InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal cultureel > Sociaal cultureel: Pagina 5
Artikelen 41 - 50 in de rubriek Sociaal cultureel

Sociaal cultureel (Mens en Samenleving)

Affluenza als schulduitsluitingsgrond: de zaak Ethan Couch

Affluenza als schulduitsluitingsgrond: de zaak Ethan Couch

Kun je wegkomen met doodslag enkel omdat je als rijkeluiskind moeite hebt te begrijpen wat de consequenties van je daden zijn? De strafzaak tegen Ethan Couch bewijst dat dit in de Verenigde Staten mog… Dessal, 03-02-2016

Thanksgiving day

Thanksgiving kennen we allemaal, maar weten we ook hoe en wanneer deze nationale feestdag van de Verenigde Staten ontstaan is? Wat hebben kalkoenen en pompoenen hiermee te maken? Thanksgiving op donde… Linils, 28-01-2016
Kerstpuzzel AIVD 2016, de oplossingen zijn moeilijk vindbaar

Kerstpuzzel AIVD 2016, de oplossingen zijn moeilijk vindbaar

De decembermaand is sinds 2011 de maand voor het oplossen van de jaarlijkse kerstpuzzel van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV)… Tekstschrijvert, 15-12-2015
Wat is een monument?

Wat is een monument?

Een gebouw kan lang geleden gebouwd zijn, maar is ieder oud gebouw per definitie een monument? In oorlogen zijn veel gebouwen verwoest, daardoor zijn veel monumenten verloren gegaan. Toch kent Nederla… Ballerina, 27-11-2015
Eugenetica: positieve en negatieve beïnvloeding

Eugenetica: positieve en negatieve beïnvloeding

De eugenetica: ook wel rasverbetering genoemd, is de wetenschappelijke studie die als doel heeft om de genetische samenstelling van een populatie te verbeteren. Het was Francis Galton (1822-1921) die… Brunos, 27-11-2015
Eetcultuur in Europa is veranderd en zal nog meer wijzigen

Eetcultuur in Europa is veranderd en zal nog meer wijzigen

In diverse landen van Europa heerst een verschillende eetcultuur. Vooral tussen de noordelijke en de zuidelijke landen zijn de verschillen groot. We hebben elkaar de laatste jaren wel beïnvloed en de… Celientje1, 14-09-2015
Staphorster stipwerk: ambachtelijke producten in nieuwe jas

Staphorster stipwerk: ambachtelijke producten in nieuwe jas

Staphorst is een traditionele gemeenschap in Overijssel. Het dorp staat bekend om zijn klederdracht en om het Staphorster stipwerk. Dit ambachtsproduct wordt al van generatie op generatie doorgegeven… Molleke, 25-08-2015
Het belang van straattaal

Het belang van straattaal

Straattaal is de taal die door jongeren op straat gesproken wordt, meestal in de grote steden. De taal wordt gesproken door jongeren van diverse culturen als algemene taal. Straattaal is Nederlands me… Katinka900, 28-07-2015
Stierspringen als stierenverering

Stierspringen als stierenverering

Afbeeldingen waarin mensen over stieren heen springen zijn heel oud. Al zo'n 7000 jaar geleden schilderden de toenmalige bewoners van de streken rond Çatal Hüyük zulke taferelen. In de Minoïsche cultu… Henkellermann, 22-07-2015
MuZIEum: Museum in het donker en nog zoveel meer!

MuZIEum: Museum in het donker en nog zoveel meer!

Blinden en slechtzienden krijgen geregeld vragen over hoe zij het niet (goed) zien beleven en hoe zij zelfstandig in het leven kunnen staan. De technologie is inmiddels zover dat een heleboel hulpmidd… Miske, Blinden en slechtzienden, 10-07-2015