Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Stemwijzer Ameland

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Stemwijzer Ameland Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met iets meer dan 3600 inwoners en jaarlijks ongeveer 600.000 toeristen. Het gemeentehuis staat aan de Jelmeraweg in Ballum. Ameland werkt samen met de andere Waddeneilanden in een samenwerkingsverband dat De Waddeneilanden heet. De eilanden werken samen om zelfstandigheid te kunnen behouden en om sterk in Den Haag te kunnen lobbyen. Op Ameland liggen de dorpen Hollum, Ballum, Nes en Buren en het buurtschap Kooiplaats. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 doen zes partijen mee: drie daarvan zijn verbonden met landelijke partijen en drie zijn lokale partijen.
Wapen van Ameland / Bron: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)Wapen van Ameland / Bron: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)

De politieke partijen op Ameland


Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het bestuur van een gemeente bestaat uit een gemeenteraad en een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders, B&W genoemd. De gemeenteraadsverkiezingen worden eens in de vier jaar gehouden en alle stemgerechtigden van Nederland kunnen dan naar de stembus. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Hoe groot de gemeenteraad is hangt van het aantal inwoners van de gemeente af. In de periode van 2014 - 2018 heeft Amsterdam bijvoorbeeld 45 raadsleden. Dat is tevens het aantal raadsleden voor de grootste gemeenten van het land. De gemeenten met minder dan 3000 inwoners worden bestierd door 9 raadsleden. Schiermonnikoog en Vlieland behoren tot de kleinste gemeenten van het land.

380 gemeenten

Nederland telt 380 gemeenten per 1 januari 2018. Door herindelingen en samenvoegingen van gemeenten is dat aantal veel kleiner dan eind 20ste eeuw. In 1988 bestond Nederland nog uit 774 gemeenten.

Gemeenteraadsverkiezingen op Ameland

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 doen op Ameland zes partijen mee. Vijf daarvan zaten de afgelopen periode in het gemeentebestuur en er is een nieuwkomer: AmelandEén.

Eén periode - drie colleges

In het jaar voorafgaand aan de verkiezingen had Ameland bestuurlijk een roerige tijd: binnen een jaar viel tweemaal een college, zodat er tweemaal een opnieuw geformeerd moest worden. De raadsperiode 2014 - 2018 versleet dus drie coalities. Het college dat de periode tot aan de verkiezingen volmaakt bestaat uit burgemeester Albert de Hoop en de wethouders Joop Lodewijks (CDA) en Piet IJnsen (ABA). De gemeente Ameland heeft meer dan 3000 inwoners en daarom een bestuur met 11 raadsleden. Hoeveel wethouders er in het dagelijks bestuur zitten hangt van de coalitiebesprekingen af. Doorgaans heeft het eiland twee wethouders, maar van 2014-2018 was er ook een periode dat er drie wethouders in deeltijd aan het roer stonden.

Raadszetels tot 21 maart 2018Eilandspecifiek

Een aantal onderwerpen zijn specifiek voor het eiland. Een daarvan is de zelfstandigheid als gemeente en behouden van een eigen bestuur. De andere Waddeneilanden zijn ook relatief kleine gemeenten met eenzelfde problematiek als Ameland: de gemeente is klein, maar er komt een veelvoud van het aantal inwoners aan gasten om van een vakantie te genieten. Dat betekent dat de voorzieningen op het eiland gericht zijn op veel intensiever gebruik dan voor de eigen 3600 inwoners nodig zou zijn. De Waddeneilanden werken samen om deze specifieke problematiek onder de aandacht van provinciale en landelijke bestuurders te houden en waar mogelijk uitzonderingen op regels te vragen. Bij landelijke regelgeving wordt voor de Waddeneilanden de zogenaamde Waddentoets gedaan om op voorhand te bekijken wat de effecten van landelijke regels voor het Waddengebied zijn.

Bereikbaarheid

Een tweede eilandspecifiek onderwerp is de bereikbaarheid. Tussen vasteland en eiland is een veerverbinding, de levensader van het eiland. Tussen Holwerd en Ameland verstopt die verbinding door verzanding van de vaargeul en dat heeft effect op de eilander gemeenschap: afspraken met ziekenhuizen moeten worden afgezegd, forenzen komen in de problemen, aanvoer van materiaal en winkelvoorraad stokt en badgasten kunnen hun accommodatie niet op tijd betreden. Voor deze eilandspecifieke onderwerpen wordt er gelobbyd in Leeuwarden en Den Haag, al dan niet in samenwerking met de andere Waddeneilanden.

Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland

Partijen die op Ameland campagne voeren

Zes partijen voeren campagne voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Drie partijen zijn een Ameland-afdeling van een landelijke partij (CDA, PvdA en VVD) en drie zijn lokale partijen (Algemeen Belang Ameland, Ameland'2 en AmelandEén).

Lijsttrekkers en nummer 2 t/m 5 en hun motto

Partij Kieslijst Motto Website
ABA
 1. Piet IJnsen
 2. Jan Wijnberg
 3. Jeroen Leijstra
 4. Jesse Wiegersma
 5. Lia Rippen
Amelander problemen vragen Amelander oplossingenwww.algemeenbelangameland.nl
A’82
 1. Rudolf Teuben
 2. Han van Heerde
 3. Chris Brouwer
 4. Boudewijn Bakema
 5. Tonny de jong
Voor iedereen en aanspreekbaar
www.ameland82.nl
CDA
 1. Jeroen de Jong
 2. Marieke van Schaijk-Ketelaars
 3. Alice de Jong-Gransbergen
 4. Dirk Beijaard
 5. Joop Lodewijks
Samen kunnen we meer
www.cda-ameland.nl
PvdA
 1. Irma Marinus
 2. Tonnie Overdiep
 3. Bernhard Kostwinner
 4. Marloes Rijpstra
 5. Aukje de Boer-Wagenmakers
Betrouwbaar vernieuwend
www.ameland.pvda.nl
VVD
 1. Jeppe Groenewold
 2. Dirk Kooiker
 3. Rijk Heikoop
 4. Ieuwe de Vries
 5. Gerrit Nagtegaal
Betrokken, ondernemend, recht door zeewww.ameland.vvd.nl
AmelandEén
 1. Theo Faber
 2. Andries Metz
 3. Esther Oud
 4. Siard Bonthuis
 5. Dirk Metz
geen mottowww.ameland1.nl

De onderwerpen die spelen op Ameland

Een aantal onderwerpen is van gewicht voor de gemeente Ameland en voor de Amelanders. De belangrijkste onderwerpen waarop campagne wordt gevoerd zijn:
 • Bestuur
 • Wonen en werken
 • Veerverbinding
 • Duurzaam Ameland
 • Jeugd en jongeren en Ouderenzorg
 • Natuur
 • Cultuur en historie
 • Landbouw
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toerisme

Hete hangijzers

 1. Wellness
 2. Coop supermarkt

Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland

Stemwijzer Ameland

Het overzicht is als een stemwijzer te gebruiken, door het te printen en uw eigen plus of min in de laatste kolom in te vullen.

Bestuur

Partij Mening Uw mening +/-
ABANa roerige jaren is er behoefte aan rust, daar wil en zal deze partij een steentje aan bijdragen. De partij wil burgers en bedrijfsleven beter betrekken bij gemeentelijke plannen. Zelfstandigheid van de gemeente staat voorop.
A’82De partij wil meer inspraak voor burgers. Voor de coalitie geldt: Afspraak is afspraak. De politiek moet waken voor populisme en de gevaren van social media inzien. Ameland moet bestuurlijk zelfstandig blijven en ruimte geven aan experimenten.
CDAAmeland moet een zelfstandige gemeente blijven. Burgers en bedrijfsleven moeten actief bij ontwikkelingen worden betrokken.
PvdAAmeland moet behoorlijk bestuur hoog in het vaandel houden en als gemeente zijn zelfstandigheid behouden. Burgers moeten meer bij onderwerpen worden betrokken en Dorpsbelangen moeten meer worden betrokken bij grote besluiten met maatschappelijke impact. De partij wil een college met drie parttime wethouders.
VVD De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De partij wil een transparant gemeentebestuur, met gelijke behandeling voor iedereen. Burgers en bedrijfsleven moeten meer worden betrokken bij ontwikkelingen, maar de gemeente moet niet met elke beslissing teruggaan naar burger. Het gemeentebestuur moet niet met de waan van de dag regeren.
AmelandEén Partijen moeten krachten bundelen om tot een consistent langetermijnbeleid te komen. De partij wil minder partijpolitiek en minder populisme.

