Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetie

Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetie Messiaanse profetie, Messiaanse teksten. In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het leven van Jezus van Nazareth, teneinde zijn Messiasschap te bevestigen. Ten eerste de wederopstanding en ten tweede de vervuling van Messiaanse profetieën in het Oude Testament (OT). Het OT is geschreven gedurende een periode van meer dan 1000 jaar en bevat meer dan 300 profetieën over de Messias. Al deze profetieën zijn vervuld in Jezus Christus en bevestigen zijn Messiasschap.¹

Het doel van Messiaanse profetie

Identiteit van de ware Messias

Het doel van de Messiaanse profetieën in de Tenach is om de identiteit van de ware Messias te openbaren als hij eenmaal zou verschijnen. Iedereen kan wel zeggen dat hij de langverwachte Messias is, maar alleen de echte Messias zou kunnen voldoen aan zoveel kenmerken als er in de Bijbel opgetekend staan. De mensen hoeven niet voor zoete koek aan te nemen dat Jezus de Messias is. Wie zou dat accepteren?

De 'geloofsbrieven' van Jezus

De evangelist Jb. Klein Haneveld bespreekt in zijn boek De Messias in Oud en Nieuw Testament niet alleen de vele profetieën over de Messias die zijn vervuld in Jezus, maar ook een twaalftal aanwijzingen, die je in staat stellen om één mens uit de hele wereldgeschiedenis en uit alle volken van de wereld te identificeren als de Messias.² Als we de 'geloofsbrieven' van Jezus van Nazareth onderzoeken, ontdekken we dat uit de geschiedenis der mensheid alleen hij de Messiaanse voorspellingen en voorzeggingen vervuld kan hebben en niemand anders. Aannemen dat Jezus de Messias is, is dus niet het domweg aannemen van een christelijke leerstelling. Een nieuw aangestelde diplomaat overhandigt tijdens een audiëntie aan het staatshoofd in het land waar hij te werk is gesteld zijn geloofsbrief, dat wil zeggen de officiële benoemingsbrief dat dient als bewijsstuk. Zo kan iedereen ter wereld de 'geloofsbrieven' van Jezus onderzoeken en voor zichzelf vaststellen of hij de Messias is. Ik spreek bewust van geloofsbrieven in het meervoud als het op Jezus aankomt, aangezien hij honderden profetieën heeft vervuld.

Op basis van zijn geloofsbrieven zal iedereen de Messias herkennen:

Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te gebeuren, ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen. Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand. Omdat ik weet dat je onhandelbaar bent je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons heb ik het je van tevoren aangekondigd, voordat het gebeurde liet ik het horen, opdat je niet zou zeggen: 'Dat hebben mijn goden gedaan. Dat is gebeurd op bevel van mijn beelden' (Jesaja 48:3-5).

Al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David (Romeinen 1:2-4).

De vervulling van al hetgeen bij monde van de profeten in de heilige geschriften is beloofd, bewijst dat de profetieën zijn geïnspireerd door God alsook dat Jezus de Messias is, de door God gezonden Verlosser.

Het beroep op Messiaanse profetie

Zowel Jezus als de nieuwtestamentische schrijvers beroepen zich op profetieën die in Jezus vervuld zijn.

De vele voorzeggingen in de Tenach zijn zo nauwkeurig en de vervulling ervan in het Nieuwe testament (Brit Chadasja) is zo volkomen, dat Jezus zonder enige spoor van twijfel en met absolute zekerheid kon zeggen: "U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij" (Johannes 5:39).

Jezus beroept zich in de volgende teksten op de vervulling van profetieën: Matteüs 5:17; Lucas 24:27; Lucas 24:44; Johannes 5: 39-40, 46-47; Matteüs 13:14; Matteüs 11:10; Matteüs 21:42; Matteüs 26:56; Marcus 13:26; Lucas 4:20-21; Lucas 22:37; Johannes 15:25.

De nieuwtestamentische schrijvers beroepen zich onder andere in de volgende teksten op profetieën die in Jezus vervuld zijn: Handelingen 3:18; Handelingen 10:43; Handelingen 13:29; Handelingen 17:2-3; 1 Korintiërs 15:3-4; Romeinen 1:2; 1 Petrus 2:5-6; Matteüs 2:4-6.

Het belang van voorzeggende profetie

Voorspellende profetie ondersteunt de autoriteit en het gezag van de Bijbel. Het laat zien dat achter de Tenach en de Brit Chadasja een goddelijk intellect schuilgaat en dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. Geen enkel ander religieus boek in de geschiedenis van de mensheid kan zich beroepen op vervulde profetie.

Juridisch-historische bewijs dat God bestaat

Uitgekomen voorzeggende profetie levert tevens het juridisch-historische bewijs dat God bestaat. God is geest. En een geest heeft bewustzijn. God omvat alles, en alles speelt zich af binnen Zijn bewustzijn. Alles bevind zich binnen het bereik van God en er is niets wat zich aan Hem kan onttrekken. Als alles slechts uit materie bestond (materialisme), dan stelt vervulde profetie ons voor een compleet raadsel. Atomen, moleculen en chemische reacties kunnen geen weet hebben van de toekomst. Een geestelijk bewustzijn die alles omvat en niet onderhevig is aan ruimte en tijd, dat wat wij God noemen, is wel in staat tot voorzeggende profetie.

Messiaanse profetieën bevestigen de Godheid van de Heer Jezus Christus

In veel profetieën wordt de Godheid van de Messias getoond. De specifieke details omtrent zijn geboorte, leven, bediening, dood en opstanding, hetgeen allemaal vervullingen zijn van oudtestamentische Messiaanse profetieën, bevestigen de Godheid van de Heer Jezus Christus.

Noten:
  1. Dit artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Support of Deity: Old Testament Prophecies Fulfilled in Jesus Christ' uit: Josh McDowell, The new evidence that demands a verdict - Evidence I & II fully updated in one volume to answer questions challenging christians in the 21st century, Thomas Nelson, Nashville Dallas, 1999, p. 164-168.
  2. Jb. Klein Haneveld: 'De Messias in Oud en Nieuw Testament'; Harmelen, Stichting Israel en de Bijbel, heruitgave 2008.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftrecensieJezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftJezus de Messias! Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten…
De duivel in de kerkDe duivel in de kerkIn 1917 werden er door Maria drie profetiën geopenbaard aan drie kinderen uit Fatima(Portugal). De derde profetie bleef…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursusJoodse wortels christendom: Kesjer-cursusDe Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ie…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…

Tehilliem: Psalm 33 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 33 - een Joodse uitlegPsalm 33 leert de rechtvaardige en de oprechte hoe te prijzen. Hoe beter men de wijsheid van de Tora kent des te meer mo…
Nieuwe Testament: Joodse wortels christelijke Jodenhaat?Nieuwe Testament: Joodse wortels christelijke Jodenhaat?Nieuwe Testament: Joodse wortels christelijke Jodenhaat? Er zijn Joden die ervan overtuigd zijn dat het Nieuwe Testament…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mike Flippo/Shutterstock.com
  • Jb. Klein Haneveld: 'De Messias in Oud en Nieuw Testament'; Harmelen, Stichting Israel en de Bijbel, heruitgave 2008.
  • Josh McDowell, The new evidence that demands a verdict - Evidence I & II fully updated in one volume to answer questions challenging christians in the 21st century, Thomas Nelson, Nashville Dallas, 1999.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 05-09-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.