Het Rosslyn kapel Mysterie: De Tempeliers connectie

Het Rosslyn kapel Mysterie: De Tempeliers connectie De kapel van Rosslyn dankt haar bekendheid in het derde millenium vooral aan Dan Brown's boek de 'Da Vinci Code', hoewel de kapel in Schotland daarvoor al jaren tot de verbeelding sprak. De kapel is gebouwd op een niet-Schotse manier en herbergt prachtig beeldhouwwerk waarvan men denkt dat het een code vormt. Dit is een onderzoek naar de connectie van Rosslyn met de aloude Orde van Tempeliers en de Orde der Vrijmetselaars.

Geschiedenis van de kapel

 • In 1446 (hoewel sommigen zeggen in 1441) werd aan de bouw van Rosslyn Chapel begonnen door William St. Clair of Sinclair (1410–1484) die 11 Baron van Roslin was, derde Earl van Caithness en de laatste Noorse prins of graaf van Orkney was.
 • Toen William St. Clair in 1484 stierf werd zijn lichaam bijgezet in de grafruimte van de nog onvoltooide kapel.
 • Zijn opvolger Oliver St. Clair zette de bouw van de kapel niet voort.
 • In 1571 stopten de opbrengsten van de kapel door de reformatie in Schotland. (Omzwaai van het katholieke geloof naar de nieuwe protestantse belijdenis).
 • De St. Clair-baron bleef Rooms-Katholiek, maar kreeg de opdracht van de Schotse regering om de altaren uit de kapel te laten verwijderen.
 • In 1592 waren de altaren verwijderd. De toch al slecht onderhouden en onafgemaakte kapel viel in ongebruik.
 • In 1650 tijdens de Engelse burgeroorlog werd het dichtbij gelegen kasteel van de voormalige St.Clairs aangevallen door de troepen van Cromwell. Daarbij werd de kapel van Rosslyn als paardenstal gebruikt.
 • In 1688 werd de kapel zwaar beschadigd door een anti-Katholieke menigte.
 • In 1736 besloot James St. Clair glazen ramen in de kapel aan te brengen. Hij herstelde het dak en de vloer van de kapel.
 • Pas in het begin van de 19e eeuw werden er verdere restauratie werkzaamheden uitgevoerd.
 • In 1861 werden de zondagse diensten hervat in de kapel. In 1862 werd de kapel opnieuw ingewijd door de bisschop van Edinburgh.

De roem van de Rosslyn kapel

De belangstelling voor de Rosslyn kapel bloeide aan het begin van het derde Millenium vooral op door Dan Brown's boek 'De Da Vinci Code. In het boek vindt een ontknoping plaats in de Rosslyn kapel. Ook de verfilming van het boek speelt zich op het eind af in de Rosslyn kapel. De crux van het verhaal is de naam St. Clair. Het meisje in de film is zogenaamd de laatste St. Clair en daardoor de laatste nog levende afstammeling van Jezus Christus die een dochter Sarah had, die aan de basis stond voor het koningshuis der Merovingen. In het boek en de film komt de aard en de vorm van de Heilige Graal aan de orde, die niet is wat hij lijkt te zijn.

Afgezien van de overweldigende belangstelling na het uitkomen van boek en film was de Rosslyn kapel een bron van vraagtekens voor onderzoekers van mysteries in Schotland.
De Rosslyn kapel is totaal anders dan de meeste kapellen in Schotland gebouwd. Niet alleen de bouwvorm van de kapel is afwijkend van de meeste kapellen uit haar tijd, er bevinden zich een overvloed aan gebeeldhouwde ornamenten in en op de kapel die verre van specifiek zijn voor de tijd waarin de kapel werd gebouwd.
Een gedeelte van de overlevering geeft aan dat het gebouw iets te maken moet hebben met de in 1307 uitgeroeide Orde van Tempeliers. Er wordt zelfs verondersteld dat de verdwenen schat van de Tempeliers in de kapel werd verborgen gehouden.

Waren de St. Clairs nu wel of niet verbonden met de Orde van de Tempeliers?

Hierover bestaat een grote controverse: als men terug gaat naar de 14e eeuw dan wordt geargumenteerd dat de familie St.Clair sneller gevluchte Tempeliers vervolgde dan omhelsde.