Wonen en werken

Partij Mening Uw mening +/-
ABADe partij staat een groter en gevarieerder woningaanbod voor, met huizen voor starters, personeel en levensloopbestendige huizen. De woningbouwplannen moeten met voortvarendheid worden uitgevoerd. Doorstroming en bouw van nieuwe woningen is goed voor de economie.
A’82De partij wil passende woningen voor jongeren en ouderen en bestaande gemeentelijke huurwoningen verbeteren. Waar mogelijk moeten woonerven worden gecreëerd en leefbaarheid in de dorpen vergroot, in samenspraak met Dorpsbelangen. Voor de eilanders die van de gemeente huren wil de partij een huurdersvereniging. De Huisvestingsverording moet worden herzien.
CDADe partij ondersteunt het MKB, dat vooral uit familiebedrijven bestaat. Er moet meer woningbouw gepleegd worden om iedereen fatsoenlijk te kunnen huisvesten en bestaande gemeentelijke huurwoningen moeten worden verbeterd. Het moet in de gemeente goed leven en werken zijn en speculanten moet het moeilijker gemaakt worden om te investeren op Ameland.
De partij wil werken aan een diversiteit van banen op het eiland.
PvdAOude huurwoningen moeten worden vervangen en de gemeente moet gevarieerd bouwen met sociale huurwoningen, jongerenappartementen, tiny houses en kangoeroewoningen. De partij wil dat er een huurderscommissie komt.
VVDHet Gemeentelijk woningbedrijf functioneert niet goed. Er moeten nieuwe, betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat.
AmelandEénNadruk van deze partij ligt op huisvesting, met gevarieerdere wooneenheden en meer doorstroom. Werken aan betaalbare en gevarieerde huisvesting met een coöperatief vastgoed ontwikkelbedrijf naast het gemeentelijk woningbedrijf. De partij wil gemeentelijke koop-woon-retour woningen, die gehuurd maar ook gekocht kunnen worden en waarbij de koopsom wordt geretourneerd als de bewoner naar een ander huis vertrekt.

Duurzaam Ameland

Ameland werkt aan verschillende duurzame projecten en heeft een zonnepark op het vliegveld in Ballum. Samen met de andere Waddeneilanden werkt het eiland aan energieneutraliteit.
Partij Mening Uw mening +/-
ABAAmeland is goed op weg maar er moeten meer stappen op het duurzame pad gezet worden, met bijvoorbeeld getijdenenergie en aardwarmte. De partij wil liever geen windmolens. Groningse toestanden door de gaswinning worden niet verwacht: Ameland-Oost wordt al jarenlang in de gaten gehouden.
A’82Samen met de Waddeneilanden moet Ameland doorgaan met de uitvoering van het Waddenprogramma en werken aan een zelfvoorzienend eiland in 2020. Nul op de meters in woningen, geen gas meer, goede isolatie, elektrisch rijden, daar wil de partij op inzetten. Ook wil de partij autogebruik ontmoedigen en kijken naar de mogelijkheid van een tweede zonnepark bij Buren. Er moeten nieuwe afspraken met bedrijven gemaakt worden over energiebesparing. Gemeentelijke woningen moeten worden geïsoleerd en gemeentelijke gebouwen moeten worden voorzien van zonnepanelen.
CDADe partij vindt verduurzaming van het eiland belangrijk. Het zonnepark werkt goed en op de oude NAM-locatie op het Oerd wordt een opslagplaats voor de energie van het windmolenpark in de Noodzee gebouwd. De partij is voorstander van Ameland als proeftuin voor de NAM. Om een betere samenleving achter te laten aan de kinderen is investeren in duurzaamheid met innovatie en ondernemerschap nodig.
PvdADe partij wil klimaatsubsidie voor wie investeert in hemelwater afkoppelen van het riool en vergroening van tuinen, huurwoningen voorzien van zonnepanelen en een groen autoplan. Woningen en recreatiewoningen moeten duurzaam gebouwd worden.
VVDAmeland moet voorop blijven lopen met duurzaamheid. Elk jaar moet daar geld voor vrijgemaakt worden. De partij wil Ameland autoluw maken en inzetten op elektrisch rijden met oplaadpalen op de veerdam.
AmelandEénWe kunnen trots zijn op Ameland als koploper in de energietransitie. De partij wil inzetten op energiebesparing, groene opwek en slimme systemen. De gemeente doet dit samen met de Amelanders.

