Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)

Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus) Jozef is een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus Christus). We spreken van een type als bepaalde gebeurtenissen in iemands leven vooruitwijzen naar gebeurtenissen die nog moet plaatsvinden en deel uitmaken van Gods grote heilplan. We zullen kijken naar enkele van de meest opmerkelijke parallellen tussen Jozef en Jezus en ontdekken hoe het Evangelie werd uitgebeeld in het leven van Jozef, de zoon van Jacob (Genesis 37-47).

Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser


Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)

We zullen kijken naar enkele van de meest opmerkelijke parallellen tussen Jozef en Jezus en ontdekken hoe het Evangelie werd uitgebeeld in het leven van Jozef. Jozef is een voorafbeelding of voorafschaduwing van Jezus. In het leven van Jozef licht God een tipje van de sluier op van wat Hij van plan is met Jezus. Gods grote verlossingsplan. Jozef is één van de meest kenmerkende types van Jezus in de Tenach, het Oude Testament. In het joodse denken wordt de Messias afgebeeld als de zoon van David, maar ook als de zoon van Jozef. De Messias zal plaatsnemen op de troon van David. Hij zal redding brengen aan zijn volk Israël en vrede stichten in de wereld. Tegelijk zien ze hem als de zoon van Jozef - iemand die door toedoen van zijn broers veel te lijden heeft gehad, werd vernederd en toch niet boos of bitter werd. Hij veroordeelde niemand en toonde genade. Daarna werd hij verhoogd teneinde veel mensenlevens te kunnen redden. Laten we eens kijken naar enkele van de vele gebeurtenissen in het leven van Jozef, die hun vervulling in het leven van de ware Messias, Jezus Christus hebben.

Parallellen tussen het leven van Jozef en het leven van Jezus

JozefJezus
Rachels moederschoot werd door God ontsloten (Genesis 30:22).Ook bij Jezus ging een wonder aan zijn geboorte vooraf. Zo werd Jezus niet verwekt door het zaad van een mens, maar door de Heilige Geest.
Jozef was de lievelingszoon van Jacob (Genesis 37:3).Jezus is Gods geliefde Zoon (Markus 1:11).
Jozef' levensloop werd bekendgemaakt via dromen.Ook Jezus' levensloop is bekend gemaakt in profetieën, typen (zo is dus Jozef, een verlosser van zijn volk, een type van Jezus) en aanwijzingen van engelen.
Jozef ging op zoek naar zijn broers (Genesis 37:16).Jezus zoekt alle verloren mensen (Lucas 15:1-7).
Jozef werd afgewezen door zijn eigen broers (Genesis 37:23-24).Jezus werd door zijn eigen volk afgewezen (Johannes 1).
Jozef werd door zijn broers verraden en verkocht (Genesis 37).Jezus werd door Judas verraden en verkocht voor dertig zilverstukken (Matteüs 26:14).
Jozef' broers spanden tegen hem samen (Genesis 37:18).Dit gebeurde ook bij de geboorte van Jezus: Herodus liet alle kinderen in Bethlehem van twee jaar en jonger vermoorden. Ook gedurende Jezus' bediening, werd er tegen hem samengezweerd (Matteüs 12:14).
De woorden van Jozef werden in twijfel getrokken (Genesis 37:19).Ook de woorden van Jezus werden in twijfel getrokken (Marcus 15:29-30; Johannes 3:18, 36).
Jozef werd verleid, maar zondigde niet (Genesis 39:7-12). Drie keer werd hij verleid: vers 7, 10 en 12.Aan het begin van Jezus' openbare optreden werd Hij drie keer door de duivel verzocht (Matteüs 4:1-11).
Jozef voorspelde het lot van zijn medegevangenen. De schenker werd in mijn ambt hersteld, de bakker werd opgehangen (Genesis 41).Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, gekruisigd. Jezus beloofde redding aan de ene en aan de andere de ondergang. Jezus zei tot de eerste: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43).
Jozef spreekt de wens uit herinnert te zullen worden: "Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat, en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom."Jezus zei: "Doe dit tot mijn gedachtenis" (Lucas 22:19).
Jozef ging door een diepe vernedering in de gevangenis, voordat hij door de farao verhoogd werd.Jezus ging door de diepste vernedering van de dood aan het kruis, voordat God Hem verhoogde met de naam boven alle namen.
De mantel van Jozef werd door zijn broers met bloed besmeurd.Denk hierbij aan een plaatsvervangend zondoffer, alsook aan het kleed van Jezus dat aan de voet van het kruis werd verdobbeld.
Jozefs leven vertoont een grillig verloop van afwisselend dieptepunten en hoogtepunten, voordat hij uiteindelijk verhoogd werd.Vanuit de hemel daalde Jezus af naar het in duisternis gehulde domein van de overste van deze wereld; van het licht van de hemel naar de aardse duisternis. Hij was Koning, maar liet zich vernederen en kruisigen. Vervolgens keert Hij terug naar Zijn Vader en ontving Hij de grootste heerlijkheid: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader” (Filippenzen 2:6-11). Het is een Bijbels principe dat ‘het kruis aan de kroon voorafgaat’. Dit wordt zichtbaar in het leven van Jezus, maar dit principe geldt evenzeer voor alle navolgers van Christus (1 Petrus 4:13; Matteüs 10:24-25; Romeinen 8:17).
Jozef werd boos noch bitter, hij veroordeelde zijn broers niet, maar hij toonde zich genadig.Ook Jezus vergeeft eenieder, wijst niemand af en veroordeelt niemand, ook Hij komt met genade (Johannes 1:14).
Jozef vergaf zijn vijanden (Genesis 50:19-21).Jezus sprak deze woorden aan het kruis: "‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas 23:34).
Jozef was enorm veel onrecht aangedaan en hij had er menselijkerwijs alle reden toe om opstandig te zijn. Desalniettemin lezen we nergens dat hij dat was. Hij schikte zich in zijn lot en aanvaardde de benarde omstandigheden waarin hij verkeerde. Jozef vertrouwde op God.Jezus werd afgewezen en gedwarsboomd door de mensen voor wie Hij juist gekomen was (Marcus.8:31; Handelingen 4:13-15). Ondanks dat Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde (Matteüs 28:18), koos Hij er uit vrije wil voor om de weg van God te gaan, tot de dood toe. “Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.”(Jesaja53:7, Handelingen 8:32-35). Jezus deed altijd de wil van zijn Vader (Johannes 8:28, 29).
Jozef redde ontzettende veel mensen van een wisse dood. Na lange tijd in de gevangenis te hebben gezeten, werd hij van de ene op de andere dag onderkoning van Egypte. In die hoedanigheid hielp hij niet alleen de Egyptenaren, maar ook de bewoners van buurlanden door een lange periode van extreme hongersnood heen. In deze functie werd hij ook de redder van zijn eigen familie, ondanks dat ze Jozef ontzettende veel leed en verdriet hadden aangedaan. Jezus werd niet alleen de Redder van de wereld (1 Johannes 2:2: “Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld”), doch op de eerste plaats van Zijn eigen volk (Matteüs 1:21; Hebreeën 2:16-17), ondanks wat ze Hem hadden aangedaan.

