Pas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijk

Pas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijk Indien er een arbeidscontract is aangegaan, moet de werknemer taken uitvoeren voor de werkgever. Daarbij is aanwezigheid tussen bepaalde tijdstippen verplicht. Het kan echter voorkomen dat de werknemer ziek wordt en dus niet aan het arbeidsproces kan deelnemen. Dit is een toegestane vorm van afwezigheid, waarbij de uren toch worden vergoed. Een andere vorm van afwezigheid is verzuim. Waarom loopt men als werknemer goede kans om ontslagen te worden bij veelvuldig onterecht ziekteverzuim?

Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim


Strikt genomen geen reden van ontslag

Om ontslagen te kunnen worden dient de reden te voldoen aan de wet. Daartoe zijn een viertal gewoonlijk toegepaste redenen vastgesteld zijnde:
  • op staande voet: de reden van ontslag is dringend genoeg, waardoor de persoon direct op straat staat;
  • van rechtswege: het contract loopt af na een bepaalde termijn of bij een behaalde doelstelling;
  • wegens bedrijfseconomische redenen, waarbij rode cijfers aanleiding zijn voor reorganisatie en ontslagen;
  • met wederzijds goedkeuren, zoals dat met een genomen ontslag bijvoorbeeld bij het vinden van nieuw werk van toepassing is.

Binnen deze redenen valt dus overduidelijk niet voorgenoemd ziekteverzuim en dus zou men niet ontslagen kunnen worden. Toch heeft het raakvlakken met ontslag op staande voet, omdat er mogelijk bewust door de werknemer niet aan de aangegane verplichtingen wordt voldaan. Hoe kan het dan wel tot een ontbinding van het arbeidscontract komen?

Ziekte of verzuim, het verschil

Is de werknemer aantoonbaar ziek - zoals een griep, algeheel onbehagen, gevolgen van menstruatie of langdurige aandoeningen - dan heeft men recht op loondoorbetaling. Het betekent dat de werknemer gedurende werktijd kan herstellen, zodat men daarna de taken weer kan oppikken. Verzuim daarentegen is het doelbewust niet verschijnen op het werk om zo meer vrije tijd te hebben. Uiteraard kan het verzuim een keer voorkomen, echter het wordt een probleem als het structureel is. Denk aan een keer per week voor een jaar lang. Het houdt in dat de werkgever aanzienlijk wordt benadeeld, terwijl de werknemer niet echt ziek is. Oftewel er is geen reden waarom de werknemer niet zou kunnen werken. De term ziekteverzuim houdt in dat de werknemer een ziekmelding doet terwijl het verzuim is in de hoop om doorbetaald te krijgen.

Wanneer is het structureel?

Over het algemeen kan redelijkerwijs worden ingeschat, wanneer een verzuim werkelijk door ziekte komt en wanneer het iets anders is. Telkens ziek als een belangrijke voetbalwedstrijd is geweest dan weten we waar het door komt. Normaal zal men ziek zijn, waarbij vaak de tekenen mogelijk een dag eerder zichtbaar waren. Misselijkheid, een hese stem, verhoogde temperatuur, algeheel onbehagen, enzovoorts. Is een persoon gemiddeld gezien vaker ziek en dan wordt het zeker duidelijk binnen de verzuimregistratie. Een werknemer met een hogere afwezigheidsfrequentie ten opzichte van anderen kan mogelijk bewust verzuimen. Het kan gaan om persoonlijke problemen, maar ook het doelbewust niet op het werk verschijnen.

Er is sprake van contractbreuk

Geregeld verzuimen betekent dat het onderlinge arbeidscontract niet wordt nagekomen. Indien kan worden aangetoond dat er een structureel patroon binnen het verzuim van toepassing is en gemiddeld afwijkend gedrag is, kan verzuim worden vastgesteld. Omdat het vaak bewuste misleiding betreft, is het verwijtbaar gedrag door de werknemer en kan een reden voor ontslag zijn.

Inzetbaarheid binnen 26 weken

Er geldt altijd indien de omstandigheid binnen een periode van 26 weken kan worden opgelost door inmenging van de werkgever dan mag de werknemer niet zomaar worden ontslagen. Een helpende hand kan ervoor zorgen dat persoonlijke problemen worden opgelost, waarna de werknemer als vanouds weer aan het werk kan gaan. Ook arbeidsgerelateerd verzuim dient door de werkgever te worden opgelost. Het is echter niet altijd zo dat er problemen zijn en dat het verzuim puur door de gedragingen van de werknemer wordt veroorzaakt. Is dat het geval en ligt verbetering niet in het verschiet dan kan er een ontslagaanvraag worden gedaan bij het UWV.

Ontslag toestemmingsaanvraag

Indien geen verbetering in het gedrag van de werknemer wordt geconstateerd kan een ontslagvergunning worden aangevraagd. Bij het UWV dient dan worden aangetoond dat:
  • de inzetbaarheid niet is verbeterd, ook na de inzet van acties uitgevoerd door de werkgever;
  • het ziekteverzuim over de afgelopen drie jaar afwijkend hoog is geweest ten opzichte van het gemiddelde;
  • er een goed verzuimbeleid en –registratie van toepassing is;
  • het verzuim niet is veroorzaakt door werkgerelateerde problemen of een chronische ziekte;
  • het verzuim aan de werknemer zelf valt te verwijten. Daartoe dienen voorbeelden aangeleverd te worden, inclusief het verdere overzicht van het ziekteverzuim, aangevuld met rapportages van ARBO of bedrijfsarts.
Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld kan de werkgever de werknemer zonder problemen ontslaan.

Invloed op uitkering

Omdat het ontslag wegens ziekteverzuim puur valt te verwijten aan de gedragingen van de werknemer, heeft men geen recht op een werkloosheidsuitkering. Het betekent dat de persoon geen inkomen uit werk heeft en mogelijk in de bijstand terechtkomt. Het is altijd van belang dat men het werk behoudt door de gedragingen aan te passen of zo snel als mogelijk ander werk te vinden. Pas dus op als er sprake is van structureel verzuim. Je loopt kans om wel ontslagen te worden met toestemming van het UWV.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Opzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagOpzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagBij opzegverboden gaat het om een aantal omstandigheden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag beëdigen.
Ontslagen worden met een tijdelijk contractOntslagen worden met een tijdelijk contractHet is voor een werkgever zeer lastig om iemand met een tijdelijk contract te ontslaan. Er zijn steeds meer werknemers m…
Beëindigen van een arbeidsovereenkomstIn crisistijd krimpen veel bedrijven in. Het personeel is vaak een grote kostenpost, personeel dat geen werk heeft een n…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…

Flexwerk kent voor- en nadelenFlexwerk kent voor- en nadelenZowat een derde van de werkenden in ons land had volgens het CBS in 2011 een tijdelijk contract. Flexwerk kent voordelen…
Hoe word ik beroemd: de beste tipsHoe word ik beroemd: de beste tipsEen ster worden, wat heb je er aan? De meeste beroemdheden in de Verenigde Staten laten weten dat ze het echt vreselijk…
Bronnen en referenties
  • http://www.ontslagdossier.nl/index.php/ontslagreden/veelvuldig-frequent-ziekteverzuim
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.