Inhoud van een arbeidscontract: puntencheck voor je tekent

Inhoud van een arbeidscontract: puntencheck voor je tekent De inhoud van een arbeidscontract legt vast hoe de onderlinge verhoudingen tussen werknemer en werkgever zijn geregeld. Heb je na een sollicitatieronde een baan gekregen, dan is het uiteraard noodzakelijk dat je kritisch bent aangaande het contract. Is er namelijk een CAO van toepassing, voor welke termijn ga je het contract aan, hoe hoog is het salaris en hoe is de inhoud arbeidscontract samengesteld?

Inhoud arbeidscontract


Arbeidsverhouding

Tussen de werknemer en werkgever wordt middels het contract een werkrelatie gedefinieerd, waarbij de werknemer moet luisteren naar de werkgever. Dit is een gezagsverhouding, waarbij instructies of opdrachten door jou moeten worden uitgevoerd, zodanig dat aan het verwachte kwaliteitsniveau wordt voldaan. Uiteraard dient dit ook binnen een beperkt tijdsbestek te worden uitgevoerd. De werkgever legt taken voor je neer overeenkomstig de functiebeschrijving op basis waarvan jij de taken moet uitvoeren. Een weigering van de uitvoering daarvan is in principe een schending van het contract behoudens als het een gevaarlijke situatie voorkomt.

De termijn

Er zijn meerdere soorten arbeidscontracten. De volgende onderverdeling kan worden aangegeven:

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Deze contracten worden aangegaan met een looptijd danwel als een doelstelling is behaald. Tot dat moment is de werknemer in dienst, waarna het contract van rechtswege wordt ontbonden. Indien een werkgever tevreden is over de uitvoering van taken binnen een bepaald contract dan kan worden overwogen om over te gaan naar een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd

Deze worden voor de lange termijn aangegaan, waarbij de werknemer in vaste dienst is. Ieder jaar wordt het verlengd en kunnen de voorwaarden van het contract enigszins worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan extra loon of andere compensaties.

Vergoedingen

Voor de uitgevoerde taken binnen een functie dient er een vergoeding te worden betaald. Die vergoeding bestaat meestal uit:
  • een bruto maandelijks loon. Daarover wordt door de werkgever een deel belasting en premies ingehouden, zodat die reeds zijn afgedragen. Jij ontvangt dus netto loon. Laat je deze narekenen hoeveel het precies gaat bedragen;
  • eventuele opslagen in de vorm van een dertiende maand;
  • acht procent vakantiegeld welke eens per jaar wordt uitgekeerd;
  • vakantie dagen: per jaar heb je recht op minimaal vier maal het aantal gewerkte dagen per week. Werk je volledig dan heb je recht op twintig dagen vakantie. Let wel dat er binnen vele beroepsgroepen aanvullende dagen worden meegenomen, zodat je extra veel vakantie kunt opnemen. Werk je in deeltijd dan is het minimaal vier maal het aantal gewerkte uren per week. Neem je vakantie op dan wordt het loon gedurende die periode doorbetaald.

CAO

Vele vakgebieden hebben met de werkgevers afspraken gemaakt aangaande welke compensaties werknemers moeten hebben, maar ook wat de rechten zijn. Vaak wordt binnen een CAO secundaire voorwaarden opgenomen, zodat één en ander goed is geregeld. Soms kan het voorkomen dat een bepaalde beroepsgroep geen CAO heeft, echter een vergelijkbare CAO volgt. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van de architecten CAO door constructeurs.

Proefperiode en opzegtermijn

Een belangrijk element van het contract vormt de proefperiode en de opzegtermijn. De proefperiode is van toepassing zodat werknemer als –gever kunnen beoordelen of de werkzaamheden passen bij de werknemer. Niet iedereen is namelijk geschikt voor iedere functie en dus dienen competenties te passen bij de taken. Is dat niet het geval dan kan dit reden zijn dat de werknemer of –gever van mening is dat het contract moet worden opgezegd. Daartoe hanteert men minimaal een maand, echter vaak is het vier maanden voor een standaard functie. Ook het opzeggen van een baan is gebonden aan een wettelijke opzegtermijn. Vaak geldt dat dit minimaal een maand is echter de opzegtermijn kan voor de werkgevers tot op vier maand zijn, afhankelijk van het arbeidsverleden. Let wel dat het opzegtermijn ingaat op de eerste van de volgende maand.

Concurrentie- en relatiebeding

Een belangrijk aspect binnen het contract vormt het concurrentiebeding. Dit schrijft voor dat je geen kennis van de oude werkgever mag toepassen bij een nieuwe werkgever. Er is één uitzondering op die regel, als je namelijk wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan is het concurrentiebeding nooit meer van kracht. De werkgever wil jou namelijk niet meer aan het werk hebben. Let dus op bij het beëindigingsovereenkomst. Een ander aspect vormt het relatiebeding, welke altijd van kracht blijft. Je mag aan de oude werkgever gerelateerde relaties niet meenemen naar een nieuwe werkgever. Dat zou namelijk oneerlijke concurrentie in de hand spelen. Respecteer altijd het relatiebeding aangezien bij een schending daarvan hoge compensaties moeten worden vergoed.

Geheimhoudingsplicht als inhoud arbeidscontract

Sommige beroepsgroepen hanteren de geheimhoudingsplicht. Alles wat binnen de taken van het werk wordt gedaan moet geheim blijven. Vaak gaat het om professionele en adviserende beroepsgroepen welke hiertoe worden verplicht. Normaal ben je gedwongen dit te ondertekenen en blijft in principe van kracht ook al ben je niet meer werkzaam bij het bedrijf.

Heb je twijfels aangaande de opgenomen paragrafen binnen een arbeidscontract dan doe je er verstandig aan om het te laten controleren middels een snelle juridische check. Daarmee weet je zeker dat jouw belangen optimaal zijn vertegenwoordigd.

Lees verder

© 2012 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Individuele arbeidscontractenIndividuele arbeidscontract In een arbeidscontract wordt niet alleen het recht op vakantie geregeld. Ook andere dingen d…
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Zonder contract (arbeidsovereenkomst) werkenZonder contract (arbeidsovereenkomst) werkenWanneer je werkt voor een werkgever, krijg je een contract (arbeidscontract) of arbeidsovereenkomst. Je bent werknemer w…

Eerder Verworven Competenties, EVC bij een sollicitatieEerder Verworven Competenties, EVC bij een sollicitatieGaat het economisch niet goed, dan kunnen velen van ons op straat komen te staan. Je komt in de WW en bent verplicht om…
Omgaan met een burnoutOmgaan met een burnoutWanneer je geconfronteerd wordt met een burnout dan is het laatste waar je op dat moment behoefte aan hebt om bewust en…
Bronnen en referenties
  • http://www.vacature.com/carriere/hoelang-duurt-mijn-proefperiode
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.