Jeugd en jongeren en Ouderenzorg

Partij Mening Uw mening +/-
ABA Er moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen dat het leerlingenaantal op de Amelander scholen daalt. Jongeren moeten tot minimaal 16 jaar onderwijs op het eiland kunnen volgen.
De partij wil zorgaanbieder Kwadrant houden aan de verplichtingen om nieuwbouw te plegen voor zorgcentrum De Stelp en staat achter het plan om tot een kernvoorzieningen te komen voor 24-uurzorg met extramurale zorg voor 20 aanleunwoningen op de plaats van de huidige De Stelp en woonvormen voor ouderen in Ballum, Nes en Buren. Er moet één uitvoerend zorgorgaan zijn, met een rol voor Zorgcoöperatie Ameland. De partij staat een experimenteerstatus voor, erkend door de minister, want marktwerking werkt op Ameland niet. Oudere medeburgers moeten een plekje houden in de eilander samenleving.
A’82De huidige scholen moeten op Ameland behouden blijven. De jeugd moet kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Bij problemen moet direct hulp worden ingeschakeld. Het is van belang dat jongeren na hun opleiding behouden blijven voor Ameland.
De partij wil de ouderenzorg op het eiland waarborgen met nieuwbouw voor de ouderenvoorziening op de plek van De Stelp en toekomstbestendige woningen en zorgunits in alle dorpen.
CDADe gemeenschap en de menselijke maat staat centraal. De ouderenzorg moet gewaarborgd blijven op het eiland, liefst in combinatie met begeleid en beschermd wonen. Voor De Stelp moet nieuwbouw worden gepleegd in de vorm van een breed zorgcentrum, met eenheden verspreid over het hele eiland.
PvdADe partij wil behoud van goed basis- en voortgezet onderwijs op het eiland. De huisvesting van de zorg moet in bezit van de gemeente zijn. Wie op Ameland wil blijven moet op Ameland kunnen blijven. De zorg moeten worden aangeboden door één uitvoerende organisatie en Zorgcoöperatie Ameland moet daarbij betrokken worden. De partij wil zo snel mogelijk een cliëntenraad Sociaal Domein. Bij de nieuwe De Stelp moet ook begeleid wonen worden ondergebracht.
VVDDe drie scholen in Ballum en Hollum zouden moeten overgaan tot een zeer intensieve samenwerking, waardoor combinatieklassen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.
De partij richt zich op nieuwbouw van De Stelp, waar een externe investeringspartij voor gevonden moet worden. De gemeente moet niet zelf gaan bouwen, dat risico is te groot. Het eiland moet goede ouderenzorg behouden en inzetten op levensloopbestendige woningen. De gemeente moet leefbaar blijven. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om de lokale voorzieningen in de benen te houden.
AmelandEénDe nieuwbouw van De Stelp is al veel te lang uitgesteld. De gemeente moet inzetten op aantrekkelijke ouderenwoningen en een kleinschalig zorghotel. Functies kunnen worden gecombineerd, zoals begeleid wonen en een eigen keuken. De partij wil de mens centraal stellen en onnodige regels overboord gooien. De eilanders moeten zoveel mogelijk participeren in de maatschappij. De partij wil samenwerking tussen de scholen stimuleren.

Natuur

Partij Mening Uw mening +/-
ABA De natuur is een troef van Ameland, die zoveel mogelijk opengesteld moet worden voor publiek met wandel-, fiets- en menpaden. Begrazingsprojecten spelen een positieve bijdrage en de partij wil een bijenlint. De partij ziet een rol weggelegd voor Natuurwerkgroep Ameland. Er moet ruimte zijn voor bestaande gebruiken, het historisch medegebruik.
A’82Toegankelijkheid van de natuurgebieden voor wandelaars, fietsers en ruiters moet in overleg met de terreinbeheerders vorm gegeven worden. Historisch medegebruik moet verankerd worden in het Amelander natuurbeleidsplan. De partij volgt de uitvoering van de Natura 2000 plannen kritisch en de Waddeneilanden moeten inspraak hebben bij de ontwikkeling van de beheerorganisatie voor de Waddenzee. De partij waardeert de inspanningen van de Natuurwerkgroep Ameland en vindt dat er meer gedaan moet worden aan bewustwording over het kwetsbare milieu.
CDADe partij voelt zich geroepen tot zorg voor de natuur en wil daarbij vanuit verbondenheid tussen generaties verder kijken dan de eigen tijd en eigenbelang en beschermen wat van waarde is.
PvdADe waarde van de Amelander natuur is zowel ecologisch, sociaal en economisch van onschatbare waarde. De partij wil meer samenwerking tussen de verschillende terreinbeheerders.
VVDDe partij wil goed voor de natuur zorgen, maar deze ook toegankelijk houden voor recreatie. Er moet ruimte zijn voor mountainbike- en ruiterpaden. Concreet is een goed ruiterpad tussen Nes en Ballum een eerste doel. Groen en economie kunnen hand in hand gaan. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven en bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. De partij gelooft niet in extra milieuregels en het strooien met subsidies.
AmelandEénAgrarische grondgebruikers hebben een verantwoordelijkheid voor het beheer van het landschap. Gemeente moet overlegpartner zijn van de terreinbeheerders. De partij wil geen uitgebreid strandbeleid ontwikkelen en alleen het noodzakelijke vastleggen. Verblijfsrecreatie op het strand is uit den boze.

