Het Rosslyn kapel mysterie: een schateiland in Nova Scotia?

Werd de verdwenen schat van de Orde van Tempeliers in de 15e eeuw naar Oak-eiland verscheept? Is dat mogelijk?

De Orde van Tempeliers

 • De Orde van Tempeliers werd officiëel erkend in 1129 als een monniken-orde behorend tot de Rooms Katholieke kerk. Dit betekende dat toetreding tot de Orde alles impliceerde wat van een gewijde en gezalfde monnik werd verwacht: de gelofte van armoede en kuisheid incluis.
 • De Tempeliers waren een Orde die als gewapende monniken streden voor de bescherming van pelgrims en tegen alle gevaren die het Christendom en vooral Jeruzalem bedreigden.
 • Door de gelofte van armoede moest ieder die ingewijd wilde worden al zijn wereldse goederen aan de Orde afstaan. Hierdoor en door gigantische donaties werd de Orde al snel fabelachtig rijk. Adellijke families beschouwden het als een eer als een zoon toetrad tot de Orde.
 • Sinds de veldslag in Hattim in 1189 verloor de Orde de macht en het bestuur over Jeruzalem.
 • In 1307 vielen vele ridders van de Orde in handen van Philips IV en de Inquisitie. Hun schatten in de Parijse Tempel werden overgebracht naar het Louvre. Vele Tempeliers belandden op de brandstapel.
 • In 1312 werd de Orde door de Katholieke kerk officieel opgeheven.

De kapel van Rosslyn

In 1441 nam William St. Clair, baron van het kasteel Roslin in Schotland een grote groep bouwers en metselaars aan. In 1446 begon hij met de bouw van een kapel die Rosslyn heette. Verondersteld wordt dat in de tussenliggende jaren werd gebouwd aan een geheime gang die van kasteel Roslin naar de kapel voerde. Onder de kapel werd een onderaards gewelven complex gebouwd naar een kopie van de Tempel van Salomo die Koning Salomo omstreeks 1000BC in Jeruzalem bouwde. Salomo bouwde zijn onderaardse complex om zijn schatten in tijden van nood te huisvesten. De kapel voert in haar sculpturen veel motieven die wijzen op sympathie voor de Orde van Tempeliers. Er bestond ook een connectie tussen de familie St.Clair en de Tempeliers. In de 16e eeuw was het hoofd van de Schotse St. Clairs Grootmeester van de Vrijmetselaars in Schotland.

De rijkdommen van de Tempeliers Orde

 • Een gedeelte van de koninklijke schatkist van Philips IV werd van de Tempel van de Tempeliers naar het Louvre gebracht.
 • De Tempeliers hadden in de tijd van hun vervolging (1307-1314) hun hoofdkwartier op Cyprus. Omdat daar ook moeilijkheden aan het onstaan waren met de toenmalige koning(en) van Cyprus mag verondersteld worden dat de Tempeliers hun vervoerbare goederen over brachten naar een andere plaats.
 • Zij hadden de voorkeur voor Aquitanië in Frankrijk.
 • Philips IV hield een groot deel van de goederen in Frankrijk zelf.
 • In 1309 kregen de Hospitaalridders, een andere strijdbare orde een deel van het vermogen van de Tempeliers toegewezen. Dit kan niet heel veel zijn geweest, want de Hospitaalridders gingen tussen 1319 en 1322 bijna failliet.
 • De rest van de rijkdommen van de Tempeliers kwam niet in de handen van de Franse koning of andere authoriteiten. Verondersteld moet worden dat de verplaatsbare rijkdommen werden verstopt en in de loop der tijd werden herverzameld. Het is heel goed mogelijk dat de schatten van de Tempeliers een aantal jaren in het ondergrondse complex van de Rosslyn kapel werden verzameld om daarna te worden verscheept naar een eiland ver weg in een destijds onbekende wereld.

