mijn kijk op

Homohuwelijk: Matteüs 24:37 en de komst van de Mensenzoon

Homohuwelijk: Matteüs 24:37 en de komst van de Mensenzoon In een artikel legt radioprogrammamaakster Janet Porter een verband tussen de woorden van Jezus in Matteüs 24:37 — "zoals met de dagen van Noach, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon" — en een tekst in de Talmoed: "Rabbi Huna said in the name of Rabbi Joseph, 'The generation of the Flood was not wiped out until they wrote marriage documents for the union of a man to a male or to an animal'." Met andere woorden: de huidige invoering van het homohuwelijk als teken dat de Mensenzoon komt.

Homohuwelijk wijst op einde van de wereld

Onlangs las ik een op het eerste gezicht fascinerend artikel van Janet Porter over hoe de invoering van het homohuwelijk volgens haar wijst op het einde der tijden.[1] De schrijfster refereert daarin aan een gesprek die zij heeft gevoerd met de Joodse psychiaterJeffrey Satinover over 'op welk punt van de geschiedenis we zijn aanbeland'. Hij legde uit dat volgens de Babylonische Talmoed er maar één moment in de geschiedenis is aan te wijzen die een afspiegeling is van onze huidige tijd. Er is afgaande op deze geschriften maar één keer eerder in de geschiedenis een moment geweest waar mannen ten huwelijk werden gegeven aan mannen en vrouwen ten huwelijk werden gegeven aan vrouwen. Nee, het was niet in Sodom en Gomorra. Homoseksualiteit tierde er volgens de Talmoed weliswaar welig, maar er bestond daar niet zoiets als het 'homohuwelijk'. De ene keer in de geschiedenis dat volgens Satinover het homohuwelijk bestond was in de dagen van Noach. In de Talmoed staat geschreven:

Rabbi Huna said in the name of Rabbi Joseph, 'The generation of the Flood was not wiped out until they wrote marriage documents for the union of a man to a male or to an animal.'[2]

Porter interviewde in 2008 rabbi Aryeh Spero tijdens haar Faith2Action radioprogramma. De rabbi legde uit dat God honderden jaren lang geduld en mededogen had met de steeds zondiger wordende mensheid, in de hoop dat ze zich zouden bekeren. De Talmoed leert dat het keerpunt kwam op het moment dat de mensen huwelijkscontracten gingen sluiten tussen mannen. Het homoseksuele 'huwelijk' ging verder dan enkel homoseksuele activiteit, omdat er officiële goedkeuring aan werd gegeven. Dit was niet eens zozeer de spreekwoordelijk 'druppel die de emmer deed overlopen', maar deze zonde was een evidente pervertering van de door God ingestelde natuurlijke orde. Volgens de rabbi had God daarom bij Zichzelf gezegd dat Hij geen andere keus had dan de wereld te vernietigen en helemaal opnieuw te beginnen.

Porter legt in haar artikel een verband tussen dit vers in de Talmoed en Matteüs 24:37, dat luidt: "Ja, zoals met de dagen van Noach, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon"[3]:

I used to read this verse and think: It was bad at lots of points in history; it doesn’t necessarily mean now, but if these Jewish writings are true, we are uniquely like the “days of Noah” right now – and only right now.[4]

'Zoals het was in de dagen van Noach'

In haar artikel suggereert Porter alsof een Bijbelse profetie op het punt staat om uit te komen. De uitleg van Janet Porter klinkt op het eerste gezicht heel plausibel, maar toch deugt het niet. Ik zal uitleggen waarom. Laat ik eerst de tekst in zijn context plaatsen:

Matteüs 24:37-42

24:37 Ja, zoals met de dagen van Noach, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon;
24:38 want zoals ze in die dagen vóór de zondvloed bleven kluiven en fuiven, ten huwelijk namen en gaven tot aan de dag dat Noach de ark in ging,
24:39 en zij niets bemerkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegrukte, zó zal het ook zijn met de nadering van de mensenzoon!
24:40 Dan zullen er twee mannen op het akkerland zijn: één wordt meegenomen en één wordt er achtergelaten;
24:41 twee vrouwen aan het malen met de molen: één wordt meegenomen en één wordt achtergelaten.
24:42 Blijft dus wákker omdat ge niet weet op wat voor dag uw Heer komt!


