Artikelen 111 - 120 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Irritaties: werking van het brein en handreikingen

Irritaties: werking van het brein en handreikingen

Iedereen heeft te maken met situaties die leiden tot irritatie of ergernis. De oorzaken kunnen velerlei zijn: mensen, dieren, fysieke gesteldheid, het mislukken van iets, etc. Irritatie heeft te maken… J-dewilde, 27-04-2017
Codependentie en triggers

Codependentie en triggers

Codependentie is een veelvoorkomende psychische aandoening waarbij iemand heeft geleerd dat zijn bestaansrecht afhangt van de bevestiging die hij krijgt van andere mensen. Codependentie is een copingr… DeniseHagmeijer, 13-04-2017
Persoonlijkheid: opbouw en ontwikkeling

Persoonlijkheid: opbouw en ontwikkeling

Het begrip persoonlijkheid wordt in de literatuur niet eenduidig omschreven. Hoewel een ieder wel een idee heeft wat persoonlijkheid inhoudt, worden de begrippen persoonlijkheid, identiteit, karakter,… J-dewilde, 12-04-2017
Perfectionist: laat imperfectie toe

Perfectionist: laat imperfectie toe

Er wordt weleens gezegd dat perfectionisme een deugd is. Je zal maar ‘gezegend’ zijn perfectionist te zijn. Hoewel perfectionisme ook absoluut pluspunten heeft, kent perfectionisme ook nogal wat minpu… Annastaal, 11-04-2017
De verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis

De verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis

Zoveel als er anno 2020 bekend is in onze huidige maatschappij over de narcistische persoonlijkheidsstoornis, zo weinig is er bekend over een van de subtypes van de narcistische persoonlijkheidsstoorn… DeniseHagmeijer, 31-03-2017
Waarom het goed is ook alleen te zijn

Waarom het goed is ook alleen te zijn

Feitelijk weten de meeste mensen het wel, alleen zijn is wat anders dan eenzaam zijn. Iemand die alleen is, kan ook eenzaam zijn. Echter, voor alleen zijn kan ook bewust gekozen worden. Daar staat teg… Annastaal, 31-03-2017
Codependentie en rouwen: verwerking van de onveilige jeugd

Codependentie en rouwen: verwerking van de onveilige jeugd

Codependentie is een progressieve psychische aandoening die voorkomt bij 10 tot 15% van de bevolking, waarbij iemand zijn zelfvertrouwen volledig afhankelijk heeft gemaakt van de bevestiging van ander… DeniseHagmeijer, 24-03-2017
Roddelen: hoe het werkt in de hersenen

Roddelen: hoe het werkt in de hersenen

Roddelen, waarbij mensen worden beschadigd, is iets waar iedereen zich weleens schuldig aan maakt. Angst, agressie en hiermee samenhangend jaloezie, afgunst en aandacht zoeken, blijken belangrijke oor… J-dewilde, 24-03-2017
Codependentie en eenzaamheid

Codependentie en eenzaamheid

Codependentie is een psychische aandoening waarbij iemand zijn eigenwaarde compleet heeft overgeleverd aan de bevestiging van andere mensen. Iemand die codependent is, zal sterk geneigd zijn andere me… DeniseHagmeijer, 21-03-2017
Het narcistisch slachtoffersyndroom

Het narcistisch slachtoffersyndroom

Het narcistisch slachtoffersyndroom, in het Engels Narcissistic Victim Syndrome (NSS) genoemd, is een ernstige psychische aandoening die voortkomt uit het jarenlang, stelselmatig worden mishandeld doo… DeniseHagmeijer, 14-03-2017