Transpersoonlijke groei binnen uw eigen bewustzijn

Menselijk bewustzijn heeft de potentie om te groeien, zich steeds verdiepender te ontwikkelen en te verruimen. Er bestaat inmiddels een heel scala aan boeken waarin u kunt kennismaken met dit fenomeen. Binnen de psychologie en de psychiatrie, hoewel dit nog maar wetenschappen zijn die net om de hoek komen kijken, heeft men zich de laatste jaren steeds meer gebogen over dit, voor velen toch nog onbekende transpersoonlijke ontwikkelingsgebied.

Transpersoonlijke paraplu

Het woord transpersoonlijk, wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? Het blijkt een paraplu-woord te zijn voor allerlei zaken die boven het persoonlijke uitstijgen. Veelal ongrijpbare zaken dus die niet altijd zomaar gevat kunnen worden in taal of begrippen. Dikwijls gaat het over zingeving, levensdraad, palliatieve- en terminale zorg, het stervensproces, rouwprocessen en de verwerking hiervan. Ook dromen en visualisaties, met de daaraan verbonden inhoud en symboliek worden veelal ondergebracht binnen het kader van de transpersoonlijke ontwikkeling. Het veelomvattende gebied van de spiritualiteit en (para)psychologie kent ook tal van belevingen en /of ervaringen die met deze transpersoonlijke groei te maken hebben. Benamingen zoals Het Hogere Zelf en De Bron waaruit alles is ontstaan zijn begrippen die vaak worden gebezigd als men over het transpersoonlijk potentieel binnen de menselijke psyche spreekt. Aanduidingen zoals zelfrealisatie, bewustzijnsontwikkeling en transpersoonlijke ontwikkeling wekken de indruk dat er aanvullingen bestaan boven de al aanwezige 'gewone' persoonlijke ontwikkeling. Het bovenstaande geeft eigenlijk al aan dat de noemer 'transpersoonlijk' veel kan inhouden. En daardoor ontstaat dan al snel onduidelijkheid over de bereikbaarheid van deze potentiële transpersoonlijke bewustwording.

Onbekend maakt

Nu is onduidelijkheid, men kan misschien ook zeggen onbekendheid, vaak een reden om maar geen aandacht te besteden aan uw eigen mogelijkheden tot transpersoonlijke groei. Dat zou toch jammer zijn! Het heeft namelijk de voorkeur dat er juist meer bekendheid gegeven dient te worden betreffende de kansen die er voor ieder mens zijn om zich transpersoonlijk te kunnen ontwikkelen. U bent immers als mens uniek en waardevol. Waarom zou u zichzelf de kans ontnemen om uw menselijke mogelijkheden op een verdienstelijke wijze te ontplooien?

Een advies zou dan ook kunnen zijn om zo links en rechts eens iets te lezen of een lezing te volgen over dit onderwerp. Enkele bekende namen die op het gebied van het transpersoonlijke de moeite hebben genomen om voor meer verduidelijking te zorgen zijn o.a. Roberto Assagioli, Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Ken Wilber, Stanislav en Christina Grof, Fritz Perls, Frances Vaughan, Roger Walsch, Robert A.F.Thurman en Isaac Shapiro. De belangrijke inbreng, uitgangspunten, denk- en werkwijze van deze personen binnen het gebied van de transpersoonlijke psychologie (soms kortweg met de letters TP aangeduid) kent een eigen diversiteit. Daaruit kunt u opmaken dat over de betekenis van het transpersoonlijke rondom mensontwikkeling en de plaats die dit binnen de psychologie inneemt nog niet het laatste woord gezegd is. Vrij nieuw dus eigenlijk nog allemaal, behalve dan natuurlijk voor een handjevol ingewijden. Zeker is echter dat iedere (trans)persoonlijke ontwikkelingsweg u als het ware 'op het lijf' geschreven zal zijn. Dit ondanks het feit dat er mogelijk tijdelijke vragen zullen bestaan of bepaalde ontwikkelingen meer aandacht zullen vergen.

Ontwikkeling altijd zonder problemen ?

