Het Rosslyn Kapel Mysterie: verrassende onthullingen

De Rosslyn kapel heeft tot onze verbeelding gesproken, zeker na het boek de Da Vinci Code van Dan Brown. Eigentijdse geleerden bogen zich over de afbeeldingen in en op deze kapel en kwamen tot enkele verrassende ontdekkingen.

Waarom de belangstelling voor de kapel?

Rosslyn kapel beroerde al snel de gemoederen toen bleek hoe verschillend de kapel was vergeleken met andere Gothische bouwwerken uit de 15e eeuw. De kapel had altijd iets merkwaardigs en mystieks, vooral omdat er volgens de overlevering een schat begraven moest zijn in de catacomben van de kapel. Ook bestond er een gefluisterde connectie met de verdoemde Tempeliers Orde en de Orde van de Vrijmetselaars. Na de uitgave van Dan Brown's boek de Da Vinci Code dat net als de verfilming zijn apotheose vindt in de kapel van Rosslyn kende de nieuwsgierigheid van menig geleerde geen grenzen. Het resultaat werd enkele bizarre ontdekkingen.

Korte geschiedenis van de Rosslyn kapel:

In 1446 werd aan de bouw van Rosslyn Chapel begonnen door William St. Clair of Sinclair (1410–1484) die 11e Baron van Roslin was. Toen William St. Clair in 1484 stierf werd zijn lichaam bijgezet in de grafruimte van de nog onvoltooide kapel. Zijn zoon Oliver St. Clair zette de bouw van de kapel niet voort. In 1571 stopten de opbrengsten van de kapel door de reformatie in Schotland. De toch al slecht onderhouden en onafgemaakte kapel raakte in ongebruik. In 1688 werd de kapel zwaar beschadigd door een anti-Katholieke menigte. Pas in het begin van de 19e eeuw werden er verdere restauratie werkzaamheden uitgevoerd. In 1861 werden de zondagse diensten hervat in de kapel.

De gedeeltelijk ontdekte geheimen van de Rosslyn kapel

 • De kapel heeft vele gebeeldhouwde afbeeldingen die doen vermoeden dat er in de kapel zich een code herbergt.
 • Opgravingen in de negentiende eeuw wezen uit dat de fundamenten van het schip nog 27,7 meter doorlopen vanaf de westelijke ingang.
 • Na architectonisch onderzoek zijn velen van mening dat de kapel van Rosslyn een kopie is van de (tweede) Tempel van Salomo in Jeruzalem zoals hij werd verwoest in 70 AD.
 • De oude Vrijmetselaars rituelen blijken de sleutel te bevatten om Rosslyn te begrijpen door de betekenis van het centrale plan te beschrijven. Dit geeft aan dat iets heel kostbaars onder Rosslyn - de nieuwe Tempel van Jeruzalem, lag begraven.
 • De kapel is oost-west georiënteerd.
 • Men veronderstelt dat de naam Rosslyn slaat op de 'Rooslijn' de Noord-Zuid 0 graden Meridiaan van Parijs (Dat is vooral wat het boek van Dan Brown impliceerde.)

De zingende stenen: het Rosslyn motet.

Hemelse muziek?

In 2007 ontdekten pianist en componist Stuart Mitchell en zijn vader T.J. Mitchell een serie ingekerfde patronen op blokken in de Roslyn kapel die verborgen muzieknoten bevatten. Door hun onderzoek en gebruik van de wetenschap van de cymatica (studie van geluidsgolf fenomenen) waren ze in staat om deze code op de blokken te ontcijferen, waardoor ze het Rosslyn motet konden komponeren. Het motet bestaat uit hemels mooie muziek. Een motet is een benaming die in de westerse muziek wordt gebruikt voor bepaalde composities die in het algemeen door zangers worden uitgevoerd.

Het accoord van de Duivel?

