mijn kijk op

Geloof is bijgeloof?

Geloof is bijgeloof? Geloofsovertuigingen... zijn dit wellicht (ook) vrijbrieven om menselijke offers te brengen of oplichtpraktijken onder het mom van "godsdienstig geloof" uit te kunnen voeren? Of is het slechts het bijgeloof waardoor men zich laat beinvloeden...

Atheïsme

Atheïsten worden dikwijls op hun tekort van geloof uitgedaagd. Gelovigen schijnen te denken dat atheïsten zich enkel en alleen tegen hun god verzetten, daarbij negeren ze het feit dat het niet geloven in goden, alle goden omvat die de mensheid door de geschiedenis heen heeft aanbeden. Atheïsten worden ervan beschuldigd kwaad te zijn op god en daarbij haatdragend aan de wetten van god. Sommige zeggen dat atheïsten gewoon een leven willen leven dat vol is van zonde en ongehoorzaamheid zonder verantwoording af te leggen bij een goddelijke regelgever.

Wat gelovigen zouden kunnen verzuimen te waarderen is dat atheïsme een breder bereik van denken heeft dan slechts hun geloof. Atheïsten keuren alles af waarvoor er weinig bewijs is zoals dat gene wat als bovennatuurlijk of bijgelovig kan worden gecategoriseerd. Atheïsten gaan ervanuit dat geloven in een persoonlijke god net zo onzinnig en ongegrond is als het bijgeloof dat als een zwarte kat uw pad kruist dit ongeluk brengt. Vele gelovigen verwerpen het idee dat onder een ladder doorlopen ongeluk creëert, maar zien daarbij soms niet de relatie tussen dat bijgeloof en hun eigen geloof in goden.

Vele atheïsten beschouwen het geloven in het bovennatuurlijke en in bijgeloof als tamelijk onschuldig; geloof wat u wilt zolang u zich niet bemoeit met het privilege van andere personen om te geloven in wat zij wensen. Echter staat deze graad van verdraagzaamheid toe dat de schadelijkere gevolgen van het bovennatuurlijke en bijgeloof zonder kritiek beoefend kunnen worden. De verdraagzaamheid van de verschillen tussen individuen is discuteerbaar; verdraagzaamheid van geloofsystemen die worden gebruikt om te onderwerpen, te verslaven en het doden van mensen die het geloof niet delen zijn absoluut niet lofwaardig. Wanneer het tegendraads denken als uitvlucht wordt gebruikt om kwaad bij onze medemensen te veroorzaken vinden atheïsten dat zij realistisch en helder moeten denken en zich moeten verdedigen tegen geloofsystemen die oorlogen en dood voor onschuldige mensen veroorzaken.

Bijgeloof en onschuldige slachtoffers in Uganda

Volgens een woordvoerder van de regering neemt het brengen van menselijke offers in Uganda ernstig toe. Deze barbaarse misdaad is rechtstreeks verbonden aan het stijgen van de ontwikkelingsniveaus, welvaart en een toenemend geloof in tovenarij dat mensen kan helpen om vlug rijk te worden. Toverdokters beweren dat zij klanten hebben die regelmatig kinderen gevangen nemen en hun bloed en lichaamsdelen meebrengen om door geesten geconsumeerd te worden. Een toverdokter bekende onlangs voor de eerste keer ongeveer 70 mensen, inclusief zijn eigen zoon, te hebben vermoord.

Volgens mediarapporten vertelde de toverdokters dat sommige van hun klanten kinderen van andere mensen gevangen namen en hen het hart en bloed brachten om dit vervolgens rechtstreeks naar de geesten te brengen. Dit brachten zij in kleine blikjes en deze werden vervolgens onder een boom geplaatst waar de stemmen van de geesten vandaan kwamen. Klanten zouden gemiddeld drie keer per week langskomen, inclusief alles dat de geesten hen vragen om mee te brengen. De toverdokters ontkennen de rechtstreekse betrokkenheid in moord of de stimulans te vermoorden. Zij beweren dat de geesten rechtstreeks tegen hun klanten spreken.

Toverdokters kosten ongeveer 500.000 Ugandese shillings, equivalent aan ongeveer 200 euro voor een consult. Het hoofd van the Anti-Human Sacrifice and Trafficking Task Force in Oeganda, assistent-commissaris Mozes Binoga van de Ugandese politie, zei dat toverdokters opereren in een netwerk en dat zij bazen hebben die instructies geven en het merendeel van de inkomsten incasseren.

De Assistent commissaris ging verder door te zeggen dat de senioren geld afpersen van de junioren omdat zij handelen in onwettige dingen. Hij zei ook dat de politie 26 moordzaken in 2009 had geopend, waaruit bleek dat het slachtoffer ritueel geofferd was, dit vergeleken met slechts drie gevallen in 2007. Verder liet hij weten dat er ongeveer 120 kinderen en volwassen als vermist zijn opgegeven van wie er tot op de dag van vandaag elk spoort ontbreekt. Zij kunnen niet uitsluiten dat zij slachtoffers zijn geworden van het menselijk opofferen.

