Motivational interviewing: effect motiverende hulpverlening

Motivational interviewing: effect motiverende hulpverlening Motivational interviewing of motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte begeleidingsstijl, die is ontwikkeld om verandering van probleemgedrag of ongewenst gedrag te vergemakkelijken. Het basisprincipe van de aanpak is onderhandelen in plaats van conflict en confrontatie. Motiverende gespreksvoering is een techniek of eigenlijk aanpak, die elke hulpverlener van gedwongen tot vrijwillige hulpverlening kan inzetten om verandering bij de cliënt te stimuleren.

Motivational interviewing


Wat is motiverende gesprekvoering?

Bruikbaar instrument

Motivational interviewing heeft vele toepassingen binnen de gezondheidszorg en het is in het bijzonder een bruikbaar instrument in instellingen, waar sprake is van weerstand tegen verandering. De principes zijn vrij eenvoudig, maar de praktijk is minder gemakkelijk. Het vergt training en oefening om de principes te blijven toepassen en niet te verslappen of te vervallen in 'oude gedragspatronen'. Hulpverleners zijn wat dat betreft net mensen.

Mensen vinden het niet gemakkelijk hun gedrag te veranderen, zeker niet in een situatie waarin sprake is van dwang en drang, zoals bij de reclassering. Ambivalentie is dan eerder regel dan uitzondering, en moet beschouwd worden als een normale fase in het veranderingsproces. Maar ook mensen die aankloppen bij de vrijwillige hulpverlening, vinden het natuurlijk niet altijd even gemakkelijk hun gedrag te veranderen of bij te stellen.

Cliënten in beweging krijgen

De Amerikaanse psychologen William Miller en Stephen Rollnick staan aan de wieg van de motiverende gespreksvoering. Zij zijn de mening toegedaan dat ambivalentie juist kansen biedt om de cliënt in beweging te krijgen. Dit wordt gedaan door het combineren van een hulpverleningsstijl (warmte, empathie, onvoorwaardelijke positieve aandacht en echtheid), met bepaalde technieken (bijvoorbeeld gericht en reflectief luisteren en het creëren van discrepantie). De kwintessens van de motiverende gespreksvoering bestaat eruit dat de motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt, door een op interactie gerichte gespreksmethode - het tegenovergestelde van een confronterende stijl - waarbij de cliënt en niet de hulpverlener, de voor- en nadelen verwoordt van verandering.

Vijf principes van motivational interviewing

De vijf centrale principes van motiverende gespreksvoering zijn:

Empathische stijl

Door een combinatie van empathie en reflectief luisteren, wordt duidelijk wat de drijfveren zijn van de cliënt en hoe hij tegen de zaken aankijkt.

Creëren van discrepantie

Het creëren van discrepantie tussen de meest diepgewortelde waarden van de cliënt en zijn gedrag, waardoor verandering in gang gezet kan worden.

Weerstand overkomen

Een adequate manier om met weerstand om te gaan is door te reageren met empathie en begrip in plaats van confrontatie. Confrontatie werkt contraproductief.

Ondersteun self-efficacy (eigen-effectiviteit)

De overtuiging van de cliënt dat hij beschikt over de mogelijkheden en capaciteiten om te veranderen, kan worden vergroot door erop te vertrouwen dat verandering mogelijk is en dit kenbaar te maken.

Discussie/ argumentatie vermijden

Het aangaan van een discussie tussen de hulpverlener en de cliënt wijst op een afwijzing van zijn of haar keuze en dat is contraproductief, omdat dit leidt tot versterking van het huidige niet gewenste gedrag.

De effecten van motiverende gespreksvoering

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van motiverende gespreksvoering en dan vooral in de verslavingszorg.

Motiverende gespreksvoering bij alcoholverslaafden werkt beter dan confronterende stijl / Bron: Istock.com/Csaba DeliMotiverende gespreksvoering bij alcoholverslaafden werkt beter dan confronterende stijl / Bron: Istock.com/Csaba Deli

Drugs- of alcoholverslaving

Motiverende gespreksvoering werpt in het werken met mensen met een drugs- of alcoholverslaving, meer vruchten af dan een confronterende benadering. ook blijkt uit follow-up onderzoek, uitgevoerd tot maximaal vier jaar na afronding van de behandeling, dat de effecten lang standhouden. Voorts blijkt dat een behandeling op basis van motiverende gespreksvoering gemiddeld korter duurt, doch de effecten zijn net zo groot. Motiverende gespreksvoering blijkt nauwelijks effect te hebben voor mensen die wilden stoppen met roken.

Eetstoornissen en dubbeldiagnose cliënten

Uit onderzoek blijkt verder dat motivational interviewing niet alleen nuttig was voor mensen die problemen hebben met betrekking tot alcohol en drugs, maar ook voor mensen met eetstoornissen, vooral als het ingezet wordt als aanvulling op de bestaande behandeling.

Mutatis mutandis lijkt motiverende gespreksvoering ook bruikbaar in de behandeling van 'dubbeldiagnose cliënten', dat wil zeggen cliënten die zowel een psychiatrische stoornis als een verslaving hebben. Ze verschijnen vaker op de afspraak, ze nemen trouwer hun medicatie in en ze zijn meer therapietrouw. Dubbeldiagnose cliënten gebruiken ook iets minder alcohol en drugs.

