Soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie

Soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie Er zijn twee verschillende soorten motivatie: extrinsieke en intrinsieke motivatie. Motivatie ontstaat ofwel in jezelf (intrinsieke motivatie) of wordt van buitenaf gestimuleerd (extrinsieke motivatie). Bij intrinsieke motivatie handel je uit eigen wil. Je wilt iets bereiken of vermijden waar je in gelooft. Of je wilt in één ding beter worden. Bijvoorbeeld: Je doet een cursus omdat je meer wilt weten over een bepaald onderwerp en daarin geïnteresseerd bent. Bij extrinsieke motivatie word je gemotiveerd door invloeden van buitenaf om iets te doen. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit geld verdienen of promotie maken. Concreet: je volgt bijscholing zodat je in het volgende jaargesprek nog een argument hebt voor een salarisverhoging; dit geeft je vooral extrinsieke prikkels om iets te doen of te bereiken.
Verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie / Bron: Job89, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie / Bron: Job89, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

De begrippen intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn termen uit de psychologie.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie komt altijd uit jezelf en is de sterke drijvende kracht achter zowel grote als kleine projecten. Als je ergens gepassioneerd over bent, zelfs compromissen accepteert en er (overwegend) van geniet om het te doen, dan ben je intrinsiek gemotiveerd. Voorbeelden van intrinsieke motivatie zijn:
 • Je wilt je studie voltooien tijdens je fulltime baan en je spaarzame vrije tijd daar voor opofferen. Je bent gemotiveerd omdat je het diploma wilt behalen.
 • Je staat op zondag om 6 uur op om een ​​lange wandeling te maken. Hoewel je ook graag uitslaapt, is de geplande excursie voldoende om vroeg uit bed te komen.
 • Het archief op kantoor is een puinhoop. Je kunt dit niet langer aanzien en je investeert een hele werkdag in het (re)organiseren van het archiveringssysteem. Dit doe je zonder instructies van anderen, maar omdat je dat graag wilt.

Extrinsieke motivatie

Het tegenovergestelde van intrinsieke motivatie is extrinsieke motivatie. Externe factoren spelen hierbij een rol: beloning, erkenning, bedreigingen of straf zijn bronnen van extrinsieke motivatie. Voorbeelden van extrinsieke motivatie zijn:
 • Je werkgever belooft een bonus voor een goed kwartaal. Jouw drijfveer om dit doel te bereiken is geld.
 • Je hebt eigenlijk geen zin meer om psychologie te studeren, maar je ouders zijn erg trots op je en geven je complimenten. Deze lof is je externe motivatie.
 • Je baas dreigt je jaarcontract niet te verlengen als je je targets niet haalt. De angst om je baan te verliezen is je motivatie om toch het doel te bereiken.

Beide vormen van motivatie gaan hand in hand

Er is niet een 'betere' of 'slechtere' motivatie. Het ene type motivatie sluit het andere niet uit. Idealiter gaan intrinsiek en extrinsiek hand in hand. Kortom, je kunt gemotiveerd zijn om je werk te doen en toch een extra inspanning leveren na het vooruitzicht van een geldbeloning. Ondanks een sterke intrinsieke motivatie, zijn er natuurlijk dagen dat je niet van een activiteit geniet en je flink je best moet doen om wat voor elkaar te krijgen. Dan kun je jezelf helpen met externe drijfveren.

Definitie

Bij intrinsieke motivatie doe je iets doet omdat je het graag doet of omdat je het interessant vindt, terwijl bij extrinsieke motivatie iets doet voor een externe beloning of om negatieve gevolgen te vermijden.

Bronnen van extrinsieke motivatie

Er zijn verschillende bronnen van extrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld:

Beloning

Als je een beloning krijgt, kan dat een extrinsieke motivatie voor je zijn. De beloning kan materieel of immaterieel zijn.

Erkenning

Een andere grote extrinsieke motivator is erkenning van je medemensen. Je wilt door anderen gezien worden als slim, succesvol, slank, etc. En daar doe je veel voor.

Negatieve gevolgen

Negatieve gevolgen zijn zaken die je eigenlijk wilt vermijden. Je wilt geen cariës of een gaatje in je tand omdat het pijn doet en geld gaat kosten. Je wilt de deadline niet missen, omdat dit problemen met je baas veroorzaakt en je positie in gevaar brengt.

Tips om jezelf extrinsiek te motiveren

Hoe kun je jezelf extrinsiek motiveren? Hieronder staan een aantal tips.

Beloon jezelf

Je kunt jezelf motiveren door jezelf kleine beloningen te geven. Dus als je jezelf beloont voor een bepaald gedrag. Je moet bedenken wat bij jou het beste past, wat zou een kleine beloning zijn die je motiveert? Voorbeeld: je hebt het rapport of verslag vandaag voor vijf uur af. Trakteer jezelf vanavond op een rustige avond op de bank om naar een Netflixserie te kijken.