Brian Allan, co-dirigent van Scotland’s Paranormal Encounters Group (PEG) (Paranormale Ontmoetingen Groep) heeft de Rosslyn kapel samen met zijn vrouw Anne sinds1992 onderzocht. Zijn mening over de door Mitchell ontdekte muziek is 'dat het duivels' is. 'Ik ben ervan overtuigd dat Mitchell weet wat hij doet," zei hij, " maar sommige van de blokjes worden vermist.' Hij zegt dat hij niet denkt dat de code van de blokjes een partituur is maar iets dat het 'accoord van de Duivel' wordt genoemd. Het accoord van de Duivel bestaat volgens de Katholieke kerk uit een laag frequentie 80-110 hertz geluid. In de Middeleeuwen was het verboden om die tonen te spelen. De Katholieke kerk geloofde dat mensen die lange tijd werden blootgesteld aan het geluid een specifieke staat van veranderd bewustzijn zouden bereiken die 'slecht' voor hen was. Allan, die ook Schots directeur is van de Strange Phenomena Investigation (SPI) groep (Vreemde Fenomenen Onderzoeks Groep), gelooft dat het accoord in het ontwerp van de kapel werd ingebracht door William St. Clair als een boosaardig verwijt naar het Vaticaan, omdat het Vaticaan heeft meegewerkt aan de uitroeiing van de Orde van Tempeliers in 1312. Volgens Allan toonde hij in de blokjes hemelse muziek met het element van de duivel erin.

Duivelse afbeeldingen

Dat Brian Allen's observatie misschien niet geheel onwaar zou kunnen zijn blijkt uit het feit dat in de kapel verschillende afbeeldingen van Lucifer te zien zijn: de gevallen engel. Hij is ondersteboven aan een pilaar gebeeldhouwd en heeft twee touwen als SS-en afgebeeld naast zich. SS-en slaan op: solis sacerdotibus of wel de priesters van de zon. Dit impliceert dat de kapel niet alleen is toegewijd aan de kerkelijke religie maar meer nog aan de waarheid omdat 'alles aan het licht komt'. Tijdens de Tempeliers processen in 1307-1312 werd die waarheid verhuld door religieuze kreten bijzonder veel geweld aangedaan. De Tempeliers werden vermoord op leugens gebaseerde getuigenissen. De gevallen engel is niet echt gevallen in het beeldhouwwerk, zijn benedenlijf is vastgemaakt aan de hoge boog van de pilaar die de hemel symboliseert. Men zou kunnen veronderstellen dat de Lucifers van deze kapel-wereld hun voeten nog steeds in de hemel houden.

Grote aanwezigheid van de groene man

The green man, ofwel vertaald: de groene man wordt in allerlei kerken vertoond. De betekenis van de groene man, die soms van onder groene struiken gluurt, soms allerlei groen uit de gaten in zijn hoofd heeft spruiten of groen op zijn hoofd heeft als versiering heeft verschillende symbolische betekenissen die vaak te maken hebben met heropstanding en hergeboorte. Een groene man was van oorsprong pre-christelijk en symbool van mannelijkheid, viriliteit en van kleinere afgoden. In de Rosslyn kapel zijn er meer dan 100 groene mannen te zien. Als men ervan uitgaat dat de groene mannen van de kapel in 'heksenkringen' bijvoorbeeld Wicca worden gebruikt als de representatie van de gehoornde god bijvoorbeeld Pan dan kan er bijzonder getwijfeld worden aan de echte religieuze toewijding van de kapel aan de Kerk.

De crypte en de onderaardse gang

Niven St.Clair hield zich enorm bezig met het raadsel van de kapel. Hij heeft bijvoorbeeld samen met anderen onderzoek gedaan in en buiten de kapel in 1997. Hij vond een ondergrondse gang die van de kapel naar kasteel Roslin leidde. De tunnel was bijzonder groot en diep onder de grond ook waar het de fundamenten van de kapel bereikt. De tunnel komt uit in een afgesloten ruimte waar eens, volgens Niven, initiatie rituelen werden uitgevoerd. Niven St. Clair veronderstelde dat de riten waarschijnlijk waren voor een overlevende groep Tempeliers of een proto- Vrijmetselaars initiatie. Met deze wetenschap wordt er een lijn getrokken naar de koningen Salomo en Hiram die riten uitvoerden in een gesloten ruimte die onder het Heilige der Heiligen lag, waarvan de onderaardse gang begon in Salomo's paleis en eindigde in de gewelven onder de tempel van Jeruzalem. Het bestaan van de diepe gang verklaart ook waarom William St. Clair reeds in 1441 grote groepen metselaars aannam terwijl pas in 1446 werd aangevangen met de werkelijke bouw van de kapel.

