Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament

Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude Testament Drie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de plaatsen in het Oude Testament waarin God zich aan ons in drie personen, als Vader, als Zoon, als Heilige Geest, afzonderlijk openbaart. In het Oude Testament worden de drie Personen ook heel vaak onafscheidelijk van elkaar genoemd.

Drie-eenheid in het Oude Testament

God openbaart zich in de bijbel in drie personen, als Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Oude Testament tonen sommige plaatsen Hem als Vader, soms wordt er gesproken van de komende Zoon en op talloze Schriftplaatsen komt de Heilige Geest voor. We bespreken de Schriftplaatsen waarin de drie Personen afzonderlijk voorkomen.

God als Vader

Diverse Oudtestamentische verzen vertellen ons dat God onze Vader is:

 • Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. (Deuteronomium/D'varim 32:6)

 • Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt! (Psalm/Tehillim 89:27)

 • Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja/Yesha'Yahu 9:6)

 • U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer. (Jesaja 63:16)

 • Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. (Jesaja 64:7)

 • Maar nú roep je mij aan. Je zegt "vader" tegen mij, en zegt: "U bent de geliefde van mijn jeugd..." (Jeremia/YirmeYahu 3:4)

 • Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht: Jullie zullen “vader” tegen mij zeggen, jullie keren je niet van mij af. (Jeremia 3:19)

God als Zoon

In Spreuken (Mishlei) 30:4 wordt de vraag gesteld:

 • "Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, als je die kent."

Psalm 2:7 spreekt over de Zoon van God:

 • Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.

Dit besluit van de Heer kan op vier manieren uitgelegd worden:
 1. Christus is van alle eeuwigheid de Zoon van God;
 2. In Handelingen 13:33 wordt dit vers in verband gebracht met de menswording van Christus;
 3. In Kolossenzen 1:18 lezen we dat Christus in zijn opstanding de 'eerstgeborene van de doden' is;
 4. 'Heden' lijkt ten slotte te verwijzen naar de toekomst, op het moment dat Christus als Koning gekroond zal worden. (William MacDonald, 2005, p.18).

Vers 12 van Psalm 2 dringt erop aan dat we ons aan die Zoon onderwerpen.

In Daniël (Dani'el) 7:13-14 lezen we:

 • In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

God als Heilige Geest

Op zeer veel plaatsen in het Oude testament, treffen we de de Heilige Geest aan:
 • Genesis (B'resheet) 1:2; 6:3
 • Exodus (Sh'mot) 31:3; 35:31
 • Numeri (B'midbari) 11:7; 11:25; 11:26; 11:29; 24:2; 27:18
 • Richteren/Rechters (Shof'tim) 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6;14:19; 15:14
 • 1 Samuel (Sh'mu'El Alef) 10:6; 10:10; 11:6; 16:13; 16:14; 19:20; 19:23
 • 2 Samuel (Sh'mu'El Bet) 23:2
 • 1 Koningen (M'lakhim Alef) 18:12; 22:24
 • 2 Koningen (M'lakhim Bet) 2:16
 • 1 Kronieken (Divrei-HaYamim Alef) 12:18
 • 2 Kronieken (Divrei-HaYamim Bet) 15:1; 18:23; 20:14; 24:20
 • Nehemia (NechemYah) 9:20; 9:30
 • Job (Iyov) 33:4
 • Psalmen (Tehillim) 51:11; 104:30; 106:33; 139:7; 143:10
 • Jesaja (Yesha'Yahu) 11:2; 30:1; 32:15; 34:16; 40:13; 42:1; 44:3; 48:16; 59:21; 61:1; 63:10; 63:11; 63:14
 • Ezechiël (Yechezk'El) 2:2; 3:12; 3:14; 3:24; 8:3;11:1; 11:5; 11:24; 36:27; 37:1; 37:14; 39:29; 43:5
 • Joël (Yo'El) 2:28; 2:29
 • Micha (Mikhah) 2:7; 3:8
 • Haggai (Hagai) 2:5
 • Zacharia (Z'kharYah) 4:6; 7:12; 12:10
 • Maleachi (Maol'akhi) 2:15

Conclusie

In de Tenach worden de drie Personen ook heel vaak onafscheidelijk van elkaar genoemd.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt de drie-eenheid in?De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten a…
De Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest is de ´adem´ van God. Zonder het werk van de Heilige Geest is het uitgesloten dat de mens zijn leven op…
Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. J…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 28De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 28Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem (Lucas 15: 28) Als we de gelijkenis…

Jesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie IsraëlJesaja 53 gaat niet over Jezus maar over de natie IsraëlJesaja 53 gaat niet over Jezus –ook niet over de Messias in algemene zin– maar over de natie Israël, zo wordt in Joods-r…
Geloof is bijgeloof?mijn kijk opGeloof is bijgeloof?Geloofsovertuigingen... zijn dit wellicht (ook) vrijbrieven om menselijke offers te brengen of oplichtpraktijken onder h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
 • J.G. Feenstra: Onze geloofsbelijdenis; J.H. Kok NV, Kampen, 2e druk, 1947.
 • Rich Deem: The Triunity (Trinity) of God in The Old Testament; http://www.godandscience.org/apologetics/triunity.html#6v16N8MziU0L (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 januari 2010)
 • William MacDonald: De Psalmen; Uitgeverij Medema, Vaassen, 2005.
Reactie

Jan Hoek, 12-10-2014
Via de categesatie kwam de vraag hoe erken je god, de. Zoon, en de heilige geest? Wat denkt u? Reactie infoteur, 10-11-2014
Kun u uw vraag toelichten?

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 03-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.