De ontdekkingen van Oak Eiland in Nova Scotia

Daniels ontdekking

In 1795 ontdekte de 16 jaar oude Daniel McGinnis een ronde indruk op een open plek op een zuid-oosterlijk deel van het Oak Eiland (Eik Eiland). Oak Eiland ligt in de Atlantische Oceaan en is onderdeel van de eilanden groep van Nova Scotia (Canada).
Boven de plek hing tot de verbazing van Daniel een takelblok in één van de eikenbomen. Daniel begon samen met enkele vrienden de plek uit te graven en ont dekte een meter dieper dat er een laag plavuizen was aangelegd. Op de rand van de put waren inscripties aangebracht. Verder gravend ontdekten ze dat om ongeveer elke 3 meter lagen houtblokken waren neergelegd. De jongens gaven de opograving op na ongeveer een 9 meter diepe put te hebben gegraven.

De Geld Put afgravingen

De ontdekking van Daniel kreeg al snel de naam van 'The Money Pit,' ofwel de geld put. Talloze verhalen gingen zich de ronde doen dat het hier de schat put van Captain Kidd betrof of van Blackbeard. Na deze ontdekking hebben vele schatgravers geprobeerd om achter het geheim van de put te komen.

Een vollopende put.
8 Jaar na Daniel's ontdekking begon de eerste schatgraver met het verder afgraven van de Geld Put: de Onslow Company voer 300 zeemijl (580km) van centraal Nova Scotia naar Oak Island om een geheime schat te vinden. De schatgravers kwamen ongeveer 27 meter diep. Ze vonden ongeveer elke 3 meter lagen houtblokken, kooltjes, was en cocosnoot vezels. Op 23-27 meter diep werd volgens de vroegste verslagen een grote steen met inscripties ontdekt. Iemand pretendeerde te kunnen lezen wat de inscriptie zei: 'nog 40 meter en u vindt een schat ter waarde van 2 miljoen'. Het is niet zeker hoeveel waarde aan de vertaling kan worden gehecht: ze kwam overeen met wat in meerdere bekende boeken over schatten was geschreven. Op de helft van de 19e eeuw werd de Truro Company gevormd die weer opgravingen deed, maar behalve een grote hoeveelheid hout en ijzer deeltjes stootten ze op een diepe laag klei waar niets te vinden was. De put vloeide snel vol water tot 10 meter diepte (Oak Island ligt 11 meter boven de zeespiegel) en er was niets wat die watervloed kon tegenhouden. Leeghozen hielp niets en de uitgraving werd afgebroken.

Na de Truro Company volgden nog een tiental andere afgravingen die heel weinig opleverden en zeker geen schat.

De aanwijzingen

 • De speculaties over wie het eerst de put moet hebben gegraven zijn legio.
 • In ieder geval vermeldden latere verslagen dat elke 3 meter er platforms van eikenhout waren gevonden.
 • De vroegste verslagen vermelden echter dat er 'aantekeningen' op deze plaatsen werden gevonden van gebouwde lagen.
 • De vroegere verslagen noemen ook: sporen van gereedschappen op de muren, en dat de aarde in de put los was en niet zo opeengepakt als de omliggende aarde-lagen.
 • Een van de expedieties verklaarde dat ze de water toevoer tunnel op 30 meter diepte hadden gevonden die was bekleed met platte stenen. Een geoloog die aan het graven was geweest ontkende echter enig bewijs van de aanwezigheid van zo'n tunnel te hebben waargenomen.
 • Een specialist op het gebied van inscripties zei naar aanleiding van een copie dat de symbolen Coptisch waren (Egyptisch Christenlijk) die verklaarden 'dat degene die de inscriptie lazen God in hun hart moesten hebben of anders sterven'.
 • Er bestaan volgens het boek van Lee Lamb, dochter van een schatgraver genaamd Robert Restall meerdere door mensen gemaakte structuren op Oak Island. Het is echter onbekend of die structuren gemaakt zijn door de eerste makers van de geld put of door degene die ze hebben afgegraven.

