Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus

Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus Het pesachlam of paaslam toont bijbels gezien Gods verlossing door Jezus Christus. Pesach is een feest van de Heer (leviticus 23) en toont redding door genade door geloof te stellen in het bloed van Jezus Christus, het Lam van God. Het verhaal van Israël van verlossing uit de slavernij in Egypte en later de vrijheid om Gods wet te ontvangen op de berg Sinaï, is een prachtige illustratie van de verlossing van de mens van de heerschappij van de zonde en een leven van vrijheid onder Gods heerschappij.

Wat is het verhaal achter Pesach?

Het doel van Pesach, het eerste feest in het voorjaar, is tweeledig. Het is ten eerste een herinnering dat God de Israëlieten bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte. Ten tweede is het bedoeld om dit verhaal over de grote daden van God in de bevrijding van zijn volk uit Egypte, door te vertellen aan de volgende generatie. Pesach is een feest van de Heer (leviticus 23) en toont redding door genade door geloof te stellen in het bloed van Jezus Christus, het Lam van God. Het verhaal van Israël van verlossing uit de slavernij in Egypte en in het verlengde daarvan de vrijheid om Gods wet te ontvangen op de berg Sinaï, is een prachtige illustratie van de verlossing en bevrijding van de mens van de heerschappij en de slavernij van de zonde en de mogelijkheid het leven van Christus te leven, een leven van vrijheid onder Gods heerschappij. Christenen zijn verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek. De gelovige is niet langer een slaaf van de zonde. Een ieder die gehoor geeft aan de stem van de Zoon van God, wordt door Hem bevrijd van de banden van de zonde, de geestelijke duisternis en de dood en wordt door Hem levend gemaakt, zodat hij echt kan leven zoals God het bedoeld heeft.

Het verhaal van Pesach in Egypte is verbonden met je redding door Jezus Christus

Het verhaal van Pesach in Egypte is een voorbode van de offerdood van Jezus. Pesach spreekt in typologische zin van het offer van Christus (1 Korintiërs 5:7: "Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat het pesachlam, Christus, is geslacht"). Het exodusverslag van het eerste Pesach vertoont prachtige parallellen met je redding door Jezus Christus. Hieronder een schematische weergave.

Pesachlam/PaaslamJezus/Jesjoea
Elke familie moest een lam of een bokje uitkiezen en deze vier dagen apart houden en onderzoeken of het zonder enig gebrek is.Op de tiende dag van de maand Nissan, kwam Jezus Jeruzalem binnen. Hij werd gedurende vier dagen door de inwoners van Jeruzalem ondervraagd. Er was niemand die Hem ook maar van één zonde kon beschuldigen. Jezus zei in Johannes 8:46: "Kan een van u mij van zonde beschuldigen?"
Het pesachlam moest een mannelijk dier van één jaar oud zijn.Het moest dus gaan om een mannelijk dier in de bloei van zijn leven, gelijk Jezus, die 33 jaar was toen Hij zijn leven gaf.
Het negende uur was het tijdstip van het dagelijkse avondoffer in de tempel en waarschijnlijk was dit ook het tijdstip van de dood van de paaslammeren.(1)Jezus stierf exact op het negende uur.
Het bloed van het lam moest men aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken.Het bloed aan het hoofd en de handen van Jezus, markeerden het kruis in hetzelfde patroon als het bloed dat de Israëlieten op hun deuren moesten strijken.
De beenderen van het lam mochten niet worden gebroken.Bij Jezus' sterven werden zijn beenderen niet gebroken. Om de Sabbat niet te ontheiligen, verzochten de Joden - zo kun je lezen in Johannes 19 - dat de veroordeelden van de kruisen zouden worden gehaald. De gewone manier om een kruisiging vroegtijdig te beëindigen was de botten van de benen breken, want hierdoor kon het slachtoffer zich niet meer omhoog drukken teneinde de spanning in de borstspieren te verminderen om verstikking te voorkomen. De benen van de twee misdadigers naast Jezus werden gebroken, maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen de Romeinse soldaten dat dit bij Hem niet meer nodig was.
Het bloed dat op de deur is gesmeerd, is een teken: God sloeg deze huizen over toen Hij alle eerstgeborenen in Egypte kwam doden. (Eenmaal binnen zagen de mensen dit teken niet, het was een teken voor God).Het bloed is een teken: Jezus is het ultieme offer, waardoor de zonden en ongerechtigheden van de wereld zijn verzoend. Degenen die dit aanvaarden zullen vergeving ontvangen en op de Dag des Oordeels. Zij mogen schuilen achter het bloed van Jezus. Het bloed van het Lam geeft bescherming en is een geestelijk wapen (Openbaring 12:11). "We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft" (1 Johannes 5:18).
Elke individuele Israëliet moest God gehoorzamen door in een huis te verblijven met het teken dat was aangebracht door het bloed. Iedereen die het huis zou verlaten, zou niet langer beschermd zijn.Elke individuele gelovige moet persoonlijk akkoord gaan met de verzoening die tot stand is gebracht via de offerdood van Jezus. Niemand is een gelovige omdat hij in een gelovig nest is opgegroeid.
Alleen mensen die besneden waren kon het offerlam eten.Alleen mensen met een besneden hart kunnen instemmen met de verzoening van de offerdood van Jezus. De besnijdenis van het hart is de innerlijke, gewillige overgave aan God. Zie Deuteronomium 30:6; Deuteronomium 10:14-16;Jeremia 4:4; Jeremia 6:10; kolossenzen 2:11.
Na Pesach, de dag na de wekelijkse shabbat, wordt het Feest der Eerstelingen gevierd. Op deze dag werden de eerste vruchten van de oogst aan God gegeven, vanuit vertrouwen in Zijn voorziening.Jezus stond op het Feest der Eerstelingen op uit de doden, als eersteling van de doden. Hij is de eerstgeborene uit de doden (1 Korintiërs 15:20). Door de opstanding van Jezus mogen gelovigen er op vertrouwen dat God er voor je zal zijn na de dood. God heeft je eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon (1 Johannes 5:11).

Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Nog een aantal kenmerken van het feest van de eerstelingen die verwijzen naar Jezus Christus

"Er zijn nog een aantal andere kenmerken van dit feest [het feest van de eerstelingen] die verwijzen naar Christus. De eerstelingsgarf (van de gersteoogst) werd daags na de sabbat voor het aangezicht van de Here aangeboden. Uit Matth. 28: 1 e.v. blijkt dat de Here Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week, dat is de dag ná de sabbat.

Het eerste en beste van de oogst werd in de eerste plaats aan God aangeboden, nádat dit had plaatsgevonden mochten de Israëlieten zich voeden met de rest van de eerste opbrengst van het land. (Lev. 23:14). Het offer van Christus is in de eerste plaats gebracht om God groot te maken en te eren voor alle smaad en oneer die Hem was aangedaan door onze ongehoorzaamheid. Zijn offer is ook gebracht om je met God te verzoenen. Je komt dit vaker tegen in Gods woord, het brandoffer wordt in het boek Leviticus als eerste offer beschreven en is geheel voor God bestemd, daarná volgen de andere offers die voor de Israëlieten bestemd waren. Op de Grote Verzoendag was de eerste bok voor de Here, de tweede om de zonden van het volk weg te dragen. Eerst “ere zij God in de hoge”, daarna vrede op aarde voor wie wil."(2)

Noten:
  1. Dr. Willem J. Ouweneel: Het zoenoffer van God - Ontwerp van een verzoeningsleer; Medema, Vaassen, 2009, p.118.
  2. Christus de Eersteling: http://www.dereddingsarkmedia.nl/contactblad/studies/Pasen_2005__De_Eersteling.pdf

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Pasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslamPasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslamPasen, pascha, pesach, paasfeest: Jezus Christus paaslam. In dit artikel wordt de geestelijke betekenis van pèsach bespr…
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent deze dag veel meer dan al…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…

Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)Jozef: een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus)Jozef is een symbool of type van de komende Verlosser (Jezus Christus). We spreken van een type als bepaalde gebeurtenis…
Tehilliem: Psalm 23 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 23 - een Joodse uitlegPsalm 23 wordt in vele Joodse gemeenten aan het eind van de dienst gezegd, gevolgd door het half-kaddiesj en bar'choe. B…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Dr. Willem J. Ouweneel: Het zoenoffer van God - Ontwerp van een verzoeningsleer; Medema, Vaassen, 2009.
  • Christus de Eersteling: http://www.dereddingsarkmedia.nl/contactblad/studies/Pasen_2005__De_Eersteling.pdf
  • Afbeelding bron 1: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 20-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.