InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël) Aartsengel Hanaël, ook wel Chamuël genoemd, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worden door wanhoopsgevoelens. Hij is de troostende engel voor iedereen die moed en inspiratie nodig heeft, die politieke, sociale en persoonlijke problemen heeft en hunkert naar hervormingen. Deze strijdende aartsengel leert hen om op de juiste manier met zichzelf en de omgeving om te gaan. Hanaël heeft een vrouwelijke uitstraling, een engel die strijdt voor de innerlijke rust van elk individu.

Inhoud


Intuïtie en mystiek

Aartsengel Hanaël doet het besef dagen dat intuïtie en mystieke krachten ingezet kunnen worden om mensen die hulp nodig hebben te steunen. Velen hebben die roep gevolgd en zijn uiteindelijk op professioneel niveau anderen gaan begeleiden en van advies te dienen.

Aartsengel Hanaël / Bron: Angel F. Zayas sponsored by Blogspot, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Aartsengel Hanaël / Bron: Angel F. Zayas sponsored by Blogspot, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Medemens
Als het gaat om hervormingen zal aartsengel Hanaël altijd klaar staan als de medemens ermee gebaat is. Chamuël betekent ‘Hij die God aanschouwt’. Er wordt echter ook nog een andere uitleg aan gegeven: ‘Hij die God zoekt’. Deze aartsengel strijdt voor een stevig fundament in alle levensgebieden.

Door God gezonden

In de Bijbel worden de engelen wezens genoemd die God loven en dienen (Jesaja 6). Dat geldt eveneens voor aartsengel Hanaël, vaak ook Chamuël genoemd. Ook hij zou naar de aarde zijn gezonden om een taak te vervullen, zoals alle aartsengelen. Meestal wordt hij intuïtief ervaren als een engel met een vrouwelijke uitstraling. Hanaël heeft vooral de vrede hoog in het vaandel, zowel op het persoonlijk vlak als wanneer het de wereldvrede betreft.

Christelijke stromingen

De bovenstaande gedachte heeft de kerk altijd zeer aangesproken. De meest recente dogmatische verhandelingen van de Rooms-Katholieke Kerk hebben de engelen veelal een achtergrondfunctie doen vervullen. De christelijke stromingen in het Oosten daarentegen hebben veel meer de nadruk gelegd op de engelenhiërarchie en de taken die engelen zouden hebben op aarde. In alle christelijke gezindten worden engelen in elk geval altijd als boodschappers van God beschouwd.

Strijdende hervormer

Hanaël is de aartsengel die Gods pure liefde verzinnebeeldt. In de Bijbel wordt hij in Lucas 22:43 vermeld. Ook zou hij Jezus bijstand hebben verleend in de hof op de hellingen van de Olijfberg. Hij is een strijdende hervormer aangaande alle kwesties die met het hart en het gevoel vandoen hebben, zoals intuïtie en andere ongeziene krachten. Deze machtige goddelijke boodschapper draagt de zuivere liefde van God uit.

Bron: 6594256, PixabayBron: 6594256, Pixabay

Aartsengel Hanaël – de rode lichtstraal

In de mystiek worden de aartsengelen vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Hanaël (Chamuël) de rode lichtstraal, verzinnebeeld door Mars. Hanaël betekent ‘Hij die God aanschouwt’.

Kracht en vitaliteit

Hij zal iedereen terzijde staan die zich met hervormingen bezighoudt, zowel op persoonlijk als op politiek en sociaal vlak. Roep zijn hulp in als u kracht en vitaliteit mist om geweldloze doelen te bereiken. Doelen waarmee al het leven op aarde gediend is. Aartsengel Hanaël staat in het teken van energie, strijd om het goede, levenskracht en het bepalen van een nieuwe koers. Ook helpt hij bij het zoeken naar zielenpartners.

Aanroeping van de aartsengel Hanaël

Iedereen met een hervormingsgezinde, koersbepalende geest zal in aartsengel Hanaël een strijdvaardige bondgenoot vinden.

Zijn aanroeping in het gebed luidt

Aartsengel Hanaël, laat mij mijn steentje bijdragen aan de hervormingsgezinde krachten in deze wereld.
Geef mij de energie om iedereen te kunnen helpen die verheven doelen nastreeft.
Dat ik de kansen mag zien en de veranderingen op alle levensniveaus mag stimuleren,
zolang ze ten goede komen aan het welzijn van de mensheid.
Dat in mij het besef mag dagen dat verandering alleen tot stand komt door liefde en nooit door geweld.

Lees verder

© 2013 - 2019 Orion, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De acht verheven aartsengelen – UriëlDe acht verheven aartsengelen – UriëlUriël is het ‘vuur en het licht van God’. Deze bijzondere aartsengel heeft de profetie en de openbaring hoog in het vaan…
De acht verheven aartsengelen – ZadkiëlDe acht verheven aartsengelen – ZadkiëlIn het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat…
De acht verheven aartsengelen – MichaëlDe acht verheven aartsengelen – MichaëlMichaël is de aartsengel die het rechtgeaarde Israël beschermt. Hij wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament…
Aartsengel MichaëlAartsengel Michaël kan aangeroepen worden om rechtvaardigheid in een situatie te brengen of om te helpen uw persoonlijke…
Aartsengel GabriëlU kunt hulp van aartsengel Gabriël aanroepen in moeilijke tijden om uw verbeelding te inspireren en uw plannen te verwez…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Orion
Laatste update: 16-05-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Aartsengelen
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!