Cultuur en historie

Partij Mening Uw mening +/-
ABA Bijzondere landschapselementen moeten bewaard worden. De partij had onder meer een belangrijke rol bij het inventariseren en behouden van oude graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De partij is ook voorstander van het Heemkundeproject 'Op Avontuur op Ameland', waar aandacht is voor het Amelander dialect.
A’82De partij wil muziekonderwijs voor de hoogste klassen van de basisschool en pleit voor een Amelandhûs, een bezoekerscentrum met een integrale en multifunctionele opzet.
CDAHet karakter van Ameland moet behouden blijven. Dat houdt in dat de partij wil inzetten op kleinschaligheid, gemeenschapszin, duurzaamheid, eilander gebruiken, waarden en tradities.
PvdADe partij wil cultuurhistorie behouden en vindt cultuuronderwijs belangrijk voor kinderen. De jeugd moet kennismaken met de rijke historie van kunst op Ameland en hier kunnen Sociaal cultureel werk, de scholen en de musea bij betrokken worden. Het heemkunde programma ‘Op avontuur op Ameland’ kan een goede basis zijn. Naast Kunstmaand Ameland heeft de partij een speciale ‘Kinder-kunst-week’ voor ogen.
Er moet meer geld worden uitgetrokken voor muziekonderwijs. De Uitvoeringsregeling Culturele Hoofdstad 2018 zou in de komende jaren een vervolg moeten krijgen.
VVDKunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en dat leidt weer tot innovatie dat een positief effect op de economie heeft. Erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste. Mensen die van buiten Nederland komen moeten de geschiedenis en cultuur van Ameland kennen. De partij vindt het belangrijk om het cultureel erfgoed te koesteren. Daar horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht bij.
AmelandEénAmeland moet zuinig zijn op het cultuurhistorisch erfgoed. Historisch medegebruik van wad en natuur moet behouden blijven en culturele evenementen moeten worden ondersteund.

Landbouw

Partij Mening Uw mening +/-
ABADe partij staat inclusieve landbouw voor, waarbij bedrijfsvoering wordt afgestemd op weidevogelbeheer en ganzenopvang.
A’82Er moet een evenwicht zijn tussen natuur, landbouw en recreatie. De partij ziet meerwaarde in de agrarische deeltijd- en hobbyboeren en wil Amelander producten en lokale voedselverbouwing stimuleren.
CDADe agrarische sector moet behouden blijven en dat betekent dat landbouwgrond voorbehouden moet blijven aan deze sector.
PvdADe partij wil biologische landbouw en zilte teelt stimuleren.
VVDDe partij wil dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig wordt gehinderd. Zij moeten ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. De partij stimuleert agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen, maar ziet er niets in om landbouwgebied op te geven voor natuurontwikkeling.
AmelandEénDe agrarische sector hoort bij de Amelander cultuur en heeft een prominente plaats in het eilander landschap. Melkveebedrijven moeten zich binnen randvoorwaarden kunnen ontwikkelen en Ameland moet deeltijd- en hobbyboeren koesteren. Verrommeling en verpaupering van het polderlandschap moet worden tegengegaan.

Openbare orde en veiligheid

Partij Mening Uw mening +/-
ABAHet heliplatform in Ballum moet worden verbeterd. De partij wil blijvend aandacht voor kustbeheer: strandval, duinafslag en de duindoorbraak bij NAM-locatie. Er moeten geen onveilige situaties ontstaan. Er moet voldoende politie op het eiland blijven bij evenementen en hulpdiensten zoals KNRM, SIGMA en brandweer moeten op goede ondersteuning kunnen rekenen. De partij wil medewerking verlenen aan de nieuwbouw van de ambulancepost in Ballum. Het AED-netwerk moet geoptimaliseerd worden.
A’82De partij wil aandacht voor evacuatie bij weerrampen. De politie moet meer een voorbeeldfunctie geven, meer aan preventie doen en beter handhaven en toezien. De partij wil jongeren vroegtijdig betrekken bij de vrijwillige brandweer.
CDADe partij staat voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid treedt daarbij streng doch rechtvaardig op, stelt grenzen en bestrijdt onrecht.
PvdAAmeland is een veilige gemeente en daar speelt de gemeenschap een belangrijke rol in.
VVDIedereen moet zich veilig voelen in de gemeente. Politie, brandweer en ambulances moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. De gemeente moet drugsgebruik aanpakken.
AmelandEénInwoners en toeristen ervaren Ameland als een veilig eiland. Dat moet zo blijven. Er moet aandacht worden gevraag voor een veilige scheepvaartroute boven de eilanden.

