mijn kijk op

Geloof is bijgeloof?

Geloof is bijgeloof? Geloofsovertuigingen... zijn dit wellicht (ook) vrijbrieven om menselijke offers te brengen of oplichtpraktijken onder het mom van "godsdienstig geloof" uit te kunnen voeren? Of is het slechts het bijgeloof waardoor men zich laat beinvloeden...

Atheïsme

Atheïsten worden dikwijls op hun tekort van geloof uitgedaagd. Gelovigen schijnen te denken dat atheïsten zich enkel en alleen tegen hun god verzetten, daarbij negeren ze het feit dat het niet geloven in goden, alle goden omvat die de mensheid door de geschiedenis heen heeft aanbeden. Atheïsten worden ervan beschuldigd kwaad te zijn op god en daarbij haatdragend aan de wetten van god. Sommige zeggen dat atheïsten gewoon een leven willen leven dat vol is van zonde en ongehoorzaamheid zonder verantwoording af te leggen bij een goddelijke regelgever.

Wat gelovigen zouden kunnen verzuimen te waarderen is dat atheïsme een breder bereik van denken heeft dan slechts hun geloof. Atheïsten keuren alles af waarvoor er weinig bewijs is zoals dat gene wat als bovennatuurlijk of bijgelovig kan worden gecategoriseerd. Atheïsten gaan ervanuit dat geloven in een persoonlijke god net zo onzinnig en ongegrond is als het bijgeloof dat als een zwarte kat uw pad kruist dit ongeluk brengt. Vele gelovigen verwerpen het idee dat onder een ladder doorlopen ongeluk creëert, maar zien daarbij soms niet de relatie tussen dat bijgeloof en hun eigen geloof in goden.

Vele atheïsten beschouwen het geloven in het bovennatuurlijke en in bijgeloof als tamelijk onschuldig; geloof wat u wilt zolang u zich niet bemoeit met het privilege van andere personen om te geloven in wat zij wensen. Echter staat deze graad van verdraagzaamheid toe dat de schadelijkere gevolgen van het bovennatuurlijke en bijgeloof zonder kritiek beoefend kunnen worden. De verdraagzaamheid van de verschillen tussen individuen is discuteerbaar; verdraagzaamheid van geloofsystemen die worden gebruikt om te onderwerpen, te verslaven en het doden van mensen die het geloof niet delen zijn absoluut niet lofwaardig. Wanneer het tegendraads denken als uitvlucht wordt gebruikt om kwaad bij onze medemensen te veroorzaken vinden atheïsten dat zij realistisch en helder moeten denken en zich moeten verdedigen tegen geloofsystemen die oorlogen en dood voor onschuldige mensen veroorzaken.

Bijgeloof en onschuldige slachtoffers in Uganda

Volgens een woordvoerder van de regering neemt het brengen van menselijke offers in Uganda ernstig toe. Deze barbaarse misdaad is rechtstreeks verbonden aan het stijgen van de ontwikkelingsniveaus, welvaart en een toenemend geloof in tovenarij dat mensen kan helpen om vlug rijk te worden. Toverdokters beweren dat zij klanten hebben die regelmatig kinderen gevangen nemen en hun bloed en lichaamsdelen meebrengen om door geesten geconsumeerd te worden. Een toverdokter bekende onlangs voor de eerste keer ongeveer 70 mensen, inclusief zijn eigen zoon, te hebben vermoord.

Volgens mediarapporten vertelde de toverdokters dat sommige van hun klanten kinderen van andere mensen gevangen namen en hen het hart en bloed brachten om dit vervolgens rechtstreeks naar de geesten te brengen. Dit brachten zij in kleine blikjes en deze werden vervolgens onder een boom geplaatst waar de stemmen van de geesten vandaan kwamen. Klanten zouden gemiddeld drie keer per week langskomen, inclusief alles dat de geesten hen vragen om mee te brengen. De toverdokters ontkennen de rechtstreekse betrokkenheid in moord of de stimulans te vermoorden. Zij beweren dat de geesten rechtstreeks tegen hun klanten spreken.

