Nostradamus, geloof en Islam

Nostradamus, geloof en Islam Het lijkt iets van de laatste decennia: de confrontatie van de westerlijke wereld en Islam. Is dat ook zo? Wat heeft de beroemde profeet uit de 16e eeuw hierover te zeggen?

Michel Nostradamus 1503-1566

Nostradamus is beroemd geworden door zijn profetiën die, hoewel vele bijna onleesbaar zijn door de vele coderingen die hij heeft gebruikt, toch hun plaats in de tijd schijnen te vinden en begrepen worden. Dat impliceert vaak 'hindsight' (ontdekking als het evenement al plaats heeft gevonden.)
Nostradamus maakt voor zijn profetiën gebruik van
 • niet-rijmende verzen die af en toe bijzonder cryptisch zijn, uit zijn almanakken en
 • Centuries: een boek met meer dan 10x in 100 gedeelde profetische verzen
 • Ook schreef hij talrijke brieven. Zijn bekendste brief is de Brief aan Cesar, zijn drie maanden oude zoon.
Om auteursrechtelijke redenen worden de eventuele middeleeuwse-franse verzen hier niet weergegeven en zijn de nummers van de profetiën uit zijn Centuries ge-hercodeerd. Een boek is in voorbereiding, waarin wel de exacte verwijzingen zullen worden aangegeven.

Islam en West-Europa

 • In de 7e eeuw ontstond de geloofs beweging van Mohammed die uitgroeide tot de Islam. Het is volgens de Islam imperatief dat de mensheid moet worden bekeerd tot dit geloof.
 • Dit uitte zich reeds in de 8e eeuw toen de 'Muzelmannen' via Iberia (Spanje) strijdend optrokken.
 • In 732 wist de hofmeier Karel Martel de Moslims te verslaan bij Poitiers (Frankrijk) en zo hun opmars in West-Euopa te stuiten.
 • Een belangrijke overwinning voor de Moslims was de val van Constantinopel op 29 mei 1453. Dit betekende tevens het einde van het Byzantijnse Rijk, dat voornamelijk Orthodox Christelijk was.

Nostradamus en geloof

 • Nostradamus' (1503-1566 ) familie was oorspronkelijk Joods.
 • De familie was gedwongen zich tot het Christendom te bekeren.
 • De streek van de Provence, waarin hij leefde was minder 'gestraft' door de Inquisitie dan andere delen van Frankrijk.
 • Toch ademde de gevaren van vervolging hem voortdurend in de nek:
 • Tussen 1537-1539 werd hij herhaaldelijk door de Inquisitie ondervraagd en gemarteld na het doen van onvoorzichtige uitspraken.
 • Nostradamus voelde de noodzaak om zich voortdurend te rechtvaardigen over zijn christelijkheid: zijn profetiën, zijn astrolgische voorspellingen en zijn interesse voor toekomstige gebeurtenissen waren moeilijk te plaatsen binnen de dogmas van het geloof. Hij was ook buitengewoon cryptisch over hoe hij aan zijn wetenschap over de toekomst kwam. Zijn grootste rechtvaardiging tegenover de kerk vindt men in de Brief aan Cesar.
 • Hij leefde in tumulteuze tijden: de opkomst vam Lutheranen en Hugenoten, de zware vervolging van 'ketters' van vooral Philips II van Spanje.
 • Het is evident dat er voor de Islam in zijn tijd weinig aandacht was. De Muzzelmannen waren voor hem en zijn streekgenoten een ver van zijn bed gebeuren.
 • Toch wijdt hij enkele gedachten aan de Islam.

De directe opmerking van Nostradamus over Islam

Gezien het hierboven opgemerkte is het niet zo merkwaardig dat Nostradamus in directe zin weinig aandacht aan de Islam wijdt.
Toch is zijn vrij plotselinge opmerking in de belangrijke Brief aan Cesar (gepubliceerd in 1555), de brief waarin hij tussen neus en lippen de Apocalyps aangeeft, nogal verrassend:
 • ...als de constellaties hun bewegingen zullen hervatten en de Aarde stabiel zal zijn...
 • '...dit gebeurt ondanks alle twijfelachtige meningen die alle natuurlijke rede overschrijden verkondigd door Mohammed.*
 • Nostradamus geeft aan dat de wereld de invloed van Mohammed zal overleven.
 • Hij laat het klinken alsof het Christendom zal zegevieren.
De bijzonderheid bevindt zich hierin dat hij een (nieuwe) poging tot overheersing van de Islam voorziet. Het was in zijn tijd nauwelijks aan de orde, de verovering van Constantinopel was toen 100 jaar oud.