Men zou hier een patroon in kunnen zien dat gelijk is aan vele religies. Een overtuigende en charismatische charlatan beseft dat hij rijk kan worden van goedgelovige mensen die hij doet geloven in de onbewijsbare veronderstelling van ongeluk en eeuwige boetedoening die zal plaatsvinden bij iedereen die niet deelneemt aan de verering en hun geld, bezittingen en hun gezonde verstand niet aan de leider overhandigd. Het is niets meer dan zwendel, droevig dat zoiets beweert een godsdienst te zijn. Zelfs de meest progressieve maatschappijen zijn terughoudend om geloofsystemen uit te dagen die zich achter het etiket van "godsdienstig geloof" verbergen.

Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van kwaad dat de mensen is aangedaan uit naam van een god/goden. Dit wil niet zeggen dat het geloven in een god automatisch slecht is, echter is het wellicht een goed idee om u af te vragen of dat waarin u gelooft geen schade berokkend aan uw medemens (anders-/niet-gelovigen.)

Humanisme

Het humanisme blijkt in de praktijk een inspiratiebron voor mensen die zowel in het bestaan van goden geloven als voor mensen die wel in een god of goden geloven, zeker in het begin van 21e eeuw. Het moderne humanisme is een niet-godsdienstig levens- en wereldbeeld. Het humanisme definieert zelf geen opperwezen. Het niet-godsdienstige karakter van het humanisme is niet antigodsdienstig. Er kan onderscheid gemaakt worden naar seculier humanisme en religieus humanisme.

Zelf ben ik een humanist. Ik begrijp de noodzaak voor sommige mensen aan religie, maar ik ben het er niet mee eens dat religie ons van elkaar zou moeten scheiden, immers zijn we allemaal mensen.
© 2010 - 2020 Monalisa, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De vijf pilaren van de islamBinnen de islam worden een aantal fundamenten genoemd waarop deze religie gebouwd is. Met de intentie de moslimgemeensch…
Wat is populair bijgeloof?Wat is populair bijgeloof?Voor menigeen is het leven doorspekt met bijgeloof, ook al staan we hier lang niet altijd bij stil. Het is niet erg, ook…
Persoonlijke groei: God in de strijd tegen depressiesProminente wetenschappers tonen dat er een heilzame werking uitgaat van vertrouwen in God tegen depressies, angsten en s…
Geen geloof in de Bijbel en toch geen atheïst is ook logischmijn kijk opGeen geloof in de Bijbel en toch geen atheïst is ook logischNiet geloven in Bijbel, Tora of Koran, en toch geen atheïst zijn is voor menigeen een logische keuze. Het betekent dat j…

Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4Drie-eenheid in Oude Testament: 'echad' in Deuteronomium 6:4De drie-eenheid van God in het Oude Testament (Tenach): 'echad' in Deuteronomium 6:4. Wie Jezus (Yeshua) als Messias hee…
Psalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingPsalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingEen christelijke uitleg van Psalm 5, een morgengebed. David, de psalmist, bad niet bij vlagen, maar iedere morgen richtt…
Bronnen en referenties
  • http://www.refdag.nl/artikel/1383922/Toename+van+kindoffers+in+Uganda.html http://www.religionnewsblog.com/24024 http://www.toonpool.com/cartoons/Sado%20Masochist%20Witch%20Doctor_55118

Reageer op het artikel "Geloof is bijgeloof?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

M. Laan, 11-09-2011 02:33 #1
Leerzaam stukje! Eerst wordt de gelovige veralgemeniseerd met standpunten die een minderheid aanhangt om te suggereren hoe achterlijk gelovigen zijn. Nog ironischer is dat wordt gesuggereerd dat het juist gelovigen zijn die atheïsten veralgemeniseren.

Vanaf de eerste zin wordt er een zwart wit denken gehanteerd waarbij gelovigen en atheïsten tegen elkaar worden gesteld en tegelijkertijd wordt de schuld daarvoor bij de gelovigen gelegd. Als gelovige moet ik me dus schuldig voelen voor wat deze atheïst in zijn zwart-wit denken mij toedicht.

Daarna nog wat regels over de vermeende redelijkheid van de atheïst afgezet tegen de bizarre hersenspinsels van de gelovige. Want o wat meent deze atheïst dat atheïsten tolerant zijn. Gelovigen mogen van hem gewoon leven en zelf onzin geloven.

