De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)

De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan) Samaël, of Samuël, is een van de meest omstreden aartsengelen. Hij wordt de gevallen engel Satan genoemd, hoewel hij dat in de Hebreeuwse religieuze teksten beslist niet is. Ook Samaël zou het slachtoffer zijn geworden van zijn eigen hoogmoed, een opstandige engel die in het geweer kwam tegen God. Aldus begon een hemelse tirade, een oorlog tegen de gevallen engelen, ook wel duivels en demonen genoemd. Jezus vastte veertig dagen en nachten in de woestijn en werd in die periode op de proef gesteld door Satan, ofwel de gevallen engel Samaël.

Inhoud


Hoogmoed komt voor de val

Samaël was altijd een van de meest invloedrijke aartsengelen. Op zeker moment speelde afgunst hem parten. Hij wilde God naar de kroon steken en werd daardoor ongehoorzaam. Zijn hoogmoed veroorzaakte een val uit het hemelrijk. In het Nieuwe Testament zag Jezus hem als een lichtflits uit de hemel vallen (Lucas 10:17-18: 'Ik heb aanschouwd hoe de satan als een bliksem uit de hemel viel.') Samaël wist hemelse bondgenoten aan zijn zijde te scharen, aartsengelen die hem Satan noemden.

Slang

Volgens de meeste theologen vond dit vóór de schepping plaats, aangezien de slang (Satan) Adam en Eva verleidde tot de zondeval. Andere theologen zijn van mening dat de aartsengelen op de tweede dag van de schepping zouden zijn geschapen.

De gevallen engel Satan (Samaël of Samuël) / Bron: Darodes, Wikimedia Commons (Publiek domein)De gevallen engel Satan (Samaël of Samuël) / Bron: Darodes, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Verdorven engel?

In de Hebreeuwse religieuze geschriften is Samaël (Samuël) geen verdorven engel. Hij wordt als een beproever beschouwd, in een wereld waarin God ondoorgrondelijk te werk gaat. Volgens Samaël is het dan ook beter dat de mens simpelweg naar eigen inzicht doorgaat met wat het leven hem voor de voeten werpt, ofwel roeien met de riemen die men heeft, ook al is de beproeving nog zo groot en lijkt het bestaan onrechtvaardig.

Zwavel en vuur

De gevallen engel Samaël was een tegenstander van Jezus. Hij probeerde Christus te verleiden, zoals tijdens de spectaculaire confrontatie in de woestijn. Tijdens deze veertigdaagse vastentijd in de woestenij, terwijl Jezus uitgehongerd was, daagde Satan hem uit om stenen in broden te veranderen, naast andere beproevingen.

Antichrist

In de Openbaring van Johannes tracht Satan in zijn grenzeloze afgunst jegens God de aardse heerschappij te verwerven door de antichrist voor hem te laten strijden. Volgens de profetie zal Jezus bij zijn terugkomst definitief afrekenen met de gevallen aartsengel en zijn handlangers. Satan, de opperdemon, de verpersoonlijking van het kwaad, zal dan in zwavel en vuur voor eeuwig ten onder gaan.

Samaël (Satan) in de islam

In de islam wordt de aartsengel Samaël Shaitan (of Sjejtan) genoemd. Volgens deze geloofstraditie werd Satan opstandig toen hij voor Adam moest buigen. Samaël verleidde vervolgens Adam en zijn vrouw tot de zonde, waarbij hij plechtig beloofde dat hij heus niets kwaads in de zin had. Net als in de islam worden in het christendom slechts vier aartsengelen erkend: Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Met hun door God geschonken vrije wil en goddelijke intelligentie – en niet te vergeten hun onsterfelijkheid – kregen ze als taak zorg te dragen voor de bescherming van het universum. De meeste aartsengelen schikten zich in hun lot. Velen werden echter het slachtoffer van hun eigen hoogmoed. Zij werden duivels genoemd, met Samaël – Satan – als hun hoofdman, die voorop ging in de strijd tegen God.

Aartsengel Samaël (Samuël of Satan) – de blauwe lichtstraal

In de mystiek worden de aartsengelen vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Samaël de blauwe lichtstraal, verzinnebeeld door Saturnus. Samaël is afgeleid van het woord ‘Sam’, wat ‘gif’ of ‘venijn’ betekent. In die context is hij de verdorven aartsengel, die later Satan werd genoemd. In de wereld van het transcendente, ofwel de mystiek, maakt Samaël ons erop attent dat het leven dat we leiden bestierd wordt door allerlei factoren die veelal onwaarneembaar zijn. Kortom, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en het levenspad ligt bezaaid met zaken en kwesties waar we niet om gevraagd hebben, maar die toch opgelost moeten worden. Daardoor lijkt het leven oppervlakkig gezien onrechtvaardig.

Mystiek

In de mystiek is Samaël een organisator, waarbij zijn inborst dikwijls gekoppeld wordt aan trots en hovaardigheid. Samaël werkt samen met iedereen die zich met planning en organisatie bezighoudt, waardoor hij vaak vereenzelvigd wordt met dictators en slechte politici. Samaël maakt u ervan bewust dat er creatieve krachten bestaan waarover u geen macht hebt. Bij beproevingen en onheil zult u Samaël dus aan uw zijde vinden. Hij wijst u op de positieve waarde van tegenspoed.

Zijn aanroeping in het gebed luidt

Samaël, help mij structuren te creëren om mijn levensdoel te organiseren.
Dat ik creatieve plannen tot bloei mag brengen, tot heil van de gehele mensheid.
Leer mij mijn beperkingen erkennen, zodat ik respect kan ontwikkelen voor de mensheid en de hele schepping.


Iedereen die beproevingen ondergaat, zal in aartsengel Samaël een liefdevolle bondgenoot vinden.

Lees verder

© 2013 - 2024 Orion, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De acht verheven aartsengelen – ZadkiëlDe acht verheven aartsengelen – ZadkiëlIn het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat…
De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)Aartsengel Hanaël, ook wel Chamuël genoemd, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worde…
De acht verheven aartsengelen – SandalfonDe acht verheven aartsengelen – SandalfonHet woord Sandalfon is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘broer’. Sandalfon is een van de acht verheven aartsengelen…
De acht verheven aartsengelen – RafaëlDe acht verheven aartsengelen – RafaëlIn het vroege christendom waren engelen net zo 'populair' als nu. Ze werden en worden beschouwd als ‘entiteiten’ die God…

Tehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitlegVolgend op de oorlog van Gog en Magog (in de Messiaanse tijd), zal er geen oorlog meer zijn. G'd zal de Joden redding br…
Wat is de Bible Belt?Wat is de Bible Belt?De Bible Belt, ook wel Bijbelgordel genoemd, is een geografische band in Nederland die vanuit het westen van Overijssel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Quinet, Flickr (CC BY-2.0)
  • http://www.derlichtkreis.com/viewforum.php?f=102'
  • 'Working with your gardian angel', Theolyn Cortens, Piatkus Books, London
  • Afbeelding bron 1: Darodes, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Orion (616 artikelen)
Laatste update: 07-01-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.