Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?

Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest? Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. Je kan ze ook tegenkomen in de stad of op het station, waar ze met hun foldermateriaal staan. De Jehova's Getuigen zijn actief bezig om hun geloof aan anderen over te brengen. Maar ondanks dat ze bekend zijn, weten velen niet waar ze precies in geloven. Wat geloven Jehova's Getuigen? Hoe denken zij over God, Jezus en de Heilige Geest? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het algemene christelijke geloof?

Het ontstaan van de Jehova's Getuigen

In 1870 begon een man, genaamd Charles Taze, met het leiden van Bijbelstudies. Hij deed dat in Pittsburgh dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania ligt. Uit deze Bijbelstudiegroep zijn de Jehova's Getuigen voortgekomen. Charles Taze begon door zijn studie van de Bijbel de traditionele opvattingen van de christenen te betwijfelen. Vanuit zijn visie op de Bijbel en het geloof zijn de Jehova's Getuigen ontstaan.

De Bijbel van de Jehova's Getuigen: de Nieuwewereldvertaling

In Nederland zijn er verschillende Bijbelvertalingen in omloop, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling, De Bijbel in Gewone Taal, de Naardense Bijbelvertaling en de Willibrord Vertaling. Welke Bijbelvertaling gebruiken de Jehova's Getuigen? De Jehova's Getuigen gebruiken een eigen Bijbelvertaling. Deze Bijbelvertaling wordt de Nieuwewereldvertaling genoemd. De Jehova's Getuigen zeggen over hun Bijbelvertaling: 'De Nieuwewereldvertaling is een nauwkeurige vertaling van de Bijbel, die geheel of gedeeltelijk in meer dan 160 talen is uitgegeven. Er zijn ruim 220 miljoen exemplaren van gedrukt' (www.jw.org). Deze Bijbelvertaling wordt door geen enkele andere christelijke groepering gebruikt. De Jehova's Getuigen lezen ook eigenlijk nauwelijks of geen andere Bijbelvertalingen.

Jehova als de naam van God

In hun geloof richten de Jehova's Getuigen zich op God, de Schepper van hemel en aarde. In de Hebreeuwse Bijbel, die dus geschreven is in de oorspronkelijk taal van het volk Israël, wordt de naam van God weergegeven door vier letters: JHWH of JHVH. Deze vier letters, ook wel het tetragrammaton genoemd, bestaat uit vier medeklinkers. JHWH of JHVH wordt uitgesproken als Jahweh of Jehova. De naam van Jehova staat centraal in het geloof van de Jehova's Getuigen. Jehova's Getuigen geloven dat Jehova enige ware naam van God is en dat Hij alleen met die naam aanbeden mag worden.

Andere namen voor God in de Bijbel

In de Bijbel worden echter ook andere namen voor God gebruikt. Zo wordt God in het Hebreeuws ook 'Elohim' genoemd (Genesis 1:1), of God de Almachtige, 'El Shaddai' (Genesis 17:1), of Heer, 'Adonai' (Psalm 8: 1) of Here der heerscharen, 'JHWH Zebaot' (1 Samuel 1:3, Jesaja 8:13). Jezus leerde zijn discipelen God als Vader kennen (Matteüs 6: 9. Marcus 14:36, Romeinen 8:15).

De Jehova's Getuigen en het geloof in Jezus

Is Jezus als zoon van God ook zelf God? Volgens de Jehova's Getuigen is Jezus niet gelijk is aan God. Ze gaan er vanuit dat Jezus door God was geschapen. Jezus is in hun ogen dus een schepsel en geen God. Jezus is dan niet van eeuwigheid tot eeuwigheid' (Psalm 90:2). Ze nemen het woord van Jezus serieus als hij zegt: 'De Vader is groter dan ik.' (Johannes 14:28). Jehova's Getuigen aanbidden alleen de Almachtige God en Schepper en niet Jezus Christus. Jehova's Getuigen geloven dat Jezus werd geschapen als de aartsengel Michael voordat God de aarde schiep.

