Is de reden van ontslag werkelijk dringend genoeg?

Is de reden van ontslag werkelijk dringend genoeg? Het kan je zomaar overkomen: ontslag! Het gaat economisch niet goed of er valt iets voor op het werk, waardoor je wordt ontslagen. Het houdt in dat het arbeidscontract wordt ontbonden en je staat op straat. Afhankelijk van de reden van ontslag kun je nog inkomen uit de WW krijgen, danwel heb je recht op niets. Maar hoe terecht is het ontslag van personeel en wat kun je eraan doen als de dringende reden minder dringend blijkt te zijn?

Dringende reden ontslag


Wat houdt het in?

Het krijgen van ontslag houdt in dat de relatie met de werkgever wordt verbroken, waardoor de ontslagen persoon werkloos wordt. Het kan een grote impact hebben op iemands leven juist doordat het inkomen wegvalt en aanzien verdwijnt. Men kan daardoor in een uitzichtloze situatie terechtkomen doordat:
  • rekeningen niet meer kunnen worden betaald;
  • de kans op een nieuwe baan door een hoge leeftijd zeer klein wordt;
  • men in de schulden komt en mogelijk gedwongen de woning moet verkopen;
  • er potentieel het risico is op een alcoholverslaving door de onoverzichtelijke positie, enzovoorts.
Ontslag kan grote invloed uitoefenen op het sociale leven en de onderlinge relaties juist omdat men minder te besteden heeft. Welke ontslagvormen kunnen veel leed veroorzaken en is het ontslag daarbij terecht?

Bedrijfseconomische redenen

Gaat het economisch slecht met het land door de invloeden van een recessie dan voelen bedrijven en ondernemingen dat ook. Er worden mindere cijfers gedraaid en de kans bestaat dat er een faillissement dreigt. Om te voorkomen dat de onderneming werkelijk ten ondergaat dient er te worden gereorganiseerd. Dit kan inhouden dat een deel van het personeel op straat moet worden gezet. Het arbeidscontract wordt ontbonden door daartoe een beëindigingsovereenkomst voor de werknemer op te stellen. Indien het een collectief ontslag betreft dient te worden voldaan aan:
  • de onderneming moet aantonen dat er werkelijk sprake is van een dreigende economische omstandigheid;
  • het afspiegelingsbeginsel waarbij over alle leeftijdscategorieën en organisatieniveaus evenredig de ontslagenen moeten vallen;
  • een ontslagvergoeding voor iedere ontslagen werknemer, omdat er sprake is van arbeidscontractbreuk;
  • de wettelijke opzegtermijn.

Ontslag op staande voet

Een zware vorm van ontslag vormt het ontslag op staande voet. Ten grondslag aan het ontslag dient een dringende reden te liggen, waardoor de werknemer per ommegaande op straat wordt gezet. De dag van het voorval zal de werknemer mondeling worden aangezegd dat deze moet vertrekken. Men kan dus direct de biezen pakken. De feitelijke documenten van het ontslag op staande voet worden per post schriftelijk nagezonden, waarin uiteen wordt gezet wat de aanleiding is geweest van het ontslag. Er zal uitvoerig worden ingegaan op de dringende reden van het voorval om tot ontslag over te gaan.

Wat zijn de consequenties?

Ontslag kan veel problemen geven. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen valt men dertig procent terug op het inkomen wegens een uitkering. Dit kan grote invloed hebben indien het gezin een hypotheek heeft. De financiële ruimte wordt direct aanzienlijk minder, waardoor men potentieel niet rond kan komen. Men moet bezuinigen op de uitgaven om rond te kunnen komen. Dit is relatief de minst ernstige consequentie. Indien men echter wordt ontslagen wegens een dringende reden dan komt men direct op straat te staan. Direct gevolg is dat de rechten op een WW uitkering zijn verspeeld. Krijgt men niet direct een nieuwe baan dan moet men het eigen vermogen tot een minimum opeten, voordat een bijstandsuitkering kan worden verkregen. Dit is zeer reëel omdat een dergelijk ontslag niet goed op de CV staat, waardoor men mogelijk langdurig geen werk en inkomen heeft. Het is dan ook de vraag wat werkelijk een dringende reden voor ontslag is.

Wat is dringend?

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het dreigend faillissement voldoende reden om personeel te ontslaan. Uiteraard moet dit met cijfers worden aangetoond. Bij een direct ontslag daarentegen moet de reden werkelijk dringend zijn. Het is overduidelijk dat een misdrijf invloed heeft op het functioneren van de onderneming, waarnaast ook het doorspelen van geheime bedrijfsgegevens aanleiding kan zijn. Anderzijds kan het ook voorkomen dat men door een handeling of omstandigheid iets doet waardoor schade aan de onderneming ontstaat. In dat geval wordt de causaliteit reeds minder en komt men in het sluimer gebied of iets werkelijk dringend is of niet.

Wat is de werkelijke reden?

Een vraag die lastig valt te beantwoorden is wat de werkelijke reden is. Heeft de werknemer iets misdadig gedaan, waarbij men is betrapt dan is de causaliteit overduidelijk. Dit ligt anders als er binnen een groep van medewerkers door één persoon een verkeerde beslissing is gemaakt. In hoeverre is men beïnvloed door de rest van de groep en in hoeverre is de schade rechtstreeks te wijten aan de handeling van één persoon. Vaak komt het door de warrigheid van de omstandigheden voor dat een persoon wordt weggestuurd, terwijl het feitelijk minder aantoonbaar is. Is men werkelijk verantwoordelijk voor de ontstane schade en is het ontslag daarmee correct geweest of zit er een verschil tussen wat de dringende en de werkelijke reden is?

Wat kun je doen?

Is er slechts gerede twijfel aan de oprechtheid van de dringende reden ontslag, dan heb je vaak een goede kans om daar iets tegen te doen. Het komt wel vaker voor dat de werkgever naar een reden zoekt om een werknemer te ontslaan. Het is de gemakkelijke en goedkope weg om van de dure werknemer af te komen. Maar een werkgever mag niet zomaar personeel ontslaan om een dure ontslagprocedure te voorkomen. Kom je in de omstandigheid terecht waarbij je wordt ontslagen echter kun je aan de werkelijke reden van ontslag twijfelen laat je dan juridisch adviseren om zo jouw belangen goed te beschermen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Op staande voet ontslagen  Heb ik recht op WW?Op staande voet ontslagen Heb ik recht op WW?In bepaalde situaties heeft de werkgever de mogelijkheid om een medewerker op staande voet te ontslaan. Bestaat er in da…
Ontslag op staande voet: de regels en gevolgenHeb je ontslag op staande voet gekregen of wil je een medewerker op staande voet ontslaan? Ontslag op staande voet mag z…
Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Iemand die op staande voet wordt ontslagen doet er verstandig aan om zijn ontslag direct aan te vechten. Er zijn verschi…
Beëindigen van de arbeidsovereenkomstWelke onderscheid is er met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten, welke rechten en plichten heeft een werknemer en wa…

Welke Belgische vakbond kiezen? ACV, ABVV of ACLVB?Welke vakbond kiezen is een vraag die veel werknemers zich vandaag de dag stellen. In België bestaan er drie verschillen…
Uitzendbureaus voor 50-plus en seniorenOuderen lijken meer en meer in de schaarbeweging terecht te komen van werkloosheid enerzijds en het uitstellen van de AO…
Bronnen en referenties
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.