Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je? Is men als jongere wegens een handicapt deels of geheel arbeidsongeschikt, dan heeft die persoon recht op een Wajong uitkering. In de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongehandicapten is geregeld wat de rechten en plichten zijn, indien een jongere voor zijn achttiende gehandicapt is geworden. Hoe helpt de Wajong de jongere, wat zijn zoal de rechten met plichten en hoeveel uitkering kun je krijgen?

Wijzigingen Wajong uitkering


Wat doet het UWV?

Het Werkbedrijf van het UWV is het aanspreekpunt van de Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen. Dit is een per regio opgestelde centrale beoordelingsinstelling, welke de jongere qua arbeidsongeschiktheid nu en voor de toekomst beoordeelt en op basis daarvan begeleidt. Het doel is om zoveel als mogelijk Wajong jongeren aan het werk te krijgen, zodat op uitkeringsonkosten wordt bespaard. Daartoe is een werk stimulerende uitkeringsopzet ingevoerd, waarbij meer werken meer inkomen oplevert. Het UWV:
  • biedt hulp bij het vinden van werk of om een gedegen opleiding daartoe te verkrijgen;
  • verstrekt inkomen tijdens die opleiding en als men werk zoekt;
  • geeft een uitkering tijdens de periode, dat men nog niet kan werken;
  • compenseert middels een complete uitkering, indien men duurzaam arbeidsongeschikt is geacht.

Hoe lang duurt de ondersteuning?

Het belang van de overheid is dat de Wajong jongere zo snel als mogelijk naar zijn capaciteiten aan het werk komt. Het kan inhouden dat men langdurig wordt begeleid om opgeleid te worden en geschikt werk te vinden. Daarbij wordt de jongere gestimuleerd om te werken en om het werk te behouden. Ook kan men terugvallen op de uitkering als de persoon op dit moment nog niet kan werken. Op basis van de behandeling wordt verwacht dat men in de nabije toekomst wel aan de slag kan gaan. Uiteraard is er ook de groep jongeren, welke duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Die groep heeft vanaf het achttiende jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd recht op ondersteuning vanuit de uitkering.

Uitkering gerelateerd aan minimuminkomen

De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de leeftijd, het minimuminkomen en de mate van arbeidsongeschiktheid. Per leeftijd is wettelijk vastgesteld hoeveel een persoon minimaal moet verdienen en wordt per jaar bij CAO onderhandelingen vastgesteld. Daartoe geldt het volgende minimuminkomen per leeftijdsgroep per maand (indicatie Wajong per maand 75% van minimumloon:

Minimuminkomen leeftijdsafhankelijk
151617181920>21
378,00434,70497,70630,00756,001008,001.260,00

Compleet arbeidsongeschikt

Als men duurzaam ongeschikt is verklaard voor werk dan kan men een IVA uitkering krijgen. Dat houdt in dat men meer dan tachtig procent ongeschikt is geacht. De persoon blijft altijd vijfenzeventig procent van het minimumloon ontvangen.

Wajong vanaf 2015

Wegens bezuinigingen vanuit overheidsredenen wordt de Wajong uitkering beperkt. Men heeft slechts recht op de uitkering, indien men duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard. Oftewel iedere vijf jaar wordt de persoon door de ARBO arts herkeurd en wordt beoordeeld of er sprake is van een mate van arbeidsgeschiktheid. Indien dat wordt geconstateerd dan komt de persoon in het standaard traject terecht om te worden geplaatst binnen een Werkbedrijf, waarbij naar capaciteiten wordt gewerkt en een uitkering op bijstandsniveau wordt verkregen.

Rekenvoorbeelden

Hoeveel vult de uitkering aan in bepaalde omstandigheden? Hieronder enkele voorbeelden:

Jongere 19 jaar 215 euro

Men is 19 jaar jong en verdient 215 euro. Als 19 jarige Wajonger heeft men recht op 75% over een minimum inkomen van 756 euro, oftewel 567 euro. Daarnaast verdient men 215 euro waarover men 30% behoudt, zijnde 64,50 euro. In totaal heeft deze Wajonger een inkomen van 567 euro + 64,50 euro = 631,50 euro.

Jongere 21 jaar 380 euro

Men is ouder dan 21 en heeft 380 euro per maand uit aanvullende werkzaamheden. Van deze 380 euro kan men 30% zelf houden oftewel 114 euro. Voor 21 jaar en ouder geldt dat men recht heeft op 75% over een minimumloon van 1260 euro, oftewel 945 euro. Totaal heeft deze Wajonger een inkomen van 945 + 114 = 1059,00 euro.

IVA

Is er echter sprake van meer dan 80% arbeidsongeschiktheid dan is men duurzaam gehandicapt en dus heeft de persoon recht op 75% van het minimumloon.

Levenlanglerenkrediet en regels vanaf 2020

Op een Wajong2015 uitkering had men geen recht indien men een levenlangleren krediet had. Dit is per 2019 gewijzigd zodanig dat men er juist wel recht op heeft en er geen financiele gevolgen aan worden verbonden. Per 2020 kan een Wajonger studeren, zonder dat daardoor de uitkering in het geding komt. Kan men daarna aan het werk of krijgt men een baan dan behoud de Wajonger 30 cent van ieder verdiende euro als extra op de uitkering. Per 2021 geldt dat als de uitering is gestopt, dan kan de Wajonger altijd weer terugvallen op de Wajong-uitkering tot men recht heeft op een AOW-uitkering (1).

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Loondispensatie (Wajong)Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan…

Verkeersboetes voor automobilistenVerkeersboetes voor automobilistenJe krijgt een verkeersboete als je betrapt bent op het begaan van een verkeersdelict, dat wil zeggen, een verkeersovertr…
Bureau jeugdzorg verdwijnt in functieBureau jeugdzorg verdwijnt in functieBureau jeugdzorg is voor vele mensen een doorn in het oog. De laatste jaren is er veel mis gegaan, waaronder onterechte…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/wajong-uitkering
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/nieuws/2018/12/19/wat-verandert-er-op-1-januari-2019
  • (1) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vereenvoudiging-wajong-vanaf-2020
  • https://kandoor.nl/blog/wajong/#:~:text=Vanaf%20juli%202020%20is%20het,kom%20je%20er%20vast%20uit.
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-09-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.