Toerisme

Partij Mening Uw mening +/-
ABADe fietspaden moet belegd zijn met schone schelpen. Nieuwe ontwikkelingen moeten afgewogen worden tegen natuurwaarden. De partij wil geen grootschalige bouw en deze partij wil voorkomen dat Ameland wordt uitverkocht. De veerdam heeft zijn facelift gehad, nu de jachthaven nog.
A’82De partij wil dat kleine accommodaties uitgebreid moeten kunnen worden. Het fietspadennetwerk moet verbeterd, verbreed en van beton worden aangelgd en er moeten meer fietsparkeerplaatsen komen. Voor de Buremer steiger moet onderzocht worden of het oorspronkelijke haventje is aan te leggen. De partij is de initiatiefnemer van de verlaging van toeristenbelasting voor groepsverblijven en wil zorgtoerisme op de kaart zetten. Recreatiegebied De Vleijen zou ontwikkeld kunnen worden voor het beoefenen van meerdere sporten.
CDADe partij kiest niet bij voorbaat voor een 12 maanden economie, maar wil dat onderwerp bespreekbaar houden. De 12 maanden economie moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid en er moet ook tijd zijn om te renoveren. Aan de andere kant schept het werkgelegenheid. Ameland moet diversiteit in toerisme behouden zodat iedereen op Ameland vakantie kan blijven vieren. De partij staat open voor zorgtoerisme.
PvdADe grens aan het aantal toeristische bedden is definitief bereikt. De partij maakt een uitzondering voor een Wellnesscentrum met ongeveer honderd hotelbedden en een gepaste uitbreiding van Klein Vaarwater. Grootschalige, verstrekkende nieuwe initiatieven door investeerders en projectontwikkelaars moeten worden beoordeeld op passendheid binnen de Amelander gemeenschap. Kwaliteitsverbetering, flexibiliteit en inpasbaarheid moet door nieuw beleid worden ondersteund, met behoud van een gevarieerde toeristische voorzieningen. Kleinschalige initiatieven moeten worden ondersteund. Fietspaden moeten worden verbreed en verhard met beton. Het strand en de zeereep mogen niet verder worden bebouwd. Er moet een evenwicht zijn tussen economisch gewin en leefbaarheid.
VVDRecreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. De gemeente moet recreatieve ondernemers stimuleren. Recreatie en natuur gaan goed samen. Een groot wellnesscentrum kan zorgen voor meer seizoensspreiding en in De Vleijen kunnen ontspanning, sport en natuur naadloos in elkaar kunnen overlopen. Er moet ruimte komen voor mountainbike- en ruiterpaden. Recreatieve ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen en zelfs uit te breiden als zij dat nodig achten. Te veel regels zijn voor niemand goed.
AmelandEénAmelandpromotie blijft van belang. De partij wil nadruk op kwaliteit, gastvrijheid en duurzaamheid. Diversiteit van het aanbod aan accommodaties moet behouden blijven en vormen een onderdeel van de identiteit van het eiland. Ameland moet niet in de uitverkoop komen door splinterverkoop van recreatieobjecten of –gebieden. Hiervoor moet een harde juridische clausule voor worden opgesteld. Als er zich kansen voordoen om werk met werk te maken dan moeten private initiatieven kunnen rekenen op gemeentelijke medewerking. Als voorbeeld noemt de partij de jachthaven bij Hollum.

Veerverbinding

De vaargeul tussen Holwerd en Ameland slibt dicht waardoor de veerboot veelvuldig vertraging heeft. De geul bij Holwerd ligt min of meer op het wantij. Een Open Plan Proces (OPP), een onderzoek naar de vaargeulproblematiek, stelde enkele oplossingen voor. Een oplossing is het laten varen van een nieuwe sneldienst. Rederij Wagenborg heeft die laten bouwen. De sneldienst vaart vanaf eind maart 2018. Een andere oplossing is ‘de knip’, een langere pauze tussen de middag om opgelopen vertraging in te kunnen lopen. Die knip is per 1 januari 2018 ingesteld. De gemeente ziet de oplossing in erkenning van de vaarweg als hoofdvaarwater, zodat er een ander baggerregime kan worden uitgevoerd. Zonder die erkenning prevaleert in het vaargebied de natuur boven de eilandeconomie. Binnen de regels van de natuurwet kan er niet afdoende gebaggerd worden.