Echter, 10 kilometer van Edinburg ligt het plaatsje Temple, waarvan men veronderstelt dat van het Continent gevluchte Tempeliers daar hun uitwijkplaats hadden. Temple ligt slechts enkele kilometers van de kapel van Rosslyn.
Verder was een St.Clair van Schotland in 1129 getrouwd met Hugues de Payns, de eerste Grootmeester van de Orde van Tempeliers. In een lijst wordt Marie de Saint-Clair (1220–1266) als Grootmeester van de Orde genoemd. (Dit was waarschijnlijk geen vrouw, al doet de voornaam dat veronderstellen. Binnen het katholieke geloof was het heel normaal om een jongen de naam Marie te geven.) Verderop in de tijd wordt melding gemaakt van Jean de Saint-Clair (1351–1366). Vooral door de onbetrouwbaarheid van die lijst is voor de periode vanaf 1441 niet af te leiden of de St.Clairs van Schotland nu wel of niet samenwerkten met de sinds 1312 ontbonden Orde der Tempeliers. Na de ontbinding van de Orde veranderden hun nog overlevende leden van naam. Het was te gevaarlijk geworden om Tempelier te zijn. Men kan zich afvragen of de Tempeliers uiteindelijk overgingen in de Orde van Vrijmetselaars, die pas in de 17e eeuw officiëel werd opgericht.

De vondsten tot nu toe ten aanzien van de mystieke kapel

Gelijkenis met de Tempel van Salomo in Jeruzalem.

Na architectonisch onderzoek zijn velen van mening dat de kapel van Rosslyn een kopie is van de (tweede) Tempel van Salomo in Jeruzalem zoals hij werd verwoest in 70 AD.
 • Het grondplan van Rosslyn is gebouwd naar een verhouding van 1:3 zoals het laatste tempelcomplex in Jeruzalem was gebouwd.
 • De twee pilaren in Rosslyn kapel: de pilaar van de leerling en de pilaar van de meester komen overeen met de twee belangrijkste steunpilaren Boaz en Jachin, die in de entree tot de originele tempel stonden.
 • De westelijke muur van Rosslyn is volgens een andere verhouding gebouwd op een plaats waar nooit een andere kerk had kunnen verrijzen, zoals men oorspronkelijk dacht dat zou gebeuren.
 • Dr Jack Miller van de Universiteit van Cambridge beaamde dat de stenen die gebruikt zijn voor de bouw van de kapel dezelfde geologische strata hebben als die van de tempel van Jeruzalem: ze zijn zodanig gekapt dat ze er versleten uitzien alsof er sprake is van de kopie van een ruïne.
 • Drie specialistische professoren hebben verklaard dat de West muur er 'Herodiaans' uitziet en dus lijkt te zijn gecreëerd om te lijken op Jeruzalem ten tijde van Jezus Christus' leven.
 • Een van hen (James Charleworth, toenmalig professor van Albright van Jeruzalem) heeft erop gewezen dat de ontwerpers van Rosslyn zo ver gingen als tot immitatie van 'geroofde' stenen, een gewoonte destijds in Jeruzalem. (Hergebruik van stenen van oude gebouwen geroofd.)
 • Er staat maar een enkele inscriptie in het beeldhouw werk van Rosslyn (op een boog in het dak vlak bij de ingang naar de crypte.)
 • Het is geschreven in middeleeuws Latijn: 'Wijn is sterk, een koning is sterker, vrouwen zijn nog sterker, maar de waarheid zal alles overwinnen'. Deze zin was de oplossing van een raadsel dat direct leidde tot de heropbouw van de tempel van Jeruzalem nadat de Joden werden vrijgelaten uit hun gevangenschap in Babylon. (De zin komt uit het Boek van Esdras.)
 • De pilaren in de kapel zijn zo geposteerd dat ze een zes puntige ster uitbeelden: De zes puntige ster is bekend als Salomon's zegel of de ster van David. In het midden van deze ster is een gigantisch beeldhouwwerk in het plafond zichtbaar, dat in de originele tempel de plaats van de Ark des Verbonds aangaf.
 • Hugues de Payns kwam in 1129 naar Schotland, nadat hij samen met acht Tempeliers in de ruïne van de tempel in Jeruzalem opgravingen had verricht. Hij bouwde zijn eerste Tempeliers gebouw buiten het Heilige Land in een plaats die nu Temple heet, slechts een mijl verder van de plaats waar Rosslyn kapel 300 jaar later werd gebouwd. De Payns was getrouwd met een vrouw uit het geslacht St. Clair.