Nostradamus, het Midden-Oosten, en terreurdaden

 • Nostradamus gebruikt het woord Mohammedanen maar in een enkel vers. (bv. Vers. 1.18).
 • Hij gebruikt 'Noord-Afrika' meerdere malen
 • en ook de 'halve maan', een islamitisch symbool.
 • Ongeveer 1/3 van zijn verzen gaat over terreur daden in verband met oorlog.
 • Toch is het duidelijk dat hij niet heel veel belangstelling heeft voor oorlog, specifiek veroorzaakt door islamitische motieven.
 • Hij schrijft bijvoorbeeld wel over Iran en de ayatollah Khomeiny, maar weer niet specifiek in verband met Islam.

Het woord terrorisme

In kwatrein 10.72 in zijn 10e Centurie beschrijft Nostradamus de aanval van Al Qaida op het World Trade Center op 11 september 2001:
..... (decodeer naar 11 september 2001)
Uit de lucht komt een terreur aanval
die de Hun weer tot leven brengt
Waarna Mars na goeddunken heerst


 • In het franse kwatrein spreekt hij van een Roy deffraieur, door vele schrijvers vertaald als: de King of Terror, waar ray deffraieur ook betekenen kan: een snel vallend object dat vernietiging brengt.
 • De Hun is een vertaling van Roy d'Angolmois. In Nostradamus' tijd was niets zo vreselijk als het denkbeeld van een (Midden-)Oosterling die zou komen om alles te verwoesten, zoals Attilla de Hun. Het is een gerechtvaardigde vraag: is de Hun Al Qaida?
 • Waar Mars na goeddunken heerst: Mars is de planeet van de oorlog. Sinds 11 september 2001 verklaarde Bush de oorlog aan de Terreur.

Het opvallende van dit vers is dat Nostradamus weer niet aangeeft dat het hier een aggressieve vorm van islamisering betreft.
Aan de andere kant kan men er niet omheen dat hij hier het woord' terreur' impliceert. Dat is op zich nogal verbazingwekkend: sinds 11 september 2001 gebruikt men het woord terrorisme in verband met aggressieve islamisering.

Lettre a Cesar, 1553)* ....combien que par ambigues opinions excedants toutes raisons naturelles par songes Machometiques, aussi aucune fois Dieu le createur par les ministres de ses messagiers de feu en flamme missive vient à proposer aux sens exterieurs, mesmement à nos yeulx, les causes de future prediction significatrices du cas futur, qui se doibt à cellui qui presaige manifester.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nostradamus en de dreiging voor George W. BushIn 2001 werd een voorspelling ontdekt die betrekking leek te hebben op de toenmalige president George W. Bush, tegelijke…
Nostradamus en Osama Bin LadenNostradamus en Osama Bin LadenNostradamus was een profeet uit de 16e eeuw, die in staat was om heel wat schokkende en onthullende situaties te voorspe…
Bekende helderziende; NostradamusEén van de bekendste helderzienden is Nostradamus. Bijna al zijn voorspellingen zijn uitgekomen, waardoor hij een echte…
Nostradamus en het einde van de wereldNostradamus en het einde van de wereldNostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal…

Geschiedenis van de jeugdcultuurGeschiedenis van de jeugdcultuurDe geschiedenis van de jeugdcultuur begint in de tweede helft van de 19e eeuw. Jeugd en jongerencultuur is dus een betre…
De Merovingen: mythisch, machtig of marionet?De Merovingen: mythisch, machtig of marionet?Sinds Dan Brown's da Vinci Code staat het koningshuis van de Merovingen in de belangstelling. Wie waren ze? Wat weet men…
Bronnen en referenties
 • Cheetham, Erika (1985). The Further Prophecies of Nostradamus: 1985 and Beyond. Perigee Press. ISBN 0-399-51121-0.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed
 • http://yowusa.com/nostradamus/
 • http://cura.free.fr/dico2pro/609Ccesar.html
 • http://www.crystalinks.com/nostradamus2.html
Reacties

