Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)

Verkeersboetes (de M-en T-beschikking) De meeste verkeersboetes waarmee je te maken kunt krijgen zijn de zogenaamde M-beschikkingen, oftewel 'Mulderbeschikkingen'. Deze zijn voor de lichtere verkeersovertredingen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met T-beschikkingen, dit zijn in wezen transactievoorstellen voor de zwaardere verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven. Vaak gaat het om flitsboetes voor een te hoge snelheid, maar in een aantal gevallen ook om andere soorten van gevaarzetting. Wat kun je doen als je het oneens bent met de (voorgestelde) straf?

Wat is een M-beschikking?

Verreweg de meeste verkeersboetes zijn tegenwoordig zogenaamde administratieve sancties in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze wet is beter bekend als de Wet Mulder.

Nadat je een overtreding hebt begaan, stuurt het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau van het ministerie van Veiligheid en justitie) je een zogenaamde Mulderbeschikking toe. Deze is te herkennen aan de hoofdletter M rechtsboven op de brief.

Mulderbeschikkingen zijn bestuurlijke boetes voor lichte verkeersovertredingen (de zogenaamde Muldergedragingen) waarbij je geen letsel of schade aan anderen hebt toegebracht. Het gaat hierbij onder meer om kleine snelheidsovertredingen, door rood licht rijden, verkeerd voorsorteren, ‘handheld’ telefoneren tijdens het besturen van een auto, of rijden zonder gordel.

In deze M-beschikking staat een korte beschrijving van de overtreding en de hoogte van de te betalen bekeuring. Bij deze beschikking wordt voor jouw gemak ook een acceptgirokaart meegestuurd. Een Muldergedraging levert je geen aantekening in de justitiële documentatie en dus ook geen strafblad op.

Beroep instellen tegen een M-beschikking

Ben je het niet eens met de M-beschikking, dan kun je binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking beroep instellen bij de officier van justitie. Hoe je dat precies doet, staat beschreven op de achterkant van de brief die je van het CJIB hebt ontvangen. Let erop dat je je beroepschrift niet naar het CJIB stuurt! Als het gaat om een zogenaamde flitsboete, is het handig om de foto op te vragen die tot je boete heeft geleid.

Je kunt wachten met het betalen van de boete totdat je het oordeel van de officier van justitie hebt ontvangen.
Leidt de beslissing van de officier van justitie niet tot het door jou gewenste resultaat, dan kun je erna in beroep bij de kantonrechter en vervolgens kun je in hoger beroep bij het gerechtshof. Dat wil zeggen: als de sanctie boven een bepaald bedrag is. In 2013 is dat 70 euro.

Wat is een T-beschikking?

Een T-beschikking is een transactievoorstel van de officier van Justitie in het geval je een zware verkeersovertreding hebt begaan. Je hebt dan bijvoorbeeld met alcohol achter het stuur gezeten of flink te hard gereden

Door het transactievoorstel te aanvaarden en de bekeuring te betalen, kun je een strafrechtboete voorkomen. Deze beschikking is formeel afkomstig van de officier van justitie, maar je ontvangt die via het CJIB

Een transactievoorstel is feitelijk een schikkingsaanbod in zaken waarin de officier van justitie vindt dat er voldoende bewijs is om tot een veroordeling door de rechter te komen. Als je de bekeuring betaalt, erken je feitelijk dat je fout zat.

Is er sprake van een kentekenovertreding, dan krijg je te maken met een telefonisch verhoor van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van het CJIB. Daarin krijg je de gelegenheid de zaak nader toe te lichten door middel van een verklaring. Vraag jezelf af of het verstandig is dat je aan een dergelijk (onverplicht!) verhoor meewerkt in verband met het risico van misverstanden die op deze manier kunnen ontstaan of een gekleurde weergave van de boa.

Een transactievoorstel met betrekking tot een overtreding waarop een boete wordt voorgesteld van uitsluitend minder dan 100 euro (dus zonder een bijkomende straf) en waarbij is besloten tot niet verdere vervolging van de zaak, wordt niet aangetekend in de justitiële documentatie.

Transactievoorstellen voor zwaardere overtredingen en misdrijven worden daarentegen wel aangetekend in de justitiële documentatie. Een dergelijke aantekening heeft overigens minder verstrekkende gevolgen dan de registratie van een veroordeling (het zogenaamde strafblad).

Het is de bedoeling dat T-beschikkingen steeds meer vervangen gaan worden door S-beschikkingen (strafbeschikkingen)

Wat kun je doen tegen een T-beschikking?

Tegen een transactievoorstel is geen bezwaar mogelijk. Als je het voorstel weigert door niet tijdig te betalen, ontvang je na enige tijd je meestal een tweede transactievoorstel.

Het tweede transactievoorstel kan, maar hoeft niet gewijzigd zijn ten opzichte van het eerste. Als je veel geluk hebt, wordt in het tweede transactievoorstel van straf afgezien, in andere gevallen wordt de hoogte van de betalen boete soms verminderd, maar soms verhoogd.

Als je ook het tweede transactievoorstel weigert, brengt de officier van justitie je zaak voor de rechter. Op de terechtzitting kun je je verweren tegen het transactievoorstel. Je hebt niet per se een advocaat nodig, maar met goede juridische hulp zijn je kansen om de rechter van je gelijk te overtuigen, wel een stuk groter. Als je het ook niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kun je in hoger beroep bij het gerechtshof.


De auteur van dit artikel is meester in de rechten

Lees verder

© 2013 - 2024 Manon-troppo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Bezwaar maken tegen verkeersboetesBezwaar maken tegen verkeersboetesWe tekenen in Nederland steeds vaker beroep aan tegen opgelegde verkeersboetes. Dat houdt onder meer verband met de in 2…
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Verkeersboetes 2021: bezwaar en beroepschriftVerkeersboetes 2021: bezwaar en beroepschriftU wilt in 2021 of 2022 bezwaar maken tegen een verkeersboete van de politie. Dat kan een in 2020 uitgeschreven bekeuring…

Vingerafdruk op identiteitsbewijs weigerenVingerafdruk op identiteitsbewijs weigerenWie een paspoort of identiteitsbewijs aanvraagt bij de gemeente moet hiervoor een vingerafdruk achterlaten. Diverse mens…
Bronnen en referenties
  • http://www.cjib.nl/
  • http://www.om.nl
  • Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften; http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/
  • Wetboek van Strafvordering o.a.: art. 257a; http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/
  • Wegenverkeerswet; http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/
  • Besluit Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens; http://wetten.overheid.nl/BWBR0016544/
Manon-troppo (160 artikelen)
Laatste update: 02-08-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.