Geef jezelf een schouderklopje

Je kunt niet alleen door anderen gecomplimenteerd worden, maar je kunt jezelf ook een schouderklopje geven. Jezelf prijzen is niet voor iedereen gemakkelijk. Maar positieve zelfbevestiging kan je behoorlijk motiveren., omdat het bij jou positieve gevoelens oproept. En als je jezelf regelmatig prijst omdat je iets goed doet, kan dat een motivatie voor je zijn. Daarom moet je er een gewoonte van maken om jezelf een schouderklopje te geven. Door een positief, bemoedigend gebaar te maken of door een positieve bekrachtiger uit te spreken.

Creëer negatieve gevolgen voor jezelf

Er zijn verschillende manieren waarop je negatieve gevolgen voor jezelf kunt creëren:

Creëer sociale druk
Mensen zijn sociale wezens. Als je vrienden en kennissen over je plannen vertelt, zorgt dat voor sociale druk. Je wilt je falen niet melden, maar wel het feit dat je het gehaald hebt. Een voorbeeld is om je vrienden te vertellen dat je per 1 januari gaat stoppen met roken.

Zet iets op het spel
Een bijzonder sterk negatief gevolg is een verlies. Dit komt doordat mensen verliesvermijders zijn. Hoe kun je je afkeer van verlies gebruiken ten behoeve van je motivatie? Voorbeeld: het gaat om concerttickets van je favoriete artiest. Je kunt hier op twee manieren een negatief gevolg aan geven:
 • Als ik X niet doe, koop ik geen tickets voor het concert.
 • Als ik X niet doe, geef ik mijn concertkaartjes weg.

De tweede optie is echter veel ongemakkelijk, omdat je de kaarten al hebt en ze moet weggeven. En dit verlies doet pijn.

Plaats een weddenschap
Een weddenschap kan voor jou een zeer grote motivator zijn. Des te sterker het negatieve gevolg voor jou is, des te groter de extrinsieke motivatie. Voor een weddenschap heb je een neutrale scheidsrechter nodig. De scheidsrechter moet duidelijk en ondubbelzinnig kunnen controleren of je het doel van de weddenschap hebt vervuld of niet. Of je X deed of niet. Om van je weddenschap een motivator te maken, moet je weddenschap emotioneel krachtig zijn. En er mag geen manier zijn om je er uit te praten. Om een ​​geschikte weddenschap te vinden, kun je jezelf de volgende vragen stellen:
 • Waar zou ik me ongelooflijk voor schamen?
 • Wat zou ik ten koste van alles proberen te vermijden?
 • Wat zou voor mij erg pijnlijk zijn als ik het moest opgeven?

Een geldbedrag doet vaak pijn, helemaal als je het moet doneren aan een organisatie waaraan je nooit zelf zou doneren.

Vijf vormen van motivatie volgens Deci en Ryan

De psychologen Edward Deci en Richard Ryan hebben een theorie ontwikkeld over de menselijke motivatie, de zelfbeschikkingstheorie of zelfdeterminatietheorie (ZDT). Binnen ZDT worden ook de twee hoofdvormen van motivatie onderscheiden: extrinsiek en intrinsiek. ZDT maakt echter onderscheid tussen verschillende soorten extrinsieke motivatie en de gevolgen daarvan. Bij intrinsieke motivatie wordt er daarbij onderscheid gemaakt in drie verschillende (aangeboren) psychologische behoeften:
 • een behoefte om zich competent te voelen
 • een behoefte om zich verwant te voelen
 • een behoefte om zich autonoom te voelen

Uit deze behoeften ontstaat intrinsieke motivatie.