Anne, 17-03-2015
" Babylon de Grote " het rijk van de valse religie. Openbaring 12: vers 3 en 4, En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie een grote vuriggekleurde draak, met zeven koppen en tien hoorns en op zijn koppen zeven diademen; en zijn staart sleept het derde deel van de sterren des hemels mee, en hij slingerde ze naar de aarde. En de draak bleef voor de vrouw staan, die op het punt stond te baren, om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden.
Openbaring 17: vanaf vers 1 tot 6, En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei. Kom, ik zal u het oordeel tonen over de grote hoer, die op de vele wateren zit, met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven. En ik zag voorts een vrouw, die op een scharlakengekleurd ( rood ) wild beest zat dat vol was van lasterlijke namen en zeven koppen en tien hoorns had. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een mysterie; " Babylon de Grote " de moeder van de hoeren, en van de walgelijkheden der aarde.
Openbaring 18: vers 1 tot 3, En een engel riep met krachtige stem en zei, Ze is gevallen " Babylon de Grote " is gevallen en ze is een woonplaats geworden van demonen en een schuilplaats van elke onreine uitwaseming. Want wegens de wijn van de toorn van haar hoererij zijn al de natien het slachtoffer geworden, en de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven.
In de tweede eeuw na christus begon de " Afval. " In het oost romeinse rijk van Keizer Alexander de Grote waren allerlei andere denk wijzen ontstaan over het christendom. Hij riep dan ook alle bisschoppen bijeen tot het houden van concilies te Nicea en Athanasius deze waren wel de belangrijksten. Hierin werden regelingen getroffen ten aanzien van de vraag over de godheid van christus, ook werd hierbij de "Drie eenheid" in gesteld, wat on bijbels is. De christelijke feestdagen werden tijdens die concilies ingesteld: Kerstmis, Pasen, Pinksteren, nieuwjaar viering en de zondag als rustdag werd ingesteld.
Pas in het jaar 700 na christus schreef de profeet Mohammed zijn geschriften in de Koran, dus kan dit ook niet als de waarheid geprofileerd worden. Reactie infoteur, 06-04-2015
Dank je wel voor deze mail, Anna.
Ik zal er helaas wel een poosje over doen om hem te begrijpen.
Vriendelijke groet,
Hermesse James

Rob, 15-01-2014
Als je de lijnen in het algemeen bekijkt dan kan ik niet ontkennen zoals er in de media gesproken word, dat het christelijke geloof of levensovertuiging aan het afbrokkelen is. Dit is voornamelijk de wijze hoe de Islam zijn kinderen er bij betrekt en wetende dat deze over andere vormen van Menselijke energieën beschikken dan daar waar uiteindelijk het christendom cq Crhistenen uit voort vloeien. We kunnen dan wel spreken over dogma's maar de kerk is losgekoppeld van de Staat en bij een bepaalde visie ervaar je dat er toch sluipbare moslim basis in het staatsstelsels plaatsvinden maar dan niet onder de noemer.

Men kan dan spreken vanuit een onzichtbare beïnvloeding die als een paard van troye is binnen gekomen. Tuurlijk ben ik me er bewust van dat Nederland een vrij land is daar waar vele religies naast elkaar leven en in enkele gevallen bij elkaar leven.
,Ook hierbij ervaar ik energieën die Nationalistisch zijn maar ook energieën die gekanaliseerd zijn en wetende dat dit een complexe samenleving kan beteken. Hierbij zullen we ook nog rekening moeten houden van buitenlandse mogenhedenů als ik dit zo mag benoemen. De ene energie is namelijk krachtiger als de ander. Die kracht spanning kun je ook ervaren als je naar de ontwikkelingen van diversen landen kijkt daar waar modernisering nog niet tot voldoende ontwikkeling is gebracht.

Het bezoek op 01052014 uiteindelijk zou verlopen. Reactie infoteur, 05-02-2014
Beste Rob,
Het is moeilijk om uw gelijk te ontkennen. Toch is het hoopvol dat Nostradamus een 'overwinning' van het Christendom ziet ondanks de oprukkende Islam.
Dank u voor uw reactive!
Hermesse James

Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 12-06-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.