De acht verheven aartsengelen – Zadkiël

De acht verheven aartsengelen – Zadkiël In het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat Abraham zijn zoon offerde. Als u Zadkiël – de leraar – aanroept in het gebed, schept u de juiste spirituele voorwaarden die ervoor zorgen dat u de voor uw levensdoel geschikte kennisbronnen aanboort. Studenten kunnen zijn hulp aanroepen tijdens examens en proefwerken. Aartsengel Zadkiël zal hen dan helpen met het zich herinneren van hetgeen ze geleerd hebben. In ruimer opzicht is hij de engel die vervelende herinneringen verzacht en aldus troost biedt.

Inhoud


Aartsengel Zadkiël – engel van barmhartigheid en kennis

In de Hebreeuwse religieuze traditie wordt Zadkiël, ook wel Hesediël genoemd, als de engel van de barmhartigheid beschouwd. Een andere interpretatie van zijn naam is ‘welwillendheid van God’. Hij is de aartsengel van de vijfde hemel en de beschermheilige van advocaten en rechters. Ook heeft hij het leermeesterschap hoog in het vaandel. Als u Zadkiël aanroept, zult u tot het besef komen dat de ware leraar zichzelf ook altijd als een leerling beschouwt, die voortdurend nieuwe kennis aanboort en die met anderen deelt.

Aartsengel Zadkiël en Abraham / Bron: Laurent de La Hyre, Wikimedia Commons (Publiek domein)Aartsengel Zadkiël en Abraham / Bron: Laurent de La Hyre, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Abraham

God verkondigde aan Abraham en Sara de geboorte van hun zoon Isaak, de tweede aartsvader. Hoewel haar zwangerschap een onmogelijkheid leek, omdat Sara al ‘oud’ was, kreeg ze toch op latere leeftijd een kind. Izaak, of Izaäk, groeide op en God stelde het geloof van Abraham op de proef door hem op te dragen zijn zoon te offeren. Abraham nam zijn zoon mee naar de berg Moria (Tempelberg). Isaak liet zich gewillig op het offeraltaar vastketenen.

Offer

Toen Abraham het mes hief om zijn zoon te doden, en aldus zijn alomvattende liefde voor God te tonen, verscheen een engel die hem daarvan weerhield. Deze engel was Zadkiël, die Abraham in opdracht van God op de valreep opdroeg een ram te offeren in plaats van zijn zoon.

Engelen en de Bijbel

In de Bijbel fungeren engelen vaak als intermediairs of boodschappers. Zoals de engel die de loodzware steen voor het lege graf wegrolde (Mattheüs 28:2). Ook hielpen engelen Jezus om de verlokkingen van Satan te weerstaan (Mattheüs 4:11 en Markus 1:13). Ook Zadkiël had goddelijke taken die hij in de wereld uitvoerde, met als meest belangrijke opdracht het voorkomen dat Abraham zijn zoon offerde. Zadkiël is dan ook de engel van de barmhartigheid, maar ook van de ‘gerechtigheid van God’.

De taken van de aartsengelen

Zadkiël is een leraar. Als onderwijzen uw taak is in deze wereld zult u in Zadkiël een trouwe bondgenoot vinden, die u door dik en dun steunt in alles wat u in dat opzicht onderneemt en u helpt om negatieve innerlijke energie weg te leiden. De andere aartsengelen hebben eveneens tal van wereldse taken. Deze taken zijn onder andere:

Song of the Angels (1881), William-Adolphe Bouguereau / Bron: William-Adolphe Bouguereau, Wikimedia Commons (Publiek domein)Song of the Angels (1881), William-Adolphe Bouguereau / Bron: William-Adolphe Bouguereau, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Aartsengel Zadkiël – de indigo lichtstraal

In de mystiek worden de aartsengelen vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Zadkiël de indigo lichtstraal, verzinnebeeld door Jupiter en het halfedelsteen lazuursteen. Zadkiël betekent ‘rechtschapenheid of barmhartigheid van God’. Wie zichzelf kan wegcijferen zal er wijsheid, vrede en kennis voor in de plaats krijgen. Zadkiël zal u in uw dromen hemelse boodschappen doorgeven of ze in de vorm van kernwoorden innerlijk toefluisteren tijdens het gebed of gedurende uw meditaties. Boodschappen die in het teken staan van kennis en inzicht.

Aanroeping van de aartsengel Zadkiël

Ongeacht uw taak in het leven, een aartsengel zal u altijd terzijde staan en u beschermen en steunen. Velen noemen die ‘persoonlijke’ aartsengel hun beschermengel. Iedereen die kennis overdraagt, zal in Zadkiël een trouwe bondgenoot vinden.

Zijn aanroeping tijdens het gebed luidt
Zadkiël, laat mij de leraar zijn die kennis, inzicht en wijsheid verspreidt.
Gun mij het besef dat de ware leraar ook een leerling is en zal blijven.
Dat ik altijd open mag staan voor nieuwe kennis en innovatieve inzichten en ideeën
.

Lees verder

© 2013 - 2024 Orion, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De acht verheven aartsengelen – UriëlDe acht verheven aartsengelen – UriëlUriël is het ‘vuur en het licht van God’. Deze bijzondere aartsengel heeft de profetie en de openbaring hoog in het vaan…
De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)Aartsengel Hanaël, ook wel Chamuël genoemd, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worde…
De acht verheven aartsengelen – RafaëlDe acht verheven aartsengelen – RafaëlIn het vroege christendom waren engelen net zo 'populair' als nu. Ze werden en worden beschouwd als ‘entiteiten’ die God…
Aartsengel MichaëlAartsengel Michaël kan aangeroepen worden om rechtvaardigheid in een situatie te brengen of om te helpen uw persoonlijke…

Tehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitlegVolgend op de oorlog van Gog en Magog (in de Messiaanse tijd), zal er geen oorlog meer zijn. G'd zal de Joden redding br…
Wat is de Bible Belt?Wat is de Bible Belt?De Bible Belt, ook wel Bijbelgordel genoemd, is een geografische band in Nederland die vanuit het westen van Overijssel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Quinet, Flickr (CC BY-2.0)
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Zadkiel
  • 'Working with your guardian angel' (Theolyn Cortens)Piatkus Books, London
  • Afbeelding bron 1: Laurent de La Hyre, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Afbeelding bron 2: William-Adolphe Bouguereau, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Orion (616 artikelen)
Laatste update: 13-01-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.