In de context wordt de betekenis van het vers meteen duidelijk. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn als de Mensenzoon — een Messiaanse titel die refereert aan de profetie van Daniël 7:13-14 — komt. Evenals ten tijde van Noach zullen ook in die dagen de mensen kluiven en fuiven en in het huwelijksbootje stappen, dat wil zeggen de normale dagelijkse bezigheden uitvoeren zonder dat ze zich bewust zijn van het oordeel dat boven hun hoofd hangt. Maar net als het oordeel van de zondvloed, zo zal de grote dag van Jezus' wederkomst, vlak voor het laatste oordeel, als een donderslag bij heldere hemel komen. Evenals ten tijde van Noach zullen de ongelovigen worden achtergelaten. Jezus roept zijn toehoorders op om de ogen open te houden, zodat ze niet door het plotselinge oordeel overvallen worden. Blijf waakzaam, zodat je de tekenen ziet van de dag van de terugkeer van Jezus.

De tekst zelf geeft dus geen enkele aanleiding om een verband te leggen met het morele verval en de bandeloosheid in de tijd van Noach (Genesis 6). Bovendien wordt in de grondtekst van Matteüs het woord 'gameo' gebruikt wat op een normaal huwelijk slaat, waarbij gezegd dat de Bijbel slechts één huwelijk kent: de levenslange verbintenis tussen man en vrouw. De tekst wijst kortom op de komst van de Mensenzoon, die net zo plotseling zal intreden als de zondvloed, althans voor ongelovigen. Mensen doen hun dagelijkse dingen zoals eten, drinken en trouwen en ze worden overrompeld door de komst van de Mensenzoon. Nu is er natuurlijk niets op tegen om eventuele parallellen die kunnen worden aangetroffen in de Joodse literatuur bij de uitleg van teksten in de Bijbel te betrekken. De Messiaanse Jood David H. Stern doet dat veelvuldig in zijn Jewish New Testament commentary en dat werpt vaak een verhelderend licht op de passage die besproken wordt. Maar naar mijn mening legt Porter door de betreffende passage in de Talmoed erbij te betrekken een betekenis in de tekst die er niet is en ik ben niet zo gecharmeerd van dergelijke 'inlegkunde'.

Het homohuwelijk in historisch perspectief

Ook maakt Porter een historische fout. Ze schrijft: "The one time in history when homosexual 'marriage' was practiced was … during the days of Noah."[5] Welnu, dat is niet juist. In de eerste plaats blijkt uit tal van (buitenbijbelse) bronnen dat in de tijd van Jezus homoseksualiteit ook voorkwam in de moderne vormen die wij nu kennen.[6,7] Er zijn zelfs diverse langdurige
relaties bekend, waarvan sommige het predicaat 'huwelijk' kregen, ofschoon niet altijd duidelijk is wat de invulling en juridische status daarvan was. Het staat evenwel vast dat er in Jezus' tijd een vorm van homoseksueel 'huwelijk' bekend was die overigens niet pederastisch van aard was.[8] Mark D. Smith schrijft hierover:

There are a few cases where two males appear in our sources who are said to be married to other males. (...) But the existence of some form of homosexual marriages cannot be doubted, and none of them can be termed pederastic in any meaningful sense.[9]

Er bestond zoiets als het homoseksuele 'huwelijk' in de Grieks-Romeinse wereld in Jezus' tijd, maar het was niet zo wijdverbreid als het heden ten dage is. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk erkend werd. Twee jaren later volgde België en in 2005 waren Spanje en Canada aan de beurt en Zuid-Afrika het jaar erop. Noorwegen en Zweden volgden in 2009. In 2010 werd het homohuwelijk legaal in Portugal, IJsland en Argentinië. In Mexico is het in alle 31 staten legaal, maar het kan alleen in Mexico Stad uitgevoerd worden. In Nepal mag het volgens een gerechtelijk bevel wel, maar er is nog geen wetgeving voor. In Israël is het op een andere manier geregeld; het land erkent homohuwelijken in Israël gesloten niet, maar buiten de grens wel. Wat dat betreft kent de huidige tijd zijn weerga niet in de geschiedenis.

