Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je? Is men als jongere wegens een handicapt deels of geheel arbeidsongeschikt, dan heeft die persoon recht op een Wajong uitkering. In de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongehandicapten is geregeld wat de rechten en plichten zijn, indien een jongere voor zijn achttiende gehandicapt is geworden. Hoe helpt de Wajong de jongere, wat zijn zoal de rechten met plichten en hoeveel uitkering krijg je voor en na 2015?

Wijzigingen Wajong uitkering


Wat doet het UWV?

Het Werkbedrijf van het UWV is het aanspreekpunt van de Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen. Dit is een per regio opgestelde centrale beoordelingsinstelling, welke de jongere qua arbeidsongeschiktheid nu en voor de toekomst beoordeelt en op basis daarvan begeleidt. Het doel is om zoveel als mogelijk Wajong jongeren aan het werk te krijgen, zodat op uitkeringsonkosten wordt bespaard. Daartoe is een werk stimulerende uitkeringsopzet ingevoerd, waarbij meer werken meer inkomen oplevert. Het UWV:
  • biedt hulp bij het vinden van werk of om een gedegen opleiding daartoe te verkrijgen;
  • verstrekt inkomen tijdens die opleiding en als men werk zoekt;
  • geeft een uitkering tijdens de periode, dat men nog niet kan werken;
  • compenseert middels een complete uitkering, indien men duurzaam arbeidsongeschikt is geacht (blijft over vanaf 2015).

Hoe lang duurt de ondersteuning?

Het belang van de overheid is dat de Wajong jongere zo snel als mogelijk naar zijn capaciteiten aan het werk komt. Het kan inhouden dat men langdurig wordt begeleid om opgeleid te worden en geschikt werk te vinden. Daarbij wordt de jongere gestimuleerd om te werken en om het werk te behouden. Ook kan men terugvallen op de uitkering als de persoon op dit moment nog niet kan werken. Op basis van de behandeling wordt verwacht dat men in de nabije toekomst wel aan de slag kan gaan. Uiteraard is er ook de groep jongeren, welke duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Die groep heeft vanaf het achttiende jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd recht op ondersteuning vanuit de uitkering.

Uitkering gerelateerd aan minimuminkomen

De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de leeftijd, het minimuminkomen en de mate van arbeidsongeschiktheid. Per leeftijd is wettelijk vastgesteld hoeveel een persoon minimaal moet verdienen en wordt per jaar bij CAO onderhandelingen vastgesteld. Daartoe geldt het volgende minimuminkomen per leeftijdsgroep:

Minimuminkomen leeftijdsafhankelijk 2013
1516171819202122>23
443,35509,85583,40672,40775,85908,851.071,401.256,151.477,80

Hoe is het geregeld tot 2015?

De Wajong-regeling is opgebouwd uit een vijftal basisprincipes op basis, waarvan een uitkering kan worden toegekend zijnde:

Jonger dan zevenentwintig jaar

Verdient de persoon minimaal twintig procent van het minimumloon dan wordt het aangevuld tot vijfenzeventig procent. Verdient de persoon meer dan mag de helft van het extra verdiende dan mag dat worden gehouden. Daarbij mag het minimumloon niet worden overschreden.

Vanaf zevenentwintig jaar

Het arbeidsongeschikte deel wordt gecompenseerd binnen de uitkering. Het arbeidsgeschikte deel dient door de persoon zelf te worden verdiend, waarbij de uitkering tot het minimumloon aanvult. Verdient men minder dan het werkbare deel dan wordt tot vijfenzeventig procent van het minimumloon gecompenseerd.

Werkregeling

werkregeling met begeleiding vanaf zevenentwintig jaar: de persoon kan tot op honderdtwintig procent van het minimumloon een uitkering krijgen mits men minimaal het arbeidsgeschikte deel volledig zelf verdient en werkt onder begeleiding.

Studerende

als de persoon studeert dan krijgt men studiefinanciering. Aanvullend kan men een kwart van het minimum loon ontvangen binnen de uitkering en ook een kwart zelf verdienen zonder uitkeringsconsequenties.

Compleet arbeidsongeschikt

Als men duurzaam ongeschikt is verklaard voor werk dan kan men een IVA uitkering krijgen. Dat houdt in dat men meer dan tachtig procent ongeschikt is geacht. De persoon blijft altijd vijfenzeventig procent van het minimumloon ontvangen.

Wajong vanaf 2015

Wegens bezuinigingen vanuit overheidsredenen wordt de Wajong uitkering beperkt. Men heeft slechts recht op de uitkering, indien men duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard. Oftewel iedere vijf jaar wordt de persoon door de ARBO arts herkeurd en wordt beoordeeld of er sprake is van een mate van arbeidsgeschiktheid. Indien dat wordt geconstateerd dan komt de persoon in het standaard traject terecht om te worden geplaatst binnen een Werkbedrijf, waarbij naar capaciteiten wordt gewerkt en een uitkering op bijstandsniveau wordt verkregen.