Psychiatrische stoornissen

Motiverende gespreksvoering kan ook worden gebruikt om de algemene gezondheid van patiënten te verbeteren met psychiatrische stoornissen, door te focussen op onaangepaste elementen van hun levensstijl, zoals roken, gewichtstoename, overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging.

Familiy Check Up

Ten slotte is effectiviteit van de 'Familiy Check Up' onderzocht. In de 'Familiy Check Up' is motiverende gespreksvoering geïntegreerd. Het betreft een korte interventie van drie sessies. Het omvat doorgaans een huisbezoek, observaties van de gezinsinteracties, interviews met familieleden en een schoolbeoordeling. De Familie Check-up is gekoppeld aan een reeks van korte interventies. Deze methodiek wordt ingezet bij gezinnen met een jongere die een verhoogd risico heeft op middelenmisbruik. Na deelname waren de volgende resultaten zichtbaar:
 • de ouders bleken beter toezicht te houden op de jongere;
 • met als gevolg dat het drugsgebruik van de jongere afnam;
 • ook nam antisociaal gedrag en verminderde het aantal arrestaties tijdens de adolescentie;
 • de kans op alcohol- of drugsverslaving in de late adolescentie nam ook af.

De 'Familiy Check Up' is ook ingezet bij gezinnen met een peuter van twee of drie jaar, met een verhoogde kans op probleemgedrag. Ook in deze gevallen sorteerde de interventie effect:
 • moeders voedden nadien hun kroost positiever en proactiever op; en
 • destructief gedrag van jongens nam af.

Motivational Interviewing en justitiabelen

"Harper en Hardy (2000) hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Motivational Interviewing. Zij bekeken twee vergelijkbare groepen justitiabelen, waarbij justitiabelen uit de experimentele groep werden begeleid door reclasseringswerkers die waren getraind in Motivational Interviewing, en de justitiabelen uit de controlegroep de gewoonlijke behandeling kregen. In beide groepen was een verbetering te zien van hun houding jegens algemene en de voor hen specifieke criminaliteit. Ook beschouwden zij de problemen in hun leven positiever en ontkenden zij minder wat zij het slachtoffer hadden aangedaan. De onderzoekers stellen dat gezien de aard van het reclasseringswerk en de bijzondere relatie die reclasseringswerkers moeten zien op te bouwen met de onvrijwillige ‘cliënten’, Motivational Interviewing bij uitstek geschikt is om in dit werk toe te passen" (1).

Verder lezen over de effecten van motiverende gespreksvoering

 • Cora Bartelink: Motiverende gespreksvoering stimuleert verandering - Hulpverlener kan weerstand tegen verandering overwinnen; Jeugd en Co; jaargang 3: nr 4 (december 2009), p. 29-38.

Noot:
 1. R. Poort en K. Eppink: Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering - Onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering; Boom Juridische uitgevers, p.110.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De basis van motiverende gespreksvoeringDe basis van motiverende gespreksvoeringMotiverende gespreksvoering is een methode die veel wordt gebruikt binnen de psychologie om mensen te motiveren een gedr…
Behandeling alcoholverslaving: motiverende gespreksvoeringBehandeling alcoholverslaving: motiverende gespreksvoeringEr zijn diverse behandelingen van alcoholverslaving. Motiverende gespreksvoering is er op gericht de ambivalente gevoele…
De oplossingsgerichte benadering in de hulpverleningDe oplossingsgerichte benadering in de hulpverleningHet probleem verhelderen, een diagnose stellen en vervolgens het probleem oplossen. Dit is hoe ons geleerd is om met pro…
Persoonsvolgende financiering in Belgisch VlaanderenPersoonsvolgende financiering in Belgisch VlaanderenOp 1 januari 2017 werd in Belgisch Vlaanderen de persoonsvolgende financiering ingevoerd voor volwassenen met een beperk…

Waarom spelen kinderen?Kinderen en spelen, een combinatie die niet zonder elkaar kan. Niet alleen kinderen, maar ook jonge dieren spelen. Waaro…
Verslaafd aan veranderingenVerslaafd aan veranderingenSommige mensen willen steeds weer iets nieuws. Een nieuwe partner, een ander huis, weer een verbouwing of weer een nieuw…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/g-stockstudio
 • Coaching. Motiverende gespreksvoering. https://www.coaching.nl/coachingmethodieken/motiverende-gespreksvoering/ (ingezien op 16-9-2022)
 • Cora Bartelink: Motiverende gespreksvoering stimuleert verandering - Hulpverlener kan weerstand tegen verandering overwinnen; Jeugd en Co; jaargang 3: nr 4 (december 2009), p. 29-38.
 • Janet Treasure: Motivational interviewing; Advances in Psychiatric Treatment (2004), vol. 10, 331–337.
 • R. Poort en K. Eppink: Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering - Onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering; Boom Juridische uitgevers.
 • William R. Miller & Stephan Rollnick: Motiverende gespreksvoering - Een methode om mensen voor te bereiden op verandering; Ekklesia, 5e druk 2008.
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/Csaba Deli
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 31-03-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.