Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Gemeente Ameland en het gemeentebestuur Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met ongeveer 3674 inwoners (2019) en een 170-voudig aantal toeristen dat jaarlijks het eiland bezoekt. In het samenwerkingsverband De Waddeneilanden werkt Ameland samen met Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel. Voorheen werd dat het VASTT-verband genoemd. Ameland heeft vier dorpen en een buurtschap, kilometers strand en vele kilometers fietspad. Het eiland wordt omsloten door de Waddenzee en de Noordzee. In de Waddenzee ligt de vaarweg naar het vasteland: de veerboot vaart van Nes naar Holwerd. Het gemeentehuis van Ameland staat in Ballum.
Bron: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Gemeente Ameland


Gemeentebestuur van waddeneiland Ameland

Ameland heeft vier dorpen en een buurtschap: Hollum, Ballum, Nes, Buren en Kooiplaats.
Het gemeentebestuur wordt gevormd door drie bestuurslagen:
 1. de burgemeester;
 2. het college van burgemeester en wethouders;
 3. de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. Elk collegelid heeft portefeuilles en is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurswerk. Het college heeft in het Collegeprogramma vastgelegd hoe zij het door de raad vastgestelde beleid wil uitvoeren.

Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
Burgemeester De Hoop
Burgemeester Albert de Hoop, herbenoemd in 2012 voor een tweede termijn, is van D’66 huize. Tot juli 2018 is hij burgemeester van Ameland.
E-mail: burgemeester@ameland.nl

Taken:
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Mediabeleid, voorlichting en communicatie
 • Burgerzaken
 • Financiën en belastingen
 • Onderwijs
 • Gemeentelijke organisatie
 • Personeelszaken
 • Nevenwerkzaamheden

Wethouder Bakema

Will Bakema is wethouder van Ameland’82 huize, wethouder van maart 2010 tot maart 2014.
E-mail: wbakema@ameland.nl

Wethouder Oud

Nico Oud is wethouder uit de partij van het CDA, wethouder van maart 2010 tot maart 2014.
E-mail: noud@ameland.nl

Secretaris

De secretaris ondersteunt het college en is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Tot januari 2011 is dat Bjørn van den Brink. Na hem komt Hans van Huffelen tot oktober 2014. Jan Wibier neemt het werk over tot janbuari 2017. Vanaf dan is Marloes van Rijswijk secretaris van de gemeente. Zij blijft maar kort en per 1 oktober 2018 neemt Febo Perdok de functie tijdelijk waar tot half mei 2019 Iwan Valk de nieuwe secretaris-directeur wordt.

Gemeenteraad 2010

De gemeenteraad van Ameland bestaat uit 11 leden. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van het gemeentelijke bestuur en controlerend orgaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is een coalitie gevormd door Ameland’82 en CDA. Uit beide partijen werd een wethouder gekozen en zowel Ameland’82 als CDA heeft drie raadsleden in de gemeenteraad. Voor Ameland’82 zijn dat:
 1. Dirk Brouwer
 2. Jeppe Groenewold
 3. Rudolf Teuben

Voor het CDA zijn dat:
 1. Bert Cordes
 2. Jeroen de Jong
 3. Theo Faber

De raad wordt verder gevormd door leden van het Algemeen Belang Ameland, PvdA en de VVD.

Algemeen Belang Ameland

 1. Jan Wijnberg
 2. Piet IJnsen

PvdA

 1. Tineke Hemminga en vanaf 1-1-2012 Irma Marinus
 2. Tonnie Overdiep

VVD

 1. Jan Verbiest

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund en geadviseerd door de griffier. Ten tijde van de verkiezingen van 2014 is dat Jacqueline Metz. De griffie is onafhankelijk, maar werkt nauw samen met college en secretaris en maakt gebruik van de gemeentelijke diensten.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis in Ballum is op werkdagen te bezoeken van
 • 8.30 - 12.00 uur
 • 13.30 - 16.30 uur

Bezoekadres

 • Jelmeraweg 1
 • 9162 EA Ballum

Postadres

Gemeente Ameland
 • Postbus 22
 • 9160 AA Hollum

Contactgegevens

 • Tel. (0519) 555 555
 • Fax. (0519) 555 599
 • E-mail: info@ameland.nl
 • Website: www.ameland.nl

