Laag ziekteverzuim percentage door slechte economie

Laag ziekteverzuim percentage door slechte economie Gaat het goed met een bedrijf of economie dan nemen we het er allemaal van. Maar als het slecht gaat dan moet de broekriem worden aangetrokken, waarbij ook wordt gelet op ziekteverzuim. Omdat tijdens mindere tijden de angst voor ontslag toeneemt, zijn werknemers eerder bereid/ genoodzaakt om de schouders er extra onder te zetten. De landelijke trend laat dan ook zien dat het verzuim bij slechtere jaren afneemt. Wat houdt ziekteverzuim in en waarom neemt het af tijdens een recessie?

Ziekteverzuim versus stand economie


Verschillende varianten

Verzuim komt in verschillende gradaties voor. Is men echt ziek dan gaat het uiteraard om een terecht verzuim. Gaat het echter om kortdurend verzuim dan is het de vraag of men wel eerlijk is. Het volgende onderscheid wordt gemaakt.

Langdurig ziek

Indien een werknemer ernstig ziek wordt, dan houdt dit in dat men in een langdurig behandelingstraject terechtkomt. Het betekent dat men de eerste twee jaar nog loon doorbetaald krijgt. Dit is zo geregeld in de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (lit.1), waarbij men minimaal zeventig procent van het loon krijgt. Hierbij wordt via de ARBO en soms de bedrijfsarts geconstateerd, dat men werkelijk ziek is en dus wordt deze regeling van kracht. Het verzuim kan maanden of jaren duren, waarbij honderd procent zekerheid bestaat dat men werkelijk ziek is.

Korte tijd ziek

Het hebben van een griepje of andere aandoening kan vaak binnen een kort tijdsbestek herstellen. Het is voor de werkgever ook beter dat men uitziekt omdat a) ander personeel niet wordt aangestoken en b) gezond personeel beter presteert. Even ziek zijn kan ons allemaal overkomen en daar moet men van kunnen herstellen. Vaak zal men hier ook een controle via een arts moeten hebben gehad, zodat men kan aantonen dat men ziek is.

Verzuim niet aan ziekte gerelateerd

Niet iedere werknemer is even eerlijk. Men kan zich mogelijk niet goed voelen door een avondje doorzakken of men heeft geen zin om naar het werk te gaan. Een smoesje is dan snel gemaakt. In dit geval betreft het nalatig verzuim. Indien de werknemer na erop aangesproken te zijn geen verbeteringen laat zien, dan kan het tot ontslag leiden.

In goede tijden meer ziekteverzuim

Gaat het goed met het land dan zijn de zorgen minder groot. Het inkomen komt maandelijks netjes binnen, de kinderen zijn tevreden en we nemen het ervan. Het houdt eveneens in dat we het niet zo nauw nemen met de regeltjes en dus verzuimen we sneller. Even langer uitslapen, omdat we een kater hebben komt dus eerder voor. Met een smoes meldt men zich ziek, zodat men een dag thuis kan zijn. Dit is uiteraard een kwalijke zaak, omdat het de baas onnodig veel geld kost. Hier is dus sprake van misbruik van het ziekteverzuim en komt geregeld voor.

Angst om ontslagen te worden

Draait alles minder goed dan neemt de kans op ontslag ook toe. Bedrijven trachten te blijven draaien en daartoe dienen rode cijfers te worden gecorrigeerd. Dit kan reorganisatie met eventuele ontslagrondes inhouden. Er heerst dus meer angst bij het personeel omtrent mogelijk ontslag. Oftewel men toont meer inzet om alsnog goede cijfers te kunnen laten zien, zodat gedwongen ontslagen niet van toepassing zijn. Slechte tijden nijpt de werknemer ertoe om meer te werken, betere inzet te tonen en minder te verzuimen. Daarnaast neemt de kans ook toe, dat men niet verzuimt als men een verkoudheid heeft of grieperig is.

Actieve registratie

Naast een toegenomen voorzichtigheid en latere melding van ziekteverzuim, speelt registratie ook een belangrijke rol. Tijdens slechte tijden wil een onderneming het maximale eruit halen, zodat alles goed blijft draaien. Kosten dienen op ieder vlak te worden bespaard zo ook op het ziekteverlof. Middels goede registratie kunnen probleemgevallen worden gesignaleerd, zodat oplossingen kunnen worden gevonden. Herhaaldelijk verzuim wegens drank, privé problemen of problemen op het werk dienen te worden vermeden of opgelost. Registratie is een goed middel om hierbij orde op zaken te stellen. Bedrijven zullen deze insteek zeker toepassen om zo onnodige bedrijfskosten te verlagen. Registratie met bezorgdheid van de werknemers over het werk zorgt ervoor dat er minder wordt verzuimd.

Extra druk kan burn-out veroorzaken

Doordat het economisch slecht gaat, kan het zijn dat de werkgever extra van het personeel vraagt. Men gaat meer dan normaal werken of er is sprake van structureel overwerken. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat men er ook voor wordt vergoed. Het hebben van werk is vaak een belangrijker argument dan het moeten overwerken. Aanvullend kan het voorkomen dat men extra taken moet uitvoeren. Oftewel de persoonlijke last kan hoog zijn. Het kan ten grondslag aan een burn-out liggen, waardoor bepaalde personen wel langdurig thuis komen te zitten. Vaak zal hieraan een langdurig periode van veel werken en stress van toepassing zijn geweest. Ook hierbij is het voor de werkgever van belang om vooraf potentiële overwerktheid te signaleren, om zo de kans op uitval van het personeelslid te vermijden.

Lees verder

© 2014 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Verzuim tegengaan door bonus bij geen ziekteverzuimVerzuim tegengaan door bonus bij geen ziekteverzuimEen effectieve manier om ziekteverzuim tegen te gaan, is door een bonus te verstrekken aan het personeelleden die niet z…
Verzekering tegen ziekteverzuimVerzekering tegen ziekteverzuimEr zijn veel werkgevers die zich niet goed bij verzekeren tegen ziekteverzuim van werknemers. In het geval dat een werkn…
Telefoonangst, bang zijn om te bellen of gebeld te wordenTelefoonangst, bang zijn om te bellen of gebeld te wordenVoor veel mensen is het herkenbaar: angst voor de telefoon. Men heeft er moeite mee de telefoon op te nemen om te bellen…

Het Curriculum Vitae (CV), uw levensloopHet Curriculum Vitae (CV), uw levensloopEr is in de loop der tijd al veel geschreven over het schrijven van een Curriculum Vitae (hierna af te korten als CV). M…
Collega's met kinderen vormen soms ergernissenCollega's met kinderen vormen soms ergernissenVoor een werkende ouder, vooral voor de werkende moeder is het vaak lastig om een balans te vinden tussen werk en privé.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Duchesssa, Rgbstock
  • Lit.1: http://www.uwv.nl/particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_ziek_en_heb_een_werkgever/mijn_inkomen_tijdens_ziekte/loondoorbetaling_tijdens_ziekte.aspx
  • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4047-wm.htm

Reageer op het artikel "Laag ziekteverzuim percentage door slechte economie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Special: Ziekteverzuim
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!