Er zijn in het leven van Jozef nog veel meer details te ontdekken, waarin hij vooruitwijst naar Jezus.(1)

Tot slot

Het leven van Jozef, met zijn diepte- en hoogtepunten, is een prachtig voorbeeld - een type - van het leven van Jezus Christus. Daar was hij zelf niet van bewust, maar zo heeft God het wel bestuurd: Jozef - een verlosser van zijn volk - is een type of voorafschaduwing van Jezus. Het verlossingswerk begon in Israël, toen de Grieken. In Jezus wil God de gehele wereld bereiken.

Onvervulde belofte
"Er blijft ... nog een deel als een onvervulde belofte staan. Dit is wat nog staat te gebeuren: het moment waarop koning Jezus zich aan zijn broers bekend zal maken en zij hem herkennen en in de armen zullen vallen."(2)

Noten:
 1. Op de website http://www.wogim.org/joseph.htm staan maar liefst 99 parallellen vermeld.
 2. http://vrijspraak.wordpress.com/2009/06/04/opvallende-parallellen-jozef-en-jezus/

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Het ChristendomHet ChristendomHet Christendom is de grootste religie ter wereld. Het is gebaseerd op het heilige boek van de Christenen: De Bijbel. Wa…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Huis onverkoopbaar? Begraaf Sint JozefSinds de huizenmarkt in 2008 is ingestort is het lastig om een huis te verkopen. Veel huizen staan al jaren in de verkoo…

Geloof zonder goede werken is dood geloof - goedkope genadeGeloof zonder goede werken is dood geloof - goedkope genadeGeloof zonder goede werken is dood geloof - goedkope genade. Tegenstanders van het Nieuwe Testament beweren dat het 'goe…
Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus ChristusPesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus ChristusHet pesachlam of paaslam toont bijbels gezien Gods verlossing door Jezus Christus. Pesach is een feest van de Heer (levi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]; Statenvertaling (Jongbloed-editie) [SV-J]; NBG-vertaling 1951 [NBG51].
 • http://www.answering-islam.org/Responses/Menj/atonement1.htm
 • http://www.passia.org/meetings/rsunit/2002/files/Joseph-28-10-02.htm
 • http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Sharing/06joseph.html
 • http://www.wogim.org/joseph.htm
 • http://www.jozefindebijbel.nl/index.php/topics/jozef-en-jezus
 • http://www.jesusplusnothing.com/studies/online/jcjoseph.htm
 • http://vrijspraak.wordpress.com/2009/06/04/opvallende-parallellen-jozef-en-jezus/
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 12-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.