Het transpersoonlijke spectrum bevat deelgebieden die op verschillende manieren aansluiten binnen psychologie, filosofie, psychiatrie, mythologie, medische- en natuurwetenschappen, godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Bewustzijn en werking van de hersenen met de daaraan verbonden invloeden op het menselijk lichaam leveren echter ook nog een hoop vragen op binnen de huidige mogelijkheden van de bijvoorbeeld natuur- een geesteswetenschappen. Eventuele problemen die zich rondom transpersoonlijke ontwikkeling kunnen voordoen worden nog niet in alle gevallen goed onderkend. Bepaalde ervaringen lopen de kans om als pathologie afgedaan te worden. Dit kan terecht zijn, maar het kan ook een verkeerde beoordeling zijn, met negatieve gevolgen voor de persoon die van deze beoordeling afhankelijk is. Hier ligt dus nog wel wat werk voor psychiaters en psychologen. Men mag immers verwachten dat men binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg (ggz) voldoende terzake kundig is als het gaat om kennis aangaande transpersoonlijke ontwikkelingen die een wat grilliger verloop kennen. Ook bewustzijnsontwikkeling kent zo zijn eigen ups en downs en de daarbij behorende vraagstukken.

Transpersoonlijke ervaringen van een ander beoordelen en/of bijstaan betekent dus in feite ook de noodzaak van het doormaken van een eigen ontwikkeling hierin binnen het veld van de psychologie, de psychiatrie, binnen hulpverlening en/of begeleiding op andere wijze. Het is belangrijk om vanuit de eigen opgedane levende praktijk transpersoonlijke ervaringen en/of belevingen te kennen, zeker als men wil beoordelen hoe een dergelijke bewustwordingsgroei verloopt. En dit blijkt binnen wetenschappelijke kringen nu nog niet voldoende mogelijk te zijn. Gelukkig is, ook hier binnen onze nederlandse landsgrenzen, een flink aantal bereidwillige wetenschappers bezig om steeds meer duidelijkheid te krijgen in onze eigen bewustzijnsmogelijkheden. In ieder geval een belofte voor de toekomst als het gaat om kwaliteit en respect voor ons menszijn.

Een gunstig neveneffect van transpersoonlijke groei kan zijn dat men zich meer bewust gaat worden van de ongekende mogelijkheden van een positieve omgang met medemensen en (leef)milieu. Waardering voor de wereld waarin u leeft groeit als vanzelf met u mee.
© 2008 - 2024 Ahamkara, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stromingen binnen de psychologieStromingen binnen de psychologieDe psychologie heeft in de loop der tijd verschillende stromingen gekend, met verschillende aanhangers en bedenkers. In…
Positieve psychologiePositieve psychologieGeluk? Wanneer ben je nu precies gelukkig? Komt dit door wat je meemaakt, wat je voelt, hoe je denkt of wat je bezit? Di…
Ontwikkelingspsychologie van kinderenOntwikkelingspsychologie van kinderenWat is ontwikkelingspsychologie? In welke fases komen kinderen en mensen? Welke aspecten van ontwikkeling leren ze wat h…
Wat is positieve psychologie?Wat is positieve psychologie?Positieve psychologie wordt vaak verward met het ontkennen van negatief gedrag en wordt vaak bezien in een zweverige sfe…

Probleem of stoornis: Vage lichamelijke klachtenMensen gaan er altijd van uit dat 'lichamelijke' symptomen (zoals pijn, gevoelloosheid, misselijkheid, diarree of huidui…
Psychologie en godsdienstGodsdienst is zo oud als de geschreven geschiedenis. Hoe komen dergelijke ideeën tot stand? Waarschijnlijk is er een sam…
Bronnen en referenties
  • - Psychosynthese, een veelzijdige benadering van heel de mens Roberto Assagioli - Spiritual Emergency, When personal emergency becomes a crisis S. en C. Grof - Ken Wilber. denken als passie F.Visser - Lezingen De geest is los (over de grenzen van de psychiatrie) Erasmus universiteit Rotterdam
Ahamkara (1 artikelen)
Laatste update: 26-01-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.