Partij Mening Uw mening +/-
ABADe problematiek rond de veerverbinding is het belangrijkste onderwerp van de komende tijd, wat deze partij betreft. Het OPP biedt geen soelaas voor korte termijn. Er moet anders gebaggerd worden, waardoor er een diepere en bredere vaargeul ontstaat: de vaarweg moet als hoofdvaarwater erkend worden. De knip in de dienstregeling is geen goede oplossing. De partij is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de Sneldienst van rederij Wagenborg, maar vindt de toeslag van € 7,50 veel te fors.
A’82De vaargeul moet op diepte gebracht worden en aangemerkt worden als hoofdvaarwater. De knip is een flutoplossing. De partij wil serieus kijken naar vijfkwartiersregeling (voor elke afvaart vijf kwartier rekenen in plaats van een uur) en hovercrafts en pleit voor de oprichting van een eigen Amelander veerdienst of het ombouwen van de huidige rechtsvorm van rederij Wagenborg naar een Stichting.
De toeslag van € 7,50 voor de Sneldienst is te hoog.
CDADe partij wil de bres op voor een betrouwbare veerverbinding. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zou de vaarroute als openbare weg, als hoofdvaarwater moeten erkennen. De knip werkt niet op de lange termijn.
PvdADe enige oplossing voor het vaargeulprobleem is verleggen van de veerdam in Holwerd naar diep water. De knip werkt niet. De anderhalfuursdienst kan soelaas bieden. De Sneldienst is te duur. Er moet een veilige en betrouwbare veerverbinding zijn, met maatschappelijk belang boven natuurbelang.
VVDDe gemeente moet continue druk blijven uitoefenen op de concessiehouder (Wagenborg) en de concessieverlener (ministerie I & W) om de bereikbaarheid van het eiland te verbeteren. Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen en meer baggeren en een bocht in de vaargeul afsnijden. Ook Wagenborg moet zijn verantwoordelijkheid nemen en afzien van de knip. Op lange termijn moeten er minder auto’s vervoerd worden en moet er meer elektrisch gereden gaan worden op het eiland.
AmelandEénDe structurele vertragingen zijn onacceptabel. Rijkswaterstaat moet meer baggeren en een bocht van de vaargeul afsnijden. De knip moet in september 2018 worden geëvalueerd en daarbij moeten niet de economische belangen van de rederij zwaarder wegen dan de maatschappelijke belangen van het eiland. De Sneldienst is een mooie aanvulling maar geen oplossing voor de problemen rond de vertragingen.

Coop supermarkt in Hollum

De supermarkt in Hollum wil uitbreiden en meer parkeergelegenheid. Naast de winkel staan vier gemeentewoninkjes, die met hun achtertuintje deels op het terrein van de supermarkteigenaar staan. De winkelier sloot een deal met de gemeente, waarbij de huisjes zouden worden afgebroken en een parkeerterrein zou worden aangelegd door de gemeente, dat zou worden aangekocht door de supermarkteigenaar. Die afspraak ging op het laatste moment niet door en Ameland stortte in een bestuurscrisis. Nieuw plan is om de supermarkt te verplaatsen, bijvoorbeeld naar een niet zoveel gebruikt parkeerterrein aan de westkant van het dorp Hollum. Voor de verkiezingen kwam er geen besluit, dus werd het een campagneonderwerp.

Partij Mening Uw mening +/-
ABAOud-wethouder Peter Pot ging te snel met zijn voorstel over verhuizen naar de Jan Jacobsweg. Er moet eerst goed locatieonderzoek plaatsvinden. Huidige en andere locaties zijn een optie.
A’82De raad ging eerst helemaal mee met de verhuizing naar de Jan Jacobsweg. De ondernemer moet zelf willen en de gemeente moet niet te snel willen.
CDAEen uitgebreid locatieonderzoek is verstandig, want misschien verdwijnt de leefbaarheid uit het dorp als de supermarkt verplaatst wordt. De partij wil met alle betrokkenen in gesprek blijven.
PvdADe partij wil meer opties bekijken dan alleen verhuizen naar de Jan Jacobsweg. Het onderwerp moet praktisch en sociaal worden opgelost.
VVDDe Coop in Hollum moet mogelijkheden krijgen zich uit te breiden en/ of te verplaatsen. Een locatieonderzoek is aan te bevelen, niet alleen naar de Jan Jacobsweg, maar naar meer locaties. Een supermarkt buiten het centrum bevordert het autoluw maken van Hollum. Uiteindelijk is het aan de ondernemer.
AmelandEénHet lijkt erop dat er in Hollum behoefte is aan een supermarkt aan de rand van het dorp. De partij wil ook de Oranjeweg en Fabrieksweg onderzoeken. De ondernemer moet met grondeigenaren in gesprek en de gemeente moet de kwestie De Hagen correct oplossen. Geen overhaaste beslissing nemen.

