De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 22

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Breng vlug het beste kleed hier, en trek het hem aan, en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten (Lucas 15: 22). Uit de genoemde tekst kan worden opgemaakt dat de vader de regie neemt. iemand moet in die situatie handelen en de zorg op zich nemen. De oudste broer kijkt toe. De knechten kijken toe en wachten af wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk verwacht iedereen dat de vader zijn zoon zal straffen en misschien ook wel weg zal sturen. maar dat gebeurd niet. Het tegenovergestelde gebeurd. De vader zet iedereen aan het werk. Hij neemt duidelijk met bewogenheid de leiding over het leven van zijn zoon. Hier zien we hoe iemand zorg verleent en daarbij alle mensen in de omgeving erbij te betrekken.

Slaven in dienst

In de tekst lijkt het alsof de vader niet luistert naar wat de zoon zegt. Dat lijkt een vorm van ongeïnteresseerdheid. De vader geeft opdracht aan zijn slaven om een aantal zaken te regelen. In die tijd konden mensen op verschillende manieren slaven in dienst nemen. Door bijvoorbeeld; een slaaf kopen, door de geboorte in een slavengezin, en mensen konden zichzelf ook als slaaf verkopen. In de gelijkenis van de Veloren zoon wordt in het algemeen weinig aandicht besteed aan de slaven. Het grieks voor slaaf is ‘Doulos’(spreek uit als doelos). Het Grieks vertaald ‘doulos’ met ; slaaf, lijfeigene, iemand die zich aan de wil van de ander overgeeft, toegewijd aan een ander met veronachtzaming van eigen belangen, dienaar, bediende. ( Grieks-Nederlands Lexicon)

Kleed van de vader

Het kleed heeft een bijzondere betekenis. In de bijbel is het kleed symbool voor een nieuw leven. In het Grieks staat ‘stole’ wat uitrusting in kleding betekent. Het gaat hier vooral om het losse overkleed van mannen, dat tot op de voeten hing en gedragen werd door koningen, priesters en personen van hoge rang. In Genesis 41: 42 is het de farao die Jozef van slaaf tot onderkoning maakt door hem te bekleden met linnen klederen en een ring aan zijn hand doet. In het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 3 vers 4 en 5 doet Jezus de belofte dat wie in Hem gelooft, bekleed zal worden met witte klederen.

Ring van de vader voor de jongste zoon

Hier wordt duidelijk geen neus of oorring bedoeld zoals ook wel gewoon was in die tijd. Jezus spreekt hier over een ring om aan de hand te dragen. De ring staat symbool voor herstel en verzegeling van iets nieuws. Denk aan het huwelijk. Door het geven van de ring beloofd men elkaar trouw. De zoon wordt weer als volledig nakomeling beschouwd. Het zoonschap is hersteld. De vader bevestigd zijn woorden door het geven van een ring. De zoon had de geboden van God overtreden en voor de vader was hij dood. Volgens Spreuken zijn de geboden een voorwaarde om echt van het leven te genieten. Sterker nog: om echt te leven!

Spreuken

Het bijbelboek Spreuken beschrijft veel leveswijsheid. In Spreuken 7: 1-3 staat het volgende: ‘Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart’.

Schoenen van de jongste zoon

Hier moeten we niet denken aan schoenen zoals wij die kennen. In die tijd was het meer zoiets als ´iets dat ondergebonden is´ Dus dat wil zeggen een enkele voetzool of voor de rijkere mensen in die tijd een sandaal. De jongste zoon heeft dus een rijke vader. Hij krijgt wat anderen waarschijnlijk niet hebben. De schoenen geven aan dat de waardigheid van het burgerschap hersteld is. Slaven liepen meestal op blote voeten.

Profetie en gelijkenis

Hierin lijkt Jezus te wijzen op een profetie van Jesaja waarin ondanks de toorn van God wordt gewezen op het herstel van het volk Israel; ‘..ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.‘ Daarom heft hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt het. Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert nog slaapt; de gordel zijner heupen wordt niet losgemaakt en de riem zijner schoenen breekt niet af’. (Jesaja 5: 25- 27)

Vader neemt de leiding

In aansluiting op de profetie van Jesaja waarin gewezen wordt op het herstel van de toorn van God, laat Jezus in de gelijkenis hetzelfde zien. De vader van de jongste zoon neemt duidelijk de regie om zijn zoon te herstellen. Na een tijd van onzekerheid waarbij hij als dood werd verklaard, wordt hij tegen alle verwachting in in ere hersteld. Niemand had dat nog verwacht. Zelfs de mensen die dichtbij hen stonden. De oudste zoon niet en de knechten niet. Waarschijnlijk had iedereen verwacht dat de vader zijn jongste zoon zou straffen en verbannen; hij had er immers een grote puinhoop van gemaakt. Maar de vader vergeeft en trekt alles uit de kast om er een groot feest van te maken. Hij betrekt alles en iedereen bij de zorg en het herstel van zijn verloren zoon. De zoon die voor iedereen al dood was.

Geestelijke kracht

Waarschijnlijk begon de vader de hoop ook al stiekem te verliezen. Maar door de geestelijke kracht die vader en zoon met elkaar verbond ontstond er overlevenskracht. De overtuiging van de zoon dat zijn vader op hem stond te wachten gaf hem kracht om op te staan. De vader wist op zijn beurt in het diepst van zijn hart dat zijn zoon terug verlangde naar zijn vader. Maar de vader wist ook dat de zoon zelf die keus moest maken. Toen dat eenmaal gebeurde ontstond er een geestelijke overwinning op de duistere krachten in de lucht waar Paulus over spreekt.

Lees verder

© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 26De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 26En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was Lucas 15: 26 In de gelijkenissen van Jezus nemen kne…
Tekstanalyse gelijkenis Verloren zoonTekstanalyse gelijkenis Verloren zoonDeze tekstanalyse van de gelijkenis van de Verloren zoon geeft in één oogopslag alle tekst weer die gesproken en gedacht…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19Ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. (Lucas 15: 19) In de gelijkenis van de…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verlo…

Quick scan voor in het pastoraat en geestelijke verzorgingQuick scan voor in het pastoraat en geestelijke verzorgingDe houding van de pastor of geestelijk verzorger hangt af van wat er met een pastorant aan de hand is. Een Quick scan al…
Filioque: scheiding tussen de Westerse en Oosterse kerkFilioque: scheiding tussen de Westerse en Oosterse kerkHet Filioque is een Latijnse formulering. Filioque betekent: 'en de Zoon'. Hiermee wordt bedoeld dat de Heilige Geest vo…
Bronnen en referenties
  • Bijbel
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 20-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.