Argumenten voor de Rosslyn Tempeliers - Vrijmetselaars connectie

Het centrale ontwerp thema van Rosslyn is de zespuntige ster (Salomon's Zegel). Dit design toont een Trio Tau's : drie verstrengelde T-vormen. (Tau is de laatste letter in het Hebreeuwsw alfabeth)
Volgens het ritueel van de Holy Royal Arch gradaties betekent het Tau Trio het volgende:
 • Templum Hierosolyma – de Tempel van Jeruzalem
 • Clavis ad Thesaurum – Een sleutel tot een schat
 • Theca ubi res pretiosa deponitur – Een plaats waar een kostbaar ding is verborgen
 • Res ipsa pretiosa – De kostbaarheid zelf

Het zegel van Salomon wordt in de Holy Royal Arch gradatie als volgt beschreven:
 • Nil nisi clavis deest - Alleen de sleutel is gewenst
 • Si tatlia jungere possis sit tibi scire posse - Als u dit begrijpen kan weet u genoeg.

De oude Vrijmetselaars rituelen blijken de sleutel te bevatten om Rosslyn te begrijpen door de betekenis van het centrale plan te beschrijven. Dit geeft aan dat iets heel kostbaars onder Rosslyn - de nieuwe Tempel van Jeruzalem, lag begraven.

Er is een beeltenis op de buitenkant van de zuid-westerlijke muur die de initiatie van een kandidaat voor de Vrijmetselaars uitbeeldt door iemand die gekleed is als een Tempelier. De kandidaat is jong en baardloos met kort haar:
 • Hij zit geknield
 • tussen twee pilaren
 • Hij is geblinddoekt en
 • hij heeft een strop om zijn nek
 • zijn voeten zijn geplaatst in een vierhoek
 • In zijn linker hand houdt hij een boek (Bijbel) met een soort afbeelding van een kruis erop.
 • Dit past precies bij de initiatie ceremonie die heden ten dage door de Vrijmetselaars wordt gebruikt.

De St. Clair family werd overerfelijk Grootmeester van de Vrijmetselaars van Schotland. Toen koning James VI aan het begin van de 17e eeuw probeerde om zichzelf tot Grootmeester te benoemen werd hem dat verboden omdat de rol van grootmeester van Schotland toe kwam aan de St. Clairs van Rosslyn.

De inscriptie over wijn, koning, vrouwen en de waarheid staat centraal in de gradatie tot Ridders van het Kruis van Babylon.

Het getal 13

 • Het getal 13 komt naar voren als men de gebeeldhouwde blokjes bekijkt in de kapel:
 • Er zijn 13 verschillende patronen waar te nemen op de blokjes.
 • Voor de Orde van Tempeliers werd 13 een bewogen getal. Het verraad van Philips IV van Frankrijk vond plaats op Vrijdag de 13e Oktober 1307.
 • In de Christenlijke religie is 13 ongelukkig omdat bij het Laatste Avondmaal Jezus aanzat met 12 van zijn discipelen. Ze zaten met zijn dertienen aan tafel en de avond zou eindigen met de gevangenneming en executie van Jezus, door het verraad van Judas Iskariot.
Als het gaat om uiting van woede van de Tempeliers over het verraad dan is het verborgen getal 13 een uitstekende aanwijzing.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Rosslyn kapel Mysterie en de schat van de TempeliersHet Rosslyn kapel Mysterie en de schat van de TempeliersRosslyn kapel lijkt te zijn gebouwd als verwijt van de verdoemde Orde der Tempeliers naar de Katholieke kerk toe. Was de…
Het Rosslyn kapel mysterie: een schateiland in Nova Scotia?Werd de verdwenen schat van de Orde van Tempeliers in de 15e eeuw naar Oak-eiland verscheept? Is dat mogelijk?
Vrijmetselarij: wie zijn de vrijmetselaars?Vrijmetselarij: wie zijn de vrijmetselaars?De Vrijmetselarij is voor veel mensen met raadselen omgeven. Wat er bij de vrijmetselaars gebeurt zou geheim moeten blij…
Dan Browns’ Het Bernini MysterieDan Browns’ Het Bernini MysterieIn de zomer van 2005 prijkte één boek vrijwel continu bovenaan elke bestsellerlijst. Het ging om Dan Browns’ De Da Vinci…

De bruiloft van William en KateDe bruiloft van William en KatePrins William en Kate Middleton geven elkaar 29 april 2011 het jawoord in Westminster Abbey in Londen. Daarna krijgen ze…
De leukste wc weetjesDe leukste wc weetjesDe wc heeft meerdere benamingen zoals: toilet, plee, het kleinste kamertje en schijthuis. Per persoon gaan we zo'n zes t…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Otter, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/William_Sinclair,_1st_Earl_of_Caithness
 • http://www.knight-lomas.com/rosslyn_debate.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Priory_of_Sion
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosslyn_Chapel
 • http://www.templarhistory.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3513
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Payns
Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 01-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.