Wellness in Nes

Aan de Strandweg in Nes staat een gebouw te verkommeren dat eens een subtropisch zwembad was. Een ondernemer en projectontwikkelaar ziet hier een kans om een wellnesscentrum met hotelaccommodatie te vestigen. Het plan ketst een aantal keren af op de raad en de ondernemer past keer op keer zijn plan aan. Een actiegroep op Ameland is fel tegen de plannen: men is bang voor uitverkoop van het eiland en toestanden als op het Duitse Waddeneiland Sylt, waar mede onder invloed van projectontwikkelaars de prijzen van huizen zo zijn opgedreven dat die voor eilanders niet meer betaalbaar zijn.

Partij Mening Uw mening +/-
ABADe partij is niet tegen wellness, maar wel tegen extra bebouwing in de vorm van logies. De hotelaccommodatie van plan Strandweg Nes staat niet in verhouding tot de wellness. De raad moet initiatief nemen en zeggen wat er wel moet komen aan de Strandweg.
A’82De partij is voorstander van het wellnessplan aan de Strandweg in Nes en tegen grootschalige appartementencomplexen. Wellness biedt een kans voor Ameland in de rustige maanden.
CDADe partij staat achter het wellnessplan aan de Strandweg bij Nes, als belendend recreatiegebied De Vleijen maar toegankelijk blijft en de gebouwen niet grootschalig worden. Ameland moet niet aantrekkelijk worden voor projectontwikkelaars, speculanten en beleggers.
PvdADe partij is voorstander van wellness bij Nes. Het is tijd voor iets nieuws aan de Strandweg en het oude zwembad moet nodig worden afgebroken.
VVDWellness is een welkome aanvulling als slechtweer voorziening. De partij schrikt van de angst voor het grote kapitaal. De raad heeft immers invloed op wat mag en wat niet.
AmelandEénOp de locatie aan de Strandweg is wellness toegestaan. Wellness met hoogwaardige hotelvoorzieningen is een passende aanvulling voor het aanbod op Ameland. De partij is kritisch over hotelunits die worden gebouwd om daarna te worden verkocht. De ondernemer moet kunnen rekenen op betrouwbaar bestuur en moet weten waar hij aan toe is.

Uitslag 21 maart 2018

Veel mensen stemden, die 21ste maart. Het percentage liep op tot 80. De uitslag laat een politieke aardverschuiving zien.

Zetels na 21 maart 2018Ameland

Legenda
A. Vaargeul
B. Hollum
C. Ballum
D. Gemeentehuis
E. Nes
F. Buren
G. Coop supermarkt
H. Zorgcentrum De Stelp
I. Oude subtropische zwembad
J. Strandval
K. Duindoorbraak
L. NAM-locatie
M. De Vleijen
N. Jan Jacobsweg
O. Zonnepark
P. Heliplatform
Q. VVV Ameland
R. Klein Vaarwater
S. Jachthaven

Lees verder

© 2018 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersVerkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersOp 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen in Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden dan gekozen. Voor veel mens…
Verkiezingen: welke politieke partij past bij mij?Verkiezingen: welke politieke partij past bij mij?De Tweede Kamerverkiezingen, een prachtig voorrecht dat vaak wordt onderschat. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun s…
Ameland in 2010 - Jaar van Penny's ShadowrecensieAmeland in 2010 - Jaar van Penny's ShadowNa ‘Ameland in 2008,’ ‘Ameland in 2009,’ is ‘Ameland in 2010’ het derde nummer in de serie ‘Ameland in …’ De eilander ui…
Ameland en haar BodemdalingAmeland en haar BodemdalingDe Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 1986 gas uit drie putten bij en op Ameland. Gaswinning leidt tot b…

Politiek: N-VA, de Vlaamse politieke partij o.l.v. De WeverPolitiek: N-VA, de Vlaamse politieke partij o.l.v. De WeverDe N-VA of Nieuw-Vlaamse Alliantie staat in 2018 onder leiding van Bart De Wever. De N-VA is een Vlaamse politieke parti…
Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken van de VSMike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken van de VSMike Pompeo is op 13 maart 2018 tot minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten (VS) benoemd. Hij volgt Rex…
Bronnen en referenties
 • Partijprogramma's ABA, A'82, CDA, PvdA, VVD en AmelandEén
 • https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden geraadpleegd op 16 maart 2018
 • https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadsleden-fracties/ geraadpleegd op 16 maart 2018
 • http://www.waddenpost.nl/nl/ameland/werken-wonen/waddentoets-en-basisscholen-op-de-waddeneilanden geraadpleegd op 16 maart 2018
 • Afbeelding bron 1: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 3: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 4: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 5: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 6: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 7: Persbureau Ameland
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 06-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.