Artikelen 111 - 120 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Codependentie en de zelfverificatie-theorie

Codependentie en de zelfverificatie-theorie

Codependentie is een psychische aandoening waarbij iemand zijn eigenwaarde afhankelijk maakt van de bevestiging, aandacht en liefde die hij krijgt van andere mensen. Codependentie is een overlevingsme… DeniseHagmeijer, 23-05-2017
Codependentie en locus of control

Codependentie en locus of control

Codependentie is een pijnlijke afhankelijkheid van de goedkeuring en bevestiging van andere mensen, in de hoop door die goedkeuring en bevestiging veiligheid, zelfwaarde en identiteit te ervaren. Code… DeniseHagmeijer, 18-05-2017

Pure psychologie? Waarom we een boete zo vervelend vinden

Wanneer je wegens een verkeersovertreding op de bon geslingerd wordt, bekruipt je een gevoel van frustratie. Het was immers niet nodig geweest en je had het kunnen voorkomen. Je rekent uit hoeveel je… Ddek, 17-05-2017
Werken met de zelfredzaamheidsradar

Werken met de zelfredzaamheidsradar

Zorg voor een naaste of een kwetsbaar persoon kan te ver gaan. Door handelingen uit handen te nemen die iemand zelf kan doen, wordt een toch al kwetsbaar persoon steeds afhankelijker. Dit leidt tot ve… Katinka900, 16-05-2017
Typenleer van Kretschmer – pyknisch, leptosoom & atletisch

Typenleer van Kretschmer – pyknisch, leptosoom & atletisch

Door de eeuwen heen is er altijd een tendens geweest om de mensen in te delen in typen. Een voorbeeld daarvan is de temperamentenleer van Hippocrates, die vier temperamenten onderscheidde. De typenlee… Orion, 16-05-2017
Codependentie en toxische schaamte

Codependentie en toxische schaamte

Codependentie is een psychische aandoening waarbij iemand zijn eigenwaarde en bestaansrecht afhankelijk maakt van de bevestiging die hij krijgt van andere mensen. Een codependent zal geneigd zijn ande… DeniseHagmeijer, 08-05-2017
Irritaties: werking van het brein en handreikingen

Irritaties: werking van het brein en handreikingen

Iedereen heeft te maken met situaties die leiden tot irritatie of ergernis. De oorzaken kunnen velerlei zijn: mensen, dieren, fysieke gesteldheid, het mislukken van iets, etc. Irritatie heeft te maken… J-dewilde, 27-04-2017
Codependentie en triggers

Codependentie en triggers

Codependentie is een veelvoorkomende psychische aandoening waarbij iemand heeft geleerd dat zijn bestaansrecht afhangt van de bevestiging die hij krijgt van andere mensen. Codependentie is een copingr… DeniseHagmeijer, 13-04-2017
Persoonlijkheid: opbouw en ontwikkeling

Persoonlijkheid: opbouw en ontwikkeling

Het begrip persoonlijkheid wordt in de literatuur niet eenduidig omschreven. Hoewel een ieder wel een idee heeft wat persoonlijkheid inhoudt, worden de begrippen persoonlijkheid, identiteit, karakter,… J-dewilde, 12-04-2017
Perfectionist: laat imperfectie toe

Perfectionist: laat imperfectie toe

Er wordt weleens gezegd dat perfectionisme een deugd is. Je zal maar ‘gezegend’ zijn perfectionist te zijn. Hoewel perfectionisme ook absoluut pluspunten heeft, kent perfectionisme ook nogal wat minpu… Annastaal, 11-04-2017