Afdelingen en loketten

De ambtenaren van de gemeente ondersteunen het gemeentebestuur. Zij bereiden besluiten voor en voeren deze uit. De organisatie is verdeeld in vier afdelingen, met de secretaris als hoofd.
 1. Afdeling Middelen
 2. Afdeling Beleid en Uitvoering
 3. Afdeling Vergunningen en Toezicht
 4. Afdeling Welzijn

Overslagstation

De gemeente heeft een overslagstation binnen haar grenzen waar tuinafval, grof huisvuil en chemisch afval gedumpt kan worden.
 • Verbindingsweg 31
 • 9162 EW Ballum
 • Tel. (0519) 542 822

Gemeentewerken

 • Reeweg 4
 • 9162 ED Ballum
 • Tel. (0519) 555 555

Kunstmaand Ameland
Het gemeentehuis is een van de locaties waar tijdens Kunstmaand Ameland, de gehele novembermaand, kunst hangt. In de hal en de gangen van het gemeentehuis wordt permanent geëxposeerd door wisselende tentoonstellingen of werk in bezit van de gemeente. Tijdens de Kunstmaand worden de expositievlakken speciaal voor dit doel heringericht.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op 19 maart 2014 vinden in bijna alle gemeenten van Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook op Ameland. Het politieke strijdtoneel wordt bevolkt door (in alfabetische volgorde):
 • Algemeen Belang Ameland (Lijst 3)
 • Ameland'82 (Lijst 2)
 • CAO partij (Lijst 6)
 • CDA afdeling Ameland (Lijst 1)
 • PvdA afdeling Ameland (Lijst 4)
 • VVD afdeling Ameland (Lijst 5)

Nieuwe partij

Ameland'82, Algemeen Belang Ameland, CDA afdeling Ameland, PvdA afdeling Ameland en VVD afdeling Ameland doen sinds jaar en dag mee met de gemeenteraadsverkiezingen, De CAO partij is een nieuwe ster aan het firmament. De voorman Albert Huizeling heeft een PVV-geschiedenis. De PVV doet in 2014 in slechts een paar gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, niet op Ameland. Huizeling formeerde zijn eigen groepering en noemde het CAO partij, Christelijk Arbeid Ondernemend partij.

Uitslag verkiezingen 2014

Op 19 maart 2014 worden er op Ameland 2226 stemmen uitgebracht van de 2776 opgeroepen stemgerechtigden. De opkomst is een van de hoogste van het land met 80,18 %. Negen stemmen zijn ongeldig.

Partij Totaal Ballum Buren Hollum Nes Zetels
CDA530411771491633
A'8260475176812723
ABA6045829473443
PvdA2583725941021
VVD181581938661
COA partij402127190

Gemeenteraad 2014

De zetelverdeling van de gemeenteraad van Ameland is iets gewijzigd ten opzichte van 2010. De volgende raadsleden zitten na beëdiging van de wethouders in de raad:

Bron: Gemeente AmelandBron: Gemeente Ameland
Ameland'82
 • Dirk Brouwer
 • Rudolf Teuben
 • Jeppe Groenewold

Algemeen Belang Ameland

 • Piet IJnsen
 • Jan Wijnberg
 • Gatso Lamsma

CDA Ameland

 • Jeroen de Jong
 • Theo Faber
 • (vacant)

PvdA

 • Irma Marinus

VVD

 • André Tuil

Coalitievorming

De coalitiebesprekingen gaan in het voorjaar van 2014 uiterst moeizaam. Kandidaat raadslid Bert Cordes pleegt middels een column en brief met compromitterende informatie over collega-politici politieke zelfmoord en ook Theo Faber stapt uit de eilander politiek. Op 31 mei 2014 zijn de coalitiebesprekingen nog immer gaande.

Witte rook

Op 12 juni 2014 meldt gemeente Ameland dat de formatie van een nieuwe coalitie is gelukt. Ameland’82, CDA en VVD bereikten die avond daarvoor overeenstemming. Er worden drie wethouders benoemd. Voor Ameland’82 treedt Will Bakema aan (hij neemt op 3 april 2017 ontslag), voor het CDA Ameland wordt Nico Oud weer wethouder (door de vorming van een nieuw college is hij op 30 mei 2017 geen wethouder meer) en voor de VVD wordt Linda van der Deen aangetrokken (zij is door de vorming van een nieuw college per 30 mei 2017 geen wethouder meer). De beëdiging was tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2014.