Deci en Ryan verdelen de extrinsieke motivatie in vier vormen (in termen van hun relatieve autonomie), zodat er samen met de intrinsieke motivatie vijf vormen zijn:
 • Extern gereguleerd gedrag: is het minst autonoom, het wordt uitgevoerd vanwege externe vraag of mogelijke beloning. Je doet iets om een ​​beloning te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van loon. Dat is een positieve, externe reinforcer. "Ik werk gemotiveerd omdat ik ervoor betaald word." Dergelijke handelingen kunnen worden gezien als een extern waargenomen locus of control.
 • Introjected gedragsregulatie: beschrijft het overnemen van regels in termen van gedrag, maar het niet volledig accepteren van die regels als de jouwe. Je doet iets omdat je een norm hebt geïnternaliseerd (introjected) en negatieve gevoelens wilt vermijden. "Ik werk gemotiveerd omdat ik me schuldig zou voelen als ik dat niet zou doen." Hoewel dit intern gedreven is, heeft introjected gedrag een externe waargenomen locus van causaliteit of komt het niet uit jezelf. Derhalve wordt het gedrag als niet-zelfbepaald beschouwd.
 • Regulatie door identificatie: een meer autonoom gedreven vorm van extrinsieke motivatie. Je doet iets omdat het aansluit bij je eigen identiteit en doelen. "Ik werk gemotiveerd omdat mijn werk belangrijk voor me is."
 • Geïntegreerde regulering: is de meest autonome vorm van extrinsieke motivatie. Komt voor wanneer voorschriften volledig met jezelf worden gelijkgesteld, zodat ze worden opgenomen in iemands zelfevaluaties en overtuigingen over persoonlijke behoeften. Je doet iets vanuit een goede en harmonische integratie van de externe eisen en de eigen intenties. "Ik werk gemotiveerd omdat het werk een deel van mezelf is."

Intrinsieke motivatie. Je doet iets omdat je het wilt en daar enthousiast over bent. "Ik werk gemotiveerd omdat ik geïnteresseerd ben in het werk en ik geniet ervan."

De onderzoekers interviewden 226 Chinese werknemers van twaalf grote bedrijven / Bron: Andrew Hitchcock, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)De onderzoekers interviewden 226 Chinese werknemers van twaalf grote bedrijven / Bron: Andrew Hitchcock, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Motivatieprofielen van James Diefendorff

Onderzoek

Bovenstaande is allemaal theorie. De vijf vormen van motivatie komen in het echte leven niet in hun pure vorm voor. Geen enkel mensenkind is ooit exclusief op deze of die manier gemotiveerd. Om die reden onderzocht hoogleraar organisatiepsychologie James M. Diefendorff en zijn team, hoe echte motivatieprofielen van werknemers eruitzien. Ze onderzochten 226 werknemers van 12 bedrijven uit verschillende bedrijfstakken in China, waaronder een ziekenhuis, een energieleverancier en verschillende industriële bedrijven. Deze werknemers kregen een vragenlijst voorgelegd over de vijf vormen van motivatie. Op basis van de resultaten werden er groepen of typen met vergelijkbare antwoorden opgesteld. Tevens werd onderzocht of de motivatietypes gerelateerd waren aan andere factoren zoals sociale ondersteuning, werkbeleving en werkprestaties. Als je een positieve innerlijke werkbeleving hebt functioneer je beter; je hebt betere werkprestaties. Dat geldt ook voor sociale ondersteuning.

Vijf motivatieprofielen

Er zijn vijf motivatieprofielen gevonden. De werknemers konden op basis van hun motivatie in vijf typen worden verdeeld:
 • Zonder slecht geweten. De extrinsieke en extrinsieke motivatie was matig; de introjectieve motivatie was erg laag. Bij introjectieve regulatie ben je gemotiveerd om schuld en schaamte te vermijden. Ze hadden dus zelden een slecht geweten als ze niet zo gemotiveerd werkten. Een slecht geweten is een soort inwendig kompas die je in staat stelt om je daden te beoordelen en indien nodig bij te sturen. Deze groep werknemers waren matig tevreden over hun werk. 16 procent behoorde tot deze groep.
 • Nauwelijks zelfbepaald. Hun extrinsieke motivatie was matig, hun intrinsieke motivatie zeer laag. Ze waren dus niet zelfbepaald. Zelfbepaalde motivatie is motivatie die door de werknemer zelf wordt bepaald. Hierbij komt het gedrag niet tot stand door verwachte uitkomsten. Deze groep had dat dus nauwelijks. Ze werkten niet voor hun plezier of uit interesse. Hun werkplezier was laag. 11 procent behoorde tot deze groep.
 • Matig gemotiveerd. Externe en interne motivatie waren gemiddeld, zonder uitschieters in één van de vijf vormen van motivatie. De tevredenheid met het eigen werk (arbeidssatisfactie) en prestaties waren ook gemiddeld. Tot deze groep behoorde 30 procent van de werknemers.
 • Zeer zelfbepaald. Hun intrinsieke motivatie was sterk, hun extrinsieke motivatie zwak. Deze werknemers werkten voornamelijk uit interesse en plezier op het werk. Ze waren erg blij met hun werk en werden vaak ondersteund door hun collega's. 15 procent behoorde tot deze groep.
 • Heel gemotiveerd. Hun motivatie werd sterk bepaald, zowel van buiten als van binnen. Ze waren dus erg geïnteresseerd in hun werk en tegelijkertijd streefden ze naar een goed salaris en erkenning. Ze waren ook zeer tevreden over hun werk, ze werden ondersteund door hun collega's en waren het beste in hun werk. 26 procent van de respondenten zat in deze groep.

