Wanneer ontstaat contractbreuk en wat zijn de consequenties?

Wanneer ontstaat contractbreuk en wat zijn de consequenties? Ga je een contract aan dan heb je een bepaalde verwachting en moet aan afspraken worden voldaan. Vaak komt men die voorwaarden compleet na, zodat het contract netjes wordt afgerond. Soms wordt de overeenkomst niet compleet nageleefd, waardoor contractbreuk met schade ontstaat. Denk aan het oversluiten van een hypotheek of ontslag krijgen. Wat houdt deze schending van de verbintenis in en wat voor consequenties kunnen eraan worden verbonden?

Contractbreuk


Wat houdt een contract in?

Het aangaan van een contract houdt in dat er tussen twee of meerdere partijen een afspraak wordt aangegaan. Aan die afspraken moet worden voldaan, doordat beide partijen overeenkomstig de voorwaarden gaan leveren. De ene partij wenst iets van de ander te ontvangen en daar staat een vergoeding tegenover. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan, echter door het concreet op papier te zetten kan men altijd de afspraken aantonen. Dit voorkomt problemen en geeft de mogelijkheid om het gelijk via gerechtelijke stappen te verkrijgen. Het contract zorgt er dus voor dat de ondertekende partijen aan de onderlinge verbintenissen moeten voldoen, zodat beide ervan kunnen profiteren. Maar er zijn omstandigheden waarbij dit niet opgaat. Hoe kan er sprake zijn van contractbreuk?

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Indien een bedrijf in zwaar economische omstandigheden terechtkomt dan kan het leiden tot reorganisatie of ontslagrondes. Daarmee wordt getracht rode cijfers weg te werken, zodat de onderneming niet failliet gaat. Het houdt in dat er personeel op straat wordt gezet. Werknemers met een vast contract gaan ervan uit dat zij langdurig in dienst blijven, omdat het arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Omdat de werkgever de werknemer niet meer in dienst wenst te houden wordt het contract ontbonden middels een beëindigingsovereenkomst. Om met de werknemer tot overeenstemming te komen zal een ontslagvergoeding van belang zijn om enigszins tegemoet te komen in de schade voor de werknemer. Bij het ontslag dient er altijd de wettelijke opzegtermijn van een maand per vijf gewerkte jaren te worden aangehouden. Is er sprake van collectief ontslag dan is de werkgever verplicht om het afspiegelingsbeginsel toe te passen, waarbij de ontslagenen gelijkmatig zijn verdeeld over de leeftijdscategorieën en organisatie-onderdelen.

Betalingsachterstanden

Het te laat zijn met een verplichte betaling houdt in dat de andere partij verlies lijdt. Het kan ontstaan uit winstderving, het niet betalen van productaankopen, de huur niet overmaken enzovoorts, waardoor een contractconflict ontstaat. Loopt het verschuldigde bedrag snel op, escaleert het in een algeheel ongenoegen of erger dan zal een deurwaarder of incassobureau worden ingeschakeld. Deze partij tracht het bedrag (inclusief extra inschakelingskosten) alsnog te vorderen bij de schuldenaar. Let wel dat er een verhoogde kans is op het verkrijgen van een codering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), waardoor je mogelijk in de toekomst minder snel een geldlening of hypotheek kunt krijgen.

Maandelijkse lasten voor woningaankoop

Een belangrijke betalingsachterstand wordt veroorzaakt door de hypotheekverplichting. Het kan voorkomen dat één of beide partners worden ontslagen, waardoor de kosten niet meer kunnen worden betaald. Dat houdt in dat de hypotheekverstrekker rente- en aflossingsinkomsten ziet dalen. Die omstandigheid kan er aanleiding voor zijn om tot een gedwongen verkoop over te gaan. De woningeigenaar kan de verplichtingen niet meer nakomen en dus heeft de bank recht op het onderpand. Tegen deze onverhoopte omstandigheid kun je je ook verzekeren door de hypotheek onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie te laten vallen. Het Waarborgfonds geeft de mogelijkheid om:
  • een tijdelijke korting op de maandelijkse hypotheeklasten te krijgen, zodat de mindere periode kan worden overbrugd;
  • een kwijtschelding van de restschuld bij gedwongen verkoop, mits het is veroorzaakt door ontslag, overlijden of scheiding.