'Niet fixeren op het probleem van de homoseksualiteit'

Homoseksualiteit is een pervertering of diametrale omkering van de door God gegeven scheppingsordening en het kan optreden waar de mens geen rekening wil houden met Gods geboden, zoals in onze gesecualiseerde samenleving waar we hebben verleerd de geboden van God te gehoorzamen. Toch is enige relativering geboden. De Duitse emeritus hoogleraar ethiek prof. dr. G. Huntemann waarschuwde een aantal jaren voorafgaande de invoering van het homohuwelijk in Nederland voor fixatie op één kwaad:

Belijdende christenen moeten zich niet fixeren op het probleem van de homoseksualiteit. Drie procent van de mensen is homoseksueel, da's altijd al zo geweest. Bovendien zijn er nog veel andere problemen, zoals toenemende agressie en criminaliteit, pedofilie, kinderporno en -prostitutie. (...) De seksuele zonde is echt niet de zwaarstwegende zonde. Ze is wellicht geringer dan de godsdienstige zonde, die God egoïstisch en tegelijk schaamteloos voor het eigen karretje probeert te spannen.[10]

Noten
 1. Janet Porter: How same-sex marriage points to end of the world, http://www.wnd.com/2008/05/64769/
 2. Genesis Rabbah 26:5; Leviticus Rabbah 23:9
 3. In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de Naardense Vertaling.
 4. Janet Porter: How same-sex marriage points to end of the world, http://www.wnd.com/2008/05/64769/
 5. Ibid.
 6. Robert A. J. Gagnon: The Bible and Homosexual Practice - Texts and Hermeneutics, Abingdon Press, 2002.
 7. Marijke Zuilhof-Tulp: De ‘natuurlijke’ betekenis van Rom 1:26, 27: een analyse van Paulus’ bedoelingen. Scriptie ter afsluiting van de Master ‘Wortels en ontwikkeling van het christendom’. Departement Godgeleerdheid, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Utrecht. 25 juli 2010.
 8. Pederastie omvat een brede scala aan erotische relaties tussen een volwassen man en een opgroeiende jongen, puber of adolescent.
 9. Mark D. Smith: Ancient Bisexuality and the Interpretation of Romans 1:26-27. Journal of the American Academy of Religion. Vol. 64, No. 2 (Summer, 1996), pp. 223-256.
 10. Reformatorisch Dagblad, 29 oktober 1997.

Lees verder

© 2012 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Betekenis van de titel Mensenzoon voor JezusBetekenis van de titel Mensenzoon voor JezusDe Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschrev…
Het homohuwelijkIn Nederland is het sinds 2001 mogelijk dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Zo kunnen twee mannen of t…
Trouwen als lesbisch stel in NederlandTrouwen als lesbisch stel in NederlandSinds 1 april 2001 kunnen twee vrouwen of twee mannen legaal voor de wet trouwen in Nederland. Hiermee is Nederland het…
Thema GemeenteGroeiGroepen 2020-2021 'Durf Daniel te zijn'Thema GemeenteGroeiGroepen 2020-2021 'Durf Daniel te zijn'Elk jaar is er voor de GemeenteGroeiGroepen (GGG) nieuw materiaal beschikbaar, zo ook voor het seizoen 2020-2021. Het Ev…

Iconoclasten: strijd om aanbidding van iconenWist u dat er tussen 700 en 850 na Christus in de Orthodoxe kerk hevig werd getwist over het feit of iconen nu wel of ni…
Boeddhisme: Oorsprong en symboliekBoeddhisme: Oorsprong en symboliekHet doel van het boeddhisme is om definitief bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte en lijden. Vier nobele…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • B.T., Genesis Rabbah 26:5; Leviticus Rabbah 23:9
 • De Naardense Bijbel
 • Janet Porter: How same-sex marriage points to end of the world, http://www.wnd.com/2008/05/64769/
 • Marijke Zuilhof-Tulp: De ‘natuurlijke’ betekenis van Rom 1:26, 27: een analyse van Paulus’ bedoelingen. Scriptie ter afsluiting van de Master ‘Wortels en ontwikkeling van het christendom’. Departement Godgeleerdheid, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Utrecht. 25 juli 2010.
 • Mark D. Smith: Ancient Bisexuality and the Interpretation of Romans 1:26-27. Journal of the American Academy of Religion. Vol. 64, No. 2 (Summer, 1996), pp. 223-256.
 • http://nos.nl
 • Reformatorisch Dagblad, 29 oktober 1997.
 • Robert A. J. Gagnon: The Bible and Homosexual Practice - Texts and Hermeneutics, Abingdon Press, 2002.
 • Studiebijbel NT: Het evangelie naar Mattheüs; In de Ruimte, Soest, 1986.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.