een vergoedingsmaatstaf. Deze bepaalt dat voor iedere dag die je onterecht hebt moeten doorbrengen in een politiecel of in beperking in het Huis van Bewaring een schadevergoeding van 105 wordt betaald. Gaat het om een verblijf in het Huis van Bewaring of een jeugdinrichting zonder beperkingen dan is de schadevergoeding 80 per dag. Deze bedragen hebben betrekking op 2017 en kunnen nadien gewijzigd worden.

Nu kan het natuurlijk voorkomen dat de geleden schade als gevolg van een onterechte arrestatie hoger is. In veel gevallen zal dit gaan om gederfde inkomsten doordat je niet hebt kunnen werken en daardoor geen loon hebt ontvangen. Het is mogelijk om hiervoor gecompenseerd te worden in de vorm van een schadevergoeding. Hiervoor is een verklaring van je werkgever nodig waar in staat hoeveel uur je in de betreffende periode eigenlijk had moeten werken en wat je uurloon is. Daarnaast kan het ook voorkomen dat je een belangrijke afspraak of gelegenheid hebt gemist en daarvoor bijvoorbeeld een zakelijke deal bent misgelopen of dat je een tentamen niet kon maken waardoor je studievertraging oploopt. Is dit het geval dan kun je het beste een schadespecialist in de arm nemen en via deze weg een schadeclaim indienen. Het is namelijk noodzakelijk het causaal verband tussen de onterechte gevangenneming en de gederfde inkomsten aan te tonen en dit kan zeer complex zijn.

Tot slot komt het veel voor dat je kosten hebt moeten maken voor rechtsbijstand door een advocaat en reiskosten voor het bezoeken van een zitting. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer je te horen hebt gekregen dat je niet langer als verdachte beschouwd wordt of je zaak geseponeerd is.

De wettelijke grondslag voor deze vorm van schadevergoeding is terug te vinden in de artikelen 89 en 591 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

Kost het geld om een procedure te starten?

Wil je een schadevergoeding claimen, dan kun je dit het beste doen via een advocaat. Veel advocaten bieden deze service 'gratis' aan. Dat wil zeggen, zij krijgen voor hun diensten een vergoeding van de overheid waardoor jij hieraan niet hoeft bij te dragen. De meeste kantoren hanteren echter wel een bepaald tarief (percentage van de schadevergoeding) wanneer het gaat om hogere schadevergoedingsbedragen. Doe hier navraag naar alvorens een advocaat in de arm te nemen.

Wacht niet te lang

Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding wegens een onterechte arrestatie, dan is het belangrijk om niet te lang te wachten met het ondernemen van actie. Een verzoekschrift voor schadevergoeding moet binnen drie maanden na het ontvangst van het sepotbericht van de politie worden ingediend.
© 2015 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
SchadevergoedingSchadevergoedingOngevallen en letsel behoren tot de dagelijkse praktijk van het leven. Slachtoffers van een dergelijke letselschade zaak…
De Schaakbordmoordenaar: Alexander PitsjoesjkinAlexander Pitsjoesjkin wilde net zoveel mensen vermoorden als er vakken waren op een schaakbord. Hoewel het hem niet is…
De moord op Meredith KercherDe moord op Meredith KercherIn 2007 werd de Britse studente Meredith Kercher dood aangetroffen in haar woning in de Italiaanse stad Perugia, waar zi…
Marianne Vaatstra  Arrestatie van de moordenaarMarianne Vaatstra Arrestatie van de moordenaarMarianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde werd in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 dood in een weiland bij Veenklooster aa…

Het COA en de opvang van asielzoekersHet COA en de opvang van asielzoekersHet Centraal Orgaan opvang asielzoeker, kortweg bekend als het COA, vangt asielzoekers op. Dat gebeurt met rijksgeld. He…
Het samenlevingscontractHet samenlevingscontractEen samenlevingscontract is een contract waarin twee levenspartners allerlei zaken regelen en vastleggen met betrekking…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: ClkerFreeVectorImages, Pixabay
  • http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html#155
  • http://www.schadevergoedingnavrijspraak.nl/home/meer-informatie/160-schadevergoeding-na-onterechte-aanhouding
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 07-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.