Gevangenis – Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Gevangenis – Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) Wie over de schreef gaat en veroordeeld wordt, krijgt straf en kan in de gevangenis terechtkomen. Dat zou een leerzame ervaring moeten zijn die herhaling moet voorkomen, maar er is een categorie veelplegers die telkens weer voor de rechter verschijnt. Voor deze mensen is er de Inrichting voor Stelselmatige Daders, een afdeling van de Penitentiaire Inrichting. Draaideurcriminelen met stoornissen of verslavingen komen in de ISD terecht als de rechtbank die maatregel oplegt.

Veelplegers in een speciale gevangenis


Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

De Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) is een voorziening voor veelplegers. Het is de rechter die bepaalt of veelplegers naar die inrichting worden gestuurd. Veelplegers hebben vaak bijzondere problematiek. Ze zijn verslaafd of hebben een psychiatrische stoornis en daarom zijn ze in de ISD het beste op hun plek. In de inrichting krijgen ze ook hulp die gericht is op hun stoornis. Een van de programma’s die wordt aangeboden is bijvoorbeeld motivatietraining.

Doel ISD-maatregel

Een boef wordt niet zomaar in een ISD geplaatst. Daar gaat een heel traject en vaak vele criminele activiteiten aan vooraf. Een plaatsing gebeurt op basis van de ISD-Maatregel. Deze maatregel is speciaal in het leven geroepen voor meerderjarige daders die bij herhaling in aanraking komen met de politie. De boeven zorgen met hun crimineel gedrag voor veel overlast in de samenleving. Het is de bedoeling van de ISD-maatregel dat die het steeds terugkerende en uitzichtloze patroon van criminele activiteit, gepakt worden, vast worden gezet, vrijkomen en weer terugvallen in de criminele activiteit doorbreekt. De ISD-maatregel moet de maatschappij beschermen tegen de ernstige overlast die deze mensen veroorzaken.

Voorwaarden ISD-maatregel

Niet elke crimineel en elke draaideur-crimineel komt in aanmerking voor een ISD-maatregel. Daar zijn een paar voorwaarden aan verbonden.
De voorwaarden zijn:
 • De boef deed iets crimineels waarvoor de politie hem vast mag houden;
 • De boef is minstens drie keer veroordeeld in vijf jaar tijd;
 • De boef heeft in de laatste vijf jaar tien keer een proces verbaal gekregen;
 • De boef is een gevaar voor anderen;
 • Er is een kans dat een dwangmaatregel een positief resultaat biedt.

Wet

De ISD-maatregel is op 1 oktober 2004 ingesteld bij wet. Mensen die stelselmatig in de criminaliteit vervallen en onveiligheid veroorzaken kunnen voor een periode van maximaal twee jaar in een speciale inrichting worden geplaatst. Die inrichting is speciaal voor hun ingericht, voor criminelen die verslaafd zijn aan drugs en alcohol, een laag IQ hebben of een psychische stoornis en steeds weer in de cel belanden omdat ze bijvoorbeeld telkens weer inbreken of continu gevaarlijke overlast aan de omgeving bezorgen. Deze mannen en vrouwen hebben het totaal verbruid en ze worden uitgekotst door de maatschappij.

Winkeldiefstal

De dwangmaatregel kan betekenen dat een simpele winkeldiefstal kan leiden tot een ISD-maatregel. Als de crimineel voldoet aan de criteria dan kan de maatregel opgelegd worden, ook al is hij deze keer gepakt voor een kleine overtreding. De kleine overtreding staat niet op zich en wordt beoordeeld op basis van eerdere ervaringen met deze boef. De veelplegers hebben bijvoorbeeld inbraken, autokraken, vernielingen en winkeldiefstallen gepleegd en dat telkens weer opnieuw.
De dwangmaatregel is een allerlaatste-kans-voorziening, bestemd voor een doelgeroep die als de zwaarste wordt beschouwd.

Doelgroep

De mensen die in aanmerking komen voor de dwangmaatregel hebben al meerdere keren voor de rechter gestaan. Ze hebben al eerder gevangenisstraffen opgelegd gekregen. Veelal waren die straffen te kort om bijvoorbeeld de verslavingsproblematiek aan te kunnen pakken. De voormalige maatregel SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) zit ook in de nieuwe maatregel ISD.

Behandeling

De ISD-veroordeelde kan een motivatietraining of een specifieke behandeling aangeboden krijgen. Een behandeling betekent een gedwongen opvang in specialistische inrichting. De behandeling is gericht op het corrigeren. Het aangeboden programma kan bestaan uit het trainen van cognitieve vaardigheden en agressiebeheersing. Behandeling vindt plaats in een inrichting in de regio waar de boef woont of waar hij de meeste criminele feiten pleegde. Doorgaans stuurt de rechter de criminelen pas naar een ISD-plaats bij een gemiddelde van zestig strafzaken. Er wordt intern naar de verslaving gekeken en trainingen gedaan en als dat goed gaat mag de veelpleger na een paar maanden naar buiten om buiten de gevangenis te werken en later ook te slapen.

Draaideurcriminelen

Veel draaideurcriminelen blijven ook na de ISD crimineel actief en driekwart komt weer terug in de inrichting. Toch is de ISD-maatregel als succesvol te beschouwen, want zonder ISD zou het aantal ISD’ers dat terugvalt tien procent meer zijn dan met de ISD-maatregel.

Rechtbank

De rechter legt niet zomaar een ISD-maatregel op. De beoordeling is zwaar en wordt daarom door een meervoudige kamer bekeken. De rechter houdt bij het opleggen van een ISD-maatregel altijd rekening met wat er eerder al is voorgevallen. ISD-ers worden in een ISD-inrichting geplaatst. Dit is een speciale afdeling binnen de Penitentiaire Inrichting.

Locaties

De locaties waar de ISD wordt uitgevoerd zijn:
 • Locatie Havenstraat Amsterdam
 • Locatie Hoogvliet
 • Locatie De Schans Amsterdam
 • Locatie Zoetermeer
 • Locatie Wolvenplein Utrecht
 • Locatie Veenhuizen
 • Locatie Vught

Lees verder

© 2014 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar opIsd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar opDe isd maatregel is een maatregel voor mensen die steeds opnieuw de fout in gaan als het om de wet gaat. De zogeheten dr…
Huis van bewaring en gevangenisHuis van bewaring en gevangenisHuis van bewaring, gevangenis, penitentiaire inrichting: Een huis van bewaring of een gevangenis: in beiden zitten mense…
Amerikaanse gevangenissenIn Amerika gaat het er in de gevangenissen heel anders aan toe dan in Nederland. De bewakers zijn daar vele malen streng…
Gevangenis en uitkeringGevangenis en uitkeringTot 1 juli 2009 ontvingen gedetineerden van 65 jaar of ouder een AOW uitkering in de gevangenis. De overheid heeft dit o…

De rechtsstaat in NederlandIn Nederland leven we in een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat wordt de macht van de staat gereguleerd en be…
Waarom is de CE-markering bijna overal te vinden?Waarom is de CE-markering bijna overal te vinden?Iedereen ziet de CE-markering meerdere keren per dag, maar waar het precies voor staat is voor veel mensen onduidelijk.…
Bronnen en referenties
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/speciale-inrichting-veelplegers geraadpleegd op 28 oktober 2014
 • https://www.om.nl/onderwerpen/straffen-maatregelen/maatregel-inrichting/ geraadpleegd op 28 oktober 2014leeuwarder Courant 16 oktober 2014
 • https://www.dji.nl/Onderwerpen/Volwassenen-in-detentie/Straffen-en-maatregelen/ geraadpleegd op 28 oktober 2014
 • http://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/inspectierapport-isd.aspx?cp=131&cs=64514 geraadpleegd op 28 oktober 2014
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 10-04-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.