InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Levensvisie: Pagina 27
Artikelen 261 - 270 in de rubriek Levensvisie

Levensvisie (Mens en Samenleving)

Jodendom - Chassidische leer: bij zichzelf beginnen

Bij conflicten met andere mensen dient u uw eigen innerlijke conflicten op te lossen. Dit kan alleen wanneer u uzelf als geheel beschouwd. Alleen dan kunt u genezen en kan gekeken worden naar de relat… Etsel, Joodse filosofie, 25-01-2011
Heeft een Levenseindekliniek kans van slagen in Nederland?

Heeft een Levenseindekliniek kans van slagen in Nederland?

Op dit moment wordt er een discussie gevoerd over de haalbaarheid van een Levenseindekliniek. Een kliniek waar mensen naar toe gaan om uit vrije wil, met hulp van deskundigen, te sterven. Heeft een de… Ebosfreetype, 20-01-2011

Jodendom - Chassidische leer: vastbeslotenheid-ziele-eenheid

Vastbeslotenheid wordt veroorzaakt door de eenheid van lichaam en geest. Zijn er te veel tegenstrijdigheden in de ziel dan kan een doel nimmer bereikt worden. Men kan proberen om te vasten, maar halve… Etsel, Joodse filosofie, 07-01-2011
Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot God

Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot God

Ieder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer iets nieuws. Het heeft dus geen zin om grote mensen zoals Abraham, Izaäk of Jakob… Etsel, Joodse filosofie, 06-01-2011

Jodendom - Chassidische leer: zelfinkeer - Waar zijt gij?

Toen Adam van de Boom des Kennis had gegeten vroeg God aan hem: “Waar zijt gij?” Natuurlijk wist God waar Adam was. Maar God bedoelde met deze vraag of Adam wist waar hij in het leven stond. Wat had h… Etsel, Joodse filosofie, 31-12-2010

Plan je eigen leven

De reisgidsen voor de zomervakantie zijn waarschijnlijk al in huis gehaald, of het internet is er alweer voor afgestruind. Er wordt gewikt en gewogen en vervolgens worden de twee weken op de camping o… Capris, 29-11-2010

Joodse wijsheden 39: behulpzaam, hulpvaardig, attent

Empathie voelen voor de ander is één. Een ander echt helpen om zijn leven te veranderen c.q. weer op de rails te zetten is twee. Om dit te kunnen is verantwoordelijkheid nodig. Om een goed mens te zij… Etsel, Joodse wijsheden, 18-11-2010
Liever kort op deze Aarde, dan eeuwige saaiheid in paradijs mijn kijk op

Liever kort op deze Aarde, dan eeuwige saaiheid in paradijs

De dood boezemt ons mensen schrik aan. En vooral als we ons vitaal van geest en lichaam voelen willen we liefst voor altijd leven. Maar “eeuwig” is wel heel erg lang. En als we er serieus over nadenke… Robbie, Levensvisie, 16-11-2010

Cryonisme; Jezelf invriezen voor wedergeboorte

Zolang als er mensen zijn, bestaat er de droom om door te leven na de dood, de droom naar het eeuwige leven. Een man die dit idee wel heel dichtbij heeft gebracht is Robert Ettinger. Deze man wordt be… Bas-s, 06-10-2010
Euthanasie: Het leven als eigendom van de mens mijn kijk op

Euthanasie: Het leven als eigendom van de mens

De discussie rond euthanasie wordt bepaald door felle voor- en tegenstanders. Welke argumenten zijn er eigenlijk tegen euthanasie? Waarom mag een mens niet zelf beslissen wanneer zijn leven afgesloten… Polkozic, 13-09-2010