De stenen bijenkorven op het dak

Bouwvakkers die de 600 jaar oude kapel aan het renoveren waren ontdekten twee bijenkorven die in het steen waren gebeeldhouwd, hoog op de toppen van het dak van de kapel. De bijenkorven waren reeds aangebracht toen de kapel werd gebouwd tussen 1446-1484. Het vreemde is dat een bijenkorf open was 'voor bewoning' terwijl de andere bijenkorf geen ingang had voor de bijen. De stenen korven waren toegankelijk via een ingewikkeld gebeeldhouwde bloem. Volgens de renovatie architect waren de bijenkorven niet gebouwd voor het vergaren van honing. De bijenkorven waren vooral om bijen onderdak te bieden. Als men naar de betekenis kijkt van bijen dan zal altijd weer het element van 'ijver' en bezig zijn naar boven komen.

In de geschiedenis springen twee vorsten eruit als het om bijen gaat:
Childeric I Meroving, vader van Clovis I van de Merovingen: men vond 300 gouden bijen in zijn graf. Bijen worden verondersteld het symbool van de Merovingen te zijn.
Napoleon Bonaparte die de bij gebruikte als tegenhanger van de Franse lelie. Ongetwijfeld wist hij van de vondst van de bijen in Chilperics graf. Maar ook was de bij het omgekeerde van de Franse lelie, het symbool van de Franse koningen: de afgezette koningen voor iets anders, iets nieuws.
De lelie omgekeerd is de omgekeerde deugd of ondeugd. Het lijkt erop dat de kapel de ondeugd naar zich toe wilde lokken waarna hij niet meer kon ontsnappen uit de gesloten bijenkorf.

De ontdekkingen tot nog toe gaan een heel andere kant uit dan wat je mag veronderstellen van een Schotse kapel, gewijd aan de Rooms Katholieke religie. Onder de omstandigheden verkrijgt de kapel een donkerder karakter. Maria Magdalena, de moeder van de Merovingen is absoluut nog afwezig. Gaat het dus toch alleen om wraak en goud? De tijd zal het leren.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Rosslyn kapel Mysterie en de schat van de TempeliersHet Rosslyn kapel Mysterie en de schat van de TempeliersRosslyn kapel lijkt te zijn gebouwd als verwijt van de verdoemde Orde der Tempeliers naar de Katholieke kerk toe. Was de…
Het Rosslyn kapel mysterie: een schateiland in Nova Scotia?Werd de verdwenen schat van de Orde van Tempeliers in de 15e eeuw naar Oak-eiland verscheept? Is dat mogelijk?
De Da Vinci CodeDe Da Vinci CodeDe Da Vinci Code is dé bestseller waardoor Dan Brown op de kaart werd gezet. Het boek is inmiddels verfilmd en bijna ied…

Nostradamus en Osama Bin LadenNostradamus en Osama Bin LadenNostradamus was een profeet uit de 16e eeuw, die in staat was om heel wat schokkende en onthullende situaties te voorspe…
De man met de hamer: Europa's grootste Islam bestrijderDe man met de hamer: Europa's grootste Islam bestrijderIn de donkere Middeleeuwen leefde een man met visie: Karel Martel. Hij begreep als geen ander het gevaar van de opkomst…
Bronnen en referenties
 • http://www.knight-lomas.com/rosslyn_debate.html
 • http://www.tokenrock.com/inspiration/multimedia/Rosslyn-Motet/1/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosslyn_Chapel
 • http://www.crystalinks.com/cymatics.html
 • http://sacredfems.blogspot.com/2006/02/music-encrypted-in-rosslyn-stones-may.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Viridios
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Motet
 • http://www.scienceofcorrespondences.com/bees.htm
 • http://www.answerbag.com/q_view/381197
Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 01-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.