Toverdokters kosten ongeveer 500.000 Ugandese shillings, equivalent aan ongeveer 200 euro voor een consult. Het hoofd van the Anti-Human Sacrifice and Trafficking Task Force in Oeganda, assistent-commissaris Mozes Binoga van de Ugandese politie, zei dat toverdokters opereren in een netwerk en dat zij bazen hebben die instructies geven en het merendeel van de inkomsten incasseren.

De Assistent commissaris ging verder door te zeggen dat de senioren geld afpersen van de junioren omdat zij handelen in onwettige dingen. Hij zei ook dat de politie 26 moordzaken in 2009 had geopend, waaruit bleek dat het slachtoffer ritueel geofferd was, dit vergeleken met slechts drie gevallen in 2007. Verder liet hij weten dat er ongeveer 120 kinderen en volwassen als vermist zijn opgegeven van wie er tot op de dag van vandaag elk spoort ontbreekt. Zij kunnen niet uitsluiten dat zij slachtoffers zijn geworden van het menselijk opofferen.

Men zou hier een patroon in kunnen zien dat gelijk is aan vele religies. Een overtuigende en charismatische charlatan beseft dat hij rijk kan worden van goedgelovige mensen die hij doet geloven in de onbewijsbare veronderstelling van ongeluk en eeuwige boetedoening die zal plaatsvinden bij iedereen die niet deelneemt aan de verering en hun geld, bezittingen en hun gezonde verstand niet aan de leider overhandigd. Het is niets meer dan zwendel, droevig dat zoiets beweert een godsdienst te zijn. Zelfs de meest progressieve maatschappijen zijn terughoudend om geloofsystemen uit te dagen die zich achter het etiket van "godsdienstig geloof" verbergen.

Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van kwaad dat de mensen is aangedaan uit naam van een god/goden. Dit wil niet zeggen dat het geloven in een god automatisch slecht is, echter is het wellicht een goed idee om u af te vragen of dat waarin u gelooft geen schade berokkend aan uw medemens (anders-/niet-gelovigen.)

Humanisme

Het humanisme blijkt in de praktijk een inspiratiebron voor mensen die zowel in het bestaan van goden geloven als voor mensen die wel in een god of goden geloven, zeker in het begin van 21e eeuw. Het moderne humanisme is een niet-godsdienstig levens- en wereldbeeld. Het humanisme definieert zelf geen opperwezen. Het niet-godsdienstige karakter van het humanisme is niet antigodsdienstig. Er kan onderscheid gemaakt worden naar seculier humanisme en religieus humanisme.

Zelf ben ik een humanist. Ik begrijp de noodzaak voor sommige mensen aan religie, maar ik ben het er niet mee eens dat religie ons van elkaar zou moeten scheiden, immers zijn we allemaal mensen.
© 2010 - 2024 Monalisa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De vijf pilaren van de islamBinnen de islam worden een aantal fundamenten genoemd waarop deze religie gebouwd is. Met de intentie de moslimgemeensch…
Wat is populair bijgeloof?Wat is populair bijgeloof?Voor menigeen is het leven doorspekt met bijgeloof, ook al staan we hier lang niet altijd bij stil. Het is niet erg, ook…
Geen geloof in Bijbel en toch geen atheïst is ook logischmijn kijk opGeen geloof in Bijbel en toch geen atheïst is ook logischNiet geloven in Bijbel, Tora of Koran, en evengoed geen atheïst zijn is voor menigeen een logische keuze. Het betekent d…

Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4De drie-eenheid van God in het Oude Testament (Tenach): 'echad' in Deuteronomium 6:4. Wie Jezus (Yeshua) als Messias hee…
Psalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingPsalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingEen christelijke uitleg van Psalm 5, een morgengebed. David, de psalmist, bad niet bij vlagen, maar iedere morgen richtt…
Bronnen en referenties
  • http://www.refdag.nl/artikel/1383922/Toename+van+kindoffers+in+Uganda.html http://www.religionnewsblog.com/24024 http://www.toonpool.com/cartoons/Sado%20Masochist%20Witch%20Doctor_55118
Monalisa (25 artikelen)
Gepubliceerd: 09-01-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.