De algemene christelijke kerk gelooft in Jezus als God

Hun standpunt over de goddelijkheid van Jezus wijkt af van de algemene christelijke leer. Een belangrijk document voor de algemene christelijke leer is de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Dit is een tekst waarin voor het eerst de fundamentele geloofswaarheden van de fundamentele doctrines van het christendom werden vastgelegd. Deze geloofsbelijdenis, die in 325 werd opgesteld, verwoordt het geloof in de goddelijkheid van Jezus aldus: 'Ik geloof […] in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn.' Een van de teksten die de goddelijkheid van Jezus benadrukt is Johannes 1 vers 18: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen’. En in Johannes 10 stelt Jezus zich gelijk aan God de Vader.

[Jezus zei:] De Vader en ik zijn één. Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ (Johannes 10: 30-33)

Jehova´s Getuigen en de Heilige Geest

Als voor Jehova´s Getuigen er maar één God is, wat geloven zij dan van de Heilige Geest? De Heilige Geest is volgens de Jehova´s Getuigen een kracht. De Geest van God in zijn werkzame kracht in de wereld. Zelf verwoorden ze het aldus: 'De heilige geest is Gods kracht in actie, zijn werkzame kracht (Micha 3:8; Lukas 1:35). God zendt zijn geest uit door zijn kracht of energie ergens op te richten om zijn wil uit te voeren (Psalm 104:30; 139:7)' (www.jw.org).

In de algemene christelijke belijdenis is de Heilige Geest een persoon

De geloofsbelijdenis van Nicea noemt de Heilige Geest Heer: ''[Ik geloof ...] in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader [en de Zoon], die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.' De Heilige Geest is volgens de geloofsbelijdenis geen vage kracht. Hij is een persoon, met een wil, denkvermogen en emoties. In de eerste brief aan Korintiërs hoofdstuk 2 vers 11 lezen we over het denkvermogen van de Heilige Geest: 'Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen'. In de brief die de apostel Paulus aan de gemeente te Rome stuurt, schrijft hij over de gevoelens van de Heilige Geest, zijn liefde: 'Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden' ( Romeinen 15:30).

Jehova's Getuigen geloven niet in de Drie-eenheid van God

Het geloof in de Drie-eenheid van God houdt in dat men gelooft in één God. Binnen deze God zijn dan drie verschillende personen te onderscheiden, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Jehova's Getuigen geloven niet dat Jezus God is. Zij geloven ook niet dat de Geest een persoon is. Dus zien zij niks in de leer van de Drie-eenheid van God. Volgens de Jehova's Getuigen is de leer van de Drie-eenheid een dwaling die in de loop van de geschiedenis van de kerk is ontwikkeld. Zij benadrukken dat de Drie-eenheid van God niet Bijbels is, omdat het woord Drie-eenheid nergens in de Bijbel te vinden is.

De Drie-eenheid van God in de Bijbel

Hoewel De Jehova's Getuigen een punt hebben als ze stellen dat er geen tekst in de Bijbel is waarin het woord Drie-eenheid staat, zijn er wel teksten die wijzen naar de Drie-eenheid van God, bijvoorbeeld Matteüs 28 vers 19 waar Jezus zegt: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest'. Ook in 2 Korintiërs 13 vers 13 worden de drie verschillende personen van God genoemd: 'De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen'.
© 2019 - 2024 Theofilus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jehova’s Getuigen en hun congressenElk jaar in de maand juli of augustus komen duizenden Jehova’s getuigen samen tijdens een meerdaags congres in de grote…
Wat houdt de drie-eenheid in?De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten a…
De vervolging van Jehova's Getuigen tijdens de oorlogDe vervolging van Jehova's Getuigen tijdens de oorlogJehova’s Getuigen behoorden na de machtsovername van de nazi’s tot de eersten die in concentratiekampen werden opgeslote…
Jehova's getuigen, de praktijkJehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's…

Tehilliem: Psalm 68 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 68 – een Joodse uitlegEen ontzagwekkend en wonderbaarlijk gebed, David componeerde Psalm 68 met betrekking tot een toekomstige gebeurtenis, to…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Aaronburden, Unsplash
  • Bijbelcitaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
  • https://www.christianity.com/church/denominations/10-things-everyone-should-know-about-jehovah-s-witnesses-and-their-beliefs.html
  • https://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/
  • Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel: https://www.protestantsekerk.nl/data/import/c53efaa7935425832c12d5363cae589e.pdf
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-Constantinopel
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH
  • https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/wat-is-de-heilige-geest/
  • https://www.allaboutgod.com/dutch/heilige-geest.htm
Theofilus (91 artikelen)
Gepubliceerd: 27-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.