Rekenvoorbeelden situatie tot 2015

Hoeveel vult de uitkering aan in bepaalde omstandigheden? Hieronder enkele voorbeelden:

Jongere 19 jaar 215 euro

Men is 19 jaar jong en verdient 215 euro. Op hoeveel compensatie mag men dan nog rekenen vanuit de uitkering? Het minimumloon is wettelijk vastgesteld op 775,85 euro, waarvan 155,17 euro minimaal moet zijn verdiend. Daaraan wordt voldaan en dus wordt het aangevuld tot 775,85*0,75 = 581,89 euro. Over 215-155,17 = 59,83 euro mag de persoon de helft aanvullend houden oftewel 29,92 euro. In totaal heeft men een inkomen van 581,89+29,92 = 611,81 euro.

Jongere 23-27 jaar 380 euro

Men is ouder dan 23 maar jonger dan 27 en hebt 380 euro per maand. Men moet minimaal 1.477,80*0,20 = 295,56 euro verdienen. Omdat de persoon meer verdient mag men (380-295,56)/2 = 42,22 euro bovenop de uitkering houden. Verder wordt men aangevuld tot 1.108,35 euro en dus heeft de persoon een inkomen van 1.150,57 euro.

Oude dan 27 jaar

Men moet het arbeidsgeschikte deel compleet verdienen om aanvulling te krijgen tot het minimum inkomen. Is de persoon 35% arbeidsgeschikt dan moet er 35% van het minimuminkomen zelf worden verdiend. Oftewel men moet 1.477,80*0,35 = 517,23 euro zelf verdienen zodat het wordt aangevuld tot 1.477,80 euro.

Student of begeleidingstraject

Studeert de jongere dan kan men met 18 jaar naast de studiefinanciering ook 0,25*672,40 = 168,10 euro van de uitkering krijgen en hetzelfde bedrag bijverdienen. Zit men in het speciale begeleidingstraject dan kan men 1,20*1.477,80 = 1.773,36 euro verdienen/ aan uitkering krijgen.

IVA

Is er echter sprake van meer dan 80% arbeidsongeschiktheid dan is men duurzaam gehandicapt en dus heeft de persoon recht op 75% van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2015 is dit laatste punt overgebleven binnen de Wajong regeling.

Levenlanglerenkrediet 2019

Op een Wajong2015 uitkering had men geen recht indien men een levenlangleren krediet had. Dit is per 2019 gewijzigd zodanig dat men er juist wel recht op heeft en er geen financiele gevolgen aan worden verbonden.

Lees verder

© 2013 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/wajong-uitkering
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/nieuws/2018/12/19/wat-verandert-er-op-1-januari-2019

Reageer op het artikel "Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Griet Waltmans, 13-05-2016 22:15 #3
Mijn broer heeft mijn mongoolse zusje in huis genomen.
Zij zorgen heel goed voor haar, ik ben in ieder geval erg blij dat hij en zijn vrouw voor haar zorgen.
zij is geb 23 okt.1965,waar kan zei haar recht halen, zij hoeft niet naar een tehuis, is op dagopvang.
Ik zou graag willen weten hoeveel zij ontvangt aan zorg ( wajong of Iva) uitkering.
Vr.gr. Griet Waltmans ( haar oudste zuster)l

Jean, 17-02-2015 00:51 #2
Wat klopt hier niet? waarom heeft mijn dochter met 75% wajong 20 jaar net zoveel als een wajonger van 18? daar zit nogal een verschil in met wat zij krijgt, en hoort te hebben? ze woont begeleid en leert niet meer, heeft een stage plek met jobcoach, en krijgt over 2 maand een half jaar contractje van 12 uur…

Lana, 03-10-2013 15:57 #1
Ik heb zelf wajong A.U.B herkeur ons niet. ander gebeurt er dit. raken heel veel wajongers hun wajong kwijt. dan kunnen we niet meer vrijwillig werken, vaste baan is geen optie, we willen niet niet sociale werk plaats werken, daar worden we onzeker, bang, ongelukkig, verdrietig, niet blij van, herkeur ons niet zodat we gewoon ons vrijwilligers werk kunnen, blijven doen waar we blij, gelukkig, niet verdrietig, bang voelen, ons goed voelen en zin hebben om te werken. Dus denk alsjeblieft nog keer goed na.
(dit verhaal kwam recht uit me hart)

Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Uitkeringsaanvraag
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!