Je doet er dus altijd goed aan om een hypotheekcontract onder de voorwaarden van de NHG af te sluiten om de gevolgen van contractuele problemen af te dekken.

Het oversluiten van een hypotheek

Bij het oversluiten van een hypotheek kan een grote kostenpost de boeterente zijn. Je overweegt mogelijk om een oude hypotheekcontract te ontbinden om van een gunstigere rentestand te profiteren. De vorige hypotheekverstrekker loopt, daardoor rente-inkomsten mis en dat kan worden opgevoerd als renteboete. Het contract wordt niet doorgezet tot het einde looptermijn en dus kan er een claim worden gelegd. Overweeg je om de hypotheek over te sluiten lees dan altijd de voorwaarden van het oude hypotheekcontract door. Je dient namelijk een groot deel of de complete nog niet betaalde rente te vergoeden. Let wel dit kan behoorlijk in de papieren lopen, waardoor een getalsmatige financiële afweging altijd noodzakelijk is. Laat alles dus doorrekenen zodat je weet wat voor consequenties het oversluiten van de hypotheek heeft.

Niet nakomen van levering (wanprestatie)

Sommige aangeschafte producten worden aan huis geleverd. Dit kan via een online bestelling, maar ook als achteraf een groot apparaat of meubelstuk wordt gebracht. Daartoe heeft de klant reeds betaald en is er een leveringscontract aangegaan. Soms kan het voorkomen dat er niet wordt geleverd of krijgt men een onder de maat product. Hierdoor kan een conflict ontstaan met de leverancier, omdat er wel is betaald echter niet is geleverd. De leverancier heeft altijd de verplichting om een kwalitatief goed product aan te leveren binnen de afgesproken leveringstermijn. Indien er vertragingen zijn dan kan het resulteren in schade voor de klant waarvoor de leverancier verantwoordelijk is.

Problemen mondelinge contracten en contractbreuk

Bij afspraken of overeenkomsten, waarbij de belangen groot kunnen zijn is het nooit verstandig om een mondeling contract aan te gaan. De kans op het niet leveren door een partij is dan altijd aanwezig. Een klein bedrag lenen aan een vriend is uiteraard geen probleem, omdat het snel is terugbetaald. Dit wordt een ander verhaal als je een particuliere geldlening wilt aangaan, waarbij je een aandeel van je financiële vermogen in handen van iemand anders geeft. De kans is reëel dat het geld niet retour komt ondanks dat er onderling afspraken zijn gemaakt. Zorg voor helderheid en voorkom problemen bij contractbreuk door het aangaan van een schriftelijk contract.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Contract makelaar ontbindenContract makelaar ontbindenAls je ontevreden bent over de makelaar, is het soms de beste optie om het contract te beëindigen. Hoe kun je een contra…
Arbeidsovereenkomst en ontslagArbeidsovereenkomst en ontslagEen arbeidsovereenkomst vormt de basis van de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemers. In de wet zijn er een a…
Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeurenFictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeurenWegens omstandigheden kan het voor beide partijen duidelijk zijn, dat het arbeidsverband beter ontbonden kan worden. Zow…
De koopovereenkomstDe koopovereenkomstEen koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper een product/dienst moet leveren aan de koper en waarbij de…

Voel je veilig in huis en op straatVoel je veilig in huis en op straatHet is belangrijk je veilig te kunnen voelen in je eigen huis en in je woonomgeving. Dit geldt niet alleen voor jongeren…
Hoeveel geld is mensenleven waard?Het klinkt hard. Maar soms is het handig om de waarde van een mensenleven in geld uit te drukken. Hoeveel is een mensenl…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Assiewin, Rgbstock
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wanprestatie
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.