ART Wiltshire-NL Agressie Regulatie Training volwassenen

ART Wiltshire-NL Agressie Regulatie Training volwassenen De ART Wiltshire-NL is een training in agressiebeheersing voor volwassen personen die met justitie in aanraking zijn gekomen (justitiabelen), in verband met reactieve agressiedelicten gericht tegen personen. Hierbij moet sprake zijn van een terugkerend patroon. Het is een multimodale training. Het combineert drie cognitieve interventies: sociale vaardigheden, zelfcontrolemechanismen en moreel redeneren. De reclassering voert het programma uit, zowel binnen als buiten de gevangenis.

Agressie Regulatie Training Wiltshire-NL (ART Wiltshire-NL)


Wat is de ART?

De ART Wiltshire NL is een training in agressiebeheersing of agressieregulatie. ART staat voor:
 • Agressie
 • Regulatie
 • Training

Deze door de reclassering aangeboden gedragsinterventie voor volwassen justitiabelen, is in oktober 2009 door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie definitief erkend. De status 'erkend' geeft aan dat het aan de kwaliteitscriteria voldoet, waarbij men er van op aan kan dat sprake is van een interventie die substantieel bijdraagt aan het terugdringen van het delictgedrag. Deze status is geldig voor een periode van vijf jaar. Hierna kan het programma opnieuw aan de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie worden voorgelegd.

Waar is de training op gebaseerd?

De training is gebaseerd op de Engelse ART Wiltshire training die al jarenlang met succes in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd. Het doel is het terugdringen van recidive bij volwassen geweldplegers bij wie sprake is van een patroon van reactieve agressie delicten, waarbij het kan gaan om daadwerkelijk geweld en het dreigen met geweld. Een veel gebruikte indeling is het onderscheid tussen enerzijds reactieve en anderzijds proactieve agressie. Reactieve agressie is een impulsieve, emotionele, boze reactie op een (vermeende) bedreiging, aanval of frustratie. Proactieve agressie daarentegen is agressie die instrumenteel ingezet wordt om doelen te bereiken; het is koelbloedige agressie. Voor deze laatste groep is de training niet bedoeld.

Het kader van de training

De interventie wordt op basis van het diagnostisch instrument RISc door de reclassering geïndiceerd. De training wordt ook door de reclassering gegeven en kan worden opgelegd als bijzondere voorwaarde (bij schorsing preventieve hechtenis of vonnis) in combinatie met toezicht. De reclassering kan het ook als aanwijzing opleggen in het kader van een door de rechter opgelegd reclasseringstoezicht. Wanneer een deelnemer de afspraken niet nakomt en er een potje van maakt, dan stuurt de reclassering de opdracht terug naar het Openbaar Ministerie. Vervangende hechtenis volgt in veel gevallen.

Gedetineerden

De training kan ook gegeven worden aan gedetineerden in het kader van het programma Terugdringen Recidive. Het doel van dit programma is het gedrag van gedetineerden zodanig te beïnvloeden dat de kans op recidive wordt verminderd. De doelgroep van het programma TR bestaat uit volwassen gedetineerden die na een veroordeling in eerste aanleg een strafrestant hebben van ten minste vier maanden en waarvan het de bedoeling is dat zij na hun verblijf in een inrichting terugkeren in de maatschappij. Als onderdeel van dat programma volgt de gedetineerde indien nodig gedragsinterventies.

Waar wordt de ART gegeven?

De training wordt zowel binnen als buiten de muren van de gevangenis aangeboden. De extramurale training wordt in alle reclasseringsregio's aangeboden. Reclassering Nederland is opgedeeld in tien regio's. Deze tien regio's zijn:
 • Regio Noord-Nederland (arrondissement Groningen, Assen, Leeuwarden);
 • Regio Midden-Oost Nederland (arrondissement Zwolle, Almelo, Zutphen);
 • Regio Utrecht / Arnhem (arrondissement Utrecht en Arnhem);
 • Regio 's Hertogenbosch (arrondissement 's-Hertogenbosch);
 • Regio Limburg (arrondissement Roermond en Maastricht);
 • Regio Breda-Middelburg (arrondissement Breda en Middelburg);
 • Regio Rotterdam-Dordrecht (arrondissement Rotterdam en Dordrecht);
 • Regio Den Haag (arrondissement Den Haag);
 • Regio Amsterdam (arrondissement Amsterdam); en
 • Regio Alkmaar-Haarlem (arrondissement Alkmaar en Haarlem).