Als sprekend voorbeeld van de gevolgen van geloof worden toverdoctors in Uganda naar voren gehaald die tot wel zeventig mensen doden. Vervolgens wordt gesuggereerd dat hier een patroon in te herkennen is "dat gelijk is aan vele religies"

Het prettige van dit stuk is dat het demonstreert dat het geloof in God, bewijzen of wat voor denkbeelden dan ook niets uit te staan heeft met het niveau van denken. De zwart-wit denker wordt niet minder een zwart-wit denker omdat hij het woordje God uit zijn vocabulaire schrapt. Nee, nu gebruikt hij zijn nieuwe denkbeelden om anderen om de oren te slaan. Hij meent dat hij redelijk is omdat hij de onredelijkheid van anderen hoog optast.

Op dezelfde manier zou in een tegenstukje kunnen schrijven over dr. Mengele en zijn experimenten op mensen een vergelijking trekken met de ongelooflijke leed dat een half miljoen proefdieren in Nederland onder de handen van gewetenloze wetenschappers moeten ondergaan. De gewetenloosheid waarmee wetenschappers ook mensen als proefkonijn gebruiken. En de onderdrukking van volstrekt vreedzame religie door communistische atheïstische machthebbers op kunnen voeren die in korte tijd zo'n 80 miljoen mensen opofferden voor wetenschappelijke ideeën, die daarom nu tot pseudo-wetenschap zijn gedegradeerd.

Maar waarom. Ik zou dat niet kunnen, al die tijd zou ik mij bewust zijn dat de menselijke aard niet afhankelijk is van ideeën die men aanhangt. Het spijt me, ik ben geen zwart wit denker, ik kan wel zien dat de schrijver van dit stukje niet veralgemeniseerd moet worden met alle atheïsten. Retoriek om de mensen die mijn denkbeelden delen als beter voor te stellen als die ze niet delen, wat koop je daarvoor. Wordt daar iemand beter van?

Bekeringspraktijken stuiten mij tegen de borst, of dit nu van gelovige, of ongelovige mensen is. Ik vind het een volstrekt respectloos handelen. Verdraagzaamheid wat hier omhoog wordt gestoken is niet meer dan het slappe aftreksel van waarlijk Respect. Niet het slappe respect voor mensen die je ideeën en handelen delen, nee het Respect die alle levende wezens intrinsiek toekomt. Het Respect dat ons anderen laat liefhebben, zelfs als wij hun ideeën en hun handelen niet kunnen waarderen.

Dat respect baseer ik op wat alle wezens verbindt, hun Goddelijke natuur, hun Goddelijke bewustzijn. En ik neem het deze atheïst niet kwalijk dat hij dat niet kan opbrengen, net zo min als ik water probeer te persen uit een steen, een koe wil laten vliegen of een tijger vegetarisch wil laten eten. Ik respecteer anderen zoals zij zijn, fantastische uitingen van dat ene wezen, dat zich in oneindige verscheidenheid openbaart.

Een wezen overigens waar ik niet in geloof, om de simpele reden dat het voor mij een realiteit is die ik kan ervaren. Wat je ervaart hoef je niet aan te nemen. Maar ik realiseer mij ook dat voor mensen die deze ervaring niet hebben het een bedenksel is waarvoor zij bewijzen willen. Deze mensen denken dat bewijs een sterkte voorstelt. Bewijs is armoede, een gebrek aan directe ervaring. Ervaring is de enige echte waarheid. Bewijs is slechts een slap aftreksel daarvan waarbij langs deductieve, indirecte weg pseudo-waarheden probeert af te leiden uit andere ervaringen, zonder direct te ervaren.

Bewijs zoeken mensen voor dingen die ze niet ervaren. Ik vind zulk geloof in bewijzen een zwakte. Ik geloof niet wat ik niet ervaar. Dat laat ik over aan de bewijszoekers, die zoeken bewijzen in boeken of ingewikkelde experimenten die ze zelf vaak niet eens begrijpen. Ofwel ze verlaten zich op autoriteit. Dat is namelijk de essentie van geloof, iets aannemen op gezag van anderen. De priesters zijn de wetenschappers van weleer en de wetenschappers van vandaag zijn de priesters van morgen. Ze vormen steeds weer nieuwe ideeën en indoctrineren er kinderen er van jongs af aan mee.

En zo leidt het nieuwe rechtlijnige, eenduidige denken tot een generatie die niet meer genuanceerd kan denken en complexe zaken probeert te versimpelen tot zwart-wit tegenstellingen en verliefd is op zijn eigen argumenten. Zo hebben ze het immers van jongs af aan geleerd.

Kan je genuanceerd denken de mens leren? Misschien, maar ik vrees van niet. Ik vermoed dat het een afspiegeling is van de innerlijke ontwikkeling van de mens. Denkbeelden laten zich gemakkelijk overplanten, karakter verfijnen dat is veel moeilijker.

En daarom probeer ik vooral geamuseerd te blijven terwijl zwart-wit denkers elkaar met argumenten om de oren slaan, denken dat ze bezig zijn kostbare punten te verzamelen die de overwinning dichterbij brengt.

Het ga u goed.

Infoteur: Monalisa
Gepubliceerd: 09-01-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!