InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Pedagogiek: Pagina 5
Artikelen 41 - 50 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

ABA-therapie bij autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben vaak moeilijkheden op het gebied van (non)verbale communicatie en sociale interactie. Autisme is niet te genezen, maar een ki… Bucket, 17-07-2014
Enig kind zijn: de voor- en nadelen

Enig kind zijn: de voor- en nadelen

De babyboom die plaats vond na de Tweede Wereldoorlog ligt al een hele tijd achter ons. Sindsdien zijn de geboortecijfers in de Westerse landen er sterk op achteruit gegaan. Een gevolg hiervan is dat… Hayes, 11-07-2014
De kinderboekenweek 2017

De kinderboekenweek 2017

Van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober 2017 wordt de Kinderboekenweek 2017 gehouden. Het is dan de 63ste keer dat de Kinderboekenweek gehouden wordt. Waarom is er een Kinderboekenweek? Wat is het thema… Opgroeien, Voorlezen en (leren) lezen, 03-06-2014
De Gordon-methode

De Gordon-methode

Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende psycholoog die een communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen; De Gordon-methode. De aanpak van Thomas Gordon is gebaseerd op zij… Heleen86, Pedagogiek, 20-05-2014
Types buitengewoon onderwijs in België

Types buitengewoon onderwijs in België

Kinderen en jongeren die door een beperking niet mee kunnen met het 'gewoon onderwijs', kunnen naargelang hun beperking les volgen in acht verschillende types van het buitengewoon onderwijs (BuO). Dez… Brunos, 16-05-2014

Residentiële werkvorm Vlaanderen

Iemand met een beperking, iemand die afkomstig is uit een POS (problematische opvoedingssituatie) of iemand met een gedrag- of ontwikkelingsstoornis kan begeleid worden volgens een residentiële werkvo… Brunos, 07-05-2014

Transitie jeugdzorg

Wat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn de veranderingen voor hulpverleners? Wat zijn veranderingen voor hulpvragers? W… Ince, 25-04-2014

Scheiding ouders en gevolgen voor het kind

In de maatschappij zijn er veel stressmomenten terug te vinden de dag van vandaag. Deze stress kan ook koppels uit elkaar trekken. Hoe beïnvloedt het de kinderen en wat kan er helpen om dit te voorkom… Brunos, 17-04-2014
Rouwverwerking voor kinderen

Rouwverwerking voor kinderen

Net zoals volwassenen, hebben kinderen ook een rouwproces dat ze moeten ondergaan wanneer zij een dierbare verliezen. Voor een kind is het heel belangrijk hoe de omgeving reageert op het verlies. Het… Ymbakker, 11-04-2014

Pesten op school: wat doet het met je kind?

Veel kinderen die het slachtoffer zijn geweest van pesterijen zullen hiervan nadelige gevolgen ondervinden in hun identiteitsontwikkeling. Kinderen die gepest worden vertonen opvallende signalen, zoal… Brunos, 09-04-2014