Motivatie vanuit jezelf en van buitenaf

De beste medewerkers waren niet degenen die bijna uitsluitend intrinsiek gemotiveerd waren en bij wie de motivatie volledig van binnenuit kwam opborrelen. De meest waardevolle medewerkers als het gaat om motivatie, waren degenen die niet alleen intrinsiek gemotiveerd zijn, maar die werden gemotiveerd door zowel interne als externe factoren. Dit is verrassend, omdat er vaak aan intrinsieke motivatie het meeste gewicht wordt toegekend. Zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie zorgen voor motivatie en brengen je in beweging. Een combinatie van intrinsiek en extrinsiek is het meest ideaal.

Noten:
 1. Moran, Christina & Diefendorff, James & Kim, Tae-Yeol & Liu, Zhiqiang. (2012). A profile approach to self-determination theory motivations at work. Journal of Vocational Behavior. 81. 354-363. 10.1016/j.jvb.2012.09.002.

Lees verder

© 2020 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Motivatie: intrinsiek, extrinsiek en de verwachtingstheorieMotivatie: intrinsiek, extrinsiek en de verwachtingstheorieGemotiveerd zijn om iets te ondernemen is zeer belangrijk. Zonder motivatie verliezen we levenslust en kost iets ons vee…
Intrinsieke en extrinsieke motivatieIntrinsieke en extrinsieke motivatieVoor het verrichten van een bepaalde handeling, of het leveren van een bepaalde prestatie, is vrijwel altijd een bepaald…
Self-Determination Theory (SDT)Self-Determination Theory (SDT)SDT heeft zich sinds de opkomst, halverwege de jaren tachtig, voornamelijk geconcentreerd op de verschillende aspecten d…
Hoe verhoog ik mijn motivatie om te sporten?Hoe verhoog ik mijn motivatie om te sporten?Beginnen met sporten is voor veel mensen het probleem niet, maar het sporten blijven volhouden kan vanwege allerlei rede…

De aanleiding van de cognitieve revolutie in 1950-1960Cognitieve psychologie is ontstaan door middel van de cognitieve revolutie halverwege de 20e eeuw. Deze revolutie bevatt…
MBTI: De INFJ-persoonlijkheidMBTI: De INFJ-persoonlijkheidMBTI is een afkorting voor Myers-Briggs Type Indicator. Dit is een persoonlijkheidstest waarbij aan de hand van ingevuld…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mohamed Hassan, Pixabay
 • Anneke Menger, Lous Krechtig, Jacqueline Bosker. Werken in gedwongen kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Uitgeverij SWP Amsterdam, 2013.
 • Moran, Christina & Diefendorff, James & Kim, Tae-Yeol & Liu, Zhiqiang. (2012). A profile approach to self-determination theory motivations at work. Journal of Vocational Behavior. 81. 354-363. 10.1016/j.jvb.2012.09.002.
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingstheorie
 • https://www.psychfysio.nl/4_11_1/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory
 • https://msu.edu/~dwong/StudentWorkArchive/CEP900F01-RIP/Webber-IntrinsicMotivation.htm
 • https://hetnlpcollege.nl/extrinsieke-intrinsieke-motivatie/
 • https://study.com/academy/lesson/intrinsic-and-extrinsic-motivation-in-education-definition-examples.html
 • https://blog.hubspot.com/marketing/intrinsic-and-extrinsic-motivation
 • https://www.parentingforbrain.com/difference-between-intrinsic-and-extrinsic-motivation/
 • https://101productivity.com/intrinsic-vs-extrinsic-motivation/
 • https://medium.com/@KaylaEMatthews/extrinsic-vs-intrinsic-motivation-and-how-to-use-them-3e03894ed8ba
 • https://www.excelatlife.com/articles/intrinsic_motivation.htm
 • https://www.masterclass.com/articles/understanding-the-difference-between-intrinsic-and-extrinsic-motivation-how-to-balance-intrinsic-and-extrinsic-motivation
 • https://www.motiverende-gespreksvoering-nederland.nl/motivational-interviewing/intrinsieke-motivatie/
 • Manuel van de Wal. Stimuleren van motivatie en doorzettingsvermogen bij fysieke training door middel van doelen stellen, uitleg van de rationale en feedback. Universiteit van Amsterdam, 01 juli 2013.
 • Richard L. Morgan: Hedendaagse psychologie; Lemma, Utrecht, 8e druk 1990.
 • Wirtschaftspsychologie-aktuell. Von Innen wie von Außen motiviert. https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/von-innen-wie-von-aussen-motiviert/53/ (ingezien op 6-1-2022)
 • Afbeelding bron 1: Job89, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 2: Andrew Hitchcock, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 04-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 21
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.