Nostradamus en het einde van de wereld

Nostradamus en het einde van de wereld Nostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal in zijn vele geschriften en uitgaven? Klopt het met andere eindtijd visies? Kunnen we het toepassen op de tijd waarin wij nu leven?

Eindtijd visies

Er bestaan zoveel eindtijd theoriën als er sekten, religies en profeten zijn. De meeste eindtijd profetiën geven merkwaardig genoeg maar summier de voortekenen van de volgens hen komende Apocalyps aan:
 • het christendom heeft weliswaar de Openbaring(= apocalyps) van Johannes, maar die gaat eigenlijk meer over wat er gebeurt op de Dag des Oordeels dan over de nadering daarvan.
 • De Islam is er buitengewoon summier over en men moet zoeken in een van de bijboeken van de Koran, de Hadith om opmerkingen te lezen over een eindtijd. Helaas komt de Hadith niet verder dan opmerkingen over onderlinge oorlogen en liederlijk gedrag, dat voor alle tijden kan gelden en dus niet specifiek is voor de eindtijd.
 • De Ragnarok de mythe over de goden en reuzen uit de Noorse mythologie spreekt inderdaad over een zware strijd voorafgaand aan het einde der tijden, (een armaggadon). Helaas weet men dat een grote oorlog niet erg indicatief kan zijn. Om de eenvoudige reden dat er zoveel oorlogen zijn in de wereld. De Ragnarok vermeldt wel een vurig zwaard dat vuur op aarde zal brengen, helaas is ook daar de beschrijving summier van.
 • Het Boedhisme houdt zich nauwelijks bezig met een Armaggedon of Apocalyps. De Boedhisten zien de eindtijd als de tijd waarin Boedha weer terug keert.

Nostradamus

Er is één profeet die vrij absoluut is over de voortekenen van de eindtijd: Michel Nostradamus (1503-1566). Nostradamus publiceerde tussen 1548 en 1566 zijn almanaks, brieven en Centuries: een boek met meer dan 10x in 100 gedeelde profetische verzen, waarin hij gecodeerd over de toekomst schreef. Hij was een coryfee in zijn tijd, niet in het minste door zijn vriendschap met het franse koningshuis maar ook omdat sommige van zijn voorspellingen gedurende zijn leven op flagrante manier uitkwamen.

Het einde van de wereld volgens Nostradamus

 • Zijn eindtijd visie: Nostradamus geeft als een van de weinige profeten specifiek aan hoe de wereld zal ophouden te bestaan.
 • Hij houdt zich niet op met na-eindtijd principes zoals de komst van een duizendjarig vrede rijk of andere filosofische oplossingen.
 • In zijn Brief aan Cesar, zijn eerstgeboren zoontje van enkele maanden oud schrijft hij zijn visie op de Apocalyps.
 • Er wordt verondersteld dat hij deze brief schreef om de kerkelijke authoriteiten gerust te stellen dat er niets mis is met zijn geloof (Nostradamus' familie bestond uit tot het Christendom bekeerde Joden.) en dat hij zijn profetiën doet via een geaccepteerde wijze door middel van astrologie: in die tijd: Nostradamus had aan de beroemde universiteit van Avignon geneeskunde gestudeerd en in de 16e eeuw gebruikte men in de geneeskunde astrologie voor diagnostische en medicatie doeleinden.
 • Nostradamus' Brief aan Cesar staat vol met quotes en verwijzingen naar Christus, allemaal om de kerkelijke authoriteiten en de Inquisitie zoveel mogelijk te overtuigen van zijn juiste bedoelingen.
 • Zijn verwijzingen naar de eindtijd zijn vrij plotseling en summier. Hij beschrijft bijna tussen neus en lippen de komst van totale overstromingen en een kometenstorm die de Aarde zal verwoesten.

De passages over de Apocalyps zijn hieronder vertaald en ontdaan van Nostradamus' bloemrijke taal weergeven:

De wereldwijde overstromingen:

'Maar mijn zoon .... ik zeg je, dat ik aldus voorzie: zulke stortvloeden en overstromingen dat er geen plek op de wereld zal zijn die niet zal zijn overstroomd en dat voor lange tijd bijna alles zal zijn verwoest, met uitzondering van het weer en de ruimte...'
(Lettre à César, l'édition Lyonnaise Macé Bonhomme de 1555. Brief aan Cesar, indeling 30)

De kometenstorm

.... na deze overstromingen zal er uit de hemel zo'n grote hoeveelheid vuur en gloeiende stenen vallen dat niets daaraan zal ontkomen aan deze laatste verwoestende brand.
(Lettre à César, l'édition Lyonnaise Macé Bonhomme de 1555. Brief aan Cesar, indeling 31)

Aldus volgens de Apocalyps van Nostradamus. Als men zijn tijdsaanwijzingen decodeert spreekt Nostradamus van een dergelijke kometenstorm na het jaar 7000AD. Degene die er dus het meest direkt over is kan de mens van vandaag enige hoop geven over de Eindtijd. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren.

