Overwerk en overwerkvergoeding

Overwerk en overwerkvergoeding Een baan waarin geen overwerk voorkomt, bestaat bijna niet meer: overuren zijn aan de orde van de dag. Afspraken over overwerkvergoeding vindt men doorgaans terug in de CAO. Waar je op moet letten, kun je hier vinden.

Overwerk volgens de wet

Overwerk kent geen specifieke regelgeving. Wel is in de Arbeidstijdenwet geregeld hoeveel uren werknemers maximaal mogen werken:
  • per dienst mag er maximaal 12 uur worden gewerkt;
  • een werkweek mag maximaal 60 uur tellen;
  • gemeten over een periode van vier weken hoeft een medewerker ten hoogste 55 uur gemiddeld per week te werken;
  • gemeten over een periode van 16 weken is 48 uur gemiddeld het maximum.

Bij een werkweek van 40 uur of minder bestaan er dus legio mogelijkheden voor overwerk, zonder dat men in conflict komt met de Arbeidstijdenwet.

Overwerk doorgaans bij CAO geregeld

Overwerk wordt doorgaans bij CAO geregeld. Wil je weten welke afspraken er voor overwerk binnen jouw baan gelden, zoek dan in de eerste plaats in je eigen CAO. Geldt er voor jouw werk geen CAO, dan zijn de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet leidend.

Hoewel er over gewerkte overuren meestal een overwerktoeslag wordt uitbetaald, bestaat daar wettelijk gezien geen recht op. Er bestaat dus niet zoiets als een wettelijke verplichting. Wel worden er vaak in de CAO nadere bepalingen opgenomen over de uitbetaling van overwerk. Geldt er binnen jouw bedrijfstak geen CAO en heb je ook individueel niets met je baas afgesproken over een overwerkvergoeding, dan is overwerktoeslag niet aan de orde. Bij overwerk op specifiek verzoek van de baas is wel enige vorm van compensatie geboden, tenzij overeengekomen is dat overwerk in het normale loon is inbegrepen.

Compensatie in de vorm van tijd of uitbetaling in geld?

Er bestaan CAO’s waarin de medewerkers kunnen opteren voor compensatie in tijd of uitbetalen van het overwerk in geld, maar die keuzemogelijkheid komt niet veel voor. Voor zover de CAO al een keuze toestaat, ligt het initiatief daartoe doorgaans bij de werkgever.

Compensatie van overwerkuren in tijd kan één op één plaatsvinden maar is eveneens denkbaar in combinatie met een toeslag: elk extra gewerkt uur levert je bijvoorbeeld één uur plus een kwartier verlof op.

Heb ik recht op hoger uurloon bij overwerk?

Of je in aanmerking komt voor een toeslag bij overwerk, is afhankelijk van de afspraken daarover in de CAO. Er bestaan CAO’s waarvan pas sprake is van een toeslag als het overwerk grotere vormen aanneemt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de eerste 5 overuren in een maand worden afgerekend tegen het normale uurloon. Worden er meer dan 5 overuren gedraaid, dan worden dié uren bijvoorbeeld afgerekend tegen 125% van het normale uurloon.

Betaal ik meer belasting over overwerk?

Overwerk wordt op onze salarisstrook afzonderlijk genoemd als een rubriek ‘bijzondere beloning’. Veel werknemers verkeren daarom ten onrechte in de veronderstelling dat ze extra belasting verschuldigd zijn over overuren. Maar in de gewone salarisbetaling worden al alle heffingskortingen in aanmerking genomen. Over incidentele salarisbetalingen zoals overwerk of vakantietoeslag, betaalt men derhalve meteen belasting. Doorgaans wordt daarop het tarief van de 2e of 3e schijf toegepast

Overwerk betaalt steeds slechter

Overwerk en werk op minder gebruikelijke tijden betaalt steeds slechter. In een toenemend aantal CAO’s worden toeslagen geschrapt of is er anderszins sprake van een versobering van de overwerkvergoeding. Dat was in oktober 2013 een constatering zowel van werkgeversorganisatie AWVN als van vakbond FNV Bondgenoten. De AWVN stelde dat het in de detailhandel op dat moment geen uitzondering was dat men op de gekste tijden werkte, voor niet meer dan het basisloon.

Vooral supermarkten willen toeslagen voor werk in de avonduren en op zondag in hun CAO schrappen. Volgens vakbond FNV begaan supermarkten met die ingrepen een kostbare vergissing. Want jongeren werkten tot dusver juist graag in de avonduren of op de zondagen, omdat het op die momenten beter betaald werd.

De vakbonden overigens, zijn sowieso niet gecharmeerd van al dat overwerk: “meer mensen aan het werk” verdient de voorkeur boven “minder mensen die voortdurend over moeten werken”.
© 2013 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoge loonbelasting overuren en overwerkHoge loonbelasting overuren en overwerkBelastingvrij verdienen en geld bijverdienen met een tweede baan in 2021 en 2022? Over de gewerkte overuren, vergoeding…
Overwerken voor de BelastingdienstOverwerken voor de BelastingdienstOp extra verdiensten bovenop het inkomen drukt een zware belastingheffing en premiedruk. De belastingdruk op de extra in…
Overwerk wordt niet zwaarder belastOverwerk wordt niet zwaarder belastWerknemers denken onterecht dat overwerk zwaarder wordt belast dan het regulier inkomen. Op de loonstrook lijkt dit ook…
Iedere week twee dagen werken voor het huisIedere week twee dagen werken voor het huisEen koophuis hebben wij maandelijks veel geld voor over. Een gemiddeld huis in Nederland kost ongeveer €230.000. Uitgaan…

Boete voor niet sneeuwvrij maken van stoepnieuws uitgelichtBoete voor niet sneeuwvrij maken van stoepHet sneeuwvrij maken van de stoep voor je huis is in Nederland niet wettelijk verplicht. Gemeenten doen wel een beroep o…
WW en vakantie: regels en voorwaardenWW en vakantie is een vraagstuk waar veel mensen over struikelen. WW en vakantie is een combinatie waar speciale regels…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 17-10-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.