Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament

Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament Drie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de plaatsen in het Oude Testament waarin God zich aan ons in drie personen, als Vader, als Zoon, als Heilige Geest, afzonderlijk openbaart. In het Oude Testament worden de drie Personen ook heel vaak onafscheidelijk van elkaar genoemd. God openbaart zich in de bijbel in drie personen, als Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Oude Testament tonen sommige plaatsen Hem als Vader, soms wordt er gesproken van de komende Zoon en op talloze schriftplaatsen komt de Heilige Geest voor. We bespreken de Schriftplaatsen waarin de drie Personen afzonderlijk voorkomen.

God als Vader

Diverse Oud-Testamentische verzen vertellen ons dat God onze Vader is:

 • Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. (Deuteronomium/D'varim 32:6)

 • Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt! (Psalm/Tehillim 89:27)

 • Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja/Yesha'Yahu 9:6)

 • U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer. (Jesaja 63:16)

 • Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. (Jesaja 64:7)

 • Maar nú roep je mij aan. Je zegt "vader" tegen mij, en zegt: "U bent de geliefde van mijn jeugd..." (Jeremia/YirmeYahu 3:4)

 • Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht: Jullie zullen “vader” tegen mij zeggen, jullie keren je niet van mij af. (Jeremia 3:19)

God als Zoon

In Spreuken (Mishlei) 30:4 wordt de vraag gesteld:

 • "Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, als je die kent."

Psalm 2:7 spreekt over de Zoon van God:

 • Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.

Dit besluit van de Heer kan op vier manieren uitgelegd worden:
 1. Christus is van alle eeuwigheid de Zoon van God;
 2. In Handelingen 13:33 wordt dit vers in verband gebracht met de menswording van Christus;
 3. In Kolossenzen 1:18 lezen we dat Christus in zijn opstanding de 'eerstgeborene van de doden' is;
 4. 'Heden' lijkt ten slotte te verwijzen naar de toekomst, op het moment dat Christus als Koning gekroond zal worden. (William MacDonald, 2005, p.18).

Vers 12 van Psalm 2 dringt erop aan dat we ons aan die Zoon onderwerpen.

In Daniël (Dani'el) 7:13-14 lezen we:

 • In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

God als Heilige Geest

Op zeer veel plaatsen in het Oude testament, treffen we de de Heilige Geest aan:
 • Genesis (B'resheet) 1:2; 6:3
 • Exodus (Sh'mot) 31:3; 35:31
 • Numeri (B'midbari) 11:7; 11:25; 11:26; 11:29; 24:2; 27:18
 • Richteren/Rechters (Shof'tim) 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6;14:19; 15:14
 • 1 Samuel (Sh'mu'El Alef) 10:6; 10:10; 11:6; 16:13; 16:14; 19:20; 19:23
 • 2 Samuel (Sh'mu'El Bet) 23:2
 • 1 Koningen (M'lakhim Alef) 18:12; 22:24
 • 2 Koningen (M'lakhim Bet) 2:16
 • 1 Kronieken (Divrei-HaYamim Alef) 12:18
 • 2 Kronieken (Divrei-HaYamim Bet) 15:1; 18:23; 20:14; 24:20
 • Nehemia (NechemYah) 9:20; 9:30
 • Job (Iyov) 33:4
 • Psalmen (Tehillim) 51:11; 104:30; 106:33; 139:7; 143:10
 • Jesaja (Yesha'Yahu) 11:2; 30:1; 32:15; 34:16; 40:13; 42:1; 44:3; 48:16; 59:21; 61:1; 63:10; 63:11; 63:14
 • Ezechiël (Yechezk'El) 2:2; 3:12; 3:14; 3:24; 8:3;11:1; 11:5; 11:24; 36:27; 37:1; 37:14; 39:29; 43:5
 • Joël (Yo'El) 2:28; 2:29
 • Micha (Mikhah) 2:7; 3:8
 • Haggai (Hagai) 2:5
 • Zacharia (Z'kharYah) 4:6; 7:12; 12:10
 • Maleachi (Maol'akhi) 2:15

Conclusie

In de Tenach worden de drie Personen ook heel vaak onafscheidelijk van elkaar genoemd.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt de drie-eenheid in?De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten a…
De Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest is de ´adem´ van God. Zonder het werk van de Heilige Geest is het uitgesloten dat de mens zijn leven op…
Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. J…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 28De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 28Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem (Lucas 15: 28) Als we de gelijkenis…

Dertien geloofspunten Maimonides 4:scheppen vanuit het nietsKenmerkend voor de God van Israël is dat Hij de Schepping creëerde vanuit het niets (scheppen vanuit het niets ). Dat is…
Dertien geloofspunten Maimonides 3: God is onlichamelijkJoden geloven dat de Eenheid van God niet uit een lichaam bestaat, noch dat Hij onderworpen is aan een lichamelijke eige…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
 • J.G. Feenstra: Onze geloofsbelijdenis; J.H. Kok NV, Kampen, 2e druk, 1947.
 • Rich Deem: The Triunity (Trinity) of God in The Old Testament; http://www.godandscience.org/apologetics/triunity.html#6v16N8MziU0L (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 januari 2010)
 • William MacDonald: De Psalmen; Uitgeverij Medema, Vaassen, 2005.

Reageer op het artikel "Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jan Hoek, 12-10-2014 14:53 #2
Via de categesatie kwam de vraag hoe erken je god, de. Zoon, en de heilige geest? Wat denkt u? Reactie infoteur, 10-11-2014
Kun u uw vraag toelichten?

An, 20-01-2014 10:35 #1
In de bijbel staat vader zoon en heilige geest zijn een, god had een mens van vlees en bloed nodig om te laten zien dat hij echt is en als geest kon God dat niet laten zien, God is deze 3 personen zonder de heilige geest kon jezus niet leven omdat God er zelf in zit en is voor ons gestorven omdat hij zoveel van ons houd ik weet dat het moeilijk te begrijpen is!

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 15-12-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Drie-eenheid Oude Testament
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 2
Schrijf mee!