Wat houdt de drie-eenheid in?

De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten aangenomen voor de waarheid. Heel beknopt houdt de drie-eenheid in dat zowel God de vader als Jezus de zoon als de Heilige Geest, allemaal dezelfde zijn. Ze zijn allemaal vormen van God. Maar waar komt deze gedachte vandaan?

De Vader, Zoon en Heilige Geest

Het idee van 'God de Vader' stamt van het Jodendom. In de Tenach, het heilige boek voor de Joden, beschrijft God als schepper van de wereld. De Tenach zijn de eerste 5 boeken van (wat wij tegenwoordig) de Bijbel (noemen). God wordt hier ook beschreven als de 'Goede Vader'. Volgens Genesis (het eerste boek van de Tenach en daarmee ook van de Bijbel) was er voor de schepping, al de 'Heilige Geest'. Een van de eerste zinnen van Genesis is:"... de Geest God's zwierf over de aarde". De Geest wordt in sommige stromingen gezien als een soort Engel (net als de Duivel maar dan een goede Engel).
Jezus van Nazareth heeft zichzelf de Zoon van God genoemd, maar toch praatte hij altijd over God in enkelvoud. Hieruit kun je concluderen dat het geloof dat Jezus Christus had, een monotheïstische was. Joden geloven niet in Jezus als een God, maar ze zien hem meer als een profeet, zoals Mozes en Zacharia. Op dit punt lijkt het Jodendom vergelijkbaar met de Jehova getuigen die Jezus zien als het hoogst haalbare wezen en dezelfde persoon als Aartsengel Michaël.

Het Ontstaan

Athanasius was de eerste die Jezus en 'God de Vader' als gelijkwaardig persoon beschreef. In 325 werd op het concilie van Nicea deze opvatting door hem zelf gepresenteerd. De opvattingen over dit onderwerp botsten nogal (waaronder met de leermeester van Athanasius, Arius). Uiteindelijk werd de gelijkstelling van Jezus aan 'God de Vader' aangenomen. Pas in 381 werd de Heilige Geest ook gelijkgesteld aan God. Pas in 451 (het Concilie van Chalcedon) werden deze opvattingen samengetrokken in 1 'Goddelijk wezen', de Godheid. De Godheid is zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest. Deze driedubbelzinnige formulering van de Godheid wordt Triniteit genoemd.

Gevolgen

De Triniteit werd in die tijd beschouwt als een vreemde eend in de bijt. De Germaanse volken vonden de drie-eenheid een buitengewoon moeilijk begrip. Dit komt ook doordat er geen goede uitleg van de Triniteit te geven is. Het idee dat er een 'God de Vader' is die op zijn beurt ook 'God de Zoon' en 'God de Heilige Geest' is, kan niet duidelijk worden uitgelegd. Vooral op het punt van, wie er nu de baas is in de pikorde, zijn geen duidelijk aanwijzingen. Daarom wordt er vaak vanuit gegaan dat ze allemaal tegelijk dezelfde zijn (slechts in een andere vorm). In de kunst werd de drie-eenheid zowel als drie personen, als 1 persoon met drie hoofden afgebeeld ( later is met meer in de symboliek gegaan, met onder andere duif en een gekruiste nimbus).

Voetnoot

Athanasius was erg geïnteresseerd in de Oosterse wijsbegeerte. De invloed hiervan is duidelijk zichtbaar, de drie-eenheid is gekopieerd van de Indiërs. Deze waren, net als alle Oosterse culturen, veel verder ontwikkeld dan de Westerse culturen. Vooral op filosofisch en theologisch gebied, liepen ze ver voor. Ze hadden een geloofssysteem, waarmee ze meerdere Goden hadden die op hun beurt weer uit 1 'Goddelijke Bron' ontstaan zijn (Brahma). Dit komt overeen met de drie-eenheid die ook een Godheid beschrijft die uit meerdere aftakking geopenbaard worden.
© 2009 - 2024 Wallum313, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. J…
Pinksteren (pentekostos)Pinksteren (pentekostos)Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hiermee werd ook het begin van de Christelijke Kerk gemark…
Pinksteren: het feest van de Heilige GeestPinksteren: het feest van de Heilige GeestBoven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk en alle mensen in het kamp beefden van angst. De Sin…

Christendom oorzaak van secularisatieChristendom oorzaak van secularisatieLang geleden werd ons bestaan gedicteerd door hogere machten. Fenomenen buiten de waarneembare werkelijkheid duidden ons…
Wallum313 (17 artikelen)
Gepubliceerd: 24-05-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.