Tijdsinvestering

De training bestaat uit 18 groepssessies van 2 uur en 15 minuten, inclusief pauze. De training heeft een individueel start- en eindgesprek en een voor- en nameting ten behoeve van de programma-evaluatie. De bijeenkomsten vinden twee keer per week plaats, zodat in 2½ maand de training is afgerond. De deelnemers krijgen ook huiswerk mee. De totale tijdsinvestering voor een deelnemer is 63 uur.

Het profiel van de deelnemers

De doelgroep bestaat uit volwassen delinquenten met een patroon van reactieve interpersoonlijke geweldsdelicten. Het gaat dus niet om een incidenteel of geïsoleerd geweldsdelict. Ook gaat het niet om geweld tegen goederen. Mogelijke deelnemers hebben veelal de volgende kenmerken:
 • impulsiviteit en agressiviteit (impulsief-agressief gedrag);
 • beperkte zelfcontrole en onvoldoende impulsbeheersing;
 • laag niveau van moreel redeneren (onvoldoende moreel besef);
 • gebrekkige sociale vaardigheden en vaardigheden om hun woede en frustratie beter te kunnen reguleren.

Het woedegevoel is afkomstig uit de manier waarop ze tegen de wereld en anderen aankijken, gekleurd door eigen irrationele overtuigingen en denkfouten.

De deelnemer moet verder voldoen aan de volgende criteria:
 • is meerderjarig;
 • heeft een geldige verblijfsstatus in Nederland;
 • heeft redelijke kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • wil zich actief in zetten voor de training en woont alle bijeenkomsten bij.

Inhoud van de training

De ART is multimodaal doordat het drie cognitieve interventies combineert, die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht
in de eigen agressieproblematiek en het oefenen van vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren en te reguleren. Het gaat om de driewerf:
 • sociale vaardigheden,
 • zelfcontrolemechanismen, en
 • moreel redeneren.

In deze training worden de sociale vaardigheden versterkt, vaardigheden tot woedebeheersing worden aangeleerd en het niveau van moreel redeneren wordt verhoogd. Deze drie elementen zijn geïntegreerd in de training en komen de hele training door terug.

Resultaten van de training

Uit onderzoek naar ART in Wiltshire in het Verenigd Koninkrijk tussen juli 1996 en september 1999 is gebleken dat deze training bemoedigende resultaten geeft (Sugg, 2000). Een grote groep deelnemers werd in deze periode vergeleken met een overeenkomstige groep daders die waren veroordeeld tot een werkstraf. Er kwam naar voren dat 20% van degenen die de training hadden afgerond binnen een jaar recidiveerden in vergelijking met 35% van de controlegroep.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe ga ik om met agressie?Hoe ga ik om met agressie?Agressie is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Vaak op tv, maar soms ook in het dagelijks leven. Hoe ga je…
Wat is de invloed van agressie?Agressie. Wat beïnvloed agressie en wat voor invloed heeft het op onze acties? Welke factoren zorgen ervoor dat de mens…
Waar komt agressie vandaan?Waar komt agressie vandaan?Waar komt agressie vandaan? Er zijn verschillende theorieën over de herkomst van agressie. Van der Ploeg (2003) noemt de…
Stoeien en AgressieStoeien en AgressieAgressie in de kindertijd kan serieuze problemen voorspelen in het latere leven: vroegtijdig school verlaten, vroege sek…

MVO Internationale richtlijn ISO 26000ISO 26000 de internationale richtlijn voor MVO is niet bedoeld voor certificatie maar geeft erkenning aan initiatieven v…
Kerst gewoontesKerst of kerstmis is een belangrijk jaarlijks feest voor iedereen. De oorspronkelijke gedachte achter kerst is de geboor…
Bronnen en referenties
Reactie

Alberdien Zandbergen, 11-01-2011
Wat is de meerwaarde van een ART groepstraining boven een individuele training?
In kosten begrijp ik dat wel, maar in effectiviteit?
in het kader van mijn afstudeerproject SPV doe ik onderzoek naar ART voor cliënten zonder justitieel kader, die zelf komen wegens agressie regulatie problemen Reactie infoteur, 12-01-2011
De ART is een wetenschappelijk onderbouwd programma gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten uit de WhatWorks benadering en op de ART Wiltshire in het Verenigd Koninkrijk. Het is een door justitie erkende gedragsinterventie, waardoor het aan een aantal basisvoorwaarden voldoet. De basis voor het werken met erkende gedragsinterventies ligt in het beleidsprogramma Terugdringen Recidive (TR). In oktober 2002 gaf de minister van Justitie hiervoor het startsein.

Wilt u meer weten over de ART? Neem dan contact op met:
Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
Manager Gedragsinterventies,
tel:030-2326470

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 05-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.