Vernieuwing Amelander politieke structuur

De drie coalitiepartijen willen een vernieuwing in de Amelander politieke structuur. Een aantal punten strijdt daarbij om voorrang:
 • transparante bestuurscultuur;
 • het meer betrekken van de jongeren bij het politieke proces;
 • het vernieuwen van het toekomstbeeld van Ameland;
 • het verbeteren van de relatie tussen college en raad;
 • het bevorderen van een proactieve houding van college- en raadsleden.

Periode 2014-2018

Voor de periode 2014-2018 hebben de coalitiepartners een aantal punten op een rij gezet. Behalve de projecten, die pas doorgang kunnen vinden als er geld voor beschikbaar wordt gesteld, heeft de gemeente te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen die een grote impact hebben op de eilander samenleving:
 1. de effecten van de decentralisaties van het sociale domein;
 2. de (na)effecten van de economische crisis;
 3. de behoefte aan bestuurlijk vernieuwing in relatie tot inwonersparticipatie;
 4. een zelfstandige en volwaardige gemeente blijven.

De plannen die het college graag gerealiseerd zijn:
 1. Aanleg Zonnepark Ameland;
 2. Upgrading van de jachthaven in Nes;
 3. Vervangende verpleegzorgcentrum Hollum;
 4. Wellnesscentrum Nes;
 5. Uitbreiding golfbaan Hollum naar een 18-holes baan;
 6. Gefaseerde reconstructie Verbindingsweg Hollum-Buren;
 7. Reconstructie dorp Nes;
 8. Aanleg van vrij liggend fietspad Buren-Kooiplaats.

Wethouders

Op 30 juni 2014 worden de nieuwe wethouders beëdigd en tegelijk ook drie nieuwe raadsleden. Nico Oud (CDA), Will Bakema (A'82) en Linda van der Deen (VVD) treden aan als wethouders. In dezelfde vergadering worden de raadsleden Dirk Beijaard (CDA), Jeppe Groenewold (A'82) en Marieke van Schaijk-Ketelaars (CDA) beëdigd.

De coalitiepartijen zijn:

Ameland'82

 1. Dirk Brouwer
 2. Rudolf Teuben
 3. Jeppe Groenewold

CDA Ameland

 1. Jeroen de Jong
 2. Birk Beijaard
 3. Marieke van Schaijk-Ketelaars

VVD

 1. André Tuil

De overige raadsleden zijn:

Algemeen Belang Ameland

 1. Piet IJnsen
 2. Jan Wijnberg
 3. Gatso Lamsma/ april 2016 Alice de Jong - Gransbergen

PvdA

 1. Irma Marinus

Aangifte
Er kleven diverse saillante details aan de verkiezingen, de uitslag en de formatie. Een van de verst strekkende betreft aangifte door burgemeester Albert de Hoop over ronselen van stemmen door een lid van Algemeen Belang Ameland. Het gaat om twee stemmen, die in de verkiezingsuitslag van doorslaggevende betekenis waren geweest. De twee vermeend geronselde stembiljetten zijn niet gebruikt tijdens de verkiezing op 19 maart 2014. In augustus 2014 wordt na een maandenlang durend onderzoek duidelijk dat er geen sprake was van ronselen en dat de beschuldiging onterecht was. In feite is Algemeen Belang Ameland door deze fout bestolen van twee stemmen en van de verkiezingswinst.

Portefeuilles 2014

Op 18 augustus 2014 wordt de portefeuilleverdeling van het Amelander college bekendgemaakt.

Burgemeester Albert de Hoop

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Archiefzaken

Wethouder Will Bakema

 • Eerste Loco-burgemeester
 • Portefeuillehouder Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Kwaliteitsborging van gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Europese wetgeving
 • Privaatrechtelijke zaken
 • Grondzaken
 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca- en verblijf toeristische beleid
 • Detailhandelszaken
 • Agrarische zaken
 • Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • Natuurbeleid en Beheerplan Nature 2000
 • Ruimtelijke plannen en Structuurvisies

Will Bakema, Linda van der Deen en Nico Oud / Bron: Gemeente AmelandWill Bakema, Linda van der Deen en Nico Oud / Bron: Gemeente Ameland
Wethouder Nico Oud
 • Tweede Loco-burgemeester
 • Portefeuillehouder VROM en Duurzaamheid Waddeneilanden
 • Bouw-en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Stads-en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Afvalstoffen en milieu
 • Duurzaamheid
 • Sport en Cultuur
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Kustbescherming
 • Waterschapszaken en waterbeheer
 • Sociale zaken/ sociaal domein
  • Participatiewet
  • Jeugdzorg
  • Gebiedsgericht werken
  • Volksgezondheid

