InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Filosofie > Filosofie: Pagina 17
Artikelen 161 - 170 in de rubriek Filosofie

Filosofie (Mens en Samenleving)

Charles Taylor, filosoof

Charles Taylor is een Canadese filosoof, geboren in 1931. Hij is een van de meest vooraanstaande politieke filosofen van onze tijd. Hij is communitarist en hermeneutisch denker. Al met al een interess… Hm92, 29-06-2011

Wat is gevolgenethiek?

In de gevolgenethiek staan de gevolgen van handelingen centraal bij de morele beoordeling van die handeling. Een handeling op zich is niet juist of onjuist, alleen hetgeen uit de handeling volgt is mo… Skeepies, 22-06-2011

Wat is beginselenethiek?

Beginselenethiek ook wel 'deontologie' genoemd, is een handeling moreel juist als deze overeenstemt met een in zichzelf geldende morele regel (wet, norm of beginsel), ongeacht de gevolgen van die hand… Skeepies, 19-06-2011

Wat zijn Deugden?

Wat zijn deugden? Naast waarden en normen kennen we nog een moreel uitgangspunt namelijk 'deugden'. De bekendste omschrijving is van MacIntyre(1984) hij omschrijft deugden als een bepaald soort mensel… Skeepies, 18-06-2011

Wat is Ehtiek en Moraal?

Het begrip Ethiek definiëren is geen makkelijke opgave. Ethiek is heeft namelijk door de eeuwen heen veel verschillen betekenissen. Het woord Ethiek is afgeleid van het Griekse woord Ethos. Het woord… Skeepies, 15-06-2011

Wat is Deugdenethiek?

De deugdenethiek richt zich op het karakter als de drager van wat moreel goed of slecht is. In de deugdenethiek staat de handelende persoon centraal. Deze theorie (eigenlijk een levensfilosofie) geeft… Skeepies, 14-06-2011
Is New Age alweer voorbij?

Is New Age alweer voorbij?

De beweging begon in de jaren zestig en beleefde een hoogtepunt in de begin-jaren negentig van de vorige eeuw. Daarna verdween het begrip geleidelijk uit de aandacht. Is New Age sluimerend of op sterv… Hermesse, Esoterie verzameld, 08-06-2011
Hoe was het leven van Karl Marx?

Hoe was het leven van Karl Marx?

Karl Marx, een Duitse filosoof. De bedenker van het communisme. Hij was het niet eens met de ongelijkheid van de twee klassen. En zocht in zijn leven een oplossing voor dat probleem. Ik geef antwoord… Kimliyan, 07-06-2011
Het probleem van het lijden

Het probleem van het lijden

Filosofische en logische gedachtengang over het bestaan van God en het kwade in de wereld volgens Epicurus (371 - 342 v.Chr.) en John Leslie Mackie (19171981 ). (Afbeelding: Epicurus) Swah, 04-05-2011

Wishfull thinking; de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking behelst datgene waar je je gedachten aan schenkt en datgene waarin je gelooft of wat je verwacht. Het is daarbij van belang dat je wensen overeenstemmen met wat je (onbewust) ge… Sverkaik, 17-04-2011