Is het waarschijnlijk dat de Tempeliers hun schatten op Oak Island hebben begraven?

Niemand gaat alleen maar voor zijn plezier een structuur van tientallen meters diep in de grond leggen. Het is duidelijk dat de Geld Put een doel had. Amerika werd pas officieel ontdekt in 1498. Zouden de Tempeliers Columbus voor kunnen zijn geweest? Er zijn in het huidige Canada en verder in Amerika meerdere bewijzen gevonden van aanwezigheid van mensen uit Europa die voet aan land hebben gezet in de Americas. Er zijn verschillende bewijzen van aanwezigheid van Vikingen en... Tempeliers gevonden.
 • De Tempeliers waren in nood: ze werden door heel Europa heen opgejaagd.
 • William St. Clair was 'Prince of Orkney.' Orkney was tot in zijn tijd Viking land. De Vikingen hadden Groenland toen allang ontdekt en er zijn meerdere legenden dat de Vikingen nog Westelijker naar de kust van Canada zijn gevaren. Het is bepaald niet onwaarschijnlijk dat St. Clair hiervan hoorde en dat de nog bestaande Tempeliers besloten om hun schat naar Nova Scotia te brengen.
 • De Geld Put had Coptische inscripties, die waarschuwden dat men God moest 'kennen.' Dat is nauwelijks iets voor een piraat om op te schrijven: piraten kenden God noch gebod.
 • De Geld Put met haar toevloeien van water als een bepaalde diepte van afgraving is bereikt en de ingebrachte platvormen en andere lagen doen bijzonder denken aan de verborgen schatkamers van de Egyptische piramiden-bouwers. De inscriptie was Coptisch= Egyptisch Christenlijk. Het lijkt bijzonder waarschijnlijk dat de Tempeliers een Coptische piramide expert hebben meegenomen om zo hun schat zo lang mogelijk te kunnen vrijwaren voor ongewenste vinders.
 • Het is weer niet in overeenstemming met piraten om zoveel moeite te doen voor een schat. Piraten verstopten een schat om hem daarna bij hun leven nog terug te halen. De diepte van de put en de intrigerende platvormen wijzen op het maken van een schuilplaats die niet zo gauw geopend kan worden.

Het heeft er alle schijn van dat de schat reeds is gevonden. De tijd zal het leren.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tempeliers Kasteel Almourol in centraal-PortugalNaast het kasteel van Tomar, dat het latere hoofdkwartier van de Tempeliers in Portugal was, was de burcht Almoural in c…
Goedkope vakantie in CanadaGoedkope vakantie in CanadaCanada is een uitstekende bestemming voor een onvergetelijke en goedkope vakantie. Canada is een dunbevolkt land met sch…
Nova Scotia Duck Tolling Retriever of kortweg de tollerEen ras dat de laatste jaren steeds populairder is in Nederland is de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. De hond staat…
Op ontdekkingsreis naar de Azoren: het eiland CorvoOp ontdekkingsreis naar de Azoren: het eiland CorvoHet eiland van de Raaf, oftewel ´ Ilha do Corvo´ is het kleinste eiland van de Azoren. Vanaf het eiland Flores is het mo…

'Agora' een film over Hypatia, een vroege feministe'Agora' een film over Hypatia, een vroege feministeDe film Agora is een bijzondere film in zoverre dat de film het vroege Christendom in de 4e eeuw om zijn starheid en gew…
Nostradamus en de dreiging voor George W. BushIn 2001 werd een voorspelling ontdekt die betrekking leek te hebben op de toenmalige president George W. Bush, tegelijke…
Bronnen en referenties
 • http://www.philipcoppens.com/rosslyn_meridian.html
 • http://www.knight-lomas.com/rosslyn_debate.html
 • http://blog.templarhistory.com/2010/04/rosslyn-chapel-a-legacy-in-stone/
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Island
Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 01-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.