Wethouder Linda van der Deen

 • Derde locoburgemeester
 • Sociale zaken/ sociaal domein
  • Ouderenzorg
  • WMO

Ontslag
Op 3 april 2017 dient wethouder Will Bakema zijn ontslag in. Er lag een Motie van Wantrouwen klaar, maar Bakema stapt zelf op. Hij struikelt over een kwestie rond vier gemeentelijke woningen die deels op het terrein van de buurman zijn gebouwd. De communicatie rond het project was zwak en de gemeenteraad voelde zich niet serieus genomen. Een meerderheid van de raad had de Motie van Wantrouwen willen steunen.

Nieuw college in mei 2017

In mei 2017 wordt er door Ameland'82 en Algemeen Belang Ameland een nieuw college geformeerd, nadat de informatie door de voorzitters van VVD en CDA was mislukt. Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland en Peter Pot worden wethouder. Pot wordt naar voren geschoven door Ameland'82. Hij komt van het vasteland. De twee worden op 30 mei 2017 beëdigd.

Opnieuw nieuw college in januari 2018

Begin 2018 is er opnieuw onenigheid in de raad waardoor er een college sneuvelt. Ameland'82 heeft geen vertrouwen meer in coalitiepartner Algemeen Belang Ameland, omdat een van de fractieleden overstapt naar het CDA. Alice de Jong-Gransbergen blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor ABA in de raad zitten, maar voert campagne voor het CDA en staat op nummer drie van de CDA-kieslijst. Het nieuwe college dat het eiland de paar maanden tussen half januari en eind maart bestuurt bestaat uit een CDA-wethouder (Joop Lodewijks) en een ABA-wethouder (Piet IJnsen).

Waarnemend burgemeester Gerard van Klaveren / Bron: Persbureau AmelandWaarnemend burgemeester Gerard van Klaveren / Bron: Persbureau Ameland

Verkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 waren er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en werden de kaarten geschud. Er deed zich op het eiland een politieke aardverschuiving voor. Een nieuwe partij, AmelandEen greep de macht, door met vijf kandidaten de raad binnen te stormen. De nieuwkomer leverde meteen de wethouder.

Nieuw college in 2018

AmelandEén vormt samen met PvdA een nieuw college. Theo Faber van AmelandEén wordt wethouder, samen met Ellen Bruins Slot, die de PvdA van het vasteland naar het eiland haalt. Burgemeester Albert de Hoop neemt in juli 2018 afscheid en Gerard van Klaveren treedt aan als waarnemend burgemeester.
In de oppositie zitten Algemeen Belang Ameland, CDA en VVD.

De uitslag 2018 per dorp

Partij Totaal Ballum Buren Hollum Nes Zetels
ABA4754221367452
A'82187156214961
CDA2912912142991
PvdA204321289711
VVD173353733681
AmelandEén9981611773233375


Lees verder

© 2012 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat verdient een wethouder?Wat verdient een wethouder?Het inkomen van een wethouder bestaat uit een salaris en een kostenvergoeding. De hoogte van het inkomen is mede afhanke…
Spanje: politieke indeling: de gemeentenSpanje kent zowel miljoenensteden als gemeenten waar minder dan 100 inwoners wonen. Hoe is het gemeentebestuur geregeld…
Het gemeentebestuurNederland telt 415 gemeentes. De gemeente is de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlands staatsbestel. Me…
Hoogte van het salaris in overheidsdienstHoogte van het salaris in overheidsdienstHet salaris van de minister-president is het meest besproken salaris van Nederland. Mensen die werkzaam zijn in de publi…

Wat is de motie van wantrouwenWat is de motie van wantrouwenWanneer onaanvaardbare beslissingen worden genomen in de politiek, hoor je nog wel eens van de motie van wantrouwen. Maa…
Kabinet Rutte II: alle bewindslieden op een rijBegin november 2012 presenteert het kabinet Rutte II zich aan het volk. De nieuwe ploeg van VVD- en PvdA-huize kent voor…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Gemeente Ameland logo
 • Persbureau Ameland
 • Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 1: Bouwe Brouwer, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 3: Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 4: Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 5: Persbureau Ameland
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 05-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.