Literatuurverwijzing, franse tekst:
(Lettre à César, l'édition Lyonnaise Macé Bonhomme de 1555. Brief aan Cesar, indeling 30 en 31.
30 ... Mais, mon fils, afin de ne pas digresser trop amplement pour la capacité future de ta raison et parce qu'il y aura tant de commentaires préjudiciables (sur mes écrits), (je te dis) que je vois advenir tant de déluges et d'inondations avant la conflagration universelle qu'il n'y aura guère de terroir qui ne soit inondé, et pendant si longtemps, que tout sera presque détruit, à l'exception du temps et de l'espace.
31. ... aussi avant telles & apres inundations, en plusieurs contrées les pluies seront si exigues, & tombera du ciel si grande abondance de feu, & de pierres candentes, que n'y demourra rien qu'il ne soit consummé : & ceci avenir, & en brief, & avant la derniere conflagration.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het einde van de wereld?Het einde van de wereld?Aardbevingen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de eindigende Maya-kalender in 2012. Alleen maar rampe…
Nostradamus, geloof en IslamNostradamus, geloof en IslamHet lijkt iets van de laatste decennia: de confrontatie van de westerlijke wereld en Islam. Is dat ook zo? Wat heeft de…
Nostradamus en de dreiging voor George W. BushIn 2001 werd een voorspelling ontdekt die betrekking leek te hebben op de toenmalige president George W. Bush, tegelijke…
recensieNostradamus, geheime geneeskrachtige receptenBoeken over Nostradamus, de voorspeller, zijn er in overvloed. Maar ken je ook Nostradamus, de dokter en herborist? In h…

Spreken met handen en voeten wat betekenen je gebaren?Spreken met handen en voeten wat betekenen je gebaren?Als we op vakantie gaan naar een land waarvan we de taal niet spreken, zijn we meestal toch redelijk goed in staat om me…
Projectsubsidie: begroting en dekkingsplanDe begroting is een cruciaal onderdeel van het project. Subsidiegevers hebben maanden nodig om je aanvraag te beoordelen…
Bronnen en referenties
Reactie

Anne, 30-10-2014
Het einddoel van Nostradamus was dat er catastrofe zal komen die het einde van de wereld zal inluiden. Je zou het ook zo kunnen zeggen dat er daardoor een betere wereld zal komen! Een betere wereld die volgens de bijbel het verloren paradijs zal herstellen zoals in Jesaja 65: vanaf vers 17 tot 25, het beschreven wordt: Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, nog zullen ze in het hart opkomen. Want ziet ik schep Jeruzalem een rede voor blijdschap en haar volk een rede voor uitbundige vreugde. En zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen zij zullen niet planten en iemand anders er van eten. Hoever we op de tijdsbalk zitten van de laatste dagen weten maar weinig mensen? Dat we in de laatste dagen leven is duidelijk volgens de Bijbel. Volgens Openbaring 12: vers 7 tot vers 12. Dat in de hemel het koninkrijk werd opgericht en Satan naar de aarde werd geslingerd en die toen de eerste wereldoorlog liet ontketenen in 1914. Die laatste dagen worden de Dagen van Noach genoemd in Mattheus 24: vers 37, want net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de zoon des mensen zijn! Reactie infoteur, 29-12-2014
Hallo Anne,
hartelijk dank voor je reactie.
Het antwoord van Nostradamus met betrekking tot het einde van de wereld staat beschreven in zijn brief aan zijn zoon Cesar. Hij beschrijft er alleen in hoe hij denkt dat het einde van de wereld zal ontstaan: door een kometenstorm. Hij gaat er verder niet op in dat dit einde een nieuw begin zou kunnen inluiden, hoewel hij zich profileert als een christen. Ik dank u voor uw uitgebreide uiteenzetting over een 'nieuwe wereld.' Wie weet?
Hoogachtend,
Hermesse James

Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 01-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.