InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Communicatie > Communicatie: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Communicatie

Communicatie (Mens en Samenleving)

Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal als extra boodschap in de communicatie

Stemtaal is een moeilijk te verklaren begrip. Letterlijk betekent het de taal van de stem maar wat dient dan onder taal te worden verstaan? Taal heeft immers vooral met woorden te maken. Maar taal in… Rickandie, Stemgebruik, 14-02-2015
Sensitivity training voor zelfbewustzijn en groepsverband

Sensitivity training voor zelfbewustzijn en groepsverband

Sommige bedrijven maken er dankbaar gebruik van: sensitivity training. Deze methode werd na de tweede wereldoorlog toegepast bij kleine groepen. De bedoeling is om op een leerzame (educatieve) manier… Bibiana, 14-02-2015

Gesproken en geschreven taal

Taal is een middel om te communiceren dus om gedachten, gevoelens en bedoelingen over en weer kenbaar te maken. Meestal wordt met taal het systeem bedoeld dat gevormd wordt door samenhangende woorden.… Rickandie, Stemgebruik, 08-02-2015
Iedereen vindt je aardig met deze vijf technieken

Iedereen vindt je aardig met deze vijf technieken

Hoe zorg je ervoor dat mensen je aardig vinden? Dit heb je zelf in de hand. Door een aantal psychologische technieken toe te passen, maak je jezelf een geliefd en gewaardeerd persoon. Je wordt beter i… Ninaschrijft, 05-02-2015

Het meta-perspectief en de BWR-driehoek in communicatie

De op onze planeet gebruikelijke communicatievorm is de taal. In mondelinge of schriftelijke vorm. Daardoor kan kennis doorgegeven worden en alleen daardoor kunnen gemeenschappelijke projecten uitgevo… Markcosmic, 04-02-2015

Communicatie conflicten, open communicatie en luisteren

Onder communicatie verstaan we in het algemeen de uitwisseling van mededelingen tussen levende wezens onderling of tussen levende wezens en dingen. Tot het intermenselijke communicatieproces behoren e… Markcosmic, 02-02-2015
Iets kopen, hoe kijk je door de praatjes heen?

Iets kopen, hoe kijk je door de praatjes heen?

Als je iets koopt dan kan het lastig zijn om door de mogelijke praatjes van de verkoper te kijken. Maar ja, wanneer weet je of het ook echt over “verkooppraatjes” gaat of is de verkoper iemand die gew… Annastaal, 29-01-2015
De betekenis van AM en PM

De betekenis van AM en PM

Niet alleen de betekenis van AM en PM wordt verklaard, ook wordt ingegaan op de herkomst van bedoelde afkortingen. Tevens willen we een aantal ezelsbruggetjes aan de hand doen om de verdeling van de t… Serkozy, De tijd, 14-01-2015
Lichaamstaal onder de loep. Wat we van experts kunnen leren

Lichaamstaal onder de loep. Wat we van experts kunnen leren

Iedereen communiceert met woorden. Iedereen heeft iets te vertellen, maar is wat we zeggen wel een goede afspiegeling van wat we eigenlijk menen? Volgens experts op het gebied van de lichaamstaal vert… Dustbsh, 08-01-2015

Praten met plezier - Metataal

Hoe maak je contact en hoe hou je het. Dat is lang niet altijd makkelijk. Als we staan te praten met iemand, vergeten we vaak te luisteren en wat er wordt gezegd kan ook bol staan van de verborgen boo… Charlotte-amp, 07-01-2015