Artikelen 1.451 - 1.460 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Psychodramatherapie

Psychodramatherapie

De psychodramatechniek is een zeer doeltreffende therapie en methode voor conflicthantering. Deze kan worden toegepast zowel in het bedrijfsleven als in gezinsconflicten. Salilus, 17-01-2008
Bekentenistherapie

Bekentenistherapie

Veel mensen lopen gebukt onder een gevoel van schuld of schaamte voor een eigenschap die ze vertonen of een daad die ze ooit hebben gesteld. Salilus, 17-01-2008
Sensitivity training

Sensitivity training

Er hangt een waas van mysterie rond sensitivity training. Bedrijven boeken dergelijke trainingen voor hun kaderleden, maar ook particulieren schrijven zich vaak ik om aan die sessies deel te nemen. Salilus, 17-01-2008

Probleem of stoornis: Somatisatiestoornis

Mensen met een somatisatiestoornis worden geteisterd door een bijna ongeloofwaardig aantal lichamelijke symptomen waarbij zo goed als elk orgaansysteem betrokken is. Deze aandoening is in wezen een ma… Sophocles, 12-01-2008

Probleem of stoornis: Conversiestoornis

De term 'conversiestoornis' is door Freud ingevoerd ter beschrijving van het optreden van een op zichzelf staand neurologisch symptoom dat op psychische in plaats van lichamelijke oorzaken berust. Sophocles, 12-01-2008

Probleem of stoornis: Pijnstoornis

Pijn is een heel gewone reden waarom mensen zich voor hulp bij een arts vervoegen. Volgens sommige schattingen heeft tot driekwart van de patiënten die zich tot hun huisarts wenden ergens duidelijk pi… Sophocles, 12-01-2008

Probleem of stoornis: Hypochondrie

We maken ons allemaal weleens zorgen dat ons lichaam ons in de steek laat en dat we een ernstige kwaal zouden kunnen hebben ofkunnen krijgen. Voor de mensen die aan hypochondrie lijden, houdt de veron… Sophocles, 12-01-2008

Probleem of stoornis: Vage lichamelijke klachten

Mensen gaan er altijd van uit dat 'lichamelijke' symptomen (zoals pijn, gevoelloosheid, misselijkheid, diarree of huiduitslag) door een lichamelijke ziekte worden veroorzaakt en 'psychische' symptomen… Sophocles, 12-01-2008

Transpersoonlijke groei binnen uw eigen bewustzijn

Menselijk bewustzijn heeft de potentie om te groeien, zich steeds verdiepender te ontwikkelen en te verruimen. Er bestaat inmiddels een heel scala aan boeken waarin u kunt kennismaken met dit fenomeen… Ahamkara, 06-01-2008

Psychologie en godsdienst

Godsdienst is zo oud als de geschreven geschiedenis. Hoe komen dergelijke ideeën tot stand? Waarschijnlijk is er een samenspraak tussen twee verzamelingen van psychische processen